Stichting Vredescentrum

logo

De Stichting Vredescentrum Eindhoven (SVCE) is voortgekomen 
uit de TU/e bestuurscommissie Vredescentrum die op 14 april 1988 
door het College van Bestuur is ingesteld en tot 31 december 2007 heeft gefunctioneerd.

 

Het secretariaat van de Stichting Vredescentrum Eindhoven (SVCE) is ondergebracht in het gebouw van de Stichting Vredesburo Eindhoven.

De beide stichtingen werken nauw samen. De coördinator van het Vredesburo, Hans Matheeuwsen, is tevens lid van het bestuur van het Vredescentrum. Beide stichtingen hebben veel raakvlakken. Het Vredesburo is naast een informatie- en documentatiecentrum sterk actiegericht met accent op vredeseducatie aan vooral jongeren en directe aktie naar de bevolking terwijl het Vredescentrum vanuit een meer academisch perspectief zich vooral richt hoe wetenschap en techniek kunnen bijdragen aan het bereiken van een vreedzame en veilige samenleving.

 

Voor nadere informatie: zie de  SVCE website: www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

of de website van het Vredespad: padnaarvrede.nu/

Facebook: www.facebook.com/Eindhovenpeacepath/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

 

Contact:

Stichting Vredescentrum Eindhoven: secr.svce@stichtingvredescentrumeindhoven.nl