Vredesburo Nieuwsbrief nr. 87

# 87

 

In dit nummer:

JAARVERSLAG 2019

 

COLOFON

nr. 87 juli 2020
Redactie: Berrie, Hans, Anita, Ljiljana
Redactieadres: Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41 5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO 0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De volgende nieuwsbrief zal in september 2020 verschijnen.

 

Inhoud:

Redactioneel

New in Nederland

De Bieb

Jaarverslag 2019

 


In deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag over 2019.
Er is deze keer geen rubriek Stageperikelen. Door de Coronamaatregelen is niet meer duidelijk hoe het verder gaat met Jessie. We hopen daar voor het eind van dit schooljaar meer over te horen. Wat Ljiljana betreft is het zo, dat zij een vaste medewerkster is van het Vredesburo, met haar eigen projekt en met ondersteuning voor de activiteiten van het Vredesburo. Ze is al jaren eigenlijk veel meer als enkel een stagiaire. Daarom krijgt ze vanaf deze nieuwsbrief haar eigen rubriek: New in Nederland.

Ook door de Coronamaatregelen hebt u in de afgelopen nieuwsbrieven geen recensies meer gelezen van Marja. We hopen
deze snel weer op te kunnen nemen in de nieuwsbrief.

In de volgende nieuwsbrief hopen we u een overzicht te kunnen geven van de activiteiten, die in Eindhoven gaan plaatsvinden tijdens de Vredesweek. We zijn volop in voorbereiding, maar er is nog niets vastgelegd. Alles hierover is natuurlijk onzeker en afhankelijk van de omstandigheden van dat moment.

De volgende nieuwsbrief zal begin september worden verstuurd.

Terug

 

NEW IN
NEDERLAND

De afgelopen drie maanden moest ik me veel aanpassen aan de nieuwe werkomstandigheden veroorzaakt door de coronavirus. Na veel overleggen met de cursisten hebben we de lessen online voortgezet. Dat ging niet altijd even vlot, want de internetverbinding was niet altijd goed genoeg en viel soms weg. Skype heeft zich bewezen als geen betrouwbaar onlineplatform voor de onlinelessen en het participatieprogramma voor de nieuwkomers. Als er drie cursisten hun video aan hadden, konden we elkaar niet meer verstaan en het beeld was bevroren. Daarom zijn we overgestapt naar Zoom, dat ons de mogelijkheid gaf voor videocalls.

Online lessen duurden langer en de groepsopdrachten konden niet doorgaan. Er moesten nieuwe opdrachten gemaakt worden en dat kostte mij veel tijd. Naast de technische problemen en de aanpassingen aan de inhoud van het programma, hadden de cursisten moeite om zich te concentreren tijdens de lessen en gemotiveerd te blijven om de lessen te volgen. Door de corona zaten ze thuis te werken. Ze moesten wennen aan de nieuwe situatie en hun leven snel herstructureren. Nog 2 uur taalles volgen na hun werk en weer achter de computer gaan zitten was voor sommige cursisten te veel. Daarnaast waren het onzekere tijden en ze vreesden voor hun werk wat veel stress opleverde. De meesten van mijn cursisten wonen alleen in Nederland en ze maakten zich veel zorgen over hun families. Ze hebben in Nederland sowieso een klein netwerk maar door de omstandigheden voelden ze zich nog eenzamer.
Gelukkig heb ik als sociaal werker op een passende manier kunnen ingrijpen. Door middel van persoonlijke en groepscoaching heb ik ze alsnog kunnen motiveren om aan de lessen mee te doen. Dat was weer extra vrijwilligerswerk voor mij, maar ik ben van mening dat in deze moeilijke tijden mijn verantwoordelijkheid was om ze als taalcoach en sociaal werker extra ondersteuning te bieden.
Het resultaat daarvan is dat er van 48 cursisten 43 geslaagd zijn voor hun taaltoets en de cursus succesvol hebben afgerond. Drie cursisten zijn er niet voor geslaagd en twee zijn gestopt met de cursus.

Nu is de tijd voor een, meer dan verdiende, vakantie!
Fijne zomer allemaal!

Ljiljana Predragovic
New in NL


Terug


De volgende boeken zijn ingevoerd in ons bibliotheekbestand:
“Beyond the cold war”, van Marshall D. Shulman, Uitgeverij Yale University Press, 1966, 111 pagina’s; “Vietnam”, van Max Hastings, Uitgeverij Hollands Diep, 2019, 846 pagina’s; “Het Koerdisch Utopia”, van Ludo De Brabander, Uitgeverij Epo, 2018, 214 pagina’s; “A Chronology of United States Arms Control and Security Initiatives 1946 -1990”, Uitgave van United States Information Agency, 1990, 116 pagina’s; “Finnish Disarmament Policy”, Uitgave van Ministry for Foreign Affairs, Helsinki, 1984, 172 pagina’s; “The glorious art of peace”, van John Gittings, Uitgeverij Oxford University Press, 2012, 304 pagina’s; “De militaire balans en strategische ontwikkelingen 1986-1987”, van Robert O’Neill , Uitgeverij Samsom, 1987, 204 pagina’s; “De avonturen van Red Rat”, van Johannes van de Weert, Uitgeverij het Fort van Sjakkoo, 2010; “De avonturen van Red Rat”, van Johannes van de Weert, Uitgeverij Papieren Tijger, 2009; “De avonturen van Red Rat. Leve de varkens”, van Johannes van de Weert, Uitgeverij Raket, 1982; “De avonturen van Red Rat”, van Johannes van de Weert, Uitgeverij Raket, 1981; “De avonturen van Red Rat, de feestdag”, van Johannes van de Weert, Uitgeverij Lont, 1981; “De autoritaire verleiding”, van Casper Thomas, Uitgeverij Atlas Contact, 2018, 304 pagina’s; “Geïllustreerde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”, van G.L. Sulzberger, Uitgeverij De Kern, 1980, 605 pagina’s;

“Generatie Columbine”, van Hans Klis, Uitgeverij Podium, 2019, 238 pagina’s;

Op twintig april 1999 richten twee tieners een bloedbad aan op Columbine High School. Vijftien doden en eenentwintig gewonden. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een school shooting live uitgezonden. Sinds die dag wordt iedere school shooting langs de lat van ‘Columbine’ gelegd. Inmiddels hebben een kwart miljoen Amerikaanse jongeren een schietpartij op school meegemaakt. Waarom worden vuurwapens in Amerika nog steeds niet verboden? Waarom is het recht op wapenbezit zo sterk verankerd in de Amerikaanse cultuur? Als jonge vader in New York ondervond Hans Klis aan den lijve hoe het is om je zoon naar een zwaar beveiligde kinderopvang te brengen. Om het fenomeen School shootings te kunnen doorgronden sprak hij met ouders, kinderen, wapenliefhebbers, anti-wapenactivisten, politici en leraren door het hele land.

“The Doomsday Machine”, van Daniël Ellsberg, Uitgeverij Bloomsbury, 2017, 420 pagina’s;

Van de legendarische klokkenluider die de Pentagon Papers openbaar maakte, de eerste insider exposé van de angstaanjagende gevaren van Amerika’s verborgen, zeventig jaar lange nucleaire beleid.“The Doomsday Machine” is Ellsberg’s verslag van de gevaarlijkste bewapeningsopbouw in de geschiedenis van de beschaving, wiens nalatenschap – en voorgestelde verlenging onder de Trump administratie – een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid.

“Geweld is nooit ver weg. Tien jaar berichten uit Irak”, door Judit Neurink, Uitgeverij Jurgen Maas, 2020, 285 pagina’s;

In 2008 vertrok Judit Neurink naar Irak om er een trainingscentrum voor journalisten op te zetten. Als correspondent maakte ze de wederopbouw in Iraaks-Koerdistan mee, de opmars van ISIS en de ontvoering van en moord op duizenden Jezidi’s. Ze was er getuige van dat het land uiteenviel op basis van etniciteit en religie en dat de roep om een sterke leider toenam. Zelf was ze onderdeel van de opbouwfase, met haar mediacentrum dat journalisten, politici en politie trainde, maar daarbij liep ze ook tegen de beperkingen aan; macht van de politieke partijen, het gebrek aan democratie en de corruptie. Tegelijkertijd begon ze van het land te houden. Ze haalde groepen toeristen binnen en leidde hen langs de meest opvallende plekken van Iraaks-Koerdistan. Ze zette zich in voor behoud van erfgoed, verdiepte zich in het Joodse verleden van de regio, en hielp geld in te zamelen voor de opvang van Jezidi’s die ISIS ontvluchtten. Eind 2019 zag ze hoe jonge Irakezen met hun Tuk-tuk-revolutie massaal in opstand kwamen tegen het corrupte politieke systeem, de uitzichtloosheid en het geweld. Ondertussen vormt een hergroeperend en wraakzuchtig ISIS opnieuw een bedreiging – ook na de dood van Abu Bakr al-Baghdadi. Judit Neurink kwam voor de wederopbouw, maar was steeds vaker genoodzaakt verslag te doen van de sektarische spanningen en het geweld. Als verslaggever kon ze niet immuun blijven voor het leed, en dat leidde tot haar vertrek. In dit boek blikt ze terug op een bewogen decennium, en toont de lezer de culturele diversiteit, diepgewortelde conflicten en hoogte- en dieptepunten van een tumultueus land, waar een vreedzame toekomst een haast onhaalbare droom lijkt.

Terug

 

JAARVERSLAG 2019