Vredesburo Nieuwsbrief nr. 77

#77

Dit keer in de Nieuwsbrief: WERKPLAN 2018

COLOFON
nr. 77 december 2017
Redactie: Berrie, Hans, Anita, Rianne, Marja.
Redactieadres: Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41, 5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e­mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO 0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in februari 2018 verschijnen.

 

INHOUD
Redactioneel
Stageperikelen
Limi’s blog
De Bieb
Marja’s recensie
Werkplan 2018

 

Het blijkt een goede taktiek om de deadline voor de nieuwsbrief een maandje vroeger te zetten dan de verschijningsdatum. In de vorige nieuwsbrief had ik aangegeven, dat de volgende in november zou verschijnen (2 maanden later). Hij verschijnt nu in december, precies volgens de planning van één nieuwsbrief per drie maanden. Zolang deze taktiek blijft werken, zal ik hem blijven gebruiken. Daarna verzin ik wel weer wat nieuws.
Het is weer de tijd van het jaar dat we de plannen voor het komende jaar moeten presenteren. In deze nieuwsbrief vindt u dan ook een overzicht van de plannen voor komend jaar. De inhoud daarvan verschilt niet zoveel van het vorig jaar, maar de accenten zijn wat verschoven.
We hebben een tweede vrijwilligster gevonden, die voor ons een blog gaat schrijven. In dit nummer van de nieuwsbrief vindt u een fragment uit haar eerste blog. De rest vindt u op onze website. Net zoals onze eerste blogster schrijft zij ook in het Engels.
Rianne heeft haar stukje voor Stageperikelen net op tijd af. Ljiljana loopt ook nog steeds stage, maar is door persoonlijke omstandigheden niet in staat geweest om haar stukje te schrijven. Ik zal haar vragen voor de volgende nieuwsbrief een langer stuk te schrijven.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief weer een recensie van een boek door Marja en een overzicht van een aantal nieuwe boeken in de catalogus van onze bibliotheek. Mocht u interesse hebben in het lenen van een van de boeken, laat het ons weten.

terug

 

Een middelbare school in Eindhoven houdt zich sinds kort bezig met projectmatig onderwijs. Zij zijn een andere  onderwijskundige koers gaan varen, waarbij samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan.
Eén van deze projecten draait om burgerschapsontwikkeling. Het Vredesburo is gevraagd hieraan mee te denken en te doen. Vanuit het Vredesburo ben ik de contactpersoon voor dit project.

De brugklasleerlingen gaan zelf aan de slag met een onderwerp dat hen aanspreekt, waarmee ze de wereld een klein beetje beter kunnen maken. Om de relatie te leggen met de stad en de wereld buiten school werkt de school samen met (stedelijke) stichtingen en organisaties. De betrokken organisaties kunnen de leerlingen inzichten en kennis bieden, waardoor leerlingen wereldwijzer worden.
Om af te stemmen wat we voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar verwachten, ben ik momenteel in gesprek met de school en de organisaties die hier tot nu toe bij betrokken zijn.

In maart zal het projectthema op de school worden geïntroduceerd en daarna zal het project rondom burgerschap van start gaan.

Rianne Haazen

terug

 


Limi’s eerste blog.

The first time I placed my foot on the soil of the Netherlands was on August 17th 2017 in the Southern city of Eindhoven. It was a calm night with comfortable weather and the first most striking thing to me was the large amount of greenery that surrounded the bus station. Before talking to the host of my housing, I was planning to call an Uber to get from the bus station to my new home. However, now I realize how small Eindhoven actually is which makes it much easier to get from point A to point B in no time. Thanks to the biking culture of the country I only had to use the bus once within these 3 months of my stay in the city. Biking definitely is one of the most positively strange things about the country. Among the 2 groups of expats­ 1 who love biking and the other who hate it, I definitely belong to the former. Not only is it a very healthy way to transport oneself but it also reduces pollution and traffic and other negative consequences of cars. However, it must be added that the weather is not always
suitable for biking and on some days I do wish this city had metros and trams (or maybe rickshaws like in India). If you ever visit the Netherlands, the one thing you must carry with you is a raincoat, and a good one! The weather fluctuates so many times within the day that it is almost impossible for any weather forecaster to predict it. The weather definitely is the relatively more painful aspect of living in this country.

De rest kunt u lezen  bij de blogs.

terug

 

De volgende nieuwe boeken zijn ingevoerd in onze catalogus :
“Stilte na de storm”, van L. Wecke. P. Aarts, e.a., Uitgave van Studiecentrum voor Vredesvraagstukken Nijmegen e.a., 1993, 223 pagina’s; “Een benauwde tijd”, van Abd al­ Djabbaar as ­Sahiemi , Uitgave van El Hizjra ­De Balie ­Novib ­NBLC , 1988, 128 pagina’s; “Gevolgen van oorlog voor burgers”, van G.J. Aupers, Uitgave Rijks Universiteit Groningen, 1994, 315 pagina’s; “Early warning and conflict prevention”, van Klaas van Walraven, e.a., Uitgeverij Kluwer Law International, 1998, 204 pagina’s; “De bom voorbij?”, Uitgave Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, 1995, 180 pagina’s; “Air War Vietnam”, van Frank Harvey, Uitgeverij Batam Books Inc, 1967, 185 pagina’s; “Hiroshima”, van John Hersey, Uitgeverij Penguin Books, 1972, 120 pagina’s; “Bericht uit Vietnam”, van Mary McCarthy, Uitgeverij Sijthoff, 1967, 104 pagina’s; “Indo­China relaas van een tragedie”, van A.L. Constandse, Uitgeverij De Bezige Bij, 1971, 94 pagina’s; “Kruistocht in Vietnam?”, van Harry Haas, Uitgave van Paul Brand, 1966, 100 pagina’s; “De atoombom als politiek wapen”, van Miklos Racz, Uitgeverij Onze tijd, 1986, 122 pagina’s;
“Verantwoorde revolutie”, van Dr. J. Verkuyl, Dr. H. G. Schulte Nordholt, Uitgeverij Kok N.V. Kampen, 1970, 144 pagina’s; “Gewetensbezwaarden/dienstweigeraars”, Uitgave van de werkgroep ‘Kernvraag’ van de Krijgsmacht, 1974, 148 pagina’s; “De macht van de kazerne”, Uitgave van St. XminY Beweging, 1992, 139 pagina’s;

“Anne Frank”, van Melissa Muller, Uitgeverij Bert Bakker, 2013, 486 pagina’s;
Anne Frank. De biografie, oorspronkelijk verschenen in 1998, geldt nog steeds als de definitieve biografie van het meisje dat voor ontelbaar velen geldt als het ultieme symbool van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joden. Melissa Müller voerde over de hele wereld gesprekken met klasgenoten, familieleden en buren van Anne Frank. Daarnaast kreeg zij de beschikking over een schat aan gegevens die tot dan toe verborgen waren gehouden, waaronder een aantal nooit eerder gepubliceerde dagboekpagina’s, familiecorrespondentie en archiefstukken. Vijftien jaar na de publicatie is er veel nieuwe informatie boven tafel gekomen: brieven van Otto Frank aan verwanten in Amerika, de identiteit van andere verdachten en gegevens over de arrestatie van de familie en de vreselijke gevolgen. Melissa Müller besloot haar boek geheel te herzien, en deze nieuwe editie is het resultaat. Anne Frank.
De biografie is een onmisbaar boek voor iedereen die een beter begrip wil krijgen van Anne en de harde wereld waarin zij leefde en stierf.

“Duitse wortels“, door Laura Starink, Uitgeverij Atlas Contact, 2013, 318 pagina’s;
Over de oorlog werd in haar jeugd aan tafel nooit gesproken. ‘Dat kan ik je niet uitleggen’ zei haar moeder, geboren in Silezië aan de grens met Polen. Toen voor Europa de bevrijding kwam, begon voor de Duitsers daar de oorlog pas echt. Laura Starink reconstrueert het verhaal van een gewoon leraarsgezin aan de rand van het Derde Rijk. De kinderen gingen naar de Adolf Hitler Schule, de Hitlerjugend en de Arbeitsdienst, tot de Russen kwamen. Miljoenen sloegen op de vlucht, Silezië werd Pools en de resterende Duitsers werden gedeporteerd. In Duitse wortels, kijkt Starink met haar moeder, ooms en tantes terug op hun oorlogsjeugd.

“Geweten onder schot. Ethiek en de militaire praktijk”, door Désiré Verweij, Uitgeverij Boom, 2010, 231 pagina’s;
Een militair is tegenwoordig niet alleen een krijger, maar oefent steeds vaker ook diplomatieke taken uit en werkt aan stabilisatie en wederopbouw. Deze ingewikkelder wordende praktijk stelt hem of haar voor nieuwe ethische vragen en dilemma’s. In ‘Geweten onder schot’ gaat Désiré Verweij na wat dit betekent voor klassieke militaire deugden als moed, gehoorzaamheid en kameraadschap. Kunnen we deze nog handhaven en volgen of zijn zij aan revisie toe? Aan de hand van vele voorbeelden uit filosofie, geschiedenis en literatuur laat Verweij zien dat ‘positieve’ deugden ook hun schaduwzijden kennen. Als militairen te moedig en te gehoorzaam zijn of een te sterk ‘wij­gevoel’ ontwikkelen, ontstaan er problemen. De auteur sprak bovendien uitgebreid met verschillende militairen. Zo ontstonden zeven gesprekken die na ieder hoofdstuk in dit boek werden opgenomen. In hoeverre herkennen deze militairen zich in de visie van Verweij? Komt hun praktijk overeen met de ethische theorie of is deze toch weerbarstiger.

terug

Marja’s Recensie

Wij en de media

Titel: Wij en de media
Redactie: Paulus van Bortel
Auteurs: Icnaas Devisch, Huub Everts, Thomas Nys, Onora O’Neill, Michaël Opgenhaffen, Bart Pattyn en Pieter Jan Valgaeren
Uitgever: Pelckmans Klement
Jaargang: 2013
ISBN: 978 90 289 7265 0 (Uitgeverij Pelckmans – België)
978 90 8687 132 2 (Uitgeverij Klement – Nederland)
Ondertitel: Kritische reflecties over media, waarheid & vertrouwen

Samenvatting
De media evolueren in razend tempo: via Facebook, Twitter en allerhande blogs worden we permanent op de hoogte gehouden van het wel en wee van anderen. Maar hoe relevant en betrouwbaar is die stroom van informatie?

De media vertegenwoordigen, naast de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke, de vierde macht en hebben een bemiddelende functie: de bevolking informeren over beleid en beslissingen. Journalisten geven feiten, maken opinies en creëren een maatschappelijke verstandhouding.
Hoe vervullen ze vandaag de dag hun functie: realiseren zij die als bindmiddel? Bevorderen ze het burgerschap, of zijn ze eerder uit hun rol gevallen? Is het groeiend wantrouwen jegens de media een gevolg van de toenemende commercialisering en de onderlinge concurrentie en zo ja, is het tij te keren? En hoe zou de vierde macht de nieuwe media voor haar taak kunnen inzetten?

In dit boek gaan filosofen en communicatiewetenschappers uit Nederland en België, de meeste van hen verbonden aan een opleiding in de journalistiek, kritisch op deze vragen in.

Eigen visie

In ‘Wij en en media’ gaat het erom dat we door moderne middelen zoals facebook en twitter voortdurend op de hoogte gehouden worden van wat er zich afspeelt in de wereld. Dit geldt echter maar voor een kleine groep mensen. Bladzijde 174:

Maar voor een minderheid van de wereldbevolking vormen sociale netwerken vandaag de drijvende kracht achter hun dagelijks leven.

Op bladzijde 153 staat:

Een van de kerntaken van een journalist is om op een objectieve en neutrale manier verslag uit te brengen van wat zich afspeelt in onze samenleving.

Maar hoe betrouwbaar is die objectiviteit? Vaak hoor je de berichten maar van één kant De media wil de feiten controleren. Maar opinie is ook belangrijk. In de tijd van de Golfoorlog bijvoorbeeld was het een verschil of je iets hoorde vanuit een westerse of Irakese journalist.
Op bladzijde 154 staat:

Vooral de tijdsdruk waaronder journalisten moeten werken, zou leiden tot het maken van fouten en tot het snel en kritiekloos overnemen van oppervlakkige en hapklare nieuwtjes.

Door mijn visuele beperking is het lastig om de krant goed te lezen. Met Facebook en Twitter heb ik om diezelfde reden geen ervaring. Daarom volg ik zelf elke avond “Met het oog op morgen”. Dit is een radioprogramma dat door verschillende mensen wordt gepresenteerd. Ze geven het belangrijkste nieuws, wat er in de kranten staat en gaan tot slot dieper op bepaalde onderwerpen in door middel van interviews. Zo krijgt de luisteraar en beeld van wat op dit moment actueel is. Om de gesprekken wat te onderbreken is er ook muziek. Het programma wordt afgesloten met een iets luchtige onderwerp zoals sport, kunst en poëzie. Daarom vind ik dit een goed programma.

Hoewel ik het boek wat aan de theoretische kant vind, vind ik het toch een heel belangrijk onderwerp om over na te denken. Daarom is dit boek de moeite waard om te lezen.

Marja Verheijke
Oktober 2017

terug

 

Algemeen Werkplan 2018

Vredeseducatiewerkplan 2018