COLOFON

nr. 13, april 2001
redacactie:
Berrie, Anita, Renate, Saman, Martin, Hans

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: vredesb@iae.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in juli 2001 verschijnen.inhoud:

Redactioneel
Stageperikelen
All the world's a stage
DE BIEP(en andere zaken)
Milosevic verantwoording: voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
Paasmars 2001

JAARVERSLAG 2000

 


REDACTIONEEL

Het is lente, dus in deze nieuwsbrief twee beschouwelijke stukken. Normaal gesproken verwacht je zoiets aan het einde van het jaar, als de bladeren gaan vallen, maar wij, bij het Vredesburo, zijn altijd tegendraads, dus daarom verschijnen ze nu.
Verder o.a. vaste rubrieken als de Biep (dit keer een beetje anders als anders), nieuwe wederwaardigheden van onze stagiaires en een verslagje van de Paasmars

Er is ook een link naar het inhoudelijke gedeelte van het jaarverslag 2000 van het Vredesburo


terug


STAGEPERIKELEN

RENATE 2

In de vorige nieuwsbrief heb ik me eigen voorgesteld, Renate. Ik heb vertelt wie ik ben, wat mijn hobby’s zijn en wat ik tijdens mijn stage op het vredesburo ga doen. Nu ga ik jullie wat vertellen over de gang van zaken.
Ik ben dus bezig met een project voor AMA (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) jongeren. Dit project heet intussen het A&A project, AMA en audio project. Ik heb een groepje AMA jongeren gevonden met wie ik een videoband ga maken. Dit kan allemaal niet zomaar, daarvoor heb ik eerst toestemming moeten vragen bij Stichting Opbouw. Daar heb ik alles uitgelegd over mijn project en ze vonden het een leuk project. Die 4 AMA-jongeren zijn heel enthousiast. Eerst ga ik met hen afspraken maken over wat, hoe, wie, wanneer en waar we gaan filmen en ik wil hen eerst ook een beetje leren kennen. Daarna gaan we beginnen met het filmen zelf, dit zou volgens mijn planning zo’n 3 à 4 middagen zijn. We willen de weg filmen van het begin naar zelfstandig wonen. Ik hoop dat dit allemaal gaat lukken en over de afloop schrijf ik een stukje in de volgende nieuwsbrief.


SAMAN 2

Mijn naam is Saman Shamoun. ik kom oorspronkelijk uit Irak en ik woon nu zeven en half jaar in Nederland. Ik woon in Someren. Ik ben 25 jaar oud en ik doe de opleiding S.C.W. (sociale cultureel werk) op het ROC ter AA in Helmond. Ik loop nu stage op het Vredesburo in Eindhoven tot en met 11 juni 2001.

Ik ben nu bezig met mijn project en mijn project is: het organiseren van een competitiedag voor de jongere allochtonen in Helmond. Met mijn project gaat het goed, want alle jongeren zijn geactiveerd voor dit project en ze vinden het heel erg leuk om te doen. Ik ben nu ook bezig met een onderzoek over de Marokkanen en hun toekomst o.a. : waarom raken ze snel in de criminaliteit, hoe leven ze in twee verschillende culturen en hoe is de relatie tussen Marokkaanse en Nederlandse jongeren?

Ik heb heel veel contact gemaakt met Marokkaanse jongeren en ik draai ook 2 keer per week met hen activiteiten. Op maandag en woensdag.

Op maandag ga ik met hen naar zaalvoetballen en daar gaan we samen voetballen en ook met elkaar praten over van alles en vooral over hun problemen, bijvoorbeeld: problemen thuis, op school, straat enz. De leeftijd van deze groep is van 14 tot en met 18 jaar oud. Sommige van die jongeren zijn heel eerlijk, ze vertellen de waarheid over zichzelf.

Op woensdag heb ik een andere groep en de leeftijd van deze groep is van 11 tot en met 14 jaar oud. Op woensdag draai ik ook andere activiteit, ik draai open inloop. Open inloop is een soort café, waar de tieners elkaar ontmoeten en spelletjes met elkaar spelen bijv: tafelvoetballen, tafeltennissen, enz.
Ik heb met deze groep een interview gehouden en ik heb het interview gefilmd. De jongeren hebben mijn vragen beantwoord en ze hebben hun eigen meningen gezegd over zichzelf en over de Marokkaanse jongeren.
Ze hebben eerlijk gezegd, dat ze leven in twee verschillende culturen. Thuis zijn ze Marokkanen en buiten thuis, bijvoorbeeld op school en straat, zijn ze Nederlanders. De meeste van de jongeren willen Marokkanen zijn, want hun taal, cultuur, huidskleur, geloof is anders dan die van de Nederlanders. De grootste oorzaak, dat Marokkaanse jongeren in de Marokkaanse cultuur willen blijven leven is dat hun taal, geloof en cultuur niet past in Nederlandse cultuur, die is helemaal anders dan Nederlandse cultuur.

 

terug

 Wat is er fijner dan commentaar geven op het grote wereldgebeuren. Jezelf te rangschikken tussen de “ kopstukken & deskundigen “ die gepast en ongepast hun licht laten schijnen over het wel en wee van de wereld. Soms word ik moedeloos van de gigantische hoeveelheid open deuren die ingetrapt worden, de schijnheiligheid die erbij schijnt te horen, en het alsmaar knagende gevoel dat het declaratieformulier en de “media-exposure” belangrijker zijn dan een gedegen analyse van wat er gebeurd. Daarom zal ik een duit in het zakje doen en namens mezelf een aantal serieuze en minder serieuze voorspellingen doen over Amerika en Rusland
( uiteraard moet !! er gediscussieerd worden over het onderstaande ) Voor de leukste reactie zal geprobeerd worden een etentje te regelen met de koning der opiniegevers : Rob van Wijk

* Bush zal politieke flaters maken en bedenkelijke uitglijders, zijn adviseurs zullen hem niet kunnen stoppen. De gevolgen zullen o.a. zijn: toenemende kritiek vanuit Europa en daarmee gepaard gaande een steeds sterkere roep voor een Europese defensiemacht en Europees beleid (onder aanvoering van de zelfverklaarde wereldmacht Frankrijk), toenemende wapenwedloop, allerlei verdragen met veel onbegrijpelijke mitsen en maren namens de V.S., halffailliete V.N. omdat Amerika weigert te betalen, Alaska gaat op de schop en de natuur in de uitverkoop, Texas krijgt als thuisbasis van de Bush’ clan verregaande autonomie, de evolutietheorie wordt verboden op school, ontwikkelingshulp alleen vanuit “christelijk“ (?) perspectief. Iedereen moet 3 keer per dag het volkslied zingen, conflicten met China zullen ontstaan vanwege prestige en streven naar nog meer macht, toenemend isolationisme van de V.S en meer internationale macht van Amerikaanse bedrijven die de strijd noodgedwongen moeten aangaan met de nieuwe economische tijgers in het verre oosten,. en last but not least : vreemde zaken zullen opduiken uit het verleden van Bush en zullen hem achtervolgen. Hij zal niet worden herkozen, voornamelijk omdat de Amerikaanse economie instort.

* Poetin zal blijven hopen en dromen dat Rusland mee kan spelen op het grote wereldtoneel, maar heldhaftig kijken en redelijk kunnen judoën is daarvoor geen garantie. Het blijft onrustig in de “ nieuwe “ republieken: etnische tegenstellingen en religieuze conflicten lijken het, maar veelal gaat het om de poen en is de Russische maffia de grote speler en belanghebber. Siberië wordt een grote olie/chemische modderpoel en de contacten met China zullen opgepoetst worden als de voorbode van een nieuw euro/aziatisch machtsblok De nieuwe rijken in Rusland worden rijker de rest armer, wodka blijft volksdrank nummer 1, ondanks de pogingen van Heineken om de Russen te “ veroveren” en Rusland mag wel aanschuiven bij de grote jongens, maar dient zich wel stil en beleefd te gedragen. Diverse ongelukken en halve catastrofes zullen Rusland blijven teisteren, “oude” communisten zullen met regelmaat verwijzen naar de goeie tijd, maar geen alternatieven hebben en de democratie zal altijd een stiefkindje blijven. De vrijheid van meningsuiting zal een langzame dood sterven dankzij censuur van de overheid en de alom aanwezige geheime diensten, die een eigen leven gaan leiden. Poetin zal verdwijnen van het toneel en met een beetje geluk een dasja krijgen aan de zwarte zee.

………………………. Tot zover mijn eigen open deuren die een blik geven op het Aardse toneel, jammer genoeg is er nog veel werk te verwachten, ook voor een klein clubje als het Vredesburo.

DE BIEP(en andere zaken)

Aan het begin van het jaar worden alle tijdschriften weer eens naar het archief gebracht (dat al behoorlijk uitpuilt), en de kasten in de winkel weer vrijgemaakt voor veel goede nieuwe informatie. Het betreft inmiddels weer zo een achtenzestig tijdschriften en nieuwsbrieven.
Waar we ook op het Vredesburo veel van hebben, (buiten boeken dus) zijn posters. Nu ben ik aan de slag gegaan de vele (voornamelijk oudere) posters bij elkaar te zoeken en te ordenen. Het was wel leuk om ze allemaal nog eens goed te bekijken. Wat zijn er de afgelopen jaren toch veel treffende tekeningen en leuzen bedacht. We hebben posters over: antiracisme, AFA, mensenrechten, ontwapening, antimilitarisme, NAVO, cultuur, kraken, Gandhi , gender, pesten, Dierenrechten, veganisme, milieu en consumentisme. In totaal zullen het er ongeveer een honderdenveertig zijn, waarvan van de meeste we maar 1 exemplaar hebben, maar van sommige ook wel heel wat meer.

Dan nog even een berichtje over Vieques. In de media werd begin maart het volgende bericht naar buiten gebracht:


Nederland blaast oefening marine af
De marine doet niet mee aan een NAVO-oefening op het Porto Ricaanse eiland Vieques. Nederland haakte af toen de Tweede-Kamerfractie van de SP wees op het Amerikaanse besluit om de oefening af te blazen. De VS willen eerst de resultaten bestuderen van een onderzoek naar de effecten op de gezondheid van de eilandbewoners. Daaruit blijkt dat de overlast van de militaire oefeningen hartkwalen bij de bevolking veroorzaakt. De bewoners van Vieques lijden al sinds de VS hen dwong grote delen van het eiland te verkopen voor marineoefeningen, onder de gevolgen van bombardementen en schietoefeningen. Vele eilandbewoners hebben astma, zeldzame huidziekten, kanker en hartziekten en ook de natuur ondervindt grote schade.
Het SP-Kamerlid van Bommel is verheugd, maar ook verbijsterd omdat het Nederlandse besluit pas viel toen de partij het ministerie van Defensie over de nieuwe Amerikaanse houding had geïnformeerd. 
Ondanks vele onderzoeken waaruit de negatieve gevolgen van de oefeningen op het milieu en de volksgezondheid bleken, heeft het Nederlandse ministerie van Defensie zich volgens de SP altijd achter de VS verscholen, die geen enkele reden tot ongerustheid zagen. Nederland zou, samen met de andere NAVO-lidstaten, het eiland weer in oorspronkelijke staat terugbrengen en de eilandbewoners moeten compenseren voor de geleden schade. 
Bron: Algemeen Dagblad.


We houden het in de gaten!

website: www.viequeslibre.orgPAASMARS 2001
Afnorth

Op 16 april 2001 werd de negende Paasmars gelopen, nu eens in het verre Zuiden van ons landje, van Heerlen naar de Afnorth in Brunssum.

In de NAVO bevelvoering is Afnorth (Alied Forces Northern Europe) een belangrijke schakel. Voorheen was op deze locatie de Afcent gevestigd (Alied Forces Central Europe). Dit is dus nu uitgebreid en zijn hier drie hoofdkwartieren van de NAVO samengevoegd. Nu is het het NAVO-commandocentrum voor Noord-, Midden- en West-Europa. De voorzieningen voor de NAVO medewerkers zijn ook flink uitgebreid, (gezien de forse aanbouw van de Internationale school aan het eind van de Rembrandtstraat, en de vele Engels- en anderstalige bewoners van Brunssum en omstreken).

Ondanks dat het voor veel mensen verder weg was dan anders, en het weer al dagen te wensen over liet, was de opkomst redelijk groot. Door contacten van Vredesburo Heerlen, waren er ook sympathisanten van over de oostgrens van de partij. Het weer was onverwachts een medestander. En de politie liet ons toch toe op het stuk terrein voor de poorten van de basis, alwaar eerder die week actievoerders werden geweigerd. Na alle barre koude natte dagen, viel deze zondag reuze mee en werd soms zelfs de jas uitgedaan voor de weldadige zonnewarmte.

Maar even bij het begin. Het was een mooi gezicht de hele stoet aan te zien komen bij Afnorth. Met een spandoek voorop, en daarachter de Theaterstraat bus met muziek en dan de hele meute met ook een prachtige grote zwarte pop en meerdere spandoeken. In het actiekamp hadden ze bepaald niet stilgezeten, ook ’s nachts niet. Er was dan ook veel marechaussee en politie op de been en het waterkanon stond klaar achter het hekwerk. Maar alles verliep die middag verder in een demonstratieve, doch vriendelijke sfeer.
Het programma was prima. Het lopend vuurtje uit Eindhoven was onmisbaar en zong dat het een lieve lust was. De voorgedragen gedichten waren “pakkend”. Ergens rond vier uur kwam er ineens een hagelbui die in regen overging. Nu was het programma toch bijna afgelopen en gaf Yvonne (die overigens het programma prima presenteerde) het startsein om op te breken en met z’n allen naar het parochiehuis (bovenaan in die Rembrandtstraat) te gaan en daar het programma voort te zetten. Voor iedereen was er een heerlijke maaltijd van Rampenplan, die overigens de hele middag ons goed van thee, koffie en broodjes voorzag. Rond zeven uur gingen allen weer huiswaarts.