cover

 

COLOFON
nr. 43 oktober 2008
redactie:
Berrie, Hans, Vincent, Anita, Yvonne, Guus en Joris.
Foto's:Guus.
Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491
internet: www.vredesburo.nl
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in januari 2009 verschijnen.

 

 

INHOUD

 

REDACTIONEEL

VRIJWILLIGERSPERIKELEN

RAAR MAAR WAAR

DE BIEP

DE BLAADJES

GEVLEUGELDE WOORDEN

ZIJN EN DOEN!

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT!!!

WERKPLAN 2009

NIEUWJAARSRECEPTIE

 

 

REDACTIONEEL

En we zijn er weer.

De Stageperikelenhebben (voor één keer?) plaats gemaakt voor Vrijwilligersperikelen. We hebben op dit moment geen stagiar(e)s. Dit komt vooral, omdat we door de onzekere situatie rond onze personeelsbezetting, een stagiair niet de garantie konden geven, dat hij of zij de volledige tijd, met goede begeleiding, hier stage zou kunnen lopen. Het ziet er nu naar uit, dat de situatie op dit gebied wat tot rust is gekomen. We hebben een bepaalde mate van zekerheid over de personele bezetting en willen nu wel weer aan iemand een stageplek bieden. Dus kent u iemand, die in het kader van een sociale opleiding een stageplek zoekt, wijs hem of haar dan op het Vredesburo.

Hoewel de problemen op het gebied van de personele bezetting voorlopig opgelost lijken te zijn, wil dat niet zeggen, dat alles koek en ei is. We blijven over met een financieel probleem. We hebben nog steeds een structureel tekort. Als hier in het komende jaar geen verbetering in optreedt, kan dit betekenen, dat we, ondanks alle inspanningen, toch moeten stoppen. We blijven daar in de komende tijd aan werken en hopen dat u ons daarbij wilt blijven steunen.

Deze nieuwsbrief wordt, zoals u ondertussen wel kunt bevroeden, voor het grootste gedeelte gevormd door het Werkplan 2009. Hierin zijn de plannen voor 2009 uitgewerkt en hierin kunt u ook lezen, wat de gevolgen zijn van de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Naast dit grote onderwerp natuurlijk ook de bekende rubrieken, zoals Zijn en doen. Hierin staat o.a. een verslag van en overdenking over het symposium over gedrag, dat we op 19 september hebben gehouden. Ook vindt u weer de rubrieken De Biep en De Blaadjes. De inhoud hiervan spreekt voor zich. In Raar maar Waar kunt u weer een opmerkelijk bericht uit de plaatselijke media lezen.
Verder een aankondiging van onze Sinterklaasactie en van de Nieuwjaarsreceptie. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website.

Tenslotte beginnen we ook met een nieuwe (onregelmatig verschijnende rubriek Gevleugelde Woorden

 

terug

 

VRIJWILLIGERSPERIKELEN

Als vrijwilliger van het Vredesburo ben ik vooral bezig met ondersteunende taken op het gebied van publiciteit en internet. Daarnaast draai ik een aantal kantoor- en winkeluren, zodat het publiek vrijblijvend binnen kan lopen. Verder ondersteun ik regelmatig het mobiele kunstproject "Show Your Hope": een rijdende expositie met schilderijen van kunstenaars uit de gehele wereld met het thema Show Your Hope. Afgelopen tijd ben ik hiervoor in Rotterdam bij de manifestatie Raamkunst, op de Uitmarkt in Utrecht op het Domplein en laatst bij een bejaardenhuis in Beverwijk geweest. Samen met Martin Voorbij, ex-ID'er van het Vredesburo, vertellen we de toeschouwers de verhalen van hoop, die de schilders aan ons hebben verteld. Een prachtig gebeuren en een aanrader om te gaan zien als de Show Your Hope vrachtwagen eens in uw buurt is, b.v. 8 november 2008 in het Spoelhuisje in de Dommelstraat in Eindhoven.

Gele vrachtwagen
Bij de bejaarden

 

Verder heb ik samen met Yeron een lichtsculptuur geplaatst boven de etalage van het Vredesburo in Eindhoven. Dit, zowel in het kader van Design week als het Glow festival, waaraan het Vredesburo eigenlijk niet deelneemt. Deze lichtsculptuur van Yeron blijft een half jaar daar staan en schakelt iedere dag in van 18.00 uur tot 23.00 uur. Neem gerust een kijkje en laat uw mening horen. Voor verdere informatie neem contact op met zapguz@zapguz.nl of neem een kijkje naar een videofilm van de lichtsculptuur op www.youtube.com/zapguz (voor breedbandinternetters ook hieronder te zien) waar U ook nog vele andere films kunt zien die soms ook met het Vredesburo te maken hebben.

 

lichtsculptuur 1
lichtsculptuur 2

 

 

 

Groetjes Zapguz aka Guus.

terug

 

RAAR MAAR WAAR

Defensie werft actief bij bedrijfsleven

Reservisten moeten gaten vullen bij de krijgsmacht.

HARSKAMP - Defensie voert overleg met het bedrijfsleven om werknemers tijdelijk af te staan als reservisten in het leger. Dat kunnen werknemers zijn die nu al bij de Nationale Reserve zitten, of personeel dat graag tot reservist wil worden opgeleid. De bedrijven kunnen op die manier een steentje bijdragen aan het 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. (cursivering door redactie)

Uit: Eindhovens Dagblad 20 oktober 2008

terug

 

DE BIEP

Onze nieuwe aanwinsten:

"Het earth charter in actie, naar een duurzame wereld", Uitgeverij KIT Publishers bv., 2005, 192 pagina's; "Drie oorlogen", van Maarten van Rossem, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2008, 319 pagina's.

Sadako"Sadako", van Eleanor Coerr en Ed Young, uitgeverij Altamira, 1993, 47 pagina's;

Dit mooi geïllustreerde prentenboek, geschreven voor jongere kinderen, is opgedragen aan de kinderen van Hiroshima. De inspiratiebron voor dit boek was de halfuur durende video: "Sadako and the thousand paper cranes". Het vertelt het waargebeurde verhaal van het meisje Sadako, dat als baby de atoombom op Hiroshima overleefde. Ieder jaar in augustus vierde ze met haar familie en vrienden de 'dag van de vrede'. In de herfst van 1954 komt een droom van haar uit, ze mag meedoen met de estafetteloop van haar school. Ze winnen en ze mag het volgende jaar weer meedoen. Tijdens de training in de winter valt ze echter flauw en constateren de artsen bij haar de 'atoombomziekte', leukemie. Haar vriendinnetje komt haar opzoeken en neemt papier en schaar mee met het idee om 1000 kraanvogels te gaan vouwen. Een oud verhaal vertelt namelijk dat je 1000 jaar oud kunt worden als je 1000 kraanvogels vouwt, want dan willigen de goden je wens in er wordt je beter. Helaas sterft ze uiteindelijk op 25 oktober 1955. Haar klas verzamelde Sadako's brieven en dagboeken en publiceerde ze in een boek getiteld
"Kokoshi' naar de pop die ze haar gegeven hadden.Ter ere van haar werd een Papieren- Kraanvogel-Club opgericht en in 1958 kwamen er een monument voor haar en alle andere kinderen die het slachtoffer zijn geworden van de atoombom, op de 'Berg van het Paradijs' in het 'Park van de Vrede' in Hiroshima.

Door het oog van de naald"Door het oog van de naald, het oorlogsverhaal van een eenvoudige Nederlandse jongen", door Abraham M. Kuyper, uitgegeven in eigen beheer, 1999, 74 pagina's.

Dit kleine boekwerkje is een persoonlijke verslag over de 'oorlogsgeschiedenis van een eenvoudige Nederlandse jongen', die zeker niet met 'de helm op' geboren was. En die door een speling van het lot in het verzet en daarna in het Amerikaanse leger verzeild raakte. Het is onder een pseudoniem geschreven omdat de schrijver het niet over zijn daden wil laten gaan, maar een algemeen beeld wil geven van de oorlogstijd op een menselijke schaal. De auteur heeft de intentie aan de hand van zijn ervaringen de geestelijke en actieve weerbaarheid te schetsen van zoveel naamlozen die, door bewuste keuze en toeval, in de donkere jaren 'de goede zaak' op hun manier dienden.

In soutane op de motor"In soutane op de motor, verhalen van oud-missionarissen", door Don Goossens & Jesse Goossens, Uitgeverij Lemniscaat, 2008, 384 pagina's.

De auteurs, vader en dochter, voormalig Broeder der Liefde en schrijfster/journaliste, spraken met oud-missionarissen uit Vlaanderen en Nederland die een halve eeuw geleden naar de missie werden uitgezonden. Waarom zet iemand zijn gezondheid op het spel om het leed van melaatsen in India te verzachten? Wat doet een missiezuster in een krot met een lekkend dak tussen prostituees in Brazilië? Hoe brengt een missionaris het op om terug te keren naar het Afrikaanse land waar hij voor een vuurpeloton heeft gestaan? In hun eigen bewoordingen nemen de oud-missionarissen en missiezusters de lezer in dit rijk geïllustreerde boek mee naar onder meer het Kongo in de tijd van de onafhankelijkheidsstrijd, de landkrakingen in Brazilië, de strijd tegen de cargocults op de Filippijnen en de opmerkelijke gebruiken die zij tegenkwamen in de binnenlanden van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun levensverhalen, kleurrijk en vol exotische details, getuigen van passie voor het leven, geloof en bezieling, liefde voor de mensen die hun pad kruisen.
Met een voorwoord van Broeder Martinus, voorheen bisschop Muskens.

Met alle geweld"Met alle geweld", door Hans Achterhuis, Uitgeverij Lemniscaat, 2008, 793 pagina's.

Het boek wordt gezien als het"magnum opus"van de filosoof Hans Achterhuis. Hij probeert hierin (in het voetspoor van denkers als Hannah Arendt) de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen. Welke mechanismen zitten erachter? Zijn agressie en gebruik van geweld onderdeel van de menselijke natuur? Als dat zo is, dan lijkt het een illusie om geweld volledig te
willen uitbannen. Hoe moeten we er dan mee omgaan? Rond dit soort vragen ontwikkelt zich een breed betoog dat van belang is voor iedereen, die zich vragen stelt over onze huidige wereld, die vol is van conflicten.
"Alleen wanneer we leren leven met geweld, kunnen we ook leren het te domesticeren. Elke poging om het geweld radicaal uit te bannen, bergt het risico in zich het ongewild op te roepen en te vergroten", aldus de auteur.
Hans Achterhuis behoort, volgens het tijdschrift Vrij Nederland, tot "de twaalf grootste denkers van Nederland" en volgens NRC Handelsblad tot "de denkers, die ons wereldbeeld veranderden".

Ten overvloede nog deze opmerking: alle besproken boeken zijn te leen bij het Vredesburo en natuurlijk kunt u het boek ook kopen bij de erkende boekhandel.

terug

 

DE BLAADJES

Internationale SpectatorInternationale Spectator

De internationale Spectator is het tijdschrift van Instituut Clingendael. Clingendael is het Nederlands Instituut voor internationale betrekkingen. In het tijdschrift komen dan ook prominente personen aan het woord uit de wereld van de Internationale Betrekkingen. In het nieuwste nummer, dat voor een groot gedeelte gaat over de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika, vindt je o.a. artikelen van de hand van Maarten van Rossem, Ruud Janssens (hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam), Willem Post (Amerika-deskundige van Clingendael). Zij gaan in op de diverse aspecten van de presidentsverkiezing, waarbij de standpunten van de beide kandidaten over diverse onderwerpen aan de orde komen.
Naast dit thema staat in dit nummer ook een artikel over het Nederlands buitenlands beleid in de 21e eeuw, geschreven door minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen.
Dit alles is nog maar het begin, want naast genoemde onderwerpen komen nog verschillende andere actuele zaken aan de orde, zoals het conflict in Georgië en het slepende probleem van Israel en de Palestijnen. Voor meer informatie worden er tenslotte ook nog 6 boeken besproken.
Het geheel is een goed verzorgd en informatief tijdschrift, met wat meer diepgang.
Voor meer informatie zie: www.internationalespectator.nl.

Verschijnt maandelijks.

Andere tijdschriften in deze categorie zijn:

* Security and Human Rights (voorheen Helsinky Monitor). Tijdschrift van het Nederlands Helsinki Comité. Doelstelling is het stimuleren van het denken over de kwestie van de bescherming en het bevorderen van mensenrechten in een wereld, die geconfronteerd wordt met een serieuze bedreiging van de veiligheid.
Verschijnt 4x per jaar. (engelstalig)
* Vrede en Veiligheid, tijdschrift voor internationale vraagstukken. Wetenschappelijk tijdschrift over internationale vraagstukken, uitgegeven door Stichting Transaktie,mede mogelijk gemaakt dankzij de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Verschijnt 4x per jaar. Ze geven elk jaar ook een Jaarboek Vrede en Veiligheid uit.

Alle tijdschriften zijn te lezen in het Vredesburo. Hier vindt u naast de nieuwste nummers ook een uitgebreid archief met eerder verschenen nummers.

 

terug

 

GEVLEUGELDE WOORDEN

Wie 's avonds wel eens langs het Vredesburo loopt heeft misschien de tekst van M.L. King gelezen die op de voordeur staat: Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen.

In de toekomst zal er in deze nieuwsbrief (als er ruimte voor is) een rubriek gaan verschijnen, waarin we dergelijke aforismen onder de aandacht brengen. Hiermee willen we laten zien, dat de problemen, waarmee we nu geconfronteerd worden, van alle tijden zijn. Dit kunnen uitspraken zijn van mensen, die je hier zou verwachten, maar het kunnen ook uitspraken zijn uit onverwachte hoek, zoals:

Zij, die essentiële vrijheid op kunnen geven om een beetje tijdelijke veiligheid te verkrijgen, verdienen vrijheid noch veiligheid. (Benjamin Franklin, 1706 - 1790, Amerikaans politicus, wetenschapper en moralist. Franklin is het bekendst als medeopsteller van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (1776) en de Amerikaanse grondwet.)

 

terug

 

ZIJN EN DOEN

19 September 2008: Symposium over gedrag
Wie niet horen wil... moet maar meepraten!

Symposium 1Na de informatieavond over Amerika in mei werd besloten (en ik geef toe dat ik daar groot voorstander van ben) om een breder onderwerp te kiezen, dat een meer bespiegelend, noem het filosofisch, karakter zou gaan hebben. Ik ben er een groot voorstander van om te laten zien dat het Vredesburo ook op deze manier met onderwerpen kan omgaan. Verder lijkt mij het voor de toekomst van belang, omdat het beter aansluit bij het Vredesburo "iets andere stijl", waarbij activiteiten meer moeten gaan aansluiten bij het feit, dat we voornamelijk een documentatie- en informatiecentrum zijn. Ideaal is in mijn ogen een opbouw, waardoor wij in de toekomst op regelmatige tijden dergelijke onderwerpen aan de orde stellen en daar ook een naam mee verwerven.
De bijeenkomst over "gedrag" op 19 september in het stadhuis in Eindhoven met als titel "Wie niet horen wil." had voor mij 2 verschillende kanten, die bijna parallel liepen met de inleidingen. Het blijkt, dat niet iedereen dezelfde kwaliteitseisen stelt aan de eigen inbreng. Tegenover een aantal interessante en goed onderbouwde inleidingen stonden anderen die getuigden van weinig of geen voorbereiding en die dan ook niet duidelijk maakten waar de organisatie mee bezig was in het kader van dit brede thema. Een goede voordracht begint toch met een goede voorbereiding en/of het vakmanschap om een zaal mee te krijgen. Ondanks het feit dat er duidelijk door ons was gevraagd om het persoonlijk te maken en niet alleen te praten vanuit een instellingsperspectief, is het blijkbaar moeilijk voor mensen om dat te doen. Openbaarheid roept blijkbaar op dat men veralgemeniseert en dat het belang van de instelling zwaar meetelt. Ondanks alle problemen die je buiten de bijeenkomst hoort, komt dat niet ter tafel. In de toekomst Symposium 2moeten we daar goed op letten: er mag best wat kritisch vuurwerk worden afgestoken! Toch overheerste bij mij een positief gevoel: niet alleen vanwege de kwaliteit van mensen, maar ook, omdat het een uitbreiding betekent van het traditionele netwerk van het Vredesburo. Er werden zeer rake en interessante opmerkingen gemaakt (vaders schijnen echt terug te moeten in de opvoeding) en voor mij was het duidelijk dat we sommige mensen in de toekomst opnieuw gaan uitnodigen. De rol van de politici was in deze om de door de deskundigen gemaakte opmerkingen te vertalen in beleid. Dit was wel erg hoog gegrepen en de politici gingen daarom vooral aan de hand van het partijprogramma aan de slag. Jammer was, dat alle partijen die het traditioneel met ons oneens waren verstek hebben laten gaan. We hebben erg veel moeite gedaan om alle partijen aanwezig te laten zijn en het is absoluut niet zo dat we alleen maar "vriendjes" hadden uitgenodigd. Dat het toch aan de bijeenkomst kleeft is buitengewoon jammer, maar het blijft een verantwoordelijkheid van de partijen zelf om iemand af te vaardigen. In de toekomst moeten we wat "spannender" gaan worden, maar hoe dat moet is voor mij vooralsnog een vraag: dit is dus ook een oproep voor ideeën!!

In het voorjaar wordt er een nieuw thema uitgediept. "Censuur en vrijheid" lijkt mij wel wat om over van gedachten te wisselen: U bent er dan toch ook!

Mensen met een breedband internetverbinding kunnen hier een impressie van de middag zien :

 

terug

 

Vredesburo bij het Andere Mert/Regenboogfestival

Op zondag 24 september stonden we met de vredesburokraam en de yurt op de gezellige Kasteeltuinmarkt in Geldrop. Het was de vijfde keer dat de manifestatie De Andere Mert/Regenboogfestival plaatsvond. Het programma biedt voorlichting op het brede terrein van duurzame ontwikkeling met aandacht voor natuur en milieu, voedsel, verkeer en vervoer, energie, ontwikkelingssamenwerking, etc.
Er was grote belangstelling qua bezoekers en het zonnetje scheen. We hadden met het Vredesburo een grote aanloop van geïnteresseerden. We hadden de yurt als pannenkoekentent geplaatst en dat bracht veel gezelligheid. Conclusie: het was wederom een bijzondere dag, met leuke herinneringen aan mensen, gespreksonderwerpen en muzikale optredens.

Andre Mert Andre Mert 2

Volgend jaar zullen we er zeker weer aan deel nemen!

Vincent

terug

 

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT!!!

Sint en PietDe Sinterklaastijd is een tijd van gezelligheid en spelletjes doen. Het is een tijd, waarin men samen dingen beleefd. Je kunt dit nu ook in harmonie doen door een spelletje te spelen, waarbij je niet tegen elkaar, maar samen met elkaar op avontuur gaat.

Samen spelen - niet tégen elkaar maar mét elkaar!

De avonden worden langer, dus het is weer spelletjestijd! Gezellig met z'n allen aan tafel met een bordspel of kaartspel. En als je gaat spelen, waarom zou je dan niet eens kiezen voor een coöperatief spel. Een spel waarbij je samen één doel probeert te bereiken. Geen tegenstanders, alleen maar medespelers!

In een coöperatief spel krijgen de spelers een gezamenlijke opdracht. Als ze die weten te vervullen, hebben ze allemaal gewonnen! Maar je kunt natuurlijk ook met z'n allen verliezen... De spellen zijn anders dan je gewend bent, maar wel heel spannend. De sfeer is vaak opbouwend, want je overlegt met elkaar hoe je het doel kunt halen.

Coöperatieve spellen zijn in Canada al jarenlang bekend, maar vrij nieuw voor Nederland. Bij het Vredesburo zijn deze spellen te koop!
Max de katEr zijn coöperatieve spellen voor jong en oud. Een voorbeeld van een spel voor de kleintjes (vanaf 4 jaar) is het spel 'Max de kat'. In dit spel zorgen de spelers samen voor drie kleine diertjes. Lukt het om ze veilig naar hun holletje te brengen voordat Max ze te pakken neemt?

Een voorbeeld van een coöperatief strategiespel voor volwassenen is 'De Chinese vissers'. De spelers varen uit om vis te vangen. Vervolgens meren ze aan in een haven om de vissen bij de markt te bezorgen. In de loop van het spel breekt langzaam maar zeker het stormseizoen aan. De spelers proberen samen alle markten te bevoorraden voordat de stormen het varen onmogelijk maken.

RuimtereizigersEen leuk familiespel (vanaf 8 jaar) is 'Ruimtereizigers'. De spelers zijn buitenaardse wezens die op Aarde zijn neergestort. Op zoek naar onderdelen om hun schip mee te repareren komen ze in allerlei gevaarlijke situaties terecht. Gelukkig kunnen ze hun buitenaardse krachten gebruiken om hieraan te ontsnappen.

Daarnaast hebben we ook het 'Kracht van 8 kaartspel'. Dit coöperatieve kinderspel is ontwikkeld voor het Kracht van 8 project, dat 'respectvol omgaan met jezelf en elkaar' als uitgangspunt heeft. Met één set van 42 kaarten kunnen 8 verschillende spellen gespeeld worden.

Kom eens kijken bij het Vredesburo. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur. Er is voor elk wat wils.

 

terug

 

WERKPLAN 2009

 

10 januari:
NIEUWJAARSRECEPTIE
Stichting Vredesburo.
Plaats: Burgers, Hertogstraat 2, Eindhoven
Tijd: vanaf 17.00 uur
Toegang: gratis, iedereen is welkom.
Activiteiten:

Er is een informatief en cultureel programma met o.a. sprekers, die een korte visie geven op de toekomst vanuit de kunst, het bedrijfsleven en de politiek. Verder zal de Eindhovense stichting ter bevordering van de literatuur Man in de Maan een poëzieprogramma verzorgen met gedichten en brieven van soldaten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

U kunt vanaf 18.00 uur genieten van een Afrikaans buffet.

's Avonds wordt er (vanaf ongeveer 22.00 uuur) gefeest met (live) muziek.

U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie is binnenkort te vinden op onze agenda op de website of neem contact met ons op.

 

terug