4/03/2022

Project van Onkruit Vergaat Niet!

Lees hier informatie over het project:

https://www.voordekunst.nl/projecten/13305

https://onkruitvergaatniet.nl

Dit is een stukje geciteerd uit een brief van een van de medewerkers van het project.

“Het lijkt erop dat met het begin van de invasie in de Oekraïne het enthousiasme om voor ons project te doneren minder is geworden. Ik wil daar het volgende over zeggen.
In Europa wordt nu geroepen dat de defensiebudgetten verhoogd moeten worden. Ook in Nederland is hier brede steun voor. Maar het is niet zo dat we met meer westerse wapens deze oorlog hadden kunnen voorkomen. In 2020 is 56% van de wereldwijde militaire uitgaven gedaan door de gezamenlijke NAVO-landen. China was verantwoordelijk voor 13%, Rusland voor niet meer dan 3%. De NAVO heeft een enorm militair overwicht en beschikt over de meest geavanceerde wapens (Bron SIPRI Yearbook 2021). Landen vinden dat blijkbaar niet genoeg. Duitsland wil bijvoorbeeld 100 miljard extra in haar defensie investeren en ook Nederland denkt na om extra te investeren in defensie bovenop de reeds geplande 3 à 4 miljard extra per jaar. In het Nederlandse parlement zijn hier weinig kritische woorden over te horen. Maar de geschiedenis leert dat wapens geen oplossing brengen voor conflicten. Integendeel, de wapenwedloop die dit tot gevolg zal hebben zal de kans op oorlog alleen maar vergroten. Alleen de wapenindustrie zal hier geweldig van profiteren en je ziet de wapenfabrikanten hosannadagen beleven op de beurs (Volkskrant 3 maart 2022)
Wij vinden dat een antimilitaristisch geluid juist nu van belang is. Wij gaan om die reden met extra inzet door met onze activiteiten en het goede nieuws is dat we er in slagen steeds meer jonge actievoerders te betrekken bij de voorbereiding van de tentoonstelling en de geplande debatten met veel aandacht voor het hedendaagse activisme.
Om die reden wil ik aandacht vragen voor onze crowdfunding. Word donateur, zonder jouw hulp lukt het niet om van het project een succes te maken. Je zou ons ook geweldig helpen als je de link doorstuurt naar andere potentiële donateurs in jouw netwerk! “