Vredesburo Nieuwsbrief 76


#76

Vredesweek 2017:
De Kracht van Verbeelding

COLOFON
nr. 76 september 2017
Redactie: Berrie, Hans, Anita, Rianne, Marja.
Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e­mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO 0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in november 2017 verschijnen.

INHOUD
Redactioneel
Stageperikelen
De Blaadjes
De Bieb
Marja’s recensie
Vredesweek 2017

 


Dit nummer is voor een deel gewijd aan de komende Vredesweek. Van 16 tot en met 24 september is het officieel de Vredesweek. In Eindhoven doen we nog wat extra’s en gaan een week langer door. Het hele proramma vindt u in deze nieuwsbrief. Op de achterkant vindt u ook nog affiches van de films, die we op 21 september zullen vertonen. U wordt van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen. Mocht u niet in de buurt van Eindhoven wonen dan kunt op de website www.vredesweek.nl zoeken naar activiteiten bij u in de buurt.
Een rubiek die, waarschijnlijk eenmalig, terugkeert is De Blaadjes. In deze tijd zijn een groot aantal tijdschriften alleen nog digitaal te lezen. Een aantal tijdschriften uit ons bestand is ook digitaal gegaan om (druk)kosten te besparen. Een van die bladen is het tijdschrift Zam (Zuid­Afrika Magazine). We zijn lange tijd op zoek geweest naar een ander tijdschrift met het thema Afrika. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij het tijdschrift ZemZem. Dit is een tijdschrift dat zich richt op het Midden­Oosten, Noord­Afrika en de islam. Gezien de actualiteit vonden we het een goede aanvulling op ons tijdschriftenbestand.
Verder vindt u in dit nummer weer een recensie van Marja. Ze bespreekt een boek dat vorig jaar uitgebracht is naar aanleiding van de 25e Fakkeltocht in Eindhoven. Als u interesse hebt om het boek te kopen, dan kunt u het bij ons bestellen voor 5 euro (+eventuele verzendkosten).
Tenslotte vindt u nog de rubriek De Bieb, met aanvullingen op onze catalogus van boeken in de bibliotheek. Rianne loopt dit jaar ook nog stage in het Vredesburo en zij vertelt wat over haar plannen voor komend jaar.

terug

Beste lezer,
Na een heerlijke, maar volle vakantie ben ook ik inmiddels weer begonnen. Dit collegejaar (tot ongeveer juli) zal ik stagiaire van het Vredesburo blijven.
Ik begeleid dit jaar de maatschappelijke stagiaires welke vanuit verschillende middelbare scholen in Eindhoven komen, en zich gedurende een week oriënteren op de wereld om hen heen en wat dit met hen doet.
Ik ga onderzoek doen naar de methodes om maatschappelijke betrokkenheid onder kinderen en jongeren in het onderwijs te vergroten. Hiervoor zal ik spreken met beleidsmakers, onderwijsvormgevers, opleiders van professionals in het onderwijs, etc.
Het doel is om inzicht te verkrijgen in de manieren waarop het onderwijs omgaat met maatschappelijke ontwikkelingen/ gebeurtenissen en in kaart te brengen wat werkt en wat verbetering behoeft, zodat het Vredesburo met de vredeseducatie hierbij aan kan sluiten.
Momenteel verdiep ik me in een methode die geïntroduceerd wordt op een school voor middelbaar onderwijs in Eindhoven, waarin vaardigheden als karaktervorming en burgerschap centraal staan en vakoverstijgend ingezet worden.
Ik hoop dit jaar mijn studie af te ronden en onderweg interessante inzichten te verwerven.
Met vriendelijke groet,
Rianne Haazen

terug

ZemZem
Tijdschrift over het Midden­Oosten, Noord­Afrika en islam.
Een uitgave van Sichting Soera i.s.m. de Vereniging voor de Studie van het Midden­Oosten en de Islam (MOI).
Verschijnt 2x per jaar.

Het doel van het tijdschrift wordt als volgt omschreven: ZemZem verschijnt tweemaal per jaar en streeft ernaar informatie, visies en meningen over het Midden­-Oosten, Noord-­Afrika en de islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en Vlaanderen.
De meest recente uitgave is nummer 1 uit 2016. Het heeft ruim 140 bladzijden met een keur aan bijdragen van diverse mensen. Het thema van dit nummer is “Joden in de Arabische wereld”. Het nummer hiervoor had als thema “De Koerden”.
In de bijdragen, van diverse schrijvers, komt een kaleidoscoop aan onderwerpen aan bod, zoals de kijk van een dertiende­eeuwse joodse denker op een islamitische filosoof en de sporen die dat heeft achtergelaten in de middeleeuwse joodse filosofie. Daarnaast vind je ook een artikel van Judit Neurink getiteld: Joodse moslims treden uit de schaduw. Reportage uit Iraaks­ Koerdistan.
In totaal staan er 18 artikelen in het tijdschrift van verschillende auteurs, waarvan er 6 gewijd zijn aan het thema. De overige artikelen bestaan uit zowel wetenschappelijke beschouwingen als meer populaire onderwerpen, waaronder de bespreking van een aantal relevante nieuwe boeken.

terug

Onze Bieb is aangevuld met de volgende boeken:

“Doen we mee of blijven we aan de kant staan?”, van Hedy d’ Ancona, Mient Jan Faber, e.a., Uitgeverij Anthos, 1986, 150 pagina’s; “Het zijn net mensen”, van Joris Luyendijk, Uitgeverij Podium, Amsterdam, 2008, 220 pagina’s; “Kernontwapening”, van Generaal­ majoor M.H. von Meyenfeldt, Uitgeverij Zomer & Keuning, 1981, 80 pagina’s; “Zwijgt het recht als de wapens spreken?”, van Mr. F. Kalshoven, Uitgave van Staatsuitgeverij, ’s ­Gravenhage, 1985, 146 pagina’s; “Oorlog en de moderne maatschappij”, van Alastair Buchan, Uitgeverij Lemniscaat, 1967, 251 pagina’s; “Het militair­ strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet­Unie”, van G.C. Berkhof & P.M.E. Volten, Uitgave van Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons Leger”, 1986, 148 pagina’s; “Papers on the war”, van Daniël Ellsberg, Uitgeverij Simon and Schuster, New York, 1972, 309 pagina’s; “Het bedrijfsleven nader ingekleurd”, van P. Misdorp, Uitgeverij Iparto, Amsterdam, 1990, 104 pagina’s; “Crimes of war”, van Richard A. Falk, e.a., Uitgeverij Vintage Books, New York, april 1971, 590 pagina’s; “Met man en macht”, Uitgeverij Balans, 2003, 463 pagina’s; “De verlokking van een tropische tuin”, van Henny Nelissen, Migranten uitgeverij Warray, september 1988, 72 pagina’s; “The American Soviet walk”, van Fred Segal, Fred E. Basten, Uitgave van United World of the Universe Foundation, 1988, 144 pagina’s; “Vroeger was de wereld groter”, van Peter van Eekert, e.a., Uitgeverij Jan van Arkel, 1990, 212 pagina’s; “Vietnam”, van Thich Nhat Hanh, Uitgeverij Ten Have, 1967, 157 pagina’s; “Lopend vuur”, Uitgave van Organisatie Fakkeltocht, Eindhoven, 2016, 48 pagina’s; “De mens mijn broeder”, van Albert Lutuli, Uitgave van BOA, Novib, 1980, 100 pagina’s; “Die Sowjetische Afrikapolitik”, van Konrad Melchers, Oberbaumverlag, 1980, 318 pagina’s; “Oorlogsdocumentatie ’40­’45”, Uitgeverij Walburg Pers, Zutphen, 1989, 222 pagina’s; “Dagen en nachten in Sarajevo”, van Elma Softic, Uitgeverij Arena, 1996, 299 pagina’s; “Spiegel van de oorlog”, van Senada Alagic, Uitgeverij Lâle/Ellessy, 1994, 112 pagina’s; “Breaking the wall of silence”, van Seada Vranic, Uitgeverij Zagreb, 1996, 342 pagina’s;

“Compromissen en rotte compromissen”, van Avishai Margalit, vertaald door Ronald Kuil, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2009, 202 pagina’s;
Vrede bestaat bij de gratie van compromissen. De ene strijdende partij doet water bij de wijn en de andere ook. Gaat vrede immers niet voor alles? In de meeste gevallen is dit
inderdaad het geval, maar sommige compromissen zijn volgens Avishai Margalit onmiskenbaar ‘rot’. Aan de hand van vele conflicten uit het verre en nabije verleden onderzoekt hij gesloten en niet­gesloten verdragen met het radicale kwaad. Zijn stelling is daarbij ondubbelzinnig: met onmenselijke regimes van wreedheid en vernedering moeten we geen compromissen sluiten, zelfs niet als we daardoor oorlog riskeren of bestendigen.

“De Arabische storm”, van Sinan Can , Uitgave van Lebowski Publishers, Amsterdam, 2016, 238 pagina’s;
Vijf jaar na de Arabische Lente reist journalist Sinan Can door de Arabische wereld, van Tunesië tot Syrië. Wat hebben de opstanden en het vertrek van langzittende regimes de
bevolking opgeleverd? Kregen ze waar ze van droomden? In dit boek laat Can een groot aantal inwoners aan het woord over de stand van zaken in hun regio ­ en over de opkomst van IS. Met al die prachtige, kleine verhalen toont hij de hoop, de chaos en het verdriet van de volkeren van het Midden Oosten. Want oorlog is verschrikkelijk, maar het zijn de menselijke verhalen die ons echt beroeren.

“Nooit meer thuis”, van Annelies D’Hulster, Uitgeverij Polis, 2016, 389 pagina’s;
In het spoor van West-­Afrikaanse migranten.
Annelies D’Hulster stapte mee in het verhaal van de duizenden West­-Afrikaanse migranten die jaarlijks ons continent bereiken. Ze reisde in haar eentje door Gambia, Senegal en
Mauritanië, trok door Mali en Burkina Faso tot aan de woestijn van Agadez in Niger. Samen met de migranten kroop ze door het oog van de naald. Dit is een even woest als
ontroerend boek, waarin een jonge westerse vrouw tracht te begrijpen waarom de mensen die ze tegenkomt alles op het spel zetten.

terug

Marja’s Recensie

Titel Lopend vuur
Redactie: Hans Matheeuwsen, Marie ­Louise Hellings, Piet van den Boom
Uitgever: Organisatie comité Fakkeltocht Eindhoven
Jaargang: 2016
Ondertitel: 25e keer fakkeltocht

Samenvatting (komt uit het stukje Vuur dat nooit dooft)
De jaarlijkse fakkeltocht op kerstavond, wie is er in Eindhoven niet mee groot geworden? In 2016 vindt dit jaarlijkse evenement voor de 25e keer plaats. Een moment om even stil te staan bij de geschiedenis en de toekomst van een activiteit die al jaren duizenden mensen op de been brengt. Mensen die aandacht willen vragen voor vrijheid, respect en tolerantie. Juist in een tijd van toenemende spanningen en polarisatie is het belangrijk om de straat op te gaan en aandacht te vragen voor deze woorden.
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben de organisaties achter de Fakkeltocht mensen uitgenodigd om kort en krachtig hun verhaal over de Fakkeltocht te vertellen. Wat beweegt hen om mee te doen? Als lid van de organisatie, als vrijwilliger, podiumgast, deelnemer of sympathisant?
Door de verhalen klinkt bezorgdheid over de ontwikkelingen in onze samenleving, maar nog meer de wil om door te gaan en niet te berusten. De Fakkeltocht is maar één keer per jaar, het verlangen naar een wereld van vrede en verdraagzaamheid is een lopend vuur dat nooit dooft.
Namens de organisatoren van de Fakkeltocht
Hans Matheeuwsen
Vredesburo Eindhoven

Eigen visie
Zoals boven beschreven heeft de fakkeltocht al 25 keer plaats gevonden. Het is dus een jubileum. En ter gelegenheid van deze gebeurtenis is dit boekje tot stand gekomen. Het Vredesburo organiseert samen met andere groepen in Eindhoven de fakkeltocht. Wat ik persoonlijk een mooi citaat vind is in het hoofdstuk Een
lopend vuurtje:van Yasin Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte, Burgerparticipatie en Dienstverlening:
“Ik zie de fakkkeltocht als een positieve protestbijeenkomst. Een oproep aan onszelf en elkaar, zonder spandoeken en leuzen, om vriendelijk, respectvol en verdraagzaam te zijn. Om het gesprek aan te gaan, overeenkomsten te benutten en verschillen te koesteren. De boodschap moet als een lopend vuurtje verspreid worden.”

De samenvatting eindigt dan ook met de mooie zin:
“De fakkeltocht is maar één keer per jaar, het verlangen naar een wereld van vrede en verdraagzaamheid is een lopend vuur dat nooit dooft.”
Een ander citaat dat me aanspreekt is komt uit het stukje ‘Niet in hokjes denken’ van Loes van de Stadsgracht:
“Wanneer je geluk hebt en opgroeit in een warm ‘nest’ dan heb je daar je hele leven profijt van. Ik mag me gelukkig prijzen, want mijn wiegje stond in zo’n warme omgeving. Mijn ouders hebben mij altijd met liefde omringd en de normen en waarden die ze mij bijbrachten, vormen nog steeds een leidraad in mijn leven. Naastenliefde en respect voor de medemens zijn de sleutelwoorden die me met de paplepel werden ingegoten. “

Hoewel het voor mij persoonlijk fysiek lastig is om met de fakkeltocht mee te doen, vind ik het een goed initiatief en hoop ik dat deze tocht nog vaak gelopen kan worden.
Juli 2017
Marja Verheijke

terug

 

Vredesweek 2017

Eindhovense groepen presenteren activiteiten onder de noemer ‘De kracht van verbeelding’.
Traditioneel wordt eind september de nationale Vredesweek gevierd. Dit is een initiatief van de landelijke vredesorganisatie Pax (voor meer informatie hierover, kijk op www.vredesweek.nl). Voor veel mensen is de wereld op dit moment geen ‘veilige’ plek en er is behoefte aan informatie maar ook aan mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren, om niet onmachtig te zijn.
Ook in Eindhoven is in deze periode door diverse groepen een uitgebreid programma samengesteld. De bedoeling van de week is om aandacht te vragen voor Vredeswerk, de problemen die spelen in de wereld op het gebied van Vrede en veiligheid en de diverse groepen, die actief zijn op Vredesgebied in Eindhoven, voor het voetlicht te brengen. Het Vredesburo in Eindhoven is tevens ambassade voor de Vrede. Men kan hier informatie vragen over de diverse programma’s en materiaal verkrijgen dat uitgegeven wordt door de landelijke organisatie. Tevens kan men ondersteuning krijgen als men zelf een activiteit in deze periode wil opzetten. Het Vredesburo is elke werkdag open van 12:00u tot 18:00u (Grote Berg 41)
Het motto van deze week is ‘de kracht van verbeelding’. Het is de verbeelding die ons in staat stelt om een beeld te maken van een vreedzame wereld en het is de verbeelding die mensen door laat gaan onder de meest gevaarlijke omstandigheden. In de Vredesweek valt ook de VN worldpeaceday (21 september) in veel landen ter wereld is daar veel aandacht voor; we hopen dat ook in Eindhoven mensen deze dag gebruiken om zich te uiten : in de stad, op je werk, thuis : elk gebaar is belangrijk. Informatie over het Vredesweekprogramma kan verkregen worden via de contactadressen van de organisaties of via het centrale adres info@vredesburo.nl.

Programma:
Zaterdag 16 september om 14:00u hoek Paradijslaan/Zwembadweg : 4­ bomen herdenking.
We herdenken verdwenen journalisten in Wit Rusland. De prijs die betaald wordt omdat men kritische berichtgeving verzorgd is enorm groot. Overal ter wereld wordt het journalisten moeilijk gemaakt om verslag te doen. Organisatie : Amnesty International / FNV / ‘We Remember’; info via www.vierbomen.nl

Zondag 17 september van 12:00u – 19:00u in het Klokgebouw op Strijp S.
De internationale organisatie ‘Art of living’ organiseert het PeaceCulture festival. De bedoeling is om mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen, om mensen te inspireren en samen te werken aan een cultuur van Vrede. Muziek, informatie, sprekers. Info : eindhoven@aofl.nl

Donderdag 21 september (VN ­Wereldvrededag) om 19:30u in het filmhuis Natlab, Kastanjelaan 500 : 2 documentaires: ‘My own private war’ & ‘in het hoofd van mijn zusje Vivian’ die vanuit diverse gezichtshoeken de persoonlijke betrokkenheid laat zien van filmmakers bij hun onderwerp en de kracht van de verbeelding die daarbij een fundamentele rol speelt.. Tevens gesprek met de makers en de zaal o.l.v Frans Mouws (Docfeed) Organisatie : Vredesburo/movies that matter

Zondag 24 september om 16:00u bij het Vrouwenvredesmonument aan de Parklaan : 8 levensbeschouwingen bezinnen zich op Vrede.
Uitgangspunt is het motto van de Vredesweek: ‘de kracht van verbeelding’ : toespraken / muziek en ‘nieuwe rituelen’. Organisatie : platform voor levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven. Info via www.platformlev.dse.nl

Vrijdag 29 september van 12:00u tot 14:00u op het bordes van de Catharinakerk de Eindhovens Vredesmaaltijd.
Samen eten en praten over ‘je thuis voelen in deze wereld’ Iedereen is welkom : Vrede is voor en van ons allemaal. Extra aandacht zal er zijn voor de situatie in Syrië. Organisatie werkgroep Kobane met medewerking van Eindhoven in dialoog. Informatie via: info@eindhovenkobane.nl.

Zondag 1 oktober in woon / werkpand ‘Burgers’ Hertogstraat 2 van 15:00u tot 19:00u. Bijeenkomst met als thema ‘identiteit en verbeelding in de multiculturele samenleving’ tevens afsluiting van de Vredesweek : sprekers, muziek, culinair. Gespreksleider Ralf Bodelier. Organisatie ‘Nos Mundu’/Vredesburo.

In het kader van de Vredesweek zal in het stadhuis de tentoonstelling ‘ 1 voor 12 : beelden uit Aleppo’ te zien zijn.
Eindhovenaar Mart Lerou heeft de stad (voor de verwoesting) vastgelegd. De tentoonstelling is tijdens kantooruren te bezichtigen.

terug

De films, die op 21 september vertoond zullen worden.

terug