Privacybeleid

Privacy

Deze website is een uitgave van de Stichting Vredesburo Eindhoven

Social media
Stichting Vredesburo Eindhoven biedt bezoekers de mogelijkheid content te delen via diverse sociale media. Dat kan zowel tekst als beeld zijn, en betreft privégebruik of promotionele doeleinden van Stichting Vredesburo Eindhoven (het vergroten van de verspreiding van het onderwerp) of de auteurs. De teksten en beelden, geproduceerd door Stichting Vredesburo Eindhoven, mogen voor non-commerciele doeleinden worden gebruikt. Voor de andere teksten en beelden moet u toestemming vragen bij de eigenaren van die teksten en beelden.

Uitspraken & meningen
Meningen en standpunten van columnisten en essayisten, alsmede uitspraken van derden op de social mediasite worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door Stichting Vredesburo Eindhoven. De Stichting is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen.

Stichting Vredesburo Eindhoven behoudt zich het recht voor om discriminerende of anderszins kwetsende uitingen te verwijderen van de site.

Berichten van partners
Stichting Vredesburo Eindhoven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van partnerberichten, noch voor foto’s en illustraties die door partners van Stichting Vredesburo Eindhoven op onze social media worden geplaatst. Daarbij kan het gaan om nieuwsberichten, agendapunten en/of vacatures.

Privacy
Stichting Vredesburo Eindhoven kan persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres, opnemen in een gegevensbestand. Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast kan Stichting Vredesburo Eindhoven de gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie van onszelf of van zorgvuldig geselecteerde derden.

Mocht u uw eigen gegevens, zoals die bij ons bekend zijn, willen inzien, laten corrigeren of verwijderen, stuur dan een mail naar info@vredesburo.nl.