Dialoog over integratie van Polen in Eindhoven

Naar aanleiding van een lopend onderzoek naar integratie van Polen in de Eindhovense samenleving en gesprekken, die i.v.m. het onderzoeksthema met verschillende partijen plaats hebben gevonden, organiseerde het Vredesburo op 26 januari 2013 een dialoogbijeenkomst:

Dialoog over integratie van Polen in de Eindhovense samenleving

Dit was een onderdeel van het programma van de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Vredesburo. Het doel was om de problematiek van deze groep migranten te bespreken met de doelgroep en met mensen die zich met structurele en sociaal-culturele integratievraagstukken van deze groep bezig houden.

 

Partners:

 
Zuidoost-Brabant in Dialoog 

Logo 2
 Euro Polonia

Migranten Informatie Punt

 

Interessant om door te lezen:

 

Huisvestingsproblematiek arbeidsimmigranten

Factsheet: Eindhovenaren naar herkomst

Factsheet: Polen vertrekken weer

Factsheet: MOE-landers in Eindhoven

Meldpunt malafide uitzendbureaus 

Strijd tegen schijnconstructies

Arbeidsmigratie in Europa niet altijd voordelig

In Betere Banen: De toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie

Teksten over arbeidsmigranten

 

Honderd jaar heimwee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensie.
Dit boek kunt u kosteloos lenen in de bibliotheek van het Vredesburo.