Vredesburo Nieuwsbrief nr. 70

titel24bits

nr. 70

meisje met globe

In deze Nieuwsbrief vindt u o.a. het WERKPLAN 2016.

 

COLOFON

nr. 70 December 2015
Redactie: Berrie, Anita, Hans, Hub, Marja, Puck, Bob en Alex

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO 0784731578

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in maart 2016 verschijnen.

INHOUD

Redactioneel

Stageperikelen

(ingezonden mededeling)

Marja’s Recensie

Recensie

De Bieb

Fakkeltocht 2015

WERKPLAN 2016

(ingezonden mededeling)

 

redactioneel

In de vorige nieuwsbrief stelde Debbie zich voor als nieuwe stagiaire. Inmiddels is Debbie alweer vertrokken. Ze doet een sociaal-pedagogische opleiding en zou Hans ondersteunen met het opzetten en uitvoeren van lessen op school. Uiteindelijk heeft ze besloten dat dit toch niet de stageplek is, die ze zocht. Ze wilde veel liever direct met kinderen werken en dat kon maar in beperkte mate bij het Vredesburo. Daarom heeft ze een andere stageplek gevonden. We wensen haar daar veel succes.
Inmiddels hebben we een andere stagiair in plaats van Debbie. Zijn naam is Alex en hij stelt zich in deze Nieuwsbrief voor. Hij komt van dezelfde opleiding als Bob en Puck en zal samen met hen ook zijn opdrachten uitvoeren.
Het grootste deel van deze Nieuwsbrief bestaat uit het Werkplan 2016. We hebben hiervoor een aantal subsidieaanvragen in elkaar geschoven. In het verleden maakten we 2 werkplannen (het algemene werkplan en het werkplan Vredeseducatie), die als subsidieaanvraag werden ingediend. Door veranderingen in de subsidieregelingen is dat veranderd en moeten we voor ieder werkgebied een aparte aanvraag doen. Voor het werkplan hebben we deze aanvragen omgevormd tot 1 werkplan voor 2016. Hierin vindt u dus ook een uitgebreid overzicht van de plannen op het gebied van Vredeseducatie.
Uiteraard vindt u hier deze keer ook weer de rubriek De Bieb en een aantal recensies van boeken. Helaas hadden we geen plek voor de rubriek De Blaadjes. De volgende keer zal er wel weer ruimte voor zijn. Een probleem voor deze rubriek is ook, dat we zowat alle blaadjes al een keer besproken hebben, dus daarom is het niet zo erg dat we het een keer overslaan.

De volgende nieuwsbrief zal in maart 2016 verschijnen.

terug

stageperikelen

Ik loop hier nu alweer 3 maanden stage en ik heb het hartstikke naar mijn zin. Zoals jullie weten zijn Puck en ik bezig met ons pestproject. Wij hebben hiervoor onderzoek gedaan naar allerlei anti-pestmethodes en zelf gekeken welke ons het meest effectief lijkt. Ook zijn wij tijdens ons onderzoek naar basisscholen geweest om daar interviews te houden. Zo kunnen wij kijken hoe zij omgaan met het pesten op school. We zijn ook de stad in gegaan om mensen op straat te vragen hoe zei denken over pesten. Door al deze bezigheden hebben wij een eigen kijk gekregen over hoe wij denken het pesten het best te stoppen. Wij hebben besloten om op een aantal basisscholen een les te geven over pesten, dus zijn we aan de slag gegaan om een les te maken, die origineel en van ons is. Zo hebben wij enkele spellen verzonnen, zoals stellingen en Jenga, en nog veel meer. Ook zijn wij bezig met het maken van een boekje, dat we uit kunnen delen aan de klas na de les. Onze les begint al vorm te krijgen.
We hebben ook een les voor kinderrechten voorbereid. Dit was een goede en fijne mogelijkheid om te kijken of wij zelf ook een les kunnen maken.
We hebben natuurlijk andere dingen gedaan dan lessen maken en voorbereiden of bezig zijn met pesten. Wij hebben ook een week lang maatschappelijke stagiaires begeleid met hun opdracht om een beeld te krijgen over de stad Eindhoven. Zij hebben een fotoreportage gemaakt over de stad en zijn de stad ingegaan om mensen op straat te interviewen over wat zij belangrijk vinden aan Eindhoven. Hierin hebben wij hen begeleid.
Verder hebben wij ook wat kleine leuke dingen gedaan zoals het opbouwen van een fototentoonstelling en het meehelpen bij de Dutch design bingo-avond en een teken-voor-vrededag bijgewoond. We zijn ook bij wat vergaderingen geweest over o.a. de Fakkeltocht. Ik ben samen met Hans mee geweest naar 2 lessen en ik heb samen met hem voor de klas gestaan en les gegeven.
Sinds kort zijn wij ook in samenwerking met 040-projects bezig met een project over vluchtelingen. Hiervoor hebben wij elke woensdag een vergadering. Hier bespreken wij elke week wat we precies gaan doen en zo komen we elke week een klein stukje dichter bij ons eindresultaat. Dit zijn ongeveer alle activiteiten waar wij mee bezig zijn geweest de afgelopen 3 maanden.

Groetjes Bob!

Mijn naam is Puck van Lochem en ik loop nu al een tijdje stage bij het Vredesburo in Eindhoven. Met veel plezier en vleugje vreugde, moet ik zeggen. De laatste tijd heb ik me met mijn mede-stagiair Bob bezig gehouden met ons pestproject. Uiteindelijk willen we lessen gaan geven op basisscholen om het pesten tegen te gaan. De afgelopen maanden hebben we hier aan gewerkt en met trots kan ik zeggen dat onze lesstof af is. Ik ben hier eg tevreden over.
In de loop der tijd is er een nieuwe stagiair bij gekomen, Alex. Bob en ik kende Alex al van school dus er hoefde geen band opgebouwd te worden met Alex. Samen met Alex zijn we begonnen aan een project over vluchtelingen. We willen namelijk voorlichting gaan geven op middelbare scholen (vmbo-niveau) over vluchtelingen. In mijn omgeving merk ik dat vele jongeren het besef niet hebben hoe het is om een vluchteling te zijn en waarom deze vluchtelingen hier precies zijn. Ik vind het erg belangrijk voor mezelf en vooral voor anderen dat ik mee doe aan dit project.
Voor dit project werken we samen met 040-projects in Eindhoven. De mensen waarmee wij samenwerken zitten ook op de opleiding sociaal cultureel werk dat vormt dus een goede match, als je het mij vraagt. De samenwerking verloopt goed en we zijn flink wat onderzoek aan het doen over vluchtelingen. Vooral welke feiten kloppen, omdat er veel dingen op het sociaal media staan die vaak niet kloppen.
Zoals u hoort, zijn er genoeg dingen te doen om de maatschappij te verbeteren op deze stage, daar ben ik erg blij om.

Puck

Mijn naam is Alex Tappel,ik loop sinds een paar maanden stage bij het Vredesburo. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Ik ben hier terechtgekomen door een verwijzing van mijn docent. Daarna ben ik in gesprek gegaan met Hans. Hier zag ik meteen hoe deze stage zou worden. Een erg grote verandering ten opzichte van mijn vorige stageplek, maar wel zeer interessant en leerzaam.
Toen ik hier voor het eerst stage kwam lopen was ik meteen samen met mijn twee klasgenoten Bob en Puck. Dit is natuurlijk erg handig aangezien we met dezelfde opdrachten bezig zijn en we elkaar hierin kunnen ondersteunen.
Al vrij snel kregen we te horen dat er maatschappelijke stagiairs zouden komen die wij moesten begeleiden. Hiervoor zijn we direct aan de slag gegaan omdat we voor deze jongeren een lesprogramma moesten opzetten met activiteiten, presentaties en vooral veel leermogelijkheden. Met deze stagiairs zijn we meerdere malen de stad in geweest om ze eens naar de stad Eindhoven te laten kijken op een nieuwe manier. We wilden dat ze het nut van dingen gingen inzien en dat ze te weten zouden komen wat mensen zo belangrijk vinden aan onze stad. Dit hebben ze gedaan door middel van interviews.
Later in mijn stage hebben we mee geholpen bij de bingoavond van de Dutch Design Week. Dit was erg druk en duurde ook best lang. Ondanks dat het wennen was voor mij, vond ik het erg leuk dat ik dit heb gedaan, omdat ik een heel nieuw beeld kreeg van hoe je bepaalde dingen kunt doen.
Niet lang geleden hebben we een lesplan gemaakt over de vluchtelingenkwestie. We hebben dit onderzocht, uitgewerkt en geregeld. Dit was een leuk projectje waar we lekker aan hebben kunnen werken.
Momenteel zijn we in samenwerking met 040-projects bezig met een project waarmee we naar middelbare scholen gaan om hier de leerlingen te informeren over de vluchtelingenkwestie.

Alex

terug

(ingezonden mededeling)

VREDESACTIVIST BART DE LIGT HONDERD JAAR NUENEN UIT
1915-2015

HK003_Special_Bart_de_LIgt_COVERDe nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels is een thema-nummer gewijd aan de vredesactivist Bart de Ligt.

Honderd jaar geleden, op eerste pinksterdag 1915, preekte de toenmalige Nuenense dominee Bart de Ligt op ondubbelzinnige wijze voor vrede. De Eerste Wereldoorlog woedde in alle hevigheid. Zijn preek, bewogen en vol kritiek op de machthebbers van toen, had grote gevolgen voor hem persoonlijk en voor de verdere ontwikkeling van zijn idealen.

Honderd jaar later, niet toevallig ook op eerste pinksterdag 2015, vond in Nuenen in het Van Gogh Kerkje een bijeenkomst plaats, waarin leven en werk van Bart de Ligt werden herdacht. De bijeenkomst was bedoeld om de aandacht te vestigen op de nog immer actuele waarde van De Ligts gedachtegoed.

Deze herdenking was aanleiding voor heemkundekring De Drijehornick in samenwerking met de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) een speciaal themanummer ‘Vredesactivist Bart de Ligt Honderd jaar Nuenen uit, 1915-2015’ van het cultuurhistorische tijdschrift Drijehornickels uit te brengen.

In het 44 pagina’s tellende tijdschrift in full colour artikelen als ‘Wie was Bart de Ligt’ over zijn Nuenense periode en hoe zijn visie vele andere intellectuelen heeft beïnvloed. Ruud Bartlema schreef voor deze uitgave een terugblik op zijn eigen Nuenense periode als dominee en zijn relatie met zijn verre voorganger. Verder een bijdrage waarin wordt ingegaan op de vredesactiviteiten na de vroege dood van Bart de Ligt die beschouwd kunnen worden als een vervolg op zijn ideeëngoed.

Heemkundekring De Drijehornick
Nuenen – Gerwen – Nederwetten

e-mail: heemkunde.nuenen@onsbrabantnet.nl

Het boekje is via de heemkundekring te bestellen, maar is ook te koop in het Vredesburo.

terug

MARJA’S RECENSIE

Poetin

poetinTitel: Poetin
auteur: Wierd Duk
Uitgever: Prometheus – Bert Bakker, Amsterdam
Jaargang: 2014
Ondertitel: Straatvechter bedreigt wereldorde
ISBN: 976-90-351-4233-6
Druk: Tweede druk

Historicus en journalist Wierd Duk die lang als correspondent in Rusland werkte, beschrijft hoe de straatvechter uit Leningrad zich ontwikkelde tot een geslepen strateeg in het Kremlin: De Russische leider die de wereldorde bedreigt.

Samenvatting

Wie is Vladimir Poetin? Het westen weet zich geen raad met de Russische president. Met de annexatie van de Krim schendt Poetin het volkenrecht. ‘Hij is het contact met de werkelijkheid verloren’ oordeelt de Duitse bonskanselier Merkel.
Maar Vladimir Poetin, die in zijn jeugd in Leningrad bekendstond als een heetgebakerde straatvechter hanteert een andere logica. De voormalige KGB-agent beschouwt de ineenstorting van de Sovjet-Unie als ‘de grootste geopolitieke catastrofe van de twintigste eeuw’. Hij wil Moskous invloed binnen de grenzen van het voormalige Sovjetrijk herstellen. Niet alleen de Krim, de hele Oekraïne speelt in die plannen een vitale rol.
Hoe ver zal Poetin gaan? Komen ook de Baltische NAVO-lidstaten Estland, Letland en Litouwen in zijn plannen voor? In die landen leven honderdduizenden etnische Russen.
Heeft het westen de ontwikkelingen in Rusland verkeerd ingeschat? In de jaren negentig, na de ondergang van het communisme, leek Rusland zich te ontwikkelen tot een liberale democratie. Maar miljoenen Russen vervielen tot armoede. Zij koesterden een grote afkeer van het Westen, dat Rusland in hun ogen op de knieën heeft gedwongen.
Met de oprichting van de Euraziatische Unie zint Poetin op wraak voor het verlies van de Sovjet-Unie. Hij werkt bovendien aan een conservatief beschavingsoffensief. Het orthodox-christelijke autocratische Rusland moet een alternatief vormen voor het liberale Westen, dat in Poetins ogen ten onder gaat aan decadentie en materialisme.

Eigen visie

De titels van de hoofdstukken lijken op Russische letters. Achter in staat een lijst met namen die in het boek voorkomen.

Wat me opviel bij het lezen van dit boek is dat Poetin een vechtersbaas wordt genoemd. Het verwijst naar de ondertitel van het boek. Straatvechter bedreigt wereldorde. Op bladzijde 34 staat: Op zijn tiende besloot Poetin – zeer tegen tegen de zin van zijn ouders – dat hij een uitlaatklep nodig had voor zijn agressie. Hij ging op judo, mede omdat hij had gehoord dat de KGB van haar rekruten verwachtte dat zij gevechtstechnieken beheersten. Hij gebruikt zijn vechtersmentaliteit om hoger op te komen.
Verder las ik dat Poetin net als de meeste Sovjetburgers uit een klein huis kwam. Zijn woning waar hij met zijn ouders leefde wordt beschreven op bladzijde 30, 31 en 32. Ook wordt er ingegaan op het gezin Poetin en wordt er iets over zijn jeugd verteld. Vladimir is in 1952 geboren. Zijn ouders waren al vrij oud, volgens Russische begrippen, begin veertig. Op zijn negende werd Vladimir ter adoptie afgegeven. Volgens sommige bronnen is Vladimir Poetin opgegroeid in de Kaukasus. Vera Poetina zou zwanger zijn geraakt van een getrouwde Russische monteur. Die man koos voor zijn gezin en Vera behield het kind. Maar toen Vladimir negen jaar oud was stuurde zij hem onder druk van haar Georgische echtgenoot naar haar Russische ouders. Die zouden de kleine Vladimir hebben afgestaan aan kinderloze verwanten in Leningrad, het echtpaar Vladimir en Maria Poetin die twee zoontjes hadden verloren en – gezien hoe liefdevol zij met hun enige kind omgingen – kennelijk dolblij waren met hun nieuwe adoptiefzoon. Dorpelingen konden zich het blonde jongetje goed herinneren. Hij was stil, verdrietig, opvliegend, in zich zelf gekeerd en hield van vissen. Dit werd tegen verslaggevers gezegd.
Ik kan me voorstellen dat als je op negenjarige leeftijd uit huis wordt geplaatst dat hij misschien het gevoel gehad heeft, dan zorg ik voortaan zelf wel voor mijn eigen zaken.

Hoewel ik eerst wat moeite had met deze merkwaardige wat vechtlustige man, vond ik het toch boeiend om iets over hem te weten te komen en ik heb het boek met interesse gelezen.

Marja Verheijke
September 2015

 terug

RECENSIE

Soedan“Soedan Het sinistere spel om macht, rijkdom en olie”, door Frans Bieckmann, uitgeverij Balans, Amsterdam, 2012, 416 pagina’s;
Iedereen heeft in de afgelopen jaren wel eens een stuk in de krant gelezen over Darfur. De hongersnood en de massamoorden door de Janjaweed waren in Nederland een hot item. Dit kwam vooral door de diplomatieke inspanningen van toenmalig minister Jan Pronk, die dit conflict zowel op de Nederlandse als op de internationale politieke agenda zette. Dit boek volg het diplomatieke proces dat hiertoe geleid heeft. Hoewel het boek in eerste instantie over het conflict in Darfur gaat, heeft de auteur een diepere bedoeling, hij heeft het conflict in Darfur genomen als een casestudie over hoe internationale diplomatie werkt en hoe dit verbeterd kan worden.
Hij geeft een duidelijke uitleg over de machtsverhoudingen in Soedan en hoe het regime via een geraffineerde verdeel- en heerspolitiek de macht in handen tracht te houden. Hierbij spelen misleiding van de internationale gemeenschap en het tegen elkaar uitspelen van de interne vijand een grote rol.
Uitgebreid wordt ingegaan op de ‘internationale gemeenschap’ en wat dit is. Dit is niet zo simpel als de krantenlezer zich dat voorstelt, het is een ongrijpbaar fenomeen van politieke, militaire, commerciële en andere tegenstellingen die zowel binnen de afzonderlijke staten die er deel van uitmaken, als tussen deze staten onderling spelen.
De auteur slaagt erin om het voor de lezer enigszins duidelijk te maken hoe het proces van internationale diplomatie werkt en waar het tekortschiet. Aan de orde komen ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van vredesmissies, sancties en de rol van het internationale gerechtshof in Den Haag.
Naast deze zaken gaat de auteur ook in op ethische dilemma’s, zoals het probleem van gerechtigheid versus vrede. Ga je onderhandelen met personen die veel bloed aan hun handen hebben maar die wel in staat zijn om doorbraken te forceren?
Als conclusie probeert de auteur te analyseren waar de zwakke punten in het huidige beleid zitten en hoe dit beter kan. Een echte structurele oplossing die op dit soort conflicten toegepast kan worden kan ik echter niet vinden. Het zal dus voorlopig blijven bij allerlei ad-hoc-oplossingen die politici, militairen, NGO’s etc. bedenken.

terug

de bieb

Aan onze bieb zijn de volgende boeken toegevoegd:

“Bent u daar nog?”, door M. Schreijers, Uitgeverij Kronstadt Kollektief, 1987, 86 pagina’s; “Kijk op de staat”, van J. Simonse, Uitgeverij De Horstink/Kerk en Vrede, 1984, 54 pagina’s; “De Derde Wereld beweging”, door H. Berends, Uitgeverij Jan van Arkel, 1993, 416 pagina’s; “The Politics of Nonviolent Action -part two-”, Gene Sharp, Uitgeverij Porter Sargent Boston, 1980, 445 pagina’s; “Wapens & welzijn”, door Prof. J. Tinbergen en D. Fischer, Uitgeverij NOVIB, 1987, 188 pagina’s; “Overbewapening onderontwikkeling”, door Mark Heirman, Uitgeverij Omega, 1982, 128 pagina’s; “Toekomst voor de vredesbeweging!?”, door J. van Putten, Uitgeverij J.Mets/de Horstink, 1996, 94 pagina’s; “Van mat tot minaret”, door Nico Landman, VU Uitgeverij Amsterdam, 1992, 386 pagina’s; “Dagvaarding”, van mr. N.M.P. Steijnen, Uitgave van Stichting Tribunaal voor de Vrede, Amsterdam, 1992, 61 pagina’s; “Building Blocks for Peace”, van Dick Bidden om regenZandee, Uitgave van Instituut Clingendael, 1998, 79 pagina’s; “Vredesstreven in Nederland 1894-1960”, van Joos van Vugt, e.a., Uitgeverij Jan Mets, 1985, 170 pagina’s; “The war business”, van George Thayer, Uitgeverij Paladin, 1970, 351 pagina’s; “Het aangepaste antwoord”, van Ivo Postma, e.a. Uitgave Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Den Haag, 1976, 227 pagina’s; “Lansen en snoeimessen”, van H.J. Neuman, Uitgave Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, ‘s-Gravenhage, 1979, 288 pagina’s; “Martelingen: het zijn mensen, waar het over gaat.”, Uitgave Amnesty International, 1973, 230 pagina’s; “Het leger onder vuur”, van Coreline Boot, Uitgeverij Boom, 2015, 311 pagina’s;

“Bidden om regen”, van Wojciech Jagielski, Uitgeverij De Geus, 2007, 445 pagina’s;
Afghanistan is een land van vergeten waarheden en idealen. Het leven heeft er één basale dimensie: hier gelooft men werkelijk in God, en vrijheid smaakt er als anarchie. De geschiedenis van het Afghaanse volk wordt bepaald door een aanhoudende stroom revoluties en contrarevoluties door een compromisloze, tot mislukken gedoemde zoektocht naar het absolute – terwijl iedere invloed van buitenaf wordt afgewezen. Bidden om regen is een veelstemmig portret door een van de best ingevoerde journalisten, van een land dat vanwege zijn strategische geografische ligging gedoemd lijkt een bron te blijven van almaar oplaaiende conflicten, al dan niet aangewakkerd door de buitenlandse mogendheden.

terug

logofakkeltocht

Eindhoven loopt voor vrede en verdraagzaamheid

Op 24 december (Kerstavond) vindt voor de 24e keer de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt met een muzikaal programma op het Wilhelminaplein.

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de recente gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds heel actueel.

Programma
Vanaf 18.30 start het programma met o.a. stadsdichteres Nienke Esther Grooten en een toespraak van burgemeester van Gijzel. Om 19.00 uur wordt de eerste fakkel aangestoken waarna de tocht begint.
Bij terugkomst op het plein is er een programma door leerlingen en docenten van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven, met liedjes, voordrachten en dans.
Op het Wilhelminaplein zal een groot scherm staan waarop fragmenten van de interreligieuze dienst in de Catharinakerk te zien zullen zijn, afgewisseld met interviews met de organisatoren van de Fakkeltocht.
Na afloop van het programma is er de mogelijkheid van een rondleiding in de Fatih Moskee op de Willemstraat.
Om 18.00 uur is de kinderkerstnacht in de ESK Kapel, Kanaalstraat 6 en om 22.00 uur is daar een oecumenische viering.

Voorverkoop Fakkels
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl

De Fakkeltocht zou niet plaats kunnen vinden zonder Café Wilhelmina, Catharinakerk, COC, Eindhoven365, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven, OVAA, Scouting Johannes Vianney, Stichting Vredesburo Eindhoven, Switch, TINT/ESK, TPN-E, World Peace Flame, Dela, en vele vrijwilligers.

Fakkeloptocht vertrekt vanaf het Wilhelminaplein in Eindhoven

Fakkeloptocht vertrekt vanaf het Wilhelminaplein in Eindhoven

 

WERKPLAN 2016

 

vrededialoog19

 

terug

 

(ingezonden mededeling)

tegenlicht040
17 DECEMBER ONDERHANDELAAR IN OORLOGSTIJD: SYRIË OP DE TEKENTAFEL

VPRO Tegenlicht Meet up Eindhoven
Onderhandelaar in oorlogstijd
Syrië op de tekentafel
Donderdag 17 december
19:00 – 22:30 uur
De Oude Rechtbank
Stratumseind 32, Eindhoven
Het conflict in Syrië gaat zijn 5e jaar in en er is nog geen enkel zicht op een politieke oplossing. Zolang de burgeroorlog in Syrië door blijft woeden zullen er grote stromen vluchtelingen het land verlaten.
Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels ? Wat betekent dit voor ons als Eindhovenaren, en hoe kunnen en willen wij hier mee omgaan ?
Praat, luister, debatteer en leer meer over dit zeer actuele onderwerp !
Meld je aan via: www.eventbrite.nl/e/registratie-vpro-tegenlicht-meet-up-29-onderhandelaar-in-oorlogstijd-syrie-op-de-tekentafel-18637940582

terug