Vredesburo Nieuwsbrief nr. 80

VREDESWEEK 2018

 

COLOFON

nr. 80 september 2018
Redactie: Berrie, Hans, Anita, Rianne, Marja, Ljiljana, Bryony
De illustratie van de Vredesweek is gemaakt door Hans Mulkens
Redactieadres: Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO 0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De volgende nieuwsbrief zal in december 2018 verschijnen.

INHOUD
Redactioneel
Stageperikelen
De Bieb
Marja’s recensie
VREDESWEEK 2018

Van 15 tot en met 23 september is het weer Vredesweek. In dit nummer van de nieuwsbrief vindt u een overzicht van activiteiten, die in Eindhoven worden geörganiseerd. We kunnen nog niet het gehele programma laten zien, omdat er nog aan een aantal onderdelen wordt gewerkt. Alle nieuwe ontwikkelingen kunt u vinden op de website van het Vredesburo: www.vredesburo.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen (040 2444707).

Sinds een aantal jaren bieden we, naast jaarstages voor MBO-studenten en HBO-studenten, ook regelmatig plaats aan maatschappelijke stagiaires. Dit zijn in het algemeen studenten van de middelbare school, in de leeftijdscategorie 15 – 16 jaar, die bij het Vredesburo een weekje komen rondneuzen. We bieden hen een weekprogramma aan, waar ze vaak in kleine groepjes aan werken. Tot nu toe hebben we nooit aan hen gevraagd om voor de nieuwsbrief iets te schrijven. Vaak zijn ze daar nog te onvolwassen voor. In deze nieuwsbrief vindt u echter een stukje geschreven door een student van de Internationale School. Bryony is bijzonder. Ze is wat ouder en meer volwassen dan de meeste studenten, die we hier krijgen. En in tegenstelling tot die andere studenten, is ze hier op eigen initiatief gekomen en niet als opdracht van school. We waren daar zeer van onder de indruk. Ik heb haar daarom ook gevraagd om een stukje voor deze nieuwsbrief te schrijven over haar ervaringen.

Verder in de nieuwsbrief Stageperikelen van Rianne en Ljiljana. Rianne is helaas nog niet zeker van haar diploma. We wensen haar sterkte en hopen het allerbeste voor haar in de komende tijd. We houden u hierover verder op de hoogte. Tenslotte staat er in deze nieuwsbrief ook nog een boekrecensie van Marja en een overzicht van aanvullingen op onze catalogus van de biblotheek. De volgende nieuwsbrief verschijnt in december.

terug

Maatschappelijke Stage

Tijdens mijn zomervakantie had ik zin om iets bijzonders te doen, waar ik iets nieuws van kon leren. Ik ben geïnteresseerd in mensen, hun culturen en de samenleving, en de wereldwijde problemen die wij tegenkomen. Om deze redenen heb ik voor het Vredesburo Eindhoven als stageplek gekozen. Hier had ik de kans om mijn creativiteit te laten zien en de vrijheid om mijn eigen thema te kiezen voor een project dat ik zelf mocht uitvoeren. Als een internationale inwoner van Eindhoven en iemand die veel te maken heeft met de internationale gemeenschap van dit gebied, vind ik de internationale integratie in Eindhoven heel interessant. Door het fietsen door de stad heb ik veel plaatsen ontdekt waar internationale mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals “the Hub”, en ook plaatsen waar internationale mensen hun cultuur kunnen delen met de lokale bevolking, bijvoorbeeld de vele restaurants met een buitenlandse keuken. Ik had ook de kans om een paar interviews te houden met mensen die zelf ervaring hadden met integratie in Eindhoven en ik heb ontdekt dat dat helemaal niet eenvoudig is. Waar de een heel makkelijk kon integreren en vrienden maken, heeft de ander meegemaakt dat mensen gescheiden groepen vormen in plaats van te integreren en hoe mensen gepest kunnen worden omdat ze van een andere herkomst, cultuur of geloof zijn. Door mijn project realiseerde ik dat vrede niet alleen maar gaat om hoe wij wereldwijde problemen kunnen oplossen, maar ook hoe wij met elkaar omgaan in onze lokale gemeenschap.

Bryony

OOO
Hallo allemaal, Al eerder heb ik voor de nieuwsbrief geschreven. Tot voor kort was ik, vanuit mijn studie Pedagogiek, stagiaire bij het Vredesburo. Ik heb in het kader van vredeseducatie les gegeven in het basisonderwijs en heb me aangesloten bij verschillende projecten.
Ik heb een mooie, leerzame tijd gehad.
Aangezien aankomend pedagogen vaak stagelopen binnen het onderwijs of andere velden direct verbonden aan opvoeding, was het Vredesburo misschien een ietwat onconventionele stageplaats vanuit het oogpunt van mijn docenten.
Ik daarentegen ben van mening dat de zaken, waar het Vredesburo aandacht aan besteed, van fundamenteel belang zijn binnen het opgroeien, of men nu tien of tachtig is. Leren kan altijd.
Ik ben blij dat ik voor deze stageplaats gekozen heb. Ik heb gewerkt met fijne, inspirerende collega’s, waarvan ik veel heb mogen leren.
Ik heb de stad om mij heen, wat daarin gebeurd, beter leren kennen, en hoe deze beïnvloedt kan worden. Ik heb beter leren argumenteren en verantwoorden.
Ik ben van mening dat ik niet alleen als beroepskracht gegroeid ben, maar ook als mens.

Helaas laat het diploma nog even op zich wachten.

Groetjes,

Rianne Haazen

terug

OOO
Het derde jaar zit erop. Binnen een jaar hoop ik mijn HBO-diploma maatschappelijk werker te krijgen. Tijdens de vierdejaarstudies ga ik zeker nog wat leuke activiteiten m.b.t. integratie van nieuwkomers ontwikkelen en doen. U kunt het ook weer in de nieuwsbrief lezen.
Deze keer zal ik u informeren over mijn minor-activiteit van het eind van vorig schooljaar. Studenten moesten in periode 2 kiezen voor een minor. We mochten kiezen uit GGZ, jeugdzorg en maatschappelijk werk. Aangezien ik me graag met maatschappelijke thema’s bezighoud, zoals bijv. integratie, en ik houd van het ontwikkelen en organiseren van leuke activiteiten, heb ik voor maatschappelijk werk gekozen.
Voor deze minor moesten we een project ontwikkelen en zorgen voor een duurzame structuur, zodat het project blijft bestaan als ik er niet meer bij betrokken ben. Mijn project was het ontwikkelen van een concept voor de activiteit “Goed-ontmoet”.
Het “Goed-ontmoet” programma, waarbij ouderen van het woonzorgcentrum Theresia en nieuwkomers uit de wijk ’t Ven elkaar ontmoeten, is een initiatief van Vitalis Theresia en Wijeindhoven in de wijk ’t Ven. De ontmoetingen vinden plaats elke vrijdagochtend en de bedoeling is dat de ouderen en nieuwkomers elkaar ondersteunen: de ouderen helpen nieuwkomers met de taal en daardoor voelen ze zich nuttig en minder eenzaam. In het begin waren de nieuwkomers en de ouderen enthousiast daarover maar in de loop der tijd bleven er maar een oudere en een nieuwkomer over. Er was behoefte aan structuur en inhoudelijke verrijking van deze activiteit. Dat is nu opgelost door het concept, dat ik heb ontwikkeld.
Het concept is het product van mijn actieve betrokkenheid bij “Goed-ontmoet” gedurende drie maanden. Ik heb met de ouderen en nieuwkomers brainstormsessies georganiseerd om hun ideeën over “Goed-ontmoet” te verzamelen en individuele gesprekken/interviews met hen gevoerd om hun behoeftes en verwachtingen van zo’n activiteit in kaart te kunnen brengen. Daarnaast heb ik op vrijdagochtend tijdens de ontmoetingen geëxperimenteerd met verschillende taalmaterialen en -spelletjes. Het was ook belangrijk om de visies van Wijeindhoven en Vitalis omtrent deze activiteit goed te kennen en ook hun personele en financiële potentieel dat ze in deze activiteit kunnen investeren, zodat ik daarmee rekening kan houden bij het opmaken van een realistische en duurzame structuur.
In augustus heb ik met Vitalis en Wijeindhoven het concept besproken en het is door hen goedgekeurd. Samen met een vrijwilliger ga ik tot het eind van dit jaar nog een aantal formulieren maken voor intake- en evaluatiegesprekken en we gaan nog taalmaterialen opzoeken en aanschaffen zodat verschillende materialen altijd op voorraad zijn. Iedereen die interesse heeft om meer over dit concept te weten kan mij vinden via het Vredesburo en ook tijdens de DDW 2018 bent u welkom om onze presentatie in Vitalis Berckelhof bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Ljiljana Predragovic

terug

De volgende boeken zijn onlangs ingevoerd en te leen in onze bibliotheek: “De onderzoekers van de oorlog”, van Max Pam, Uitgeverij SDU, 1989, 136 pagina’s; “Doodlopende hulp”, van Dambisa Moyo, Uitgeverij Contact, 2009, 270 pagina’s; “Yugoslavia: Collapse, War, Crimes”, Uitgave van Centre for Anti-War Action, 1993, 274 pagina’s; “Jullie hebben makkelijk praten…”, van H.J. Diekerhof, Uitgeverij Bosch & Keuning, 1968, 63 pagina’s; “Zuid over Noord, veranderingen in Europa, visies over het Zuiden”, Uitgeverij Evert Vermeer Stichting, 1991, 153 pagina’s; “Rendez-vous in Bagdad”, Uitgeverij EPO, 1994, 240 pagina’s; “The military balance 1978-1979”, van The International Institute for Strategic Studies, Arms and Armour Press, 1978, 119 pagina’s; “Het rode boekje voor soldaten”, van Bond voor Dienstplichtigen, Uitgeverij Van Gennep, 1971, 132 pagina’s; “Ik kom in opstand, dus wij zijn”, van Eva Rovers, Uitgeverij Ambo/Anthos, 2017, 85 pagina’s; “Solidariteit”, van Józef Tischner, Uitgeverij Lannoo, 1982, 143 pagina’s; “Handbuch für Kriegsdienstverweigerer”, van Winfried Schwamborn, Pahl-Rugenstein Verlag Köhl, 1978, 159 pagina’s; “De bevrijding van Angola”, van Don Barnett en Roy Harvey, Uitgeverij Van Gennep, 1972, 206 pagina’s; “Alle redeten vom Frieden”, van Horst E. Richter, Rowohlt Verlag, 1981, 252 pagina’s; “Nuclear madness”, van Dr. Helen Caldicott, e.a., Uitgeverij Bantam Books, 1980, 116 pagina’s; “Kinderen van deze wereld”, van Martine & Caroline Laffon, Uitgeverij Schuyt & Co, Novib, 2003, 240 pagina’s; “De nieuwe Wereld en de Lage Landen”, Uitgeverij Meulenhoff, 1992, 199 pagina’s; “Kernenergie in opspraak”, van Ir. Erik Mink, Uitgeverij Kok – Kampen, 1981, 111 pagina’s; “Militarisierte Wissenschaft”, samensteller Werner Butte, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 1985, 141 pagina’s; “Chernobyl, het jaar 10”, van Eloi Glorieux, Uitgeverij EPO, 1996, 182 pagina’s;

“De Indië-weigeraars” van Antoine Weijzen, Uitgeverij Omniboek, 2015, 208 pagina’s; De zogenaamde politionele acties van de Nederlandse regering in Indonesië (1945-1949) waren niets anders dan een keiharde koloniale oorlog. Duizenden Nederlandse burgers en militairen en vele tienduizenden Indonesiërs kwamen om. De Nederlandse autoriteiten hebben – met succes – er alles aan gedaan om begane oorlogsmisdaden in de doofpot te stoppen en vervolging van de daders te voorkomen. Hoe anders werd er door dezelfde autoriteiten opgetreden tegen landgenoten die om uiteenlopende redenen dienst weigerden. Tot diep in de jaren vijftig werden alle mogelijke middelen ingezet om de duizenden weigeraars op te sporen en hen vervolgens hard te straffen. Gratie of eerherstel werd nooit verleend. Auteur Antoine Weijzen onderzocht waarom Indië-weigeraars zich verzetten tegen hun uitzending, maar vooral vanuit welke vooringenomen motieven militaire, politieke, juridische, medische en kerkelijke autoriteiten tot hun harde opstelling kwamen.

“De macht van de Mega onderneming”. Naar een rechtvaardige internationale economie., door J. Smiers, P. Pekelharing en J. Huide, Uitgeverij Van Gennep, 2016, 287 pagina’s; Sinds de crisis van 2008 is er een toenemende ontevredenheid over het huidige systeem van bijna ongelimiteerde internationale vrijhandel. Steeds meer mensen verlangen naar ideeën over een rechtvaardiger en duurzamer inrichting van onze economieën. In dit boek leggen de auteurs transnationale megaondernemingen, zoals Volkswagen, Monsanto en Starbucks, op de pijnbank. Ze laten zien hoe deze bedrijven (inter)nationale wet – en regelgeving weten te omzeilen en zo de uitgangspunten van vrije markt en democratie ondermijnen. Maar daar blijft het niet bij. Het boek bevat gedurfde voorstellen voor wezenlijke veranderingen op het gebied van het mededingingsrecht, het afschaffen van het intellectuele eigendomsrecht en de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders; ondernemers die misdaden begaan krijgen hun terechte straf. Het resultaat is een levendig geschreven, vlammend pleidooi voor een nieuwe economische orde, waarin geen enkel bedrijf de markt kan overheersen.

“De nieuwe heilige oorlog”, De opkomst van IS en de Soennitische opstand., door Patrick Cockburn, 2014, Uitgeverij AUP, 166 pagina’s; Uit de catastrofes in Afghanistan, Irak en Syrië en de mislukte Arabische lente rijst een nieuw gevaar op. Terwijl Al-Qaida verzwakt raakt, komen nieuwe jihadistische bewegingen op, in het bijzonder Islamitische Staat. Met een militaire slagkracht waar Al-Qaida nooit aan kon tippen veroverde IS in juni 2014 een grondgebied dat zich uitstrekt over grote delen van Syrië en Irak, waaronder Mosul. De berichtgeving over hun militaire organisatie en de wreedheden jegens hun slachtoffers is huiveringwekkend. Nu de beweging de oprichting van een nieuw kalifaat heeft afgekondigd, is het Westen opnieuw een doelwit. Hoe kon het zo misgaan? In dit boek geeft de auteur een analyse van de achtergronden en oorzaken van het mislukte Amerikaanse en Europese buitenlandse beleid en de gevolgen hiervan voor het kwetsbare en door geweld verscheurde Midden-Oosten.

terug

Marja’s Recensie

Titel: Berichten uit Homs
Auteur: Jonathan Littell
Vertaling: Geertrui Marks & Lia Tuijtelaars
Uitgever: De Arbeiderspers, Utrecht – Amsterdam – Antwerpen
Jaargang: 2012
ISBN: 978 90 295 8617 7

Samenvatting
Jonathan Littell verbleef twee en een halve maand in Syrië, voornamelijk in Homs, in het bonkende hart van de wijken die in opstand zijn gekomen tegen het regime van Bachar al-Assad. Dit is – men voelt het op elke pagina – een tekst die geschreven is onder extreem gevaarlijke omstandigheden. Deze notities, die als geheel een uniek document vormen en het resultaat zijn van waarheidsgetrouw onderzoek ter plaatse, getuigen direct van de toestand van een bevolking in opstand en haar verzet tegen de strijdkrachten van een regering.

Over de auteur
Jonathan Littell werkte voor humanitaire organisaties op de Balkan, in Tsjetsjenië, Afghanistan en Congo. De Welwillenden (2008), over de nazigruwelen tijdens WO II was zijn literair debuut en werd bekroond met de Prix Concourt en de Grand Prix du Roman de l’Académie Française.

Eigen visie
Bombarderen van ziekenhuizen, zorg aan mensen en kinderen ontzeggen is onmenselijk. Elkaar zien als medemens gaat er als eerste uit. Een voorbeeld van het bombarderen van ziekenhuizen staat op bladzijde 118:
“Bezoek aan het privéziekenhuis in Bab Sbaa. Op de vierde verdieping in deuren en ramen gaten van kogels, afgevuurd vanaf de citadel. Er zijn nog zeven verplegers en verpleegsters, één arts op de spoedeisende hulp, twee gynaecologen en een anestheist.
Ze nemen geen patiënten meer op, Daar kunnen ze in ieder geval niet meer blijven omdat ze bang zijn dat ze door schietpartijen gewond raken. Nemen alleen nog spoedgevallen op en houden de mensen maximaal een dag. De bedden zijn leeg. De verpleegsters, met hoofddoek maar onbedekt gezicht, vertellen. Een van de jonge activisten blijft ons filmen terwijl we praten, het is een beetje irritant, maar hij zegt dat hij het alleen voor eigen gebruik doet.
Het ziekenhuis kan geen zandzakken plaatsen tegen beschietingen, want de Geheime Dienst doet regelmatig invallen. Als ze de zakken zien, zullen ze de staf ervan beschuldigen dat ze activisten of soldaten verplegen. De Geheime Dienst is al acht keer langs geweest, de laatste keer was twee weken geleden. Drie maanden geleden hebben ze een personeelslid dat bloedonderzoek doet aangehouden en ervan beschuldigd dat hij bloed onderzocht van VSL-soldaten. Hij ontkende, maar ze hebben hem een maand vastgehouden en gemarteld met elektriciteit terwijl ze water over zijn lichaam gooiden. Toen hij vrij kwam heeft hij het land verlaten, is naar Jordanië gevlucht.
Geen van de artsen of assistenten kan nog in het ziekenhuis werken. Ze hebben een belofte moeten ondertekenen dat ze niemand meer behandelen.
We horen een harde inslag. De citadel heeft op het ziekenhuis geschoten. Iedereen lacht.”

Een voorbeeld van zorg aan kinderen ontzeggen staat op bladzijde 129:
“Het kind heette Mohammed N. en was dertien in plaats van twaalf. Dat zegt zijn vader tegen ons. Gisteravond rond 23.00 was hij voor het huis hout aan het hakken voor de sobia. Hij gebruikte een lampje en de sluipschutter heeft hem doodgeschoten. Ik vraag of we zijn naam mogen publiceren: ‘We zijn ons mooiste bezit kwijt, het maakt ons weinig uit.’ De jongen was niet op slag dood, ze hebben geprobeerd hem naar de kliniek te brengen, hij is doodgebloed.
De vader is omringd door vrienden, hij is waardig en beheerst. Alleen zijn ogen zijn vochtig en gezwollen.
Telkens is hun huis doelwit van schoten. Doorzeefd met gaten. Tien dagen geleden heeft de sluipschutter nog een kind doodgeschoten, een geestelijk gehandicapte jongen van vijftien jaar.”

De vorm als dagboek is goed gekozen. Het helpt de lezer om zich in te kunnen leven. De schrijver beschrijft de situaties zonder dat hij de lezer een mening opdringt. Het boek eindigt met een overzicht van militaire rangen en een kaartje van Homs en de grens.

Dit boek heb ik met interesse gelezen. Het is op het moment erg actueel en de situatie duurt nog steeds voort. Het boek geeft goed aan dat het onmenselijk is om geen zorg aan zieke mensen en kinderen te kunnen bieden.

Marja Verheijke
Augustus 2018

terug


Eindhovense activiteiten in het kader van de Vredesweek 2018
‘Leren van het verleden,werken aan de toekomst’.

Het thema van de Vredesweek 2018 is ‘Generaties voor Vrede’. We leren van elkaar, van elkaars geschiedenis en ervaringen. We geven dat door aan onze kinderen in de hoop op en de verwachting van een betere wereld. Of zoals verwoord op het affiche van de Vredesweek: “Heb vertrouwen in de toekomst. Er staan altijd weer mensen op voor vrede”.
In Eindhoven is er door verscheidene groepen, een breed en gevarieerd programma opgesteld met soms verschillende en verrassende invalshoeken (zoals ieder jaar speelt hierin ook de bevrijding van de stad op 18 september een rol), maar altijd vanuit de vraag “hoe kunnen we een bijdrage leveren aan een vreedzame en rechtvaardige wereld, en hoe kunnen we dat samen delen”.
Het programma bestaat uit o.a.:

16 september van 14:00u tot 15:00u: de 4-bomen herdenking. Er wordt aandacht gevraagd voor ‘verdwenen’ mensen in Wit-Rusland. Plaats Paradijslaan;

18 september: vredesmeditatie in de oud-Katholieke kerk om 17:30u (voorafgaand aan het defilé) Boschdijk 354, organisatie: World Peace Flame;

19 september: 2 documentaires in het kader van het thema ‘generaties’ in het Natlab. Onder leiding van Frans Mouws (DOC-feed Eindhoven), in gesprek met de makers. vanaf 19:30u. Organisatie Vredesburo/DOC-feed, plaats: Kastanjelaan 500;

20 september: Liberation 040 festival. studenten van de TU/e laten zien wat vrijheid en vrede betekenen. In het kader van de bevrijding van de stad. Vanaf 16:00u op het 18 Septemberplein. Organisatie: liberation040.nl;

22 september: ‘1-minute eye contact’ elkaar echt zien staan! Vanaf 13:00u op het 18 Septemberplein. Organisatie: Aida Spaninks/popupyogaeindhoven.nl;

23 september: Levensbeschouwingen ontmoeten elkaar en bezinnen zich op vrede. Vanaf 15:00u bij het Vrouwenvredesmonument aan de Parklaan. Organisatie: Platform voor Levensbeschouwing en Vrede, regio Eindhoven.

23 september: daadwerkelijke hulp! Over projecten in het Midden-Oosten gericht op kinderen en de toekomst. Vanaf 14:00u. Plaats : blokhut aan de van Oldenbarneveltlaan 1. Organisatie Vredesburo/Stichting Hurmet

Gedurende de hele maand september zal er in de wereldwinkel aan de Hoogstraat 275 een expositie te zien zijn met als thema “Ik houd van Vrede”

Ter afsluiting van de Vredesweekactiviteiten is er op 7 oktober een dag over ‘cultuur, identiteit en rituelen’ in S-plaza aan de bleekweg 1F. Er zijn diverse optredens en gespreksrondes: organisatie Nos Mundu/Vredesburo

Coördinatiepunt voor de Vredesweek is het Vredesburo aan de Grote Berg 41. In het Vredesburo kunt u terecht voor informatiemateriaal vanuit de landelijke organisatie en ondersteuning op velerlei gebied. Voor een uitgebreidere versie van de activiteiten en voor activiteiten die nog op stapel staan zijn twee websites beschikbaar: www.vredesburo.nl en www.eindhoven-mondiaal.nl. Hier kunt u terecht voor de exacte gegevens en de laatste berichten.

terug

OOO
Hieronder vindt u wat meer details van een aantal activiteiten:

18 September:
World Peace Flame Eindhoven/Veldhoven en de parochie Maria Magdalena nodigen u uit voor een meditatieve viering rond het thema vrede-vrijheid-harmonie met aansluitend een eenvoudige maaltijd. Daarna wordt de Wereldvredesvlam gezamenlijk meegedragen naar het 18-Septemberplein waar aangesloten wordt bij het defilé naar het stadhuisplein.
Datum en tijd: 18 september 2018 om 17:30 uur
Plaats: OKK-kerk Maria Magdalena, Boschdijk 354 (parkeren via Jan Duikerlaan)
I.v.m. inkoop voor de maaltijd graag even aanmelden via 040-2454783 of 06-42185123

20 September:
Eindhoven heeft sinds haar bevrijding, op 18 september 1944, ieder jaar deze belangrijke geschiedenis herdacht. Maar nog nooit hebben we onze vrijheid écht gevierd. Het studenteninitiatief ‘Liberation 040’ brengt hier verandering in. Heel Eindhoven zal op 20 september samen de vrijheid vieren op dit gratis te bezoeken festival, midden op het 18 Septemberplein.
Het programma begint om 16:00 met getalenteerde en opkomende bands, geschikt voor jong én oud. Daarna bouwt de energie steeds verder op met grote popartiesten en DJ sets die de avond met een knallend feest af zullen sluiten. Tevens is er op het festival van alles te ontdekken over de geschiedenis van Eindhoven en haar inwoners tijdens de bezetting en bevrijding. Daarnaast zullen interessante sprekers onderwerpen over vrede en onze vrijheid aanhalen. Ondertussen kun je tussen de foodtrucks chillen in het vrijheidsdorp met een (alcoholvrije) cocktail of een speciaalbiertje. Tot slot staat er een vrijheidsmuur, waar iedereen een persoonlijke quote, kunstwerk of uiting mag achterlaten over zijn of haar interpretatie van eigen vrede. De muur groeit tijdens het festival uit tot een kunstwerk dat gemaakt is door heel Eindhoven samen.

22 September.
One minute eye contact
Waar is de connectie tussen mensen gebleven? Wanneer kijken we onbekenden nog aan, langer dan een minuut? Wat zou er gebeuren als we dit doen? Dit sociale experiment is deel van The Worlds Biggest Eye Contact Experiment, gecoördineerd door The Liberators International in steden over de hele wereld op zaterdag 22-09-2018 tussen 13.00-17.00.
Jouw deelname draagt bij aan het creëren van een video over vrede, liefde en menselijke verbintenis. Het is ongelofelijk wat er kan gebeuren, als je het maar wilt zien.
Waar? 18 septemberplein in Eindhoven (het grote plein voor de Bijenkorf)
Wanneer? 22 september 2018 van 13.00-17.00
Wat kun je meenemen? Kussen, yogamat, opvouwbaar stoeltje (eventueel in tweevoud voor de ander die je uitnodigt voor oogcontact). NB. Er zijn ook gemarkeerde staanplaatsen.
De enige intentie van dit wereldwijde experiment is het hebben van OOGCONTACT. Omdat we allemaal gezien willen worden. Laat dus voor een moment je verwachtingen over wie je bent of hoe anderen jou zien varen. Wat wij jou willen vragen is uitsluitend uit naam van je pure zelf te komen. En je zowel ego als (commerciële) uitingen thuis te laten.

23 September
Op 23 september om 15.00 uur vindt bij het Vrouwenmonument halverwege de Parklaan in Eindhoven een openlucht vredesbezinning plaats onder het motto ‘Generaties voor Vrede”. Vertegenwoordigers van een klein tiental levensbeschouwingen spreken over hoe verbeelding kan bijdragen aan een levenshouding gericht op vrede. Die levensbeschouwingen zullen zijn Zen, Boedhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Islam, Humanisme, Bahá’í en Christendom. De sprekers zullen elkaar en de bezoekers prikkelen om na te denken over een weg naar vrede, met gebruikmaking van het beste uit andere levensbeschouwingen. Het spreken zal omlijst worden door verschillende soorten muziek en gezamenlijk gekozen rituelen.
De organisatoren zijn van mening dat het combineren van wijsheden uit het verleden met baanbrekende inzichten van vandaag kan leiden tot volhardende samenwerking die de kans op onvrede vermindert en de kans op vrede vergroot. Dat betekent ook dat iedereen wereldwijd steeds opnieuw kritisch moet wegen wat men aan volgende generaties wil doorgeven. Respectvol omgaan met het leven biedt ongekende aanknopingspunten waardoor men betere stappen in de richting van vrede kan zetten. Ons eigen gedrag in ons eigen tijdsgewricht wordt waargenomen door andere generaties en beïnvloedt ook volgende generaties!
Na de bezinning is er koffie en thee om na te praten en nieuwe contacten te leggen.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

23 September
Projectendag
Van harte willen wij u uitnodigingen om aanwezig te zijn op de informatieve bijeenkomst van Stichting Hürmet ( projecten ten behoeve van kinderen in Turkije) en het Eindhovense Vredesburo ( stedelijke organisatie op het gebied van Vredesvraagstukken)
Op zondag 23 september 2018
Locatie: Blokhut van de scouting: van Oldenbarneveltlaan 1 te Eindhoven
Aanvang: 14:00u
Er zullen presentaties zijn over projecten in de regio oost-Turkije/ Syrie met name gericht op projecten voor kinderen, er is muziek & dans en ook de inwendige mens zal niet vergeten worden!
Voor iedereen die werkt aan een ‘wereld van respect’ en daar een actieve bijdrage aan wil leveren.

Informatie: www.vredesburo.nl/www.hurmet.nl

We hopen u bij een of meerdere activiteiten te ontmoeten.

terug

OORLOG IS MENSENWERK. VREDE OOK.
BERT RÖLING