Nieuwsbrief nr. 69

titel24bits

vrede verbindt

Met informatie over Vredesweek 2015.

COLOFON
nr. 69 september 2015
Redactie: Berrie, Hans, Anita, Marja, Puck, Bob en Debbie
De illustratie op de voorkant is van Len Munnik.

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO 0784731578

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in december 2015 verschijnen.

INHOUD

Redactioneel

Stageperikelen

De Bieb

Marja’s Recensie

De Blaadjes

Zijn en Doen

redactioneel

Als u de afgelopen weken geprobeerd hebt om onze website (www.vredesburo.nl) te bezoeken, dan zult u gemerkt hebben, dat deze niet toegankelijk is. De oorzaak hiervan is, dat er door onbekenden al een aantal weken een zogenaamde Ddos-aanval op wordt uitgevoerd. Dit betekent dat deze mensen een groot aantal verzoeken aan de website sturen (soms wel 600 per seconde) zodat de website die niet kan verwerken, dan blokkeert en niemand meer op de website kan komen. Helaas is daar met onze beperkte middelen niets aan te doen en kunnen we alleen maar afwachten tot de aanval stopt. (Als u dit leest, weet u dat de aanval is gestopt. RED.)

In deze nieuwsbrief stellen drie nieuwe stagiaires zich voor. Mocht u vragen of opmerkingen over hun plannen hebben laat het weten. Ze zullen blij zijn met de interesse.

19 September begint de Vredesweek. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten, die er in deze week in Eindhoven zullen plaatsvinden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U vindt de informatie in het hoofdstuk Zijn en Doen. In dat hoofdstuk kunt u ook nog een kort nawoord lezen over de Ebola-actie.

Verder in de nieuwsbrief de bekende rubrieken: De Bieb en de Blaadjes. Ook heeft Marja weer een recensie geschreven over een interessant boek.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december. We hopen u dan goed nieuws te kunnen geven over de website. Tot dan en we hopen u tijdens een van de activiteiten tijdens de Vredesweek te begroeten.

terug

stageperikelen

Hallo wij zijn Puck en Bob en wij doen de opleiding Sociaal Cultureel Werk op het Summa College in Eindhoven. Wij doen deze opleiding omdat wij het leuk vinden om met mensen te werken en hulp te bieden. Want wat geeft er nou een fijner gevoel dan mensen helpen? Wij zitten nu voor het 3e jaar op deze opleiding en gaan dit jaar afstuderen. Wij hebben hiervoor anderhalf jaar stage gelopen en dit jaar gaan wij stage lopen bij het Vredesburo. Wij hebben er voor gekozen om hier stage te lopen omdat het iets totaal anders is dan onze vorige stage en we van afwisseling houden. Puck heeft bij het Senioren Ontmoetingspunt stage gelopen in Eindhoven en Bob heeft bij OPNOORD stage gelopen in Eindhoven

Wij gaan aan het project werken met ons hoofdonderwerp: pesten. Ons idee is om voorlichting te geven over pesten en hierbij een passende activiteit te verzinnen, om dit probleem aan te pakken. Wij vinden het heel belangrijk om dit probleem op te lossen omdat het veel blijft voorkomen op elke school en er nog niet echt een oplossing voor is. Daarom zien wij dit als een uitdaging.

Wij denken het hier erg naar onze zin te hebben dit jaar en met succes onze opleiding af te ronden. In de loop van het jaar maken we meer bekend over ons project.

Dag collega’s,
Mijn naam is Debby Peters, 23 jaar en het komende schooljaar ga ik het team ondersteunen bij Stichting Vredesburo Eindhoven. Ik heb een diploma als juridisch medewerker en ik ben momenteel tweedejaars student bij de opleiding HBO Pedagogiek op het Fontys in Eindhoven. In mijn juridische achtergrond heb ik stage gelopen op de afdeling burgerzaken bij de gemeente Eersel en als intercedent bij Creyf’s Interim. Mijn eerstejaars stage bij de opleiding Pedagogiek vond plaats op een kinderdagverblijf waar ik me heb gericht op de ontwikkeling van de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De komende tijd ga ik me richten op de Dag voor de Rechten van het Kind en de bijbehorende voorlichtingen. Daarnaast ga ik mijn mede-stagiaires ondersteunen met een pestproject. Ik kom op voor gelijkheid en kan daarom mijn plaats bij Stichting Vredesburo Eindhoven vinden. In deze organisatie kan ik bijdragen aan respect en vrede onderling bij kinderen en bijdragen aan hun opvoeding en ontwikkeling. Ik ga een leerzame tijd tegemoet waarin ik samenwerk met een enthousiast en gemotiveerd team. We zullen elkaar wellicht nog tegenkomen of spreken en daarom zeg ik, tot horens!

terug

de bieb

Deze boeken zijn de nieuwe aanwinst voor onze bibliotheek:
“Vrede en veiligheid Jaarboek 1983/84”, div. auteurs, Uitgeverij Samsom, 1984, 278 pagina’s; “Wapenproduktie en werkgelegenheid”, door M. Meijs & J. Prins, Uitgeverij Jan Mets, 1984, 349 pagina’s; “Moderne wapens”, door Egbert Boeker, Uitgeverij VU Boekhandel, 1983, 94 pagina’s; “International Responses to Traumatic Stress”, door Yael Danieli e.a., Uitgeverij Baywood, Publishing Company, 1996, 473 pagina’s; ;”Wie zwijgt, stemt toe!”, door Beb Hofland, Uitgeverij De Geus, 1982, 43 pagina’s; “Preventing war in the nuclear age”, van D. Fischer, Uitgeverij Rowman & Allanheld, 1984, 236 pagina’s; “Het doel en de middelen”, door L. Brouwers e.v.a., Uitgeverij Jan Mets, 1983, 104 pagina’s; “Hoop voor geloof”, Beyers Naudé, D. Sölle, Uitgeverij Ten Have/IKON, 1985, 43 pagina’s; ; “Mensen van goede wil”, door M. van den Bos, Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2015, 320 pagina’s; “Kernwapens doden ook zonder oorlog”, van Dorothee Sölle, Uitgeverij Ten Have, 1983, 125 pagina’s; “Plaatsbekleding”, van D. Sölle, Uitgeverij Ten Have, 1982, 143 pagina’s; “Sympathie”, van D. Sölle, Uitgeverij Ten Have, 1980, 152 pagina’s; “God is meer dan een man”, van D. Sölle, Uitgeverij Ten Have, 1988, 110 pagina’s;”Veiligheid en alternatieve defensie”, door G. Geeraerts,e.a., Uitgave van het I.O.T., 1983, 178 pagina’s; “Eerlijke globalisering”, Joseph Stiglitz, Uitgeverij Spectrum, 2006, 360 pagina’s; “Wikinomics”, door D. Tapscott & A.D. Williams, uitgeverij Business Bibliotheek, 2006, 336 pagina’s; “No logo”, Naomi Klein, Uitgeverij Lemniscaat, 2002, 554 pagina’s; “Vasten voor vrede”, door Herman Verbeek, Uitgeverij Luyten, 1985, 165 pagina’s; “In dienst van de vrede”, door H. de Graaf, Uitgeverij J.H.Kok, 1987, 193 pagina’s; “Strijdend met ons”, van Y. de Bruijn, Uitgeverij Meth Medura, 1983, 180 pagina’s;”Wacht in Woensdrecht”, door Marie-José, Heleen, e.a., Uitgave Franciscaanse Samenwerking, 1984, 107 pagina’s; “De visie van Marx”, door R.C. Kwant, Uitgeverij Boom, 1976, 214 pagina’s; “Geweld / macht en onmacht”, door Hannah Arendt, Uitgeverij Het Spectrum, 1970, 132 pagina’s; “Geweld tegen verandering”, door F. Janzen, Uitgeverij Lynx, 1972, 155 pagina’s; “Voer voor polemologen”, door Dr. W.Drop, e.a., Uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1969, 46 pagina’s; “Uit mijn beurs geen bommen”, van Dirk Jan Wolfframm, Uitgave Studiecentrum v. Vredesvraagstukken, 1988, 134 pagina’s,

De wereld draaiend“De wereld draaiend houden”, van Parag Khanna, Uitgeverij Contact 2011, 325 pagina’s;

Bill Gates strijdt tegen aids. Een vrouw in Saoedi-Arabië belt mobiel. Een nieuwe snelweg verandert de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De wereld verandert: politiek bepaalt niet langer wat er gebeurt in de wereld. Traditionele machtsverhoudingen verschuiven niet alleen, ze zijn de afgelopen jaren compleet ingestort. Volgens Parag Khanna zijn we beland in de nieuwe Middeleeuwen en bestaat het idee van één wereldmacht niet langer. Dat is spannend en gevaarlijk: de problemen komen in hoog tempo op ons af. We moeten af van het idee dat een natie een belangrijke eenheid is, en dat wetten bepalen hoe vrij de mens is. Hoe belangrijk is het dat Soedan een land blijft, of dichter bij huis: België? Zinloze grenzen moeten opgeheven worden. Parag Khanna legt uit: we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid voor de wereld nemen op weg naar een nieuwe Renaissance – als we het niet zelf doen, doet niemand het.

slaven in de polder“Slaven in de polder”, van Martijn Roessingh en Perdiep Ramesar, Uitgeverij Atlas, 2011, 287 pagina’s;

In februari 2007 rijdt de recherche de Porsche Cayenne van Saban Baran klem. Het onderzoek naar deze Turkse pooier maakt duidelijk dat grootschalige mensenhandel in de Nederlandse prostitutie nog steeds bestaat. Er blijken veel meer pooiers en bendes te zijn die Nederlandse, Oost-Europese en Aziatische vrouwen uitbuiten. De opheffing van het bordeelverbod – in 2000 mede tot stand gekomen om dit probleem aan te pakken – heeft niets opgelost. Ook een nieuwe prostitutiewet lijkt weinig te helpen. Mensenhandel beperkt zich bovendien niet tot de prostitutie. Aspergestekers, aardbeienplukkers, bouwvakkers, hulp in de huishouding: steeds duiken nieuwe voorbeelden op van mannen en vrouwen die gedwongen werken in schrijnende omstandigheden. Het aantal geregistreerde slachtoffers is in tien jaar tijd verdrievoudigd naar ongeveer duizend per jaar. In werkelijkheid zijn het er veel meer. Dit alles gebeurt in Nederland – mogelijk bij u om de hoek. Hoe kan dat?

Compartimenten“Compartimenten van vernietiging, over genocidale regimes en hun daders”, door Abram de Swaan, Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker, 2014, 312 pagina’s;

In de afgelopen eeuw zijn keer op keer miljoenen mensen vermoord in campagnes van grootscheepse vernietiging, met de Holocaust als het absolute dieptepunt. Hoe zijn deze verschrikkingen te begrijpen? Al ruim een halve eeuw is één verklaring pasmunt: de massamoordenaars zijn ‘gewone mensen’. Dus: ‘U en ik zouden onder dezelfde omstandigheden hetzelfde gedaan hebben’. Abram de Swaan bestrijdt deze ‘banalisering van het kwaad’ en geeft een nieuwe interpretatie van het beroemde Milgram-experiment. Compartimenten van vernietiging bevat een uitvoerig overzicht van de grootste massamoorden in de twintigste eeuw. Voor een beter inzicht in deze massale uitroeiing is het niet genoeg om alleen de directe genocidale situatie in aanmerking te nemen. Ook de voorafgaande maatschappelijke ontwikkelingen moeten erbij betrokken worden, evenals de rol van het genocidale regime, en: de persoonlijke eigenschappen van de daders. De Swaan, opgeleid als politicoloog, gevormd als psychoanalyticus en van beroep socioloog en essayist, probeert vanuit deze brede achtergrond tot een beter begrip te komen van het moderne kwaad: massamoord.

terug

MARJA’S RECENSIE

valse startTitel: Valse start
Auteur: Szabinka Dudevszky
Uitgever: Lemniscaat
Jaargang: 2013
ISBN: 978 90 470
Ondertitel: De gevolgen van een verstoorde jeugd

Szabinka Dudevszky is pedagoog, onderzoeksleider risicojongeren bij Hogeschool Rotterdam en producent bij Z films Rotterdam. Zij produceerde o.a. de bekroonde tv-documentaires De besloten groep en Paviljoen 7.

Samenvatting

Valse start geeft een pijnlijk scherp beeld van de gevolgen van een verstoorde jeugd, aan de hand van levensverhalen van vijftien jongvolwassenen die als kind uit huis zijn geplaatst. Szabinka Dudevsky volgde hen veertien jaar lang in hun groei naar volwassenheid. In dit bijzondere boek toont zij de impact van een jeugd getekend door armoede, geweld en verwaarlozing en schetst ze een kritisch portret van de moderne hulpverlening.

‘Op mijn vijftiende ging ik naar het internaat. Als ik nog langer thuis was gebleven had ik mijn moeder vermoord. We waren he-le-maal van God los, vochten elkaar de tent uit om drugs en geld. Ik heb haar eens met een hamer achterna gezeten toen ik onder de speed zat. Die uithuisplaatsing kwam geen dag te vroeg.’ – Ron

‘Het is belangrijk dat de verhalen van deze kinderen die inmiddels volwassen zijn, worden gehoord. Er is over hen beslist toen ze nog geen stem hadden, maar nu hebben ze die wel en daar moeten we naar luisteren.’ Suzana Jansen, Auteur van het Pauperparadiijs

Eigen visie

Ik wil nu speciale aandacht besteden aan één hoofdstuk. Het hoofdstuk heet “het perfecte kind”. Het gaat over Alexander. Hij is eerst opgegroeid bij zijn ouders. Zijn moeder raakte overspannen, ze kwam in een rusthuis terecht. Ook zijn vader werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hernia. Alexander moest naar een ander gezin. Hij bleef daar voor vast omdat zijn eigen ouders niet goed voor hem konden zorgen. Alexander heeft het daar niet goed gehad. Zijn pleegouders stelden veel te hoge eisen aan hem. Hij is uiteindelijk in een tehuis terechtgekomen. Hoewel zijn pleegouders de plaatsing in het tehuis als strafmaatregel zagen, voelde Alexander zich daar begrepen en geaccepteerd door de leiding. De pleegouders van hem vonden de behandeling die hij daar kreeg niet goed. Ze wilden Alexander als een perfect kind zien. Daarom is de titel van dit hoofdstuk “het perfecte kind”. Met Alexander ging het steeds beter. Hij beschrijft hoe hij een vriendin heeft. Haar naam is Judith. Zij leefde in een soortgelijke situatie. In tegenstelling tot Alexander had Judith wel ouders om op terug te vallen. Hij is met Judith gaan samenwonen en hij heeft een baan als archiefmedewerker in een ziekenhuis. Maar eigenlijk zou hij het liefst werken met jongeren. Alexander denkt dat hij door zijn eigen ervaring kinderen kan bijstaan. Een kind moet volgens hem zich vellig kunnen voelen. Het moet gewoon een kind kunnen zijn, niet perfect maar gewoon zoals het is.
Ik vind dit een prachtig verhaal omdat ik denk dat Alexander gelijk heeft dat een mens nooit perfect gemaakt mag en kan worden. Maar iedereen moet zichzelf kunnen zijn.

Marja Verheijke
Mei 2015

terug

de blaadjes

jeanette noelhuisNieuwsbrief Jeanette Noëlhuis
jaargang 27, nr. 1
Dromen van een wereld zonder grenzen.

Het Jeanette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam-Zuidoost. Kernbegrippen zijn: eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving.
De nieuwsbrief verschijnt 2 keer per jaar en kan aangevraagd worden door uw gegevens te sturen naar het Jeanette Noëlhuis: Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam of stuur een e-mail naar noelhuis@antenna.nl.

Een deel van de nieuwsbrief bestaat uit Huisnieuws, waarin de activiteiten van het eerste deel van dit jaar worden beschreven. Hierbij komen de werkzaamheden van de mensen in de leefgemeenschap aan bod komen, inclusief de asielzoekers die door de gemeenschap worden opgevangen.
Daarnaast komen er een aantal onderwerpen aan de orde, die de speciale belangstelling van de leden van de gemeenschap heeft. Voorbeelden zijn de klimaattop in Parijs, die in december plaatsvindt, de handtekeningenactie van Pax tegen Kernwapens, het vluchtelingenvraagstuk en het leven van James Carney. Dit alles wordt vanuit een duidelijk katholieke levensvisie besproken. Deze levensvisie sluit aan bij de Catholic Workerbeweging. Dit is een beweging van radicale christenen, die pacifistisch en anarchistisch is ingesteld.
Het is een interessant blad, waarin aardige, lieve mensen vertellen over hun activiteiten, hun dromen en hun leven.

terug

zijn en doen

ebolaNawoord Ebola-actie:
In de vorige nieuwsbrief stond al een stukje over de Ebola-actie. We willen u een update hiervan geven. De container met de spullen is heelhuids in Freetown aangekomen. De spullen zijn inmiddels verdeeld en we kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagd project waarbij we geleerd hebben om te ‘dealen’ met verschillen in cultuur en werkwijze.
Voor 2016 staat een ambitieus plan op stapel: we willen een Afrika dag organiseren waarbij alle groepen die met Afrika in de weer zijn zich presenteren en met elkaar praten over de problemen die ze tegen komen. Mocht je hier aan mee willen werken: laat het weten!

Ambassade-van-Vrede-WEB

In de Vredesweek vinden de volgende activiteiten in Eindhoven plaats:

15 september – 12 oktober: Tentoonstelling Verbindingen in Stadhuis Eindhoven
Vanaf 15 september zal in het stadhuis de tentoonstelling ‘verbindingen’ te zien zijn. De tentoonstelling laat in 25 beelden allerlei facetten zien die te maken hebben met menselijke relaties in de stad Eindhoven.
De tentoonstelling is te zien in het stadhuis Eindhoven, Stadhuisplein 1, tijdens openingstijden van het stadhuis.

18 september: Vredesdienst in de Oud Katholieke Kerk, georganiseerd door World Peace Flame
Vooraf is er een gezamenlijke broodjesmaaltijd. Achteraf lopen we in een vredeswandeling naar het 18 Septemberplein, waar we opgaan in het defilé van Stichting 18 September. Vanaf 17.45 uur. Oud Katholieke Kerk van Nederland, Parochie Maria Magdalena. Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven

19 september: Zeven levensbeschouwingen bezinnen zich samen op vrede: Vrede door verbinding op 19 september in De Kapel aan de Kanaalstraat 6 in Eindhoven.
Op 19 september om 20 uur zal in De Kapel aan de Kanaalstraat 6 in Eindhoven een vredesbezinning plaatsvinden. Vertegenwoordigers van zeven grote levensbeschouwingen zullen spreken over ‘vrede door verbinding’.
Organisatoren: Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven, Augustijnenkerk, Hoogstraatgemeenschap en Eindhovense Studenten Kerk.
Nadere informatie:
Kees Minderhoud (SOVE), k.minderhoud@upcmail.nl, tel 0402444078
Rob Weijs (ESK), eskkapel@gmail.com, tel 06 45106647

21 september: Informatieavond Oekraïne, vrede verbindt?
Op maandag 21 september (VN-wereldvredesdag) zal in het kader van de Vredesweek een informatieavond gehouden worden over de ontwikkelingen in Oekraïne.
De avond vindt plaats op de Hoogstraat 301 A (klooster van de Hoogstraatgemeenschap) in Eindhoven en vanaf 19:30u is men van harte welkom. De avond wordt georganiseerd door Stichting Vredesburo samen met De Vierde Kamer.
Spreekster: Cinta Depondt (programmaleider Oekraïne van Pax)
Verdere informatie over deze avond en de activiteiten in de Eindhovense Vredesweek zijn te krijgen via het Eindhovense Vredesburo: info@vredesburo.nl of zijn te vinden op de activiteitenpagina van Eindhovense groepen op het gebied van mondiaal bewustzijn en Internationale betrekkingen: www.eindhoven-mondiaal.nl

23 september: Informatieavond VREDE IN SYRIË: een onmogelijk ideaal?
19:30 – 22:00
Locatie Hoogstraat Gemeenschap, Hoogstraat 301a
De massale vreedzame demonstraties, die voorafgingen aan de bloedige burgeroorlog in Syrië, lijken compleet vergeten. Maar er bestaan nog steeds, ondanks de vreselijke situatie, vredesinitiatieven in dit land. De mensen die op vreedzame manier actief zijn delen dezelfde idealen als die wij koesteren in onze samenleving: rechtvaardigheid, vrede en veiligheid!

De sprekers op deze avond vertellen o.a. over het dagelijks leven in de stad Kobanê, geven achtergrondinformatie van het conflict en lichten recente ontwikkelingen in het noorden van Syrië toe. Sprekers zijn: Derwich Ferho, Koerdisch Instituut Brussel, en Marjolein Wijninckx, Pax voor Vrede.

PAX-Vrede-Ik-durf WEB

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Leo Vroman (uit het gedicht Vrede)

terug