Benefiet Kobane

poster_A3_muzikaleontmoeting

SHARE HOPE

MUZIKALE ONTMOETING IN DE CATHRIEN

Op zondag 14 mei van 14:30 – 17:00 is in de Catharinakerk (Kerkstraat 1) te Eindhoven een concert

om aandacht en steun te vragen voor die mensen die, ondanks de oorlog, in het Midden-Oosten willen blijven, om daar samen te werken aan een menswaardige toekomst voor iedereen.

Samen luisteren naar muziek uit verschillende werelddelen is een manier om zonder veel woorden de hoop op een toekomst voor alle kinderen levend te houden. Daarbij willen we ook aandacht besteden aan mogelijkheden voor concrete samenwerking over alle grenzen heen.

Het concert is een samenspel door een keur van artiesten, die belangeloos optreden

met verschillende muziekstijlen: van Europa tot het Midden-Oosten, van viool tot bandoneon, van volks tot klassiek.

Musici:

Ali Safavian (tenor)

Elvira Gligor (sopraan)

Ardjoena Soerjadi (piano) 

Monir Goran (ud ) 

Ali Authman (altviool) 

Margreet Markerink (piano) 

Kees Scholten (zang en verhaal) 

Emmy Storms (viool) 

Jacqueline Edeling (bandoneon) 

Harriët Oosterbeek (cello)

Twana (7 jr viool)

Tijdens dit muzikale gebeuren zal Midden-Oosten deskundige Esseline van de Sande (auteur van het boek “ontmoetingen met Syriërs” ) vertellen over haar persoonlijke ervaringen met Syriërs en ons in contact brengen met onbekende buren dichtbij en verder weg. 

Presentator; Piet van den Boom (oud stadsdichter Eindhoven). 

Werkgroep Eindhoven~Kobanê werd opgericht na twee bezoeken aan de vrijwel volledig verwoeste stad Kobanê / `Ayn al-`Arab in Noord-Syrië. Want niets doen is geen optie.

Veel inwoners zijn teruggekeerd. Mensen met dezelfde idealen als wij, proberen hun angst voor andere bevolkingsgroepen te overwinnen. Men organiseert zich om samen een nieuw leven op te bouwen.

De plaatselijke vrouwenraad heeft een school opgericht voor gehandicapte kinderen en vraagt steun om beter onderwijs en therapie te kunnen geven aan deze vaak vergeten groep.

De naam van de school is Hîvî, dit betekent Hoop.

Na afloop is er gelegenheid om met alle betrokkenen na te praten en zijn er traditionele hapjes uit het gebied verkrijgbaar. De bijeenkomst eindigt rond 17:00 uur.

Entree is vrij.

Bijdragen zijn zeer welkom en zullen ten goede komen aan school Hîvî in Kobanê (‘Ayn al-`Arab).

Informatie over het programma en de optredende artiesten is te verkrijgen via de facebookpagina van werkgroep Eindhoven~Kobane,

de website van het Vredesburo en via het emailadres: info@eindhovenkobane.nl