ANBI

Naam van de Stichting:
STICHTING VREDESBURO EINDHOVEN

Fiscaal Nummer:
006490074

Contactgegevens:
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel./fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl

Bestuur:
voorzitter: P.M. de Ruiter
Secretaris: H.G.M. Karis
Penningmeester: H.A.M. Schats

Beleidsplan:
Het algemene beleidsplan 2024 vindt u hier: http://www.vredesburo.nl/wp-content/uploads/2024/04/werkplan-2024.pdf

Beloningsbeleid t.a.v. Bestuursleden en vrijwilligers:

Het beloningsbeleid van Stichting Vredesburo is, dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden bij en voor Stichting Vredesburo. Enkel gemaakte kosten in het kader van werkzaamheden ten bate van Stichting Vredesburo worden vergoed.
Stichting Vredesburo Eindhoven werkt met vrijwilligers, stagiaires en met 2 betaalde krachten. Er zijn geen middelen om vergoedingen te betalen aan de vrijwilligers en stagiaires. Onkosten, die ten behoeve van de stichting worden gemaakt worden wel vergoed. De bestuursleden van Stichting Vredesburo Eindhoven zijn allen vrijwilligers.
De betaalde krachten komen niet ten laste van de ontvangen donaties. De salariskosten worden vergoed uit een subsidie van de gemeente Eindhoven en uit vergoedingen in het kader van de WSW en het UWV.


Doelstelling:
de samenleving informeren over vrede, geweldloosheid en anti-militarisme, teneinde een ieder in staat te stellen een verantwoorde keuze te maken in vredesvraagstukken;
– het ondersteunen van vredesgroepen door het beschikbaar stellen van vergader- en studieruimten, door bekendheid geven aan hun aktiviteiten en door het tot stand brengen en verlenen van faciliteiten voor deze groepen.

Middelen:
– het oprichten en laten fuctioneren van een informatie-winkel op het gebied van oorlog en vrede in Eindhoven;
– het bestuderen van vredesvraagstukken, het produceren en verspreiden van informatiemateriaal, het geven van voorlichting, het propageren van strategiën om de bewapeningswedloop te keren, waarvan eenzijdige stappen een integraal onderdeel vormen.

Jaarverslag:
Het verslag van onze activiteiten in 2022 vindt u hier: http://www.vredesburo.nl/wp-content/uploads/2023/05/jaarverslag-2022.pdf

Het verslag van onze activiteiten op het gebied van Vredeseducatie vindt u hier: http://www.vredesburo.nl/wp-content/uploads/2023/05/jaarverslag-educatie-2022.pdf

 

Financiële verantwoording 2021:

Verlies en winst 2023

Balans 2023