Vredesburo Nieuwsbrief nr. 73

titel24bits

#73

2

MET DEZE KEER: ALGEMEEN WERKPLAN 2017

 

COLOFON
nr. 73 oktober 2016
Redactie: Berrie, Hans, Anita, Aron, Ljiljana en Hub.

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO 0784731578

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in december 2016 verschijnen.

INHOUD

Redactioneel

Stageperikelen

(ingezonden mededeling)

De Bieb

Recensie

Algemeen werkplan 2017

Lucia’s blog

redactioneel

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, dat betekent nieuwe stagiaires. Hoewel nieuw. De eerste stagiair, die zich deze keer voorstelt is nieuw. Aron loopt hier 2 dagen per week stage. Minder nieuw is Ljiljana. Ze heeft in het eerste jaar van haar studie aan de Fontys Hogeschool, hier ook al stage gelopen. Na een pauze heeft ze haar studie weer opgenomen en zet nu haar eerdere project voort. U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.
Wat ook nieuw is, is dat we op dit moment een Blogster hebben, die op regelmatige tijden een bloge op onze website zet. Haar naam is Lúcia en ze komt uit Portugal. Ze heeft al 4 blogs geschreven over Portugal, het Nederlandse onderwijssysteem, TTIP en zojuist een interessante blog over Engineers Without Borders. De blogs zijn allemaal in het Engels en u kunt ze vinden op www.vredesburo.nl/lucias-blog/.
De afgelopen maand was het weer Vredesweek. We hebben in die week weer een aantal activiteiten georganiseerd. Er was o.a. een bijeenkomst met als thema de Kees Koningherdenking en de toekomst van de Vredesbeweging. Het was een leuke reünie met oude bekenden en een aantal nieuwe mensen. Er werd een korte film getoond van acties van Kees. Het was een aangename bijeenkomst, waarvan we achteraf gezegd hebben, dat we dat niet meer op die manier willen doen. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om de Vredesweek gestalte te geven. Hoe prettig de bijeenkomst ook was, we bereiken er onvoldoende nieuwe mensen mee. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat we nog teveel aan oude vormen vasthouden. We moeten nieuwe wegen zien te vinden. We zullen ons daar de komende tijd mee bezig houden. Mocht u ideeën hebben, laat het ons weten.
In deze nieuwsbrief vindt u het algemene werkplan voor 2017. Daarnaast vindt u de rubrieken Stageperikelen, de Bieb en Hub heeft een recensie geschreven van een boek, dat we recent aan onze bibliotheek hebben toegevoegd.
Als het goed is krijgt u in december de volgende nieuwsbrief.

terug

stageperikelen

Yoooooooo!
ik ben Aron van der Linde en ik ben stagiaire bij het Vredesburo in Eindhoven.
Wie ben ik? Een goeie vraag… Ik definieer mijzelf als een heel vrij persoon, zo ben ik soms graag alleen en op andere momenten weer graag met vrienden. Ik ga graag op pad en houd mezelf het liefst altijd bezig. Waarmee ik mezelf bezig houd is voornamelijk muziek. Ik houd van rappen, gitaar spelen, zingen en gewoon lekker jammer met vrienden. Bijna alle muziek spreekt mij aan, ik kan er al mijn gevoel in kwijt.
De creativiteit voor de muziek die zit er in ieder geval. Maar hoe zit het nou met tekenen, schilderen en andere beeldende vorming? Nou… het zit zo, Ik teken heel erg graag, hier kan ik mijn rustmomentje in vinden en ik zie het als een soort van meditatie. Ook durf ik te zeggen dat ik wel goed kan tekenen! Zo houd ik van beeldjes maken etc. Ik ben gewoon creatief! Maar waarom zit ik dan bij het Vredesburo als ik zo muzikaal en creatief ben? Ik zet graag mijn ‘skills’ in om mensen te bereiken, ik durf voor groepen te staan, ik weet hoe je het een en het ander moet organiseren en ik haal er erg veel voldoening uit om naasten te helpen. Vandaar dat ik Sociaal Cultureel Werk ben gaan doen.
Zo houd ik mij op moment bezig met het educatieproject. Het educatieproject is een project dat we vorig jaar hebben opgestart vanuit het Vredesburo in samenwerking met het Summa College en 040-Projects. Het project is er op gericht om jongeren te informeren over de vluchtelingen problematiek en onze kijk (als jongeren) daarop. Wij proberen misvattingen over vluchtelingen recht te trekken en we discussiëren over de feiten.
Onze doelstelling is het juiste informatie verstrekken over de vluchtelingenproblematiek zodat ieders mening onderbouwd is met goede feitelijke argumenten. Vaak hebben we als resultaat dat de jongeren na ons project een beter beeld bij vluchtelingen hebben en wat vluchtelingen moeten doorstaan. Ook dit zorgt ervoor dat er meer begrip is voor de situatie van vluchtelingen.
‘Een betere samenleving begint bij het inlevingsvermogen van de mens’… Peace!

Stage opdracht – Bevordering van integratie van nieuwkomers
Mijn naam is Ljiljana Predragovic en ik woon al 6 jaar in Eindhoven. Ik ben Bosnische.
Tijdens het eerste jaar van mijn studie bij Fontys Hogescholen in Eindhoven heb ik me, onder begeleiding van het Vredesburo, bezig gehouden met een onderzoek naar integratie van Polen in de Eindhovense samenleving. Toen heb ik de kans gehad om tientallen Polen te spreken en een inzicht te krijgen in hun integratieprocessen. Een ding viel mij op: ze leren nauwelijks de Nederlandse taal. De redenen daarvoor zijn aan de ene kant gebrek aan tijd, want ze werken hard elke dag, en ongeveer de helft van de onderzoeksdeelnemers weet nog niet zeker of ze hier willen blijven. Aan de andere kant taallessen zijn ontoegankelijk: ze kosten veel geld en worden meestal in de kantooruren gegeven. Ik dacht: ik moet er iets aan doen.
Met de steun van het Vredesburo heb ik in het begin van 2016 het programma “Find Your Way Around In The Netherlands” opgezet, waarbij de laagdrempelige taallessen in de avonduren en in het weekend worden gegeven. Daarnaast wil ik graag sociale activiteiten gaan organiseren, waarbij Nederlanders en nieuwkomers elkaar kunnen ontmoeten en actief aan de samenleving kunnen participeren. Om daaraan te gaan werken heb ik nu de ruimte, tijd, partners en financiële middelen. In het kader van mijn stageopdracht voor het 2de jaar van mijn studie, onder begeleiding van het Vredesburo en in samenwerking met het Inkijkmuseum, ga ik het project Globaal Dorp realiseren. Aan het begin van deze maand hebben we van de gemeente Eindhoven een subsidie gekregen om met het project te kunnen starten.
Het project bestaat uit een internationale kook- en cultureel programma, individuele gesprekken (begeleiding), Nederlandse taallessen en introducties van de Nederlandse samenleving. Met een breed scala aan interessante activiteiten willen we de nieuwkomers een kans geven om op een leuke en leerzame manier hun weg in de samenleving te vinden. Het culturele programma is bedoeld om verschillende culturen met elkaar kennis te laten maken en om een kans te geven aan buitenlandse artiesten, die hier woonachtig zijn, om op te kunnen treden. We willen graag dat in ons cultureel programma Nederlandse en buitenlandse artiesten samen optreden. Het taalprogramma biedt reguliere taallessen op niveaus A1 en A2 en conversatielessen op verschillende niveaus. Iedereen die deel wil nemen aan het Globaal Dorp wordt ondersteund door mij in het bepalen van de doelen die hij of zij met de deelname wil bereiken. We willen die deelnemers helpen bij het vergroten van hun sociale netwerk en bij hun participatie in de Nederlandse samenleving. Door de begeleiding willen we werken aan hun zelfvertrouwen, het aanleren van nieuwe vaardigheden, omgaan met emoties en daarnaast willen we ze graag informeren over dagelijkse zaken, normen en waarden en over de instituties en organisaties in Eindhoven en Nederland.
Wil jij ook iets betekenen voor dit project en als vrijwilliger aan de slag gaan bij bijv. conversatielessen of introducties in de Nederlandse samenleving? Of misschien kennen jullie nieuwkomers die hun kunst en cultuur willen laten zien? Of heb je vragen over het project of wat leuke ideeën? Dan hoor ik het graag! Je kunt contact met mij opnemen via:
ljiljanapredragovic@hotmail.com of via het Vredesburo.
Bedankt en tot de volgende nieuwsbrief!
Ljiljana Predragovic

terug

(ingezonden mededeling)

De rechtszaak over de schorsing van Meindert Stelling van het tableau is verdaagd (zie vorige nieuwsbrief). De nieuwe datum is intussen bekend:

Datum: Vrijdag 18 november
Tijd: 14:00 uur
Plaats: Rechtbank Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht.

800 m vanaf Utrecht CS (9 min looptijd), Uitgang stationsplein richting Moreelsepark, Laan van Puntenburg ca. 400 m, Sterrenbos linksaf naar Vrouwe Justitiaplein 1.
Iedereen is meer dan welkom!

terug

de bieb

De catalogus van onze bibliotheek is onlangs aangevuld met deze boeken:

“Dubious Specter”, van Fred M. Kaplan, Uitgave van IPS (Institute for Policy Studies), 1982, 93 pagina’s;“Straling en radioactiviteit Tsjernobyl 1986”, van Prof. dr. D.W. van Bekkum, e.a., UitgeverijFriese Pers Boekerij bv, 1986, 89 pagina’s; “No conceivable injury”, van Robert Milliken, Uitgeverij Penguin Books, 1986, 383 pagina’s; “The Nuclear Numbers Game”, Uitgave van Radical Statistics, 1982, 93 pagina’s; “Defence without the Bomb”, Uitgeverij Taylor & Francis Ltd. , 1983, 311 pagina’s; “Star Wars”, van E.P. Thompson, e.a., Uitgeverij Penguin Books, 1985, 165 pagina’s;“Fighting for apartheid: A job for life”, van A.Metten, Dr. P. Goodison, Uitgave van Anti Apartheid Movement Nederland (AABN), 1988, 71 pagina’s; “Anderhalf miljard kinderen”, Uitgave van Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking (VDO), 1979, 55 pagina’s; “Sudan”, van Jan van Doggenaar, Uitgeverij Kok kampen, 1992, 70 pagina’s; “Welzijnsimperialisme”, van Hans Alles, Uitgeverij Ravijn, Amsterdam, 1993, 63 pagina’s; “Moçambique”, Uitgeverij Kok Kampen, 1990, 69 pagina’s; “Bewapening of werkgelegenheid”, Uitgave van IPSO (Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek) , 1981, 78 pagina’s; “Kontroversiële polemologie”, van Polemologische Studiegroep Amsterdam, Uitgeverij Lynx, Amsterdam, 1972, 216 pagina’s; “Vredespolitiek”, van Hans Akkermans, e.a., Uitgave van IPSO, 1979, 102 pagina’s; “Een gemeenschappelijke strijd”, van Ad van den Oord, e.a., Uitgeverij Barlandus Boekproducties, 2007, 144 pagina’s; “Die Militarisierung des Pazifik”, 1986, 222 pagina’s; “Pacific Women Speak Out”, Uitgeverij The Raven Press, 1998, 80 pagina’s; “De nucleaire dreiging”, van Bernard Delfgaauw, Uitgeverij Kok Agora, 1985, 216 pagina’s; “Dr. Spock over Vietnam”, door Dr. Benjamin Spock en Mitchell Zimmerman, Uitgeverij Bruna & Zoon, 1969, 112 pagina’s; “Mythen”, van Hassan Bel Ghazi, Uitgeverij De Populier, 1985, 110 pagina’s; “Radioactive heaven and earth”, van J. Andrews, A. Brooks, e.a., Uitgeverij The Apex Press Zed Books, 1991, 193 pagina’s; “Marokkaanse jongeren”, van Ali Eddaoudi, Uitgave van Ad Donker, 1998, 104 pagina’s; “Het verstoorde evenwicht”, Uitgave van Solidaridad, 1992, 69 pagina’s; “Het bedrog met de kernraketten”, van Herman Wigbold, Uitgave van Ad Donker, 1981, 124 pagina’s; “The Nuclear Survival Handbook”, van Barry Popkess, Uitgeverij Arrow Books, 1980, 375 pagina’s; “The Legacy of Chernobyl”, van Zhores A. Medvedev, Uitgeverij Basil Blackwell, 1990, 352 pagina’s; “Sarajevo”, van Dzevad Karahasan, Uitgeverij van Gennep bv, 1994, 89 pagina’s; “De onvoltooide revolutie”, van Hanneke Willemse, Uitgeverij SUA, Amsterdam, 1986, 135 pagina’s;

Onze bibliotheek is onlangs aangevuld met:

Oorlog zonder grenzen“Oorlog zonder grenzen”, door Ludo De Brabander, Uitgeverij EPO, 2016, 271 pagina’s:
22 Maart 2016. De terreur slaat toe in Brussel. Zoals ze de voorbije maanden ook toesloeg in Bagdad, Ankara, Beiroet, Damascus, Tunis, Sharm el-Sheikh en Parijs. Terrorisme kent geen grenzen meer; daar is stilaan iedereen het over eens. Maar wie dag in dag uit de waan van de dag volgt, hoort en ziet veel maar mist de ruime context. In dit boek toont Ludo De Brabander hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terugvliegt. Hij schetst een verhaal over de koloniale opdeling van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, internationale energiehonger, steun aan autoritaire regimes, wapenleveringen en militaire interventies. Die cocktail zorgt voor chaos en geweld in Afghanistan, Irak, Libië en Jemen en dus voor miljoenen vluchtelingen naar de buurlanden en Europa. Maar ook voor een voedingsbodem waarin internationale netwerken van de extremistische jihad goed gedijen. Zo oogsten we onze eigen onveiligheid.

terug

Recensie

Je hebt wel iets“Je hebt wél iets te verbergen”, door Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis, uitgeverij de Correspondent, Amsterdam, 2016, 223 pagina’s;
Voor wie het boek over Snowden van Glenn Greenwald, De afluisterstaat, gelezen heeft is dit een logisch vervolg. Ging dat boek over hoe en op welke schaal inlichtingendiensten data verzamelen, dit boek geeft een inkijk in de wereld die gebruik maakt van deze data.
De auteurs zijn er in geslaagd om op een goed leesbare wijze te waarschuwen voor de datahonger van bedrijven en overheden.
‘Ik heb niets te verbergen’, dit is het reactie van veel mensen als het gaat om online-privacy, of privacy in het algemeen. De auteurs erkennen dat ze er moeite mee hebben om dit argument voorgoed te weerleggen maar ze gaan in hun boek in op de verschillende manieren waarop een stroom van persoonlijke gegevens in een ongrijpbaar netwerk van datahandelaren verdwijnt.
Als eerste probeerden ze de beveiliging van openbare Wifi-netwerken uit, deze blijken zo lek als een mandje te zijn. Met veel online-apparatuur blijkt het ook zo gesteld te zijn, printers hebben nog steeds het initiële wachtwoord, plug-in apparatuur is makkelijk te hacken enz. Vervolgens duiken de auteurs in de wereld van Cookies en Trackers en de bedrijven die deze gebruiken. Denk niet dat je Bijenkorf Card een kaart is tussen jouw en de Bijenkorf, gegevens gaan naar andere bedrijven. Praktisch alle Smartphone apps verzamelen jouw gegevens. Een virusscanner? Kijk uit, want hier zitten ook vaak trackers in verborgen. En lees ook eens de gebruikersvoorwaarden van apps door, als het je lukt. De auteurs hebben dit in een paar gevallen voor je gedaan. Ook hebben ze een kijkje genomen in huiskamers via bewakingscamera’s.
Wat er met deze gegevens gebeurt? Al ons online zoekgedrag, dingen die we ‘liken’, komen op een markt terecht waar deze gegevens verkocht worden aan derden, dit kunnen zowel adverteerders als criminelen zijn. Wie controleert dit? Niemand, zowel voor de verzamelaars van de data eventuele tussenhandelaren en zeker de personen waarop de data betrekking hebben, hebben er over het algemeen geen flauw benul van waar hun gegevens uiteindelijk terecht komen.
De overheid zou het beter doen zou je denken. Niets is minder waar: gegevens worden op een ondoorzichtige manier gekoppeld, verdeeld en opgeslagen. Men probeert van overal data te verzamelen via camera’s, afluisteren van internetverkeer etc. zonder dat er duidelijk toezicht is op het gebruik hiervan.
De auteurs komen tot de conclusie dat het begrip privacy zoals wij dit kennen niet meer bestaat. Het verschil tussen publieke ruimte en privédomein is aan een dusdanige verandering onderworpen dat er een geheel nieuwe beschrijving voor het begrip nodig is.
Waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? Langzaam dringt het tot overheden en bedrijven door dat je met deze gegevens meer kunt dan je denkt. Misschien hebben sommigen wel eens een psychologische test gedaan, met eindeloze vragenlijsten. Als je aan het internetten bent doe je in principe hetzelfde: elke klik op een link, elke ‘like’, elke zoekopdracht, hoelang je internet gebruikt, wie je online vrienden zijn, noem maar op. Als deze gegevens verzameld over jaren, onthullen heel veel over je sociale leven, gezondheid en mentale toestand. Deze gegevens kunnen bedrijven en overheden gebruiken om ons gedrag te beïnvloeden. Denk niet dat dit vergezocht is. Er zijn experimenten gedaan waarbij de zoekresultaten van Google gemanipuleerd werden tijdens verkiezingen, de resultaten hiervan waren veelzeggend.

Kortom hoog tijd dat er een discussie opgang komt over deze materie. De auteurs hebben een online forum gemaakt om onder andere over deze zaken te discussiëren, neem er eens een kijkje:

https://decorrespondent.nl/home

De Correspondent is een dagelijks, advertentievrij medium met als belangrijkste doelstelling om de wereld van meer context te voorzien. Door het nieuws in een breder perspectief of in een ander licht te plaatsen, willen zij het begrip ‘actualiteit’ herdefiniëren: niet om je aandacht te trekken, maar om je inzicht te bieden in hoe de wereld werkt.

Momkai graphic design

terug

 

ALGEMEEN WERKPLAN 2017

 

Lúcias Blog

 

terug