Vredesburo Nieuwsbrief nr. 58

Titel

cover

COLOFON

nr. 58 oktober 2012

redactie: Berrie, Hans, Anita, Astrid, Rick, Ljiljana Guus en Saskia(foto’s), Bas (grafische vormgeving).

Redactieadres: Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in januari 2013 verschijnen.

INHOUD

Redactioneel

Stageperikelen

Raar maar waar

De Bieb

Marja’s recensie

De Blaadjes

Zijn en doen!

Werkplan 2013

 

REDACTIONEEL

Hier is-ie dan eindelijk, de nieuwe nieuwsbrief. Door de omstandigheid van ziekte van de eindredacteur zijn we deze keer aan de zeer late kant. Hier wreekt zich het feit, dat we een betrekkelijk kleine organisatie zijn, waarbij sommige taken niet, of niet makkelijk, doorgeschoven kunnen worden naar andere medewerkers. Ik zal mezelf beterschap wensen en hopen, dat dit zich niet zal herhalen. U zult begrijpen, dat dit een ijdele hoop is, want het lichaam wordt alleen maar ouder en vertoont in toenemende mate gebreken.

Om met een vrolijkere noot verder te gaan: iets over de inhoud van deze nieuwsbrief. In de afgelopen weken zijn er 3 nieuwe stagiaires begonnen met hun stage. Ze stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.

In de rubriek De Bieb vindt u weer nieuwe aanwinsten, maar ook een kort verslag over de overname door het Vredesburo van een groot deel van de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP). We zullen hier in de toekomst zeker op terug komen. Hierop aansluitend vindt u in de rubriek De Blaadjes een beschrijving van het tijdschrift Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, een gezamenlijke uitgave van Artsen voor Vrede en NVMP.

Het grootste deel van deze nieuwsbrief wordt gevormd door het Werkplan 2013. Hierin vindt u onze plannen voor het komende jaar. We zullen hier verder op in gaan tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, die eind januari 2013 weer zal plaatsvinden. U krijgt hier meer informatie over in onze volgende nieuwsbrief.

Tenslotte wil ik u nog even wijzen op de achterkant van deze nieuwsbrief. In het kader van de jaarlijkse Fakkeltocht op 24 december in Eindhoven organiseert het Vredesburo, samen met de organisatie van de Fakkeltocht, een Rap- en Poëziewedstrijd. Mocht u goed kunnen dichten/schrijven/rappen, zet dan pen op papier en stuur ons uw pennevrucht. Wie weet komt u als winnaar uit de bus. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

terug

STAGEPERIKELEN

Mijn naam is Astrid van Daal. Een nieuwe stagiaire bij het Vredesburo. Ik doe de volwassen opleiding SCW in Utrecht en zit in het eerste jaar. Dit houdt in dat alleen maar leerlingen van 18 jaar en ouder deze opleiding volgen en we deze versneld kunnen doen met meer stageüren. Hiervoor heb ik mijn Havo-diploma behaald. Nu vraag je jezelf waarschijnlijk af waarom ik niet naar het HBO ben gegaan. Ik heb bewust voor MBO gekozen door de manier van onderwijs. Op MBO ontwikkel ik meer van wie ik ben en wat ik kan. Ook het praktijkgerichte, dat je op MBO vindt, spreekt me meer aan. Hierna wil ik me specialiseren op het HBO. Uiteindelijk heb ik dan gezien hoe het praktijkgericht eraan toe gaat, maar ook het theoretische van het vak.

Nu over waar ik mee bezig ben bij het Vredesburo: Samen met Rick (andere stagiair) ga ik een project opstellen en uitvoeren. Dit project heeft als thema vertrouwen. We willen basisschoolkinderen, van tussen de 10 en 12 jaar, bewust maken van wat vertrouwen is en de omgang hiermee. Dit willen we doen door middel van activiteiten, waarbij je vertrouwen in elkaar moet hebben. Ik vind het een mooie kans om hier stage te lopen en een eigen project op te stellen. Je krijgt hier veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid.

Astrid van Daal

Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben lopen/zitten er een paar nieuwe gezichten binnen het vredesburo. Ik ben 1 van die mensen en zal mezelf in dit stukje tekst even voorstellen. Mijn naam is Rick van Wijk en ik zit in het 2e jaar van de opleiding Sociaal Cultureel Werk. Ik ben 26 jaren jong, voor een MBO student die in het 2e jaar zit is dat uiteraard wat ouder dan ‘normaal’. Net zoals iedereen heb ook ik een verleden, mijn verleden ga ik niet heel gedetailleerd omschrijven, maar ik ben altijd bereid om er “face to face” over te vertellen.

Wat komt deze jongeman dan eigenlijk doen? Het is de bedoeling dat ik hier het hele jaar stage loop en dat ik mezelf samen met Astrid (nog een nieuwe stagiaire ) een project bedenk, ontwikkel en uitvoer. Het thema van dit project heeft te maken met vertrouwen in de schoolklas en dan specifiek gericht op groep 7 en 8 van de basisschool. We gaan door middel van voorlichting en wat leuke oefeningetjes proberen de kinderen bewuster te maken van het belang van vertrouwen en veiligheid binnen de klas.

Verder heb ik in de 1e 2 weken van mijn stage al aardig gebruik kunnen maken van mijn persoonlijke netwerk en heb ik zodoende 2 vrienden ingeschreven voor de dag van de dialoog. Ook ben ik bezig om in ieder geval 1 aansprekende naam te regelen voor de rap/poëziebattle voor de Fakkeltocht van dit jaar.

Ik heb er erg veel zin in en ben altijd in voor een leuk gesprek en/of discussie, schroom dus vooral niet om mij aan te spreken. Laten we er met zijn allen een goed jaar van maken!

Rick van Wijk.

Mijn naam is Ljiljana Predragovic en ik woon bijna 2,5 jaar in Nederland. Ik ben een 2de jaars student bij Fontys Hogescholen Eindhoven, afdeling Sociale studies. Voor mijn stage wil ik een onderzoek doen naar integratie van Midden en Oost Europeanen in de Eindhovense samenleving.

In Bosnië, waar ik geboren en getogen ben, heb ik gewerkt aan het opbouwen en verbeteren van relaties tussen verschillende etnische en religieuze groepen jongeren. Verder ben ik hier in Nederland nog steeds bezig met mijn eigen integratieproces . Vanuit dit perspectief vind ik het uitdagend en interessant om de integratie van MEO migranten in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen voor problemen die mogelijkerwijs ontstaan.

Inspiratie voor het onderzoek

Tijdens de eerstejaarsstudie heb ik aan vreemdelingen Nederlandse les gegeven voor mijn stage. Er waren veel jonge mensen uit MOE landen, vooral uit Polen. Wat mij zo meteen opgevallen is, is dat ze met mij makkelijker contacten opbouwden dan met de Nederlandse docenten en dat ze nieuwsgierig waren naar mijn sociaal leven, studie, wonen, staatsexamen etc. Ik was verbaasd dat sommigen met z’n tienen in een huis wonen. Elke dag hard doorwerken, 8 en vaak meer uren per dag, ‘s nachts thuis internetten en in het weekend op bezoek bij andere landgenoten gaan. Dat is het levenspatroon of een vicieuze cirkel van die MOE-landers die ik leer kennen. Die mensen wonen geïsoleerd in hun eigen getto’s.

Toen dacht ik dat het toch anders kan zijn! Deze mensen zijn hard aanpakkers, willen de Nederlandse taal leren en zich in deze samenleving integreren, maakt niet uit of ze tijdelijk of permanent hier blijven. Volgens mij hebben ze gewoon een steuntje in de rug nodig, warme welkomstwoorden, voorbeeldrollen. Hun eigen krachten worden belemmerd door vooroordelen als bijv. het Polenmeldpunt of een etiket als “aspergemeisje”.

Deze zijn mijn uitgangspunten voor dit onderzoek. Het Vredesburo biedt een motiverende en solidaire omgeving om aan zo’n onderzoek te kunnen werken.

Mochten jullie wat tips voor mij hebben, of voorstellen voor literatuur en gesprekspartners die me met meer informatie over het onderzoeksthema kunnen voorzien, dan hoor ik het graag. Jullie kunnen het naar info@vredesburo.nl opsturen.

Ljiljana Predragovic

terug

 

RAAR MAAR WAAR

Duits bedrijf mag geen oorlogswonden meer toebrengen aan varkens

Een rechtbank in de Duitse deelstaat Thüringen heeft vandaag een uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. De rechter besliste namelijk dat een privébedrijf niet mag doorgaan met de plannen om oorlogswonden toe te brengen aan varkens, zodat het paramedisch personeel van het leger er eerstehulp op kan oefenen.De firma bood verdoofde varkens aan die geraakt waren door kogels of gestoken met een mes. In sommige gevallen zouden ledematen afgerukt worden.

Vaardigheden bijschaven

Aangezien de fysiologie van varkens en mensen vergelijkbaar is, zouden de varkens lijken op gewonde soldaten. Op die manier zouden de militaire hulpverleners hun vaardigheden kunnen bijschaven. Het bedrijf was naar de rechtbank gestapt nadat de staat Thüringen geweigerd had een licentie te verschaffen omdat de praktijken te wreed waren. De rechters waren het eens met artsen die getuigd hadden dat er andere manieren zijn om vaardigheden bij te schaven. Het bedrijf trok de klacht in en er werd geen vonnis geveld. Dierenrechten zitten ingebed in de Duitse grondwet. Dat betekent dat dieren gedood mogen worden om ze op te eten, maar dat ze niet wreed behandeld mogen worden.

terug

DE BIEB

Begin oktober hebben we in Utrecht de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP) opgehaald. Althans, wat over was nadat enkele andere vredesorganisaties erdoor geneusd hadden. Het zijn veel hele interessante boeken en veel brochures, die wij graag t.z.t. een plekje willen geven in onze bibliotheek. Er wordt hard aan gewerkt, maar het zal ook een poosje duren. Het is heel jammer dat de NVMP zijn bibliotheek van de hand moest doen. Ze gaan evenwel gewoon door met hun vooruitstrevende werk via de website: www.nvmp.org, hun interessante tijdschrift ligt in onze winkel ter inzage.

Ook kregen we van een vrijwilliger enkele boeken die de bibliotheek in Nuenen had afgeschreven, waarvoor onze dank.

“Recep Tayyip Erdogan”, door Maurice Becker, Uitgeverij Aspect Biografie, 2008, 288 pagina’s; “De strijd van de witte adelaar, geschiedenis van Polen”, door Louis Vos, Uitgeverij ACCO, 2000, 318 pagina’s; “Een springende fontein”, van Martin Walser, Uitgeverij De Geus. 1999, 415 pagina’s; “Een tijd van komen, de geschiedenis van vluchtelingen in Nederland”, door Daan Bronkhorst, Uitgeverij Jan Mets, 1990, 162 pagina’s; “Cambodja: mensen, politiek, economie, cultuur, milieu”, door John Kleinen & Tara Mar, Uitgave Koninklijk Instituut voor de Tropen + NOVIB, 2004, 74 pagina’s; “Het maankasteel. Een Afghaanse arts tussen oorlog en asiel”, door A. Zaher Banai, Uitgeverij Dabar-Luyten + Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, 1997, 126 pagina’s; “Naar een Europese Islam?essays”, Dick Douwes (red.), Uitgeverij Mets & Schilt, 2001, 223 pagina’s; “Eigen schuld eerst. Wat we niet willen horen over extreem-rechts in Vlaanderen”, van Filip Rogiers, uitgave Nijgh & Van Ditmar, 2001, 184 pagina’s; “Het gouden keurslijf. Globalisering: aanpassen of verpauperen”, door Thomas L. Friedman, Uitgeverij Lemniscaat, 2003, 476 pagina’s; “Knikkers. Het leven van straatkinderen in Colombia”, door Giovanna Bartolini & Manuela Germani, Uitgeverij Libertas, 2001, 92 pagina’s; Arm Europa, van Jan Vrancken, e.a., Uitgeverij ACCO, 2009, 312 pagina’s;

Ulrike Meinhof“Ulrike Meinhof, de Biografie”, door Jutta Dittfurth, Uitgeverij Omniboek, 2009, 408 pagina’s;
Ruim veertig jaar geleden wordt Andreas Baader op spectaculaire wijze bevrijd. Hoofdverdachte is de gerenommeerde journaliste Ulrike Meinhof. De Baader-Meinhofgroep is geboren. Wie was deze vrouw die het gezicht van de jaren zeventig zo bepaalde. Ulrike Meinhof groeit op in een gezin waarbinnen een streng protestants-christelijke traditie samengaat met grote sympathie voor het Nationaalsocialisme. Al jong gaat ze in de oppositie. Ze is eerst tegen haar pleegmoeder, dan tegen atoomwapens en sluit zich tenslotte aan bij de verboden communistische partij. In de jaren zestig rijst haar ster als politiek geëngageerd journaliste. Ze valt op door haar scherpe politieke analyses en sociaal engagement en wordt chef van het toonaangevende linkse blad Konkret. Gaandeweg radicaliseert ze. Maar waarom veranderde Ulrike van een sterverslaggeefster in een terroriste van de Rote Armee Fraktion?

 

De Staat van Afrika“De staat van Afrika”,door Richard Dowden, Uitgeverij Omniboek, 2010, 576 pagina’s;
Na 35 jaar in Afrika kan Richard Dowden met recht een zeer eigen geschiedenis schrijven over de Afrikaanse Staten en hun bevolking. Hij beschrijft Afrika vanaf het moment dat de Europeanen vertrokken waren en nadat de ‘superpowers’ arriveerden. Hij vertelt, onthult en verklaart en laat de lezer zijn eigen conclusies trekken zonder zijn mening op te dringen. Richard Dowden was aanwezig bij elke belangrijke gebeurtenis en humanitaire ramp en beschrijft dat verhelderend en met kennis van landen en bevolkingen. Maar ook schrijft hij met passie over de warmte, wijsheid en vreugde van de Afrikaan in vredestijd. Het is de liefde voor de verschillen, gewoonten en oorzaken die hem tot de beste ooggetuige van Afrika maakt. Dit boek is een standaardwerk over het meest onbegrepen , geplunderde en mishandelde continent.

 

De etnische zuivering van Palestina“De etnische zuivering van Palestina”, door Ilan Pappe, Uitgeverij Omniboek en Davidsfonds Leuven, 2008, 347 pagina’s;
In dit geruchtmakende boek verwijst Ilan Pappe de mythen over de stichting van de staat Israël naar de prullenmand. Onverbloemd toon hij hoe de Joden zich in 1948 schuldig hebben gemaakt aan etnische zuiveringen. Pappe beschrijft hoe een jaar lang elf adviseurs van Ben Gurion samen kwamen om te bespreken hoe de Arabieren verdreven konden worden. Zeer terughoudend beschrijft hij de gruwelijkheden. Hierbij laat hij oorspronkelijke documenten en ‘oral history’ voor zich spreken. Pappe is een Joodse professor in Israël.

 

 

terug

GEVLEUGELDE WOORDEN

“Oorlog is het bedrijf van barbaren.”
Napoleon

“Waar onwetendheid heerst, is ware vrede onmogelijk.”
Dalai Lama

 

MisleidMARJA’S RECENSIE

Misleid door Anja Vereijken
Titel: Misleid
Auteur: Anja Vereijken
Uitgever: De Fontein, Baarn
Jaargang: 2010
Ondertitel: jeugdthriller
ISBN: 978 90 261 8424 9

Samenvatting

Ze zag zichzelf sexy in de camera kijken. Een verleidelijke lach. Ze stond met haar bovenlichaam op de foto. Voor zover ze kon zien was ze naakt. De grote borsten op de foto waren niet de hare. De foto was bewerkt en het leek echt. Ze las het zinnetje: ‘CyberQueen Julia: uw wil is wet.’ Tot haar grote schrik stond daaronder haar mobiele nummer.

Anna is smoorverliefd op Fabio. Maar wanneer blijkt dat hij méér wil dan zoenen, begint ze te twijfelen. Dan komt zij Julia tegen. Anna heeft het contact met Julia verbroken toen bleek dat Julia haar op internet pestte en een haatprofiel plaatste. Nu heeft Julia zelf een groot probleem: er zijn foto’s van haar op internet beland en ze wordt gebeld door vreemde mannen. Anna staat voor een vreselijk dilemma. Van Fabio moet ze Julia laten stikken. Verdient Julia het eigenlijk wel dat Anna haar helpt?

Eigen visie

Op de nieuwjaarsreceptie 2012 heeft Hans Matheeuwsen Anja Vereijken geïnterviewd over het onderwerp pesten en de boeken die ze daarover geschreven heeft. Een belangrijk onderwerp vind ik. Het boek wordt verteld vanuit drie jongeren. Lieke, Anna en Julia. Per hoofdstuk wisselen ze elkaar af. Je krijgt zo als lezer daardoor een goed beeld van de drie scholieren over hun persoonlijke leven, vriendenkring, en thuissituatie. Door de wisseling van die drie personen blijft het ook spannend om verder te lezen. Anna wordt gepest door Julia. Het pesten gebeurt via moderne middelen namelijk internet, e-mail en de mobiele telefoon. Maar dan komt Julia zelf in de problemen. Ze wordt gevraagd om fotomodel te zijn voor een vreemd bedrijf. Bij haar ouders vindt ze geen steun. Haar ouders zijn gescheiden. Julia ziet ze bijna nooit. Steven haalt haar op met de auto voor de fotosessie. Voor de foto’s moet ze helemaal naakt zijn. Als haar klasgenoten merken dat ze in de problemen zit, helpen ze haar. Zelfs Anna die haar nota bene gepest heeft komt nu voor haar op. Ze zou namelijk seksueel misbruikt kunnen worden door Steven. Maar uit Liekes gedachte blijkt:

“Ze zouden het voor iedere klasgenoot hebben gedaan. Voor haar was het een voorval waarin een oude bekende een rol had gespeeld. Ze voelde niet de behoefte Julia nu weer vaker te zien.” Bladzijde 194.

Uit eigen ervaring weet ik dat het heel ingrijpend geweest is om als kind zo gepest te worden. Daarom vind ik het belangrijk dat dit onderwerp op deze goede manier in dit boek aan de orde wordt gesteld. Ik vind het boek goed omdat pesten vanuit verschillende gezichtspunten wordt beschreven en ook de emoties vanuit verschillende kanten worden belicht.

Marja Verheijke

Oktober 2012

Imagine Peace

terug

Gezondheidszorg en VredesvraagstukkenDE BLAADJES

Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
Nieuwsbrief van NVMP en Artsen voor Vrede
32e jaargang, nr. 3, herfst 2012
Verschijnt 4x per jaar

Zoals u misschien al gelezen hebt in deze nieuwsbrief, heeft het Vredesburo, in overleg met andere vredesgroepen, een groot deel van de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP) overgenomen. Polemologie is de wetenschap, die zich met oorlogs- en vredesvraagstukken bezig houdt. De NVMP is vooral geïnteresseerd in de medische aspekten van de oorlog. De NVMP brengt al jaren een eigen tijdschrift uit voor haar leden. Na ons bezoek aan hun kantoor in Utrecht krijgen we hun tijdschrift nu ook toegestuurd.
In het laatst verschenen nummer staan o.a. artikelen over Iran, de gevolgen van het handelsembargo en het excuus van (vermeende) kernwapens als opmaat voor een mogelijk militair ingrijpen in dat land. Verder een uitgebreid artikel over het posttraumatisch stressstoornis, waar vele soldaten mee te maken krijgen als ze uit een oorlogssituatie terugkomen. In het kader van de artikelenreeks “Erflaters van de Vredesbeweging” wordt er gekeken naar het leven van Bertrand Russel.
Daarnaast staan er de gebruikelijke stukken in, die zeer leesbaar zijn, zoals mededelingen, recensies, redactioneel, etc.
Het geheel is een interessant tijdschrift, waarin veel informatie te vinden is. Door de aard van het tijdschrift en het onderwerp is het niet altijd even gemakkelijk, maar wie er tijd en moeite in steekt, komt er zeker aan zijn trekken.

terug

ZIJN EN DOEN!

Verslag van de Vredesweek 2012 en het werk van de Vredesambassade in Eindhoven.
In het kort onze activiteiten:
· een actie naar scholen in Eindhoven om een les te verzorgen over “Vrede” en het thema van de Vredesweek;
· het benoemen van de ambassadrices: Zusters van Liefde/ Hoogstraatgemeenschap;
· Het verzoek aan de gemeente om in de week een Vredesvlag te laten wapperen boven het gemeentehuis en intern aan dacht voor de week te vragen;
· Het organiseren van een infomarkt in het centrum van Eindhoven;
· Vredeswandeltocht in het door de gemeente aangewezen Vredespark;
· Vredesdiner “In de voortuin” + ballonnen voor de vrede oplaten.

Vredesweek 2012: “Powered by Peace”
De landelijke Vredesweek heeft weer plaatsgevonden. Dit jaar onder het motto “powered by Peace” waarbij de rol van conflicten in relatie tot grondstoffen centraal stond.
Het Vredesburo is tijdens de Vredesweek uitgeroepen tot Vredesambassade in het kader van het project Ministerie van Vrede van IKV/Pax Christi.
We hebben uitnodigingen naar alle scholen in Eindhoven gestuurd voor gastlessen. We hebben 4 reacties gehad en zijn op 2 scholen geweest en hebben met ongeveer 60 leerlingen gepraat over grondstoffen en Vrede.
Daarnaast (als spin-off) is er op 18 oktober een informatieavond over Kongo geweest, waarbij dieper op het thema werd ingegaan.
We hebben in Eindhoven de zusters van liefde gevraagd om als ambassadrices te fungeren. Al jaren lang zetten zij zich in voor Vrede en Rechtvaardigheid. Het was voor ons ook een eerbetoon aan hun leven en strijd. We hebben daar heel veel leuke reacties op gehad en iedereen vond het terecht dat zij in het zonnetje werden gezet.
Er heeft een grote Vredesvlag gewapperd vanaf het gemeentehuis en onze ambassadrices hebben het voor elkaar gekregen dat het uithangen van de Vredesvlag elk jaar zal gebeuren als herinnering voor iedereen dat het Vredesweek is (tevens voor 21 september en de viering van de bevrijding van Eindhoven op 18 september).

Internationale dag van de Vrede

Aan de infomarkt deden 7 groepen mee uit Eindhoven. Traditioneel laten wij dat gepaard gaan met het onthullen van ons Vredesteken bestaande uit honderden ballonnen in de kleuren van de regenboog.
Het werd een ontspannen maar goede middag (discussie en redelijke opkomst). Leuk is natuurlijk wel dat door duizenden mensen is gezien dat we er weer waren.

Als extraatje was er bij “Omslag” op de vrijdagavond een film “The economics of happiness”, die paste goed in het thema van de week.

Vredesdiner

Het Vredesdiner was een groot succes. Er waren in totaal 70 plaatsen, maar die waren allemaal uitverkocht: meer dan 100 mensen hebben zich opgegeven. De verwachting is dat we volgend jaar een vergelijkbare activiteit gaan opzetten (en nu misschien in een groter restaurant!).

Resumerend: een goede week met leuke activiteiten, hartverwarmende reacties en…………we gaan zeker door in 2013 waarbij we de activiteiten verder willen uitbouwen.

Medewerkers van
Stichting Vredesburo
Stichting Vredescentrum
Worldpeaceflame

terug

Werkplan 2013

Rap/poëziewedstrijd

FAKKELTOCHT Rap- en Poëziewedstrijd

Voor de jaarlijkse Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid in Eindhoven, op 24 december, wordt een Rap- en Poëziewedstrijd gehouden.
Stuur je rap, gedicht, songtekst of kort verhaal met je adresgegevens voor 1 december 2012 naar het Vredesburo, o.v.v. Rap- en poëziewedstrijd.

terug