cover

 

COLOFON

nr. 41 april 2008
redactie:
Berrie, Hans, Vincent, Anita, Yvonne, Joost en Tim

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in juli 2008 verschijnen.

 

INHOUD

REDACTIONEEL

PROBLEMEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STAGEPERIKELEN

DE BIEP

DE BLAADJES

DONATEURCAMPAGNE

ZIJN EN DOEN!

RAAR MAAR WAAR

JAARVERSLAG 2007

27 MEI: AMERIKA EN EUROPA

 

 

REDACTIONEEL

Met dit nummer gaan we het elfde jaar in van het bestaan van deze nieuwsbrfief. We hebben net het 25-jarig bestaan van het Vredesburo gevierd. Je zou verwachten, dat we ook het 10-jarig bestaan van deze neiuwsbrief uitgebreid zouden vieren. Maar helaas, de situatie bij het vredesburo is op dit moment zo, dat we niet zo'n zin hebben in nog een feestje. Zowel op financieel als op personeel gebied zitten we in moeilijk vaarwater. In deze nieuwsbrief komen we op beide zaken terug. We gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten en zijn bezig met oplossingen te vinden voor beide problemen. Het is echter zo, dat we daarbij afhankelijk zijn van de bereidheid van anderen.

Het grootste gedeelte van deze nieuwsbrief wordt gevormd door het jaarverslag van 2007. Hierin is weer duidelijk te lezen, wat we het afgelopen jaar hebben gedaan aan activiteiten en hoe we ons hebben ingezet. Na het jaarverslag vindt u nog een aankondiging voor een activiteit, die we organiseren samen met de Openbare bibliotheek in Eindhoven, met betrekking tot de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Het beloofd een interessant programma te worden. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd.

Verder zijn in dseze nieuwsbrief weer de bekende stukken te vinden. Bij de blaadjes wordt er deze keer niet een tijdschrift uitgelicht, maar is er een overzicht van alle tijdschriften en blaadjes, die in het Vredesburo te vinden zijn. Ook stelt zich in deze nieuwsbrief onze nieuwe medewerkster Yvonne voor.
In de Biep staan weer enkele nieuwe interessante boeken beschreven, die we in de laatste tijd hebben aangeschaft en die door geïnteresseerden gratis kunnen worden geleend.

Tenslotte natuurlijk een beschrijving van activiteiten van de afgelopen maanden (Zijn en doen), de stageperikelen van de twee overgebleven stagiaires en een nieuwsfeitje, waar ons oog op is gevallen, in de rubriek Raar maar Waar.

terug

 

PROBLEMEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN
-het Vredesburo op weg in 2008-

Het dossier aangaande de gevolgen van het ophouden van de gesubsidieerde arbeid begint langzaam de dikte van een telefoonboek aan te nemen en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Over de negatieve gevolgen voor ons werk is al het nodige geschreven en er komt nu een nieuw hoofdstuk bij. Als de ontwikkelingen gaan zoals ze nu op papier staan zullen een aantal van de activiteiten van het Vredesburo gaan verdwijnen. Jammer genoeg zal dat vooral het scholings gedeelte zijn: het werk, dat we in klassen verzorgen op diverse opleidingen in de regio. We krijgen in de toekomst nog voor 12 uur ondersteuning door de nieuw opgerichte instelling “Supportpunt Eindhoven”, maar dat is in principe bestemd om de coördinatie en begeleiding te verzorgen en zal niet gebruikt kunnen worden voor uitvoerende taken (Hans Matheeuwsen, nu de coördinator van het Vredesburo, zal dat vanuit Supportpunt Eindhoven verzorgen). Omdat ook Martin en Vincent zullen wegvallen als betaalde projectmedewerkers (uiteraard blijven we ook vrijwillig actief binnen het Vredesburo!!) zal het dubbel hard aankomen. In de toekomst zal het aantal activiteiten daardoor afnemen en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. We hopen in staat te zijn om tijdens kantooruren open te zijn maar ook daar zou wel eens een probleem voor de toekomst kunnen ontstaan.
Dit is tevens een oproep om je op te geven om als vrijwilliger mee te werken in het Vredesburo

In de politiek heeft zich wel iets geroerd en het doet ons erg deugd dat Jan van de Biggelaar van de PvdA een voorstel zal indienen om het Vredesburo op een andere manier dan gebruikelijk te subsidiëren, waardoor het ook mogelijk zal zijn om zelfstandig een arbeidsplaats “in te kopen”. Uitgangspunt van het voorstel is dat het Vredesburo na 26 jaar een eigen plaats heeft verdiend in de Eindhovense samenleving en dat dat het best gehonoreerd kan worden op een manier die recht doet aan onze eigen specifieke manier van werken en met mensen omgaan. Kortom: waarom is het niet mogelijk om eens creatief buiten de gebaande paden om te denken (en daar zijn we het hartgrondig mee eens!).
Uiteraard hopen we van harte dat het voorstel het zal halen, omdat daarmee voor de komende jaren het Vredesburo en de door ons uit te voeren activiteiten overeind kunnen blijven. Zeker tegen het licht van de plannen, die we ontvouwd hebben in ons werkplan voor 2008, waarin een aantal plannen opgenomen zijn, die we graag willen uitwerken (zie nieuwsbrief nummer 40), maar die ook erg arbeidsintensief zullen zijn. Verder lijkt het ons geweldig om eens een keer wat zekerheid te hebben voor de toekomst en niet telkenmale geconfronteerd te worden met bestuurlijke maatregelen die negatief voor ons uitvallen Wij duimen voor een goede afloop en hopen dat een progressief college in Eindhoven ook wat grensverleggende beslissingen durft te nemen!!

Hans

terug

 

(ingezonden mededeling)

We gaan naar Woensdrecht!

In september 2008 is het 25 jaar geleden dat het Vredes-aktiekamp in Woensdrecht begon. Van vrijdagmiddag 5 september tot en met zondagmiddag 7 september 2008 is er een reünie van Woensdrechtgangers op kampeerboerderij Beijaardshoeve, Dorpstraat 51 Woensdrecht.
Rampenplan kookt en wil weten hoeveel prei ze moeten inslaan. Mail daarom als je komt naar fritstk@antenna.nl en eddieroos@lavabit.com .

Tot zien in september!

Joke, Corinne, Niek , Frits en Eddie

Tip: kijk op www.hkk-zuidkwartier.nl/diversen/kruisraketten

terug

 

STAGEPERIKELEN

Nu ik ongeveer op de helft van mijn stage zit, doe ik voor april weer eens verslag van mijn belevingswereld binnen Vredesburo Eindhoven.
Dingen gaan niet bepaald op rolletjes op het moment. Hans, die weggaat; Jan, die vaarwel zegt. Het wordt verdacht eenzaam op de Grote Berg 41, iets, dat ik persoonlijk niet echt een goede zaak vind. De onduidelijkheid is niet bepaald prettig vooral niet als je stage afhankelijk is van de persoon, die weggaat. Gelukkig heeft Hans mij en Joost toegezegd, dat hij onze stagebegeleider blijft als hij weggaat. Prettige gedachte van veiligheid in een heel onduidelijke situatie.
Het project van mij en Joost gaat goed. We hebben de eerste contacten gehad en daaruit zijn een aantal leuke kunstwerkjes gekomen. Voor geïnteresseerden staan deze op onze site: www.eindhovenmondiaalactief.nl (ja, ‘t is een hele mond vol maar dan heb je ook wat). De kinderen waren wisselend leuk en de ervaring, die je met dit project opdoet, is onbetaalbaar.
Kortom, het gaat allemaal weer z’n gangetje bij Vrede BV Eindhoven.

Tim.

Hier weer een stukje van Joost, de stagiair Sociaal Cultureel Werk. Ik heb momenteel al weer 3 kwart van mijn stage erop zitten, maar dat wil niet zeggen dat ik niks te doen heb. Met het project Wereldreizigers ben ik namelijk nog druk bezig. Samen met Tim ben ik een expositie aan het organiseren van de gemaakte kunstwerken over de multiculturele samenleving in Eindhoven. De kunstwerken zijn gemaakt door BSO-kinderen (buitenschoolse opvang) van Korein in Eindhoven en Veldhoven. Met de 25 gemaakte kunstwerken willen we nu exposities gaan geven.
Tijdens mijn stage ben ik ook veel bezig geweest met dingen waar ik minder goed in ben(mijn leerdoelen). Aan mijn Nederlandse spelling moest namelijk nogal bijgespijkerd worden. Dit heb ik op de volgende manieren getraind: door regelmatig de notulen te maken van de vergadering van elke maandag en die nakijken met Berrie. Ook heb ik weer verslagen en taken gemaakt voor school. Van het project Wereldreizigers heb ik veel van HBO stagiaire Tim geleerd.
Ook heb ik met Hans voor grotere groepen mensen gestaan. Dit vond ik eerst ook wat moeilijk, maar door twee keer kookles met Hans aan VMBO leerlingen te hebben gegeven, was de spanning er zo af. In mijn eigen project heb ik samen met Tim ook voor grotere groepen kinderen gestaan. Dit was ook weer een hele ervaring. Dit zijn echt dingen die je alleen maar door de praktijk kan leren.

Joost

 

Hallo,

Mijn naam is Yvonne Ottenheim, wonend in Eindhoven. Sinds 1 februari van dit jaar werk ik voor het Vredesburo. Voorlopig werk ik op maandag en donderdag, met een mogelijke uitbouw naar de dinsdag.
Mijn taken bestaan uit twee hoofdonderdelen:
- Medewerking aan de bibliotheek, de documentatie en het archief;
- Het initiëren en mede tot stand brengen van projecten buitenshuis.
Op dit moment werk ik aan een avond rondom de Amerikaanse verkiezingen en de invloed ervan op de wereld en vooral op Europa. Het wordt een samenwerking met de Openbare Bibliotheek in Eindhoven. De datum is dinsdagavond 27 mei in de Openbare Bibliotheek. Aanvang 19.30 uur.
Ik ervaar het werken op het Vredesburo als heel plezierig en zinvol.
Hopelijk hebben jullie nu een indruk van mijn werkzaamheden . Als je vragen hebt kun je altijd bij mij terecht.

Groetjes,

Yvonne.

terug

 

DE BIEP

Nieuwe boeken en DVD’s:
“De onderneming – Rusland onder Poetin” ,van auteur Yuri Felshinsky, uitgeverij Forum,2008, 384 pagina’s; Nietzsches tranen, roman van Irvin D. Yalom, uitgeverij Balans, 2007, 329 pagina’s; de brochure “Hun Europa en het onze, hoe dit Europa de rijken helpt rijker te worden en de armen armer (en wat daar tegen te doen is)”van W. Bos, P. van der Lende en J. Müter, uitgave van Stichting voor een sociaal Europa/Euromarsen, 2008, 86 pagina’s.

De leegte achter ons laten“De leegte achter ons laten, een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica”,van Selma Leydesdorff, uitgeverij Bert Bakker, 2008, 352 pagina’s.
In 1995 werden in Srebrenica mannen en vrouwen van elkaar gescheiden.De mannen werden vermoord. De vrouwen bleven achter en moesten het verder zien te rooien met hun herinneringen in een wereld waarin hun echtgenoten, zonen en familie verdwenen waren. Selma Leydesdorff zocht deze vrouwen op en schreef een oral history van Srebrenica op basis van hun verhalen. Daarin staat het moment van het grote afscheid centraal, maar terwijl ze vertellen zoeken de vrouwen ook naar een verklaring voor wat er met hen en hun land gebeurde.
Dit boek gaat over moord, verkrachting en geweld, maar is tegelijkertijd ook een poging de gebeurtenissen in een bredere context te plaatsen dan tot nu toe in Nederland is gebeurd. Er wordt ook verslag gedaan van het Nederlands falen om de overlevenden te helpen en van de drempels die door de toenmalige regering werden opgeworpen om dat aan de orde te stellen.
Overheersend zijn het verdriet en het gevecht van de vrouwen om nieuwe betekenis te geven aan hun leven. Zij laten zien hoe het is als oude bekenden en vrienden tot moordenaars worden.

Humanitaire interventies“Humanitaire Interventies, Mensenrechten als excuus voor oorlog”, door Jean Bricmont, uitgeverij EPO, 2008, 246 pagina’s.
Irak, Afghanistan, Joegoslavië. Het zijn maar enkele voorbeelden van landen waar het Westen sinds het einde van de Koude Oorlog voor een humanitaire militaire interventie zorgde. Maar zijn ‘humanitaire‘ en ‘militair’ geen tegengestelde begrippen? Onder het mom van morele waarden probeert het Westen zijn wil op te leggen aan de wereld. Humanitair imperialisme noemt Jean Bricmont dat. Het discours over mensenrechten en democratie praat de westerse dominantie en inmenging goed. Het is politiek intellectueel bedrog dat een ideologisch paard van Troje wordt in de schoot van de vredesbeweging. En het doet de andersglobalisten vergeten dat de onrechtvaardige economische verhoudingen waartegen zij zich verzetten, door een militaire macht wordt rechtgehouden, in het bijzonder die van de Verenigde Staten. De auteur plaatst deze ontwikkelingen in een historisch perspectief en is tegelijkertijd een krachtige politieke en morele kritiek. Hij brengt klaarheid in de ideologische verwarring over mensenrechten en over de relatie tussen het Westen en de rest van de wereld.

Terreur van binnen uit“Terreur van binnen uit, Het eigen verhaal van de vermoorde ex-spion” van A. Litvinenko en Y. Felshtinsky, uitgeverij Forum, 2007, 319 pagina’s.
Alexander Litvinenko was jarenlang spion in hart en nieren bij de KGB, en nadat de Sovjet-Unie uit elkaar was gevallen bij de opvolger van die geheime dienst. Maar toen hij erachter kwam welke misdadige en ondermijnende praktijken werden gebruikt om de verhoudingen tussen Rusland en Tsjetsjenië te destabiliseren, nam hij een beslissing die voor hem fatale gevolgen zou hebben. Hij legde in het openbaar verklaringen af over deze praktijken. Hij werd gevangengenomen en weer vrijgelaten, vluchtte naar Engeland, waar hij politiek asiel kreeg. Geholpen door onder anderen de historicus Yuri Felshtinsky begon hij materiaal te verzamelen waarmee hij kon aantonen dat de bomaanslagen, waarbij honderden doden vielen en die werden toegeschreven aan Tsjetsjeense terroristen, in werkelijkheid door de geheime dienst waren uitgevoerd. Het was een gevaarlijk project, dat drie mensen die in Rusland naspeuringen verrichtten het leven kostte.
In oktober 2006 verwierf Alexander Litvinenko het Britse staatsburgerschap. Een maand later, op 23 november, bezweek hij aan de gruwelijke gevolgen van besmetting met het radioactieve gif Polonium-210. Yuri Felshtinsky besloot dat hun boek ondanks de grote risico’s moest worden gepubliceerd. Het is een uniek document omdat het door Alexander Litvinenko zelf is geschreven en omdat het zeer waarschijnlijk de directe aanleiding was voor de aanslag op zijn leven.

terug

 

DE BLAADJES

We zijn alweer een tijdje bezig met deze nieuwe rubriek, waarin elke keer een van de tijdschriften, waar we een abonnement op hebben, worden voorgesteld. Voor dit jubileumnummer wil ik een lijst geven van alle tijdschriften in ons bestand.
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn al deze tijdschriften te lezen bij het Vredesburo. Als u langs komt, kunt u rustig gaan zitten en, onder het genot van een kopje koffie of thee, de tijdschriften inkijken en lezen. We hebben ook een uitgebreid bestand aan oudere nummers, deze zijn hier aanwezig of kunnen opgevraagd worden.

Overzicht van de tijdschriften:

1. Ablak
2. Alert
3. Arctica
4. Bergenbulletin
5. Buiten de Orde
6. Capacity
7. Catholic Worker
8. De Brug
9. De Helling
10. Euskal Herria nieuwsbrief
11. EVS Nieuws
12. EVV Nieuws (voor de goede orde, dit is niet het tijdschrift van Voetbalvereniging Eindhoven, maar van de stichting Euro’s Voor Vrede)
13. Franciscaans Maandblad
14. Frontnieuws
15. Geweldloze kracht
16. Grenzeloos
17. Historisch Nieuwsblad
18. HIVOS magazine
19. Hulppost
20. Impuls
21. Internationale Spectator
22. Kleintje muurkrant
23. La Chispa
24. MO*
25. Nieuwsbrief Mensen werken voor Mensen
26. Nieuwsbrief Netwerk Humaan omgaan met Vluchtelingen
27. Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
28. Nieuwsbrief Stichting Vrij Oost Timor
29. Nieuwsbrief Stichting Wanda
30. Nieuwsbrief Vluchtelingen in de Knel
31. Nieuwsbrief Vluchtelingenwerk Eindhoven

32. PBI Nieuwsbrief
33. Peace news
34. Press Now nieuwsbrief
35. Procesnieuws
36. PTW-Info
37. Security and Human Rights (voorheen Helsinki Monitor)
38. Sociaal europa
39. Socialistisch initiatief
40. SOS-bulletin
41. Stichting Atoomvrijstaat
42. Tambuli
43. The Broker
44. The Global Link newsletter
45. Tibet nieuwsbrief
46. Van mens tot mens
47. Ventiel 125
48. Vice versa
49. VN Forum
50. Vogelvrije Fietser
51. Vrede en Veiligheid
52. Vredeseducatie
53. Vredeskoerier/’t Kan Anders
54. Vredesmagazine
55. Vredesnieuwsbrief
56. Vredesspiraal
57. Vredesterts
58. Vrouwen voor Vrede
59. Wereldrevolutie
60. Wings of Hope
61. ZAM
62. ZOZ

 


terug

 

DONATEURCAMPAGNE.

In 2005 zijn we al eens gestart met een donateurcampagne, maar toen is het gebleven bij een oproep in de nieuwsbrief. Deze keer willen we het meer structureel aanpakken. We starten nu een campagne, die een langere tijd gaat duren en die op verschillende terreinen gevoerd zal worden, met als doel om het aantal donateurs substantieel te verhogen. De meeste mensen, die deze nieuwsbrief ontvangen geven ons al regelmatig een bijdrage. We zijn daar erg dankbaar voor. We vragen jullie deze keer dan ook niet om een (extra) bijdrage.
We zitten bij het Vredesburo met een probleem. Voor de projecten en activiteiten, die we doen, kunnen we bij diverse instanties subsidies krijgen. Het is echter onmogelijk om voor de vaste lasten gesubsidieerd te worden. In het verleden zijn de kosten hiervoor voor een gedeelte gehaald uit (vaste en incidentele) donaties, verkoop van materiaal in de winkel, speciale activiteiten, gericht op het krijgen van inkomsten, enzovoorts. Hiermee hebben we een lange tijd alle kosten kunnen dekken. De laatste paar jaren is er echter een structureel tekort ontstaan door stijgende kosten, waardoor we genoodzaakt waren om de kleine financiële reserve, die we hadden opgebouwd, te gebruiken om de gaten te vullen. We hebben nu echter de bodem van de put bereikt. Door omstandigheden, die elders in deze nieuwsbrief worden uitgelegd en waarover we in eerdere nieuwsbrieven al hebben geschreven, is het bijna onmogelijk geworden om nog extra activiteiten op te zetten om aanvullende inkomsten te verwerven.
We willen dit maal een oproep plaatsen aan onze abonnees om binnen de eigen kring te onderzoeken, of er mensen zijn, die ons met een maandelijkse donatie willen steunen. Het Vredesburo is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat inhoudt, dat donaties, aan het Vredesburo gegeven, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Alle nieuwe donateurs ontvangen natuurlijk ook deze nieuwsbrief.
Met deze campagne willen we bereiken, dat we zo’n € 5.000,00 tot € 6.000,00 aan extra donaties per jaar gaan ontvangen. Hiermee zijn we in staat om onze vaste lasten te betalen en kunnen we eventueel ook weer een kleine reserve opbouwen.
We danken jullie al voor jullie inspanningen en steun, die we in de afgelopen jaren hebben ontvangen.
Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo.

terug

 

ZIJN EN DOEN

ROEFELDAG 16 april 2008

Op woensdag 16 april was voor de 11de keer de Roefeldag, door Stichting Roefelen in samenwerking met Jantje Beton georganiseerd. Roefelen betekent “snuffelen”of “ontdekken” en is bedoeld voor kinderen uit groep 5 van de basisscholen. Het gaat erom een kijkje te nemen achter de schermen van verschillende beroepen.
Het Vredesburo deed uiteraard dit jaar weer mee. Twee groepen van drie kinderen bezochten ons kantoor. Ze kregen eerst een korte inleiding over de geschiedenis van het Vredesburo. De reacties waren zeer verschillend, van: “We dachten dat het een militaire winkel was” tot “Spannend al die demonstraties tegen de oorlog”.
Daarna mochten de kinderen gaan schilderen met als opdracht: “Hoe zou een vreedzame wereld eruit zien?”
Wat heel merkwaardig was, was dat het eerste groepje van jongens een donker en bijna pessimistisch wereldbeeld (in de vorm van een wereldbol) gaf op het schilderdoek; de tweede groep (bestaande uit meisjes) gaf een tegenovergesteld beeld met veel kleuren, bloemen, hartjes en een vrij optimistische karakter.
Aan het einde mochten ze nog een button uit de Vredesburowinkel uitkiezen en weer blij en tevreden vetrekken met hopelijk een belangrijk boodschap: dat vrede wel degelijk een plekje op deze aarde verdient!
Een mooie dag! Bedankt kids!

Vincent

terug

EARTH DAY 2008

Op 22 April 2008 was het Earth Day. In de jaren zeventig begonnen in de Verenigde Staten als demonstratie van 22 miljoen Amerikanen voor een gezond en duurzaam milieu en inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd gevierde dag waarop uiting wordt gegeven aan de behoefte van een groot deel van de wereldbevolking voor een schoon milieu en een leefbare wereld.
Het Vredesburo stond dit jaar samen met verschillende milieugroepen op het MEC (Milieu Educatie Centrum) bij de Genneperparken in Eindhoven.Op een eenvoudige manier stonden we met een aantal tafels en stoelen in de zon met hapjes uit verschillende landen. De hapjes waren op een verantwoorde manier bereid met als thema: “de wereldmaaltijd goed voor het milieu en de mens”. De wereldmaaltijd wordt zo samengesteld, dat per persoon niet meer ingrediënten worden gebruikt dan de hoeveelheid die beschikbaar is, als al het voedsel, dat wereldwijd wordt geproduceerd, eerlijk zou worden verdeeld over alle bewoners.
De zonnige dag bracht een aanloop van enkele honderden mensen, die nieuwsgierig kwamen kijken waar wij hier mee bezig waren.

Lekker eten, met wat informatieve gesprekken, maakte het heel gezellig en plezierig.
Kort samengevat was het een succesvolle dag, waarin wij met het Vredesburo een steentje bijdroegen aan aandacht voor onze moeder aarde.

Vincent

terug

 

RAAR MAAR WAAR

Defensie hoopt in een deel van haar zesduizend vacatures te kunnen voorzien door mee te werken aan speciale internaten voor jonge drop-outs.

‘Internaat op militaire leest’
‘Defensieschool’ voor schoolverlaters moet soldaten opleveren.

DEN HAAG – De ministeries van Defensie, Onderwijs en Sociale Zaken onderzoeken samen of ze internaten kunnen beginnen voor jongeren die hun school niet afmaken. Deze ‘defensiescholen’ zijn bedoeld voor jongeren zonder stabiel thuis, die baat zouden kunnen hebben bij militaire discipline en 24- uurs toezicht. Defensie hoopt dat ze aansluitend bij de krijgsmacht solliciteren. Het gaat volgens een woordvoerder nog om een ‘ruw idee’ dat dit jaar verder wordt uitgewerkt.
...
Staatssecretaris De Vries van Defensie wil alles op alles zetten om het leger op sterkte te brengen en te houden, schrijft hij in een actieplan dat hij vrijdag naar de Kamer stuurde. Als het niet snel lukt de uitstroom te beperken en meer mensen te werven, kan Defensie niet langer zoveel taken uitvoeren als nu.

Eindhovens Dagblad 7-4-2008

terug

 

JAARVERSLAG 2007

Klik op de titel om naar het jaarverslag te gaan

terug

 

Stichting Vredesburo Eindhoven en Openbare Bibliotheek Eindhoven presenteren:

AMERIKA EN EUROPA:

een moeizame verhouding.
Amerikaanse verkiezingen en het wereldtoneel
-een beschouwing-

Een publieke discussie, met inleidingen, over rol en invloed van de verkiezingen in de Verenigde staten van Amerika op Europa en de wereld met:

Ruth OldenzielProf. Dr Ruth Oldenziel
Amerika deskundige, hoogleraar Technische universiteit Eindhoven, universitair hoofddocent UvA;

 

 

 

Nico WegterNico Wegter
Voormalig directeur “Vertegenwoordiging Europese commissie in Nederland”, oprichter EuropaSpeech;

 

 

 

Marc van GestelMarc van Gestel
“Founding father” van Amerikalog.com en deskundige op het gebied van Amerikaanse verkiezingen

 

 

 

Eric KolenDe avond wordt geleid door :
Eric Kolen bekend van diverse programma’s op omroep Brabant (waaronder Brabant leeft!). Hij heeft een uitgebreide expertise op het gebied van cultuur en communicatie en zal gewapend met de nodige humor en spitsvondigheid de deskundigen aan de tand voelen.

 

 

 

 

De avond vindt plaats in de Openbare Bibliotheek in "De Witte Dame":
Emmasingel 22
Eindhoven.
Op 27 mei 2008 bent u vanaf 19.30 uur welkom in bibliotheekcafé De Verlichting. Zorgt u ervoor, dat u voor 20.00 binnen bent, want dan sluiten de deuren.
De toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vredesburo.

terug