Nieuwsbrief 79 is uit. | Vredesburo Eindhoven
11/11/2013

In het menu onder het kopje NIEUWS vindt u de nieuwe nieuwsbrief van het Vredesburo.
In dit menu vindt u ook het werkplan 2017 van het Vredesburo en het jaarverslag 2016.

In het archief kunt u onze oude nieuwsbrieven en jaarverslagen terug vinden.