Kobane Over ons

OVER ONS


WERKGROEP EINDHOVEN~KOBANÊ
HELPT KINDEREN MET EEN
HANDICAP NAAR SCHOOL
IN EEN DOOR OORLOG VERWOESTE
STAD IN NOORD SYRIË

Doel
Werkgroep Eindhoven~Kobanê wil een brug vormen tussen de gemeenschappen in beide regio’s.
In de winter 2014/15 werd Kobanê vrijwel volledig verwoest. De werkgroep is opgericht n.a.v. enkele bezoeken direct daarna. Het is nu veilig genoeg en ca.100.000 inwoners zijn teruggekeerd, om op de puinhopen een democratische en multiculturele samenleving op te bouwen. Vooral vrouwen spelen hierbij een belangrijke rol.
Wij willen samen met deze mensen werken aan een wereld waarin mensenrechten gerespecteerd worden en kinderen de toekomst hebben.

Humanitair project:
De Vrouwenraad van Kobanê heeft o.a. een school voor gehandicapte kinderen geopend. De naam van de school is ‘Hîvî’ dit betekent Hoop. De vrouwen vragen aan mensen in vrije werelddelen: ‘geef ons geld voor onderwijs aan deze kinderen` en ‘vertel ons verhaal verder, opdat Kobanê niet vergeten wordt`.

Activiteiten in regio Eindhoven:
We vertellen het verhaal graag ‘face to face’ bij allerlei kleinschalige activiteiten. Soms organiseren we die zelf, maar we sluiten ook graag aan bij evenementen van anderen die gericht zijn op vrede en verdraagzaamheid. Daarbij hebben we een collectebus voor donaties en een paar karakteristieke producten uit het Midden-Oosten voor de verkoop.

Facebookpagina Werkgroep Eindhoven Kobane : (Klik op voorgaande zin om naar de facebookpagina te gaan)
Van de activiteiten in Eindhoven en van de gebeurtenissen op school Hîvî verschijnen foto’s en verslagen op de Facebookpagina van de werkgroep. Zo proberen we onze verbondenheid zichtbaar te maken.

Nodig ons uit : voor een presentatie, een feestmaaltijd, een programma op maat.
Voor een indruk van de mogelijk kijkt u bij de ACTIVITEITEN AGENDA, VERSLAGEN en ONZE SPECIALITEIT.
En stuur uw vraag naar info@eindhovenkobane.nl

De werkgroep is een kleine afspiegeling van de Brabantse samenleving: jong en oud, allochtoon en autochtoon, met en zonder rolstoel.

Ons motto: SAMENWERKEN OVER ALLE GRENZEN HEEN.