Titel

cover

COLOFON

nr. 56 mei 2012
redactie:
Berrie, Hans, Anita, Samira, Marja, Oya, Guus (foto's) Bas (grafische vormgeving).

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in juli 2012 verschijnen.

INHOUD

Redactioneel

StagePerikelen

Raar maar waar

De Bieb

Marja's recensie

Marja's column

De blaadjes

Zijn en doen!

Jaarverslag 2011

 


REDACTIONEEL

Het is weer de tijd van het jaar, waarin we terugblikken op de activiteiten van het afgelopen jaar. U kunt hier alles over lezen in deze nieuwsbrief. Het grootste deel van deze nieuwsbrief bestaat uit het jaarverslag 2011.

In de rubriek Stageperikelen zult u een bijdrage van Richard missen. Richard heeft om persoonlijke redenen besloten te stoppen met zijn stage bij het Vredesburo. U vindt wel een stukje van Oya en Hans laat zijn stagebegeleidersblik vallen op het fenomeen "Maatschappelijke stage".

In de Bieb vindt u weer een lange lijst met nieuw aangeschafte boeken voor in de bibliotheek. Zoals gewoonlijk zijn er drie boeken, die wat meer in de schijnwerpers worden gezet.

In de Blaadjes wordt dit keer een gratis nieuwsbrief besproken. Naast alle tijdschriften, waar we een abonnement op hebben, ontvangen we van een aantal organisaties ook regelmatig hun nieuwsbrief. Dit is een belangrijke manier voor (lokale) groepen om contact te houden met hun achterban en als zodanig ook een belangrijk deel van ons tijdschriftenbestand. We hopen, dat hetzelfde voor deze nieuwsbrief geldt.

Marja start, naast haar recensie, ook een column, waarin ze eigen observaties in op schrijft. In Zijn en Doen een verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst en fotoverslagen van lessen die op een aantal scholen in de regio zijn gegeven in de afgelopen 3 maanden.

terug

STAGEPERIKELEN

Mijn stagejaar zit er bijna op. Ik ben nu bezig met een eindproject en dat wil ik graag binnen het Vredesburo houden.
Ik heb hier veel geleerd: zelfstandig werken, zelfstandig projecten opzetten, observeren, analyseren, een draaiboek maken, een activiteit zelfstandig uitvoeren.
Met vragen kon ik altijd terecht bij mijn collega's.
Ik wil mijn eindproject hier houden, want ik wil een mooie afsluiting maken, met mooie herinneringen.
Ik heb afgelopen tijden veel aan mijn schoolopdrachten gewerkt en geleerd voor examens en geen activiteiten meer uitgevoerd, maar ik moet nog een activiteit ter afsluiting opzetten.
Het is bijna zomervakantie en ik ben bijna klaar met mijn stage. Ik wil iedereen bedanken voor hun hulp en advies.

Oya Turkeli

terug

Maatschappelijke stages en het Vredesburo

Sedert enige jaren is er een nieuw fenomeen in stageland: de maatschappelijke stage voor 15/16 jarigen. De oorsprong daarvan is gelegen in het feit dat men in regeringskringen vond dat het "goed" was voor deze leeftijdsgroep om ervaringen op te doen in de grote (en soms boze) wereld. Vanaf het eerste moment is het Vredesburo daarbij betrokken geweest. Redenen om te participeren waren gelegen in het feit dat we zo "feeling" houden met de leefwereld van jongeren, we met scholen contacten leggen en onderhouden en omdat wij vinden dat het Vredesburo een leuke stageplaats is waar je van alles kunt leren!
In het kader van deze stages is een weekprogramma ontwikkeld (de stages zijn kort ( +/- 30 uur)) onder de titel "Wij en de wereld". In de beschikbare tijd moeten ze door middel van foto's , interviews, facebookpagina's en eigen ontwerpen laten zien wat ze belangrijk vinden in de stad , de wereld en uiteraard ook het eigen leven. Het Vredesburo zal al deze verhalen bundelen en op basis daarvan een e-magazine maken en dat uitbrengen. Tot op heden zijn er 25 stagiaires actief geweest en dat aantal zal in 2012 verder oplopen.
Naast deze maatschappelijke stages biedt het Vredesburo elk jaar ook stageplaatsen aan voor het MBO/HBO.
Kortom : het Vredesburo is ook een plaats waar je van alles kunt leren dat van belang kan zijn voor een professionele carrière!!

terug

RAAR MAAR WAAR

Britten verbijsterd over luchtafweer

Bewoners van een flat in Londen zijn verbijsterd dat het Britse leger bekijkt of er luchtdoelraketten op het dak van het gebouw kunnen worden geplaatst. Die moeten het luchtruim in de zomer ongeveer twee maanden beschermen tijdens de Olympische Spelen.De 700 bewoners van een flat in Tower Hamlets zijn dit weekend ingelicht. Een van hen is de 28-jarige Brian Whelan. Hij reageert stomverbaasd. "Ik dacht eerst dat het om een grap ging. Ik kan me niet voorstellen wat voor nut luchtdoelrakketten hebben in een dichtbevolkt district als Tower Hamlets", zegt hij. Volgens Whelan is zijn vriendin er bang van geworden.
Whelan is ook niet te spreken over de manier waarop bewoners op de hoogte zijn gesteld. "Ik kon niet geloven dat dit zo luchtig gebeurde. Gewoon een folder in de bus, een poster opgehangen. Dit is niet de manier om mensen te vertellen dat er een raketinstallatie op hun dak komt", zegt hij. De raketten kunnen onder meer vliegtuigen en projectielen uit de lucht schieten. Het raketsysteem moet worden beveiligd door tien militairen.Het is niet zeker of de raketten echt op de flat komen. Mogelijk wijkt het leger uit naar een andere locatie. Maar het is in elk geval wel de bedoeling dat ze onderdeel worden van de beveiliging. Tijdens de Olympische Spelen in Londen worden 3500 militairen, 12.000 agenten en 22.000 beveiligers ingezet. Er vliegen continu gevechtsvliegtuigen en legerhelikopters boven de stad om het luchtruim te bewaken.

terug

DE BIEB

De volgende boeken zijn recent aangeschaft voor de bibliotheek en dus te leen! Ze komen onder andere van de boekenuitverkoop van de Centrale Bibliotheek Eindhoven.

"Vijf voor twaalf. Twintig wereldproblemen twintig jaar om ze op te lossen." Door J.F. Rischard, Uitgeverij Lemniscaat, 2002, 227 pagina's; "Eiland op drift. Een eeuw schandalen in Groot-Brittannië." Door Marysa Demoor & Björn Soenens, Uitgeverij Globe, 1995, 195 pagina's; "Hartinfarct Europa, Brusselse gevolgen van de EU-uitbreiding", door Bart Aerts, Uitgeverij Houtekiet, 2004, 140 pagina's; "Het beheer van de wereld. De publieke haalbaarheid van mondiale publieke goederen", door Dries Lesage (red.), Uitgave van Academia Press, 2006, 231 pagina's; "Het vrouwelijk gezicht van het Boeddhisme", door Gill Farrer-Halls, uitgeverij BZZTôH, 2003, 128 pagina's; "Fikser, een verhaal uit Sarajevo", door Joe Sacco, Uitgeverij Atlas + Dog & Blik, 2003, 105 pagina's; "Bangladesh: mensen, politiek, economie, cultuur, milieu", van Jos van Beurden, Uitgave Koninklijk Instituut voor de Tropen + Novib, 2004, 73 pagina's; "De nieuwe moskee, politiek en geloof in een provinciestad", door Martijn De Rijk, Uitgeverij Atlas, 2006, 352 pagina's; "De Europese onmacht, scènes uit de achterkamers", door Ben van der Velden, Uitgeverij Meulenhoff, 2005, 287 pagina's; "De hongerende weg", Roman van Ben Okri, Uitgeverij Van Gennep, 1999, 492 pagina's; "India en Pakistan",door Anita Ganeri, Biblion uitgeverij, 2006, 44 pagina's; "In het belang van het dier. Over het welzijn van dieren in de veehouderij", F.H.de Jonge e.a., uitgeverij Van Gorcum, 2000, 129 pagina's; "Tegenpolen. De liberalisering van de Nederlandse energiemarkt" , door Noud Köper, Uitgeverij Het Spectrum, 2003, 160 pagina's; "Inzicht in alledaagse racisme",door Philomena Essed, Uitgeverij Aula, 1991, 376 pagina's; "Genoeg, moderne gids voor duurzaam leven", door Tom Petherick, Uitgeverij Kosmos, 2009, 288 pagina's; "Charles Darwin", door Michael Ruse, Uitgeverij Ten Have, 2009, 384 pagina's;"Over het islamisme, een persoonlijke weerlegging." van Fouad Laroui, Uitgeverij De Geus, 2008, 189 pagina's; "En niemand hoort je huilen" van Dr. Jef de Loof en Mieke de Loof, Uitgeverij Kritak,1983, 107 pagina's; "Sisters in Affliction", door Raqiya Haji Dualeh Abdalla, Uitgeverij Zed Press, 1982, 122 pagina's.

 

Dat nooit meer"Dat nooit meer, de nasleep van de tweede wereldoorlog in Nederland.", door Chris van der Heijden, Uitgeverij Contact, 2011, 928 pagina's. 

Het verhaal van Nederland sinds 1945 is grotendeels het verhaal van de omgang met de Tweede Wereldoorlog. Dit boek vertelt over het naoorlogse optimisme, de grote affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en fout, Anne Frank, Loe de Jong, Jacques Presser, de rol van de generatie van Mulisch, Vietnam, Srebrenica en nog veel meer. Voor het eerst worden al deze verschijnselen, personen en gebeurtenissen met elkaar in verband gebracht, met de Tweede Wereldoorlog als rode draad.  

Dromen van een Arabische lente"Dromen van een Arabische Lente. Een Nederlandse diplomate in het Midden-Oosten.", door Petra Stienen, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2008, 348 pagina's.

Over de hoop op verandering in de Arabische wereld. 'Laat je stem horen, zodat ook onze stemmen in jouw land doorklinken', was de raad van een oude vrouw in een Egyptisch café aan Petra Stienen, toen nog studente. Enkele jaren later vertrekt ze als diplomate naar het Midden-Oosten, waar ze zich vanuit haar standplaatsen Caïro en Damascus met mensenrechten bezighoudt. In een tijd waarin de verhouding tussen het Westen en de Arabische wereld op scherp komt te staan, ontmoet Petra Stienen mensenrechtenactivisten en machthebbers, journalisten en juristen, politici en publicisten. Van Samar, de activiste tot Jalal Talabani, de Irakese leider; van Riad Seif, de kritische parlementariër tot Bashar al-Assad, de president van Syrië. In dit boek ervaren we hoe mensen in het Midden-Oosten denken over democratie, de islam, de positie van de vrouw en over een leven voorbij de dictatuur van de angst, en wat zij vinden van de pogingen van het Westen om hun dromen te verwezenlijken. 

Wereldfilosofie"Wereldfilosofie, wijsgerig denken in verschillende culturen." van H. van Rappard en M. Leezenberg, Uitgeverij Bert bakker, 2010, 367 pagina's.

Filosofisch denken is een specifiek westerse verworvenheid, zo luidt een wijdverbreid vooroordeel. Andere tradities mogen 'wijsheid' hebben voortgebracht, alleen de geavanceerde westerse beschaving zou een 'echte' filosofie kennen waarin de rede centraal staat, in plaats van mythische of religieuze denkwijzen. Dit boek probeert dat misverstand tegen te gaan. Het laat zien dat onder meer de Chinese, Indiase, Afrikaanse en Islamitische beschavingen volwaardig filosofisch denkwerk hebben voortgebracht. Daarnaast zijn deze denktradities soms nauwer met elkaar verbonden dan we denken. Wereldfilosofie biedt een inleiding die deze verschillende filosofische denkwijzen als onderscheiden maar gelijkwaardig presenteert. Diverse periodes van contact, waarin ze elkaar wederzijds hebben beïnvloed en gevormd, worden geïllustreerd aan de hand van een aantal 'brugfiguren', zoals Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, de Kyotoschool en Kwame Anthony Appiah.

 terug

MARJA'S RECENSIE

Slotenmakers en gangstermeisjesTitel: Slotenmakers en gangstermeisjes
Ondertitel: Kinderarbeid wereldwijd
Auteurs: Evelien Groenink, Ineke Holtwijk, Floris van Straaten
Met een voorwoord van Katlhy Lindekens

Uitgeverij: Jan Mets (Amsterdam), NOVIB ('s-Gravenhage), NCOS (Brussel)
Jaar: April 1998
ISBN: 90 5330 239 5


Samenvatting

Kinderarbeid is een universeel verschijnsel. In het arme Zuiden zijn de wantoestanden het meest wijdverbreid. Alleen al in India wordt het aantal kindarbeiders geschat op tussen de twintig en vijftig miljoen. Dit boek brengt het verschijnsel in kaart en laat ons kennis maken met de kinderen achter deze schrikbarende abstractie.

Drie gerenommeerde correspondenten , Evelien Groenink (De Groene Amsterdammer), Ineke Holtwijk (de Volkskrant) en Floris van Straaten (NRC Handelsblad) belichten in reportages uit respectievelijk Zuid-Afrika, Brazilië en India de omstandigheden waaronder kinderen dagelijks te kost proberen te verdienen. Het beeld wordt gecompleteerd met evocerende portretten van kindarbeiders.

Waarom zijn ze gaan werken en waarom gaan ze niet (meer) naar school? Willen ze wel naar school? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Wat vinden hun ouders ervan en hoe gedragen hun bazen zich? Wat doet de regering aan de schrijnende problemen?

Floris van Straaten beschrijft onder meer het leven van de meisjes die handmatig lucifersdoosjes vervaardigen in het Zuiden van India en het leven van de slotenmakertjes in Aligarh. Ineke Hotwijk gaat in op de jeugdprostitutie en de drugskoeriertjes in de grote Braziliaanse steden en stuit op opmerkelijke initiatieven tegen kinderarbeid in het afgelegen noorden. Evelien Groenink bezoekt een gangstermeisje en maakt een lange zoektocht door de uitgestrekte wijngebieden van de Kaapprovincie waar, sinds Zuid-Afrikaanse wijn weer 'mag', de productie ten behoeve van de export wordt opgevoerd met behulp van kinderarbeid.

Eigen visie

Dit boekje behandeld kinderarbeid in Zuid-Afrika, India en Brazilië. Ik heb dit boek met veel interesse gelezen. Kinderen moeten vaak onder zeer slechte omstandigheden werken en kunnen niet naar school. Het geld is vaak nodig voor het gezin. Sommige werkgevers houden vol dat ze graag kinderen tewerkstellen wegens hun 'behendige vingertjes', waarmee die beter in staat zouden zijn tapijten te knopen, sloten in elkaar te zetten of lucifersdoosjes te vouwen dan volwassenen (Bladzijde 33). Kinderen zijn goedkopere arbeidskrachten dan volwassenen, want ze verdienen minder. Als je al deze omstandigheden leest, kun je zelf een overweging maken om geen producten te kopen die door kinderen gemaakt zijn.

Marja Verheijke
April 2012

terug

GEVLEUGELDE WOORDEN

Je kunt geen oorlog winnen net zomin als je een aardbeving kunt winnen.

 

COLUMN 1:BELEVENISSEN VAN MARJA

Kijk op de feestdagen

Aan de kerstdagen vroeger heb ik een mooie herinnering. We waren met zijn vieren: mijn ouders, mijn zus en ik. Mijn vader speelde op zijn blokfluit kerstliedjes en wij zongen mee. Een fijne sfeer dus.

Ook al is het al bijna Pasen toch wil ik deze ervaring met jullie delen.

De feestdagen ervaar ik met een dubbel gevoel. Enerzijds is het heel gezellig. Mensen komen bij elkaar, lekker eten en drinken en alles is mooi versierd. Maar aan de andere kant ben ik alleen.
Ik denk dat mensen van alles verwachten, maar je moet ook zelf initiatieven nemen. Ik ben op kerstavond thuis gebleven, in de woonvorm. We waren maar met een paar mensen. Toch was het gezellig. De Kerstdagen ben ik naar mijn ouders gegaan met een lekkere fles wijn en zelfgemaakte kandelaars.
Met oudejaarsavond ben ik ook thuis gebleven. Marjan, een verzorgster, had lekker gekookt. 's Avonds kregen we lekkere hapjes met een glaasje. We waren maar met twee bewoners . We hebben een spelletje gedaan. De volgende dag ben ik naar mijn ouders geweest om nieuwjaar te vieren. Tussen kerst en oud en nieuw heb ik mijn ouders te eten gevraagd. Ik heb zelf gekookt. Het was heel lekker en gezellig.

Voor mijn gevoel worden de feestdagen te veel opgeklopt. Al heel vroeg liggen de kerstspullen in de winkel, zelfs direct na Sinterklaas al. De nadruk op eten en drinken is wel heel erg aanwezig. Kijk maar eens hoe dik de Allerhande is. Ik denk wel eens dat het niet echt om het Kerstfeest gaat, maar dat we behoefte aan een feestje hebben, omdat we blij zijn dat de dagen langer worden.

Nu het nieuwe jaar weer begonnen is denk ik met een voldaan gevoel terug aan de feestdagen, maar ben ik toch weer blij dat alles normaal is.

Marja Verheijke
Maart 2012

terug

DE BLAADJES

Humaan omgaan met vluchtelingenNetwerknieuws HOV nr. 45

Verschijnt 6x per jaar.

Naast de abonnementen op een groot aantal tijdschriften ontvangen we ook regelmatig gratis blaadjes van diverse organisaties. Deze vormen een welkome aanvulling op ons tijdschriftenbestand. Een van deze gratis blaadjes is het Netwerknieuws van het Netwerk Humaan omgaan met Vluchtelingen (HOV). Dit is een lokale organisatie in Eindhoven, die zich inzet voor een menselijke behandeling van vluchtelingen in Nederland. U kunt hen bereiken via hun website: www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl. U kunt zich op de website opgeven voor de netwerknieuwsbrief.
In de nieuwsbrief kunt u verhalen lezen van en over vluchtelingen en hun ervaringen met de opvang in Nederland. Deze zijn vaak niet positief. Het blijkt, dat de opvang van vluchtelingen in Nederland gekenmerkt wordt door wantrouwen en achterdocht ten aanzien van de vluchteling. Hierdoor worden ze vaak behandeld als verdachten of misdadigers en niet als slachtoffers. Het gevolg hiervan kan zijn, dat getraumatiseerde mensen opnieuw getraumatiseerd worden.
HOV is onderdeel van de Hoogstraatgemeenschap aan de Hoogstraat 301 in Eindhoven. Hier vinden een aantal maatschappelijke organisaties onder een dak.

U kunt dit tijdschrift, net als alle andere tijdschriften inzien, op het Vredesburo. We hebben ook een archief met oudere nummers van alle abonnementen.

terug

ZIJN EN DOEN!

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 22 januari vond weer onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Hierbij werden, traditioneel, de plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Dit gebeurde in de vorm van een informatieve en cultureel geïnspireerde middag. De bijeenkomst vond plaats in de kantine van het woon/werkpand 'Burgers'.

Forum


De middag bestond uit een debat over de maatschappelijke positie van het onderwijs met o.a. Lenie Scholten, wethouder van Onderwijs van de gemeente Eindhoven. Zij ging in gesprek met mensen uit het onderwijs en de politiek. Het was een interessant debat waarin verschillende invalshoeken besproken werden.
Voor het culturele gedeelte van de dag kwamen er een aantal dichters uit Eindhoven, die over het thema Vrede hun gedachten lieten gaan. Daarnaast was er informatie te vinden van, aan het Vredesburo gerelateerde, groepen.

Dichter
dichter


Ook kinderboekenschrijfster Anja Vereijken, die een aantal boeken geschreven heeft over pesten op school, vertelde iets over dit thema.
Het was een zeer inspirerende dag, waar weer een hoop verfrissende ideeën uit te halen viel. En zoals de gewoonte is, werd de dag afgesloten met een gezamenlijke (wereld) maaltijd.

Het Vredesburo was ook aanwezig bij het Regenboogfeest, geörganiseerd door Kleurrijke Stad op 26 maart.

regenboogfeest 2012
regenboogfeest 2012

 

Verder zijn er op verschillende plaatsen in de regio lessen verzorgd, o.a. in:

Eindhoven op de Theresiaschool op 12 maart, met schilderen en Indiase dans.

schilderen
dans

Arcen en Venlo op 19 maart en 2 april.

Arcen
Arcen
Venlo

terug

GEVLEUGELDE WOORDEN

"Niets in de geschiedenis van het menselijk geslacht schijnt meer onverklaarbaar, dan dat de oorlog, een kind der barbaarsheid, nog in een tijd van verlichting en beschaving kan voortbestaan."
Sir David Brewster  (Schotland)

 

JAARVERSLAG

 

terug