COLOFON

nr. 37 april 2007
redactie: Berrie, Hans, Vincent, Martin, Anita, Marijke Aldo, Jimmie en Patrick

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in juli 2007 verschijnen.

 

 

INHOUD

REDACTIONEEL
STAGEPERIKELEN
RAAR MAAR WAAR
DE BIEP
DE BLAADJES
ZIJN EN DOEN!

JAARVERSLAG 2006

 

REDACTIONEEL

De voorkant is gemaakt door Denise van basisschool 't Startblok uit Eindhoven tijdens de Roefeldag van 18 april. Alle tekeningen en foto's van die dag zullen binnenkort op onze website (www.vredesburo.nl) te zien zijn.

Nieuw is de rubriek De Blaadjes. Hierin wordt elke keer een tijdschrift uitgebreid beschreven. Daarnaast maakt u ook kennis met vergelijkbare tijdschriftenin ons bestand. Een bestand, dat op dit moment uit ruim 60 abonnementen op diverse tijdschriften bestaat.

De samensteller van de nieuwsbrief moet u een kleine bekentenis doen. In het vorige nummer ben ik vergeten een verslag op te nemen van de fakkeltocht, die elk jaar op 24 december wordt gehoudenin Eindhoven. In dit nummer wordt dit verzuim goed gemaakt. U vindt het verslag bij de rubriek Zijn en Doen!

Op 22 september van dit jaar viert het Vredesburo haar 25 jarig bestaan. We zijn op dit moment druk bezig om hier een bijzondere dag van te maken. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid op terug komen. Ik wil u op dit moment alleen vragen om alvast deze datum in uw agenda op te schrijven. Ik denk dat het een dag wordt, die u niet zult willen missen.

Bij de rubriek Stageperikelen mist u een bijdrage van Orly. Hij is min of meer gestopt met zijn huidige opleiding. Hij is nog wel actief bij het Vredesburo, maar niet meer als stagiaire. Hij is vooral nog bezig met het afmaken van de projecten en werkzaamheden, waar hij dit jaar mee is begonnen.

Traditiegetrouw bestaat de nieuwsbrief voor het grootste deel uit ons jaarverslag van 2006. Hierin kunt u zich een beeld vormen van de gevarieerde werkzaamhedenvan het Vredesburo in het vorig jaar.

Verder de bekende rubrieken, met deze keer een wat uitgebreidere Biep.

terug

 

STAGEPERIKELEN

Hallo iedereen, de afgelopen tijd in het VB (Vredesburo) is weer snel voorbij gegaan. Ik ben bezig geweest met veel verschillende activiteiten en bijeenkomsten, bijvoorbeeld het Lagerhuisdebat over klimaat-verandering en of dat te maken had met de industriële revolutie van de mens. Daar ben ik wijzer uit gekomen, ik denk dat de klimaat-verandering deels door de mens en deels door natuurlijke oorzaken komt. Mensen die tegen deze stelling zijn of een andere visie hebben mogen met mij (Aldo) komen discussiëren op het VB, wel graag een belletje eerst!
Wij stagiaires zijn bezig geweest met de Sociale Kaart over de instellingen/stichtingen/clubs waarmee het Vredesburo banden heeft. Het project loopt bijna ten einde en onze bevindingen komen op internet in een weblog te staan, het adres is: www.socialekaart.dse.nl. Wij zijn nog bezig met de lay-out en met het toevoegen van beeldmateriaal. Het is nu nog een beetje “kaal”, maar daar komt verandering in. Wij hopen met De Sociale Kaart een duidelijk beeld te scheppen van de instellingen, hun visies en belangen.
Ik ben ook nog bezig geweest met de Roefeldag, dat is een dag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, die komen “snuffelen” bij bedrijven in hun omgeving. En het Vredesburo kreeg bezoek van twee groepjes. Het is natuurlijk moeilijk om een kind van 6 uit te leggen wat het VB doet. Met voorbeelden als “pesten op het schoolplein” krijgen de kinderen daar een idee over. Wij hebben de kinderen enkele bloempotten laten beschilderen met als thema lente en vrede, die hebben de kids megenomen en op school bolletjes klaverblad in geplant. De voorpagina van deze nieuwsbrief is ook van de Roefeldag afkomstig.

Het is weer een interessante periode geweest op het Vredesburo.
Groeten en tot ziens!

Aldo stagiaire van het Vredesburo.

Beste lezers!
Hoe gaat het? Hebben jullie me al een beetje gemist, het is immers alweer zo‘n tijd geleden. Vandaar ook weer mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief.
Mijn tijd bij het Vredesburo zit er bijna op. Ik ben bezig met het afronden van mijn deelkwalificaties. Ik heb inmiddels ook mijn project helemaal afgerond. Dit betekent dat mijn scriptie al helemaal af is. ( Zoals jullie weten heb ik mijn project in het teken van mijn scriptie gehouden.) Ook loopt het project de Sociale Kaart ten einde. Dit proberen we door middel van een website op een leuke manier te presenteren aan belangstellenden. Hier zijn we nog wel een aantal uurtjes zoet mee, maar het eindresultaat komt in zicht!
Het filmproject, dat ik georganiseerd heb in het teken van mijn scriptie, is ook afgerond. Dit betekent, dat er een aantal klasgenoten van Orly op technisch gebied enorm goed hun best hebben gedaan. Ik en Orly hebben ons voornamelijk beziggehouden met de organisatorische kant van de documentaire. Als jullie interesse hebben kom hem dan snel bij ons kijken.

Dit waren in het kort mijn bezigheden van de afgelopen weken.
Tot snel bij het Vredesburo..
Groetjes, Patrick

 

Hallo beste lezers

Mijn stage bij het Vredesburo is verlengd met een half jaar. Joepie!! Of moet ik nu gaan huilen, omdat mijn scholingsperiode een half jaar vertraging heeft opgelopen? Ik denk het niet, omdat ik in dat half jaar extra bij het Vredesburo nog veel zal leren, of in ieder geval wil leren. En dit betekent ook dat ik er bij het jubileum bij zal zijn, dat is weer een hele leuke extra toch?

Waar ben ik de afgelopen tijd mee bezig geweest? Nou, tussen de verhuizingen/leegruimingen (verhuizen van spullen van de Paradijslaan naar de Oase; leegruimen van het kantoor naast het Vredesburo) door ben ik bezig geweest met de Roefeldag, Kleurrijke Stad Festival, het jubileum en het imago van het Vredesburo (met daarbij Let’s meet Africa en Solidariteit Wereldwijd: 2 festivals, waar wij staan). Ook heb ik mijn medestagiaires begeleid en dat heeft positief commentaar opgeleverd. Dus daar ben ik dan ook heel blij mee.

Jimmy Hendrix
Groet u vriendelijk.

terug

 

RAAR MAAR WAAR

Gegijzelde marinier wordt weerman


Een van de vijftien Britse matrozen die door Iran twee weken gegijzeld werden, wil zijn militaire carriere opgeven om weerman te worden. Luitenant Felix Carman (26) werd tijdens zijn gevangen-schap gedwongen om op de Iraanse tv-zender Al Alam op een kaart te komen aanduiden waar hij en zijn metgezellen de Iraanse wateren binnengedrongen waren. Carman bleek een natuurtalent voor de camera’s en dat vonden ze ook bij de zender Sky TV. Eenmaal terug thuis werd de luitenant uitgenodigd door de zender waar hij een dag getraind werd door weervrouw Lisa Burke. De bazen waren onder de indruk van zijn kalme autoriteit. “Een echte hit”, zei een bron. Of de zender Carman ook gaat aannemen, is nog niet bekend.

BRON: www.waarmaarraar.nl

terug


DE BIEP

We hebben even de schade ingehaald van de afgelopen 6 maanden en de bibliotheek weer voorzien van een grotere portie interessant nieuw leesvoer, te weten:

“Niet voor God en niet voor het vaderland, Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14 – ’18 ”,van Ron Blom en Theunis Stelling, uitgeverij Aspekt, 2004, 1117 pagina’s; “Moderne oorlogen winnen”, door Wesley K. Clark, uitgeverij De Arbeiders-pers, 2003, 223 pagina’s; “Hillary, prijsvechter, martelaar en opportunist”, door Gail Sheehy, uitgeverij A.W.Bruna, 1999, 414 pagina’s; “Geopolitiek, geografisch geweten van de buitenlandse politiek?” door David Criekemans, uitgeverij Garant, 2007, 848 pagina’s; “De laatste getuigen, gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd”, door Suzanne Buis & K. Buis, uitgeverij Het Spectrum, 2001, 158 pagina’s; “De schurkenstaat, een geschiedenis van Noord-Korea”, door Pierre Rigoulot, uitgeverij Atlas, 2003, 128 pagina’s; “Mijn vrijheid”, de autobiografie van Ayaan Hirsi Ali, uitgeverij Augustus, 2006, 448 pagina’s; “De kleur van je hart” , door Antjie Krog, uitgeverij Mets en Schilt-Novib, 2000, 375 pagina’s;
Verder nog de brochures “Nationalisme en Turkse muziek”, een uitgave van Anti-Fascistische Actie en de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts, 2007, 39 pagina’s; “Het verschil”, een uitgave van de Nationale Postcode Loterij 2007, 121 pagina’s.
Over de volgende twee boeken en brochure wat meer inhoudelijke informatie:

“Een man tegen de staat”, van Alexander Nijeboer, uitgeverij Papieren Tijger, 2006, 344 pagina’s.
Van de achterkaft:” Op 14 september 1984 voert Rob Ovaa, munitiespecialist van Defensie, tests uit met een mortiermijn van Nederlandse makelij. Bij de leiding is dan al bekend dat de mijn ernstige gebreken vertoont. Er zijn al eerder ongelukken mee gebeurd, met fatale afloop. Eigenlijk zou het wapen niet meer gebruikt mogen worden, maar vernietiging is kostbaar en zou gezichtsverlies voor de legerleiding betekenen. Als Ovaa bij de test om het leven komt, doet Defensie er dan ook alles aan om de ware toedracht te verhullen. Fred Spijkers, maatschappelijk werker bij Defensie, krijgt de opdracht om Ovaa’s weduwe te vertellen dat de dood van haar man door hemzelf is veroorzaakt. Spijkers wil niet liegen en weigert. Prompt wordt hij ontslagen – het begin van een lange strijd met als inzet de waarheid en persoonlijke rehabilitatie. Die strijd duurt inmiddels 23 jaar. Dit boek is een onthullende reconstructie van een affaire die ondertussen is uitgegroeid tot Nederlands grootste klokkenluidersschandaal.” Zie ook www.eenmantegendestaat.nl .

“Defensie: een geschikte werkgever?” een uitgave van en door de Onkruit Steungroep, 2007, 71 pagina’s.
In 2005 ontving het ministerie van defensie zo’n 25.000 sollicitatiebrieven. Hoe gevaarlijker de missie, hoe meer jongeren zich aangetrokken voelen tot een baan bij het leger... Zou je denken. En Defensie wil het ook graag zo doen overkomen. De anti-militaristische actiegroep Onkruit doet letterlijk een boekje open over de wervingscampagnes van Defensie, die steeds opdringeriger worden. Steeds meer Regionale Opleidings Centra (ROC’s) bieden MBO-opleidingen voor Defensie aan, Defensie manifesteert zich steeds vaker op beroepskeuzebeurzen en banenmarkten en sponsort allerlei (sport)evenementen. In de brochure ‘ Defensie: een geschikte werkgever?’ doet Onkruit uit de doeken hoe Defensie daarbij zoal te werk gaat. Onthullend en soms ronduit onthutsend. (Bron: Omslag, ZOZ 78).
Deze brochure is te bestellen voor 2,50 +verzendkosten bij de Onkruit Steungroep, Postbus 1338, 3500 BH, Utrecht, e-mail: onkruit@puscii.nl giro: 9550745.

“Staat van ontkenning”, door Bob Woodward, uitgeverij Balans, 2007, 515 pagina’s.
Van de achterkaft: “De opstandelingen en terroristen beschikken over de middelen en de capaciteiten om het huidige geweldsniveau volgend jaar te handhaven of zelfs te vergroten. Dit was de geheime inschatting van het Pentagon, die in mei 2006 naar het Witte Huis werd gestuurd. Deze voorspelling van een nog gewelddadiger 2007 in Irak stond haaks op de eerdere optimistische verklaringen van president Bush, waarin hij zei dat we op een ‘keerpunt’ stonden in de geschiedenis en ‘de terroristische krachten waren begonnen aan hun lange terugtocht’. In dit boek onderzoekt Bob Woodward hoe de regering Bush vermeed de waarheid over Irak onder ogen te zien. Twee dagen na de waarschuwing aan het Witte Huis hield het Pentagon het Amerikaanse parlement voor dat in Irak ‘de motivatie voor het doorgaan met gewelddadige acties vroeg in 2007 zal beginnen af te nemen’. Het boek geeft een bijzonder gedetailleerd insidersverslag uit het door oorlog verscheurde Witte Huis, beantwoordt de kernvragen: wat gebeurde er na de invasie van Irak? Waarom? Hoe neemt Bush beslissingen? Hoe leidt hij de oorlog die hij koos om zijn presidentschap aan af te meten? En is er een haalbaar plan om die oorlog te winnen?”

Romans en Novellen

Als je binnenkomt staan rechts tegen de muur op de onderste plank de romans en novellen, onder de plank met de biografieën. Hier vind je onder andere “De vliegeraar” van Khaled Hosseini, het boek dat al maanden in de boeken toptien staat. Het zijn voornamelijk romans en novellen van buitenlandse auteurs vertaald naar het Nederlands, op sommige na. In maart kwam ons iemand verblijden met enkele nieuwe romans te weten:
“De wraak van Safiyya”van Bahaa Taher, uitgeverij Van Gennep-Novib-Ncos, 2000, 123 pagina’s; “De vertaalster”, van Leila Aboulela, uitgeverij De Geus, 1999, 251 pagina’s; “Kafka’s vloek”, van Achmat Dangor, uitgeverij Van Gennep-Novib-Ncos, 1999, 202 pagina’s; “Jawel, commandant, in het voetspoor van vertellers”, door Amadou Hampaté, 459 pagina’s; ”Geheimen”, van Nuruddin Farah, uitgeverij De Geus-Novib-Ncos, 1998, 375 pagina’s en tenslotte; “Land voor de levenden”, van Edwidge Danticat, uitgeverij Wereldbibliohteek-Novib-Ncos, 1999, 297 pagina’s.

Bijna alle boeken hebben achterin een verklarende woordenlijst zodat je gedurende het verhaal niet steeds de vreemde woorden hoeft te onthouden of op moet zoeken waar ze ook alweer verklaard werden in het verhaal. Een roman of novelle lezen van een buitenlandse auteur geeft op een ontspannen manier veel informatie over de oorspronkelijke cultuur en over het gezichtspunt van de buitenlandse auteur op allerlei gebeurtenissen. Dit is een verrijking voor de lezer. Kom er eens eentje lenen en ervaar het zelf!
Even wat meer over het laatste nieuwe boek:

"Ketala", van Fatou Diome, is een roman die vorig jaar is verschenen bij uitgeverij Sirene en telt 224 pagina’s.
De schrijfster, Fatou Diome (1968), is geboren in Senegal en woont in Straatsburg, waar ze werkt aan haar proefschrift. Over dit boek zegt ze: “Ik kom uit een cultuur waarin mensen hun familiegeschiedenis. Hun tradities, hun cultuur aan elkaar doorgeven door er gewoon van generatie op generatie over te vertellen (…) Je kunt niet altijd je naasten met je meenemen, maar je herinneringen heb je altijd bij je”
Het verhaal gaat als volgt: Tijdens de wake na het overlijden van Memoria, een jonge Afrikaanse vrouw, besluiten haar familie en vrienden om – zoals voorgeschreven in de islamitische cultuur – na acht dagen te beginnen met de verdeling van de erfenis, de ketala. In de tijd die nog rest tot dat moment vertellen Memoria’s eigendommen – of dat nu een bord is, de deur, een stoel of een ander voorwerp – om beurten hun verhalen over de jonge vrouw, die tezamen haar levensverhaal vormen.
Le Figaro schrijft: “Fatou Diome geeft voorwerpen een ziel. De taferelen zijn soms hilarisch, maar al gauw wordt de conversatie geloofwaardig. En dan krijgt dit geestige verhaal een symbolische dimensie”.

 

terug

 

DE BLAADJES

La Chispa; magazine over Latijns-Amerika en de Cariben. Verschijnt 8x perjaar.

Een van de leukste tijdschriften die je bij het Vredesburo kunt vinden is La Chispa. Op luchtige maar bondige wijze wordt de lezer meegenomen naar de politieke en culturele wereld van de Latijns-Amerikaanse landen. Hoewel de artikelen kort zijn en gemakkelijk weg te lezen, is de informatie erin uitvoerig en genuanceerd. Zo ontstaat een goed beeld van de socialistische strijd die de armen al enkele decennia voeren tegen de veelal corrupte machthebbers en de invloed van het koloniale verleden. Erg imposant zijn de ontwikkelingen die zich momenteel voltrekken in Venezuela, waar onder Chavez een ware revolte plaatsvindt op het gebied van nationalisering van bedrijfstakken en grondstoffen, maar waar anderzijds de middenstand en neoliberalen in grote aantallen het land verlaten. Enkele significante details zijn de sterk verbeterde gezondheidszorg en onderwijsmogelijkheden voor de armen, om nog maar niet te spreken van het voornemen van Chavez om per 1 mei de minimumlonen met 20% te laten stijgen!
Niet minder actueel zijn de ontwikkelingen in Bolivia, waar voor het eerst in de na-koloniale geschiedenis de macht in handen is van een indiaan. Specialiteit van Evo Morales, de voormalige woordvoerder van de cocaboeren, is ondermeer de landhervormingen ten gunste van de arme autochtone meerderheid van de bevolking, zonder dat dit ten koste gaat van de blanke rijke minderheid.
Werkelijk hot zijn de ontwikkelingen in Ecuador, waar de nieuwe linkse president Correo een grondwettelijke vergadering wilde houden om daadwerkelijke hervormingen ten gunste van de armen door te kunnen voeren, maar daarbij tegenstand ondervond van de conservatieve politieke elite in het parlement. Hij zag zich genoodzaakt het parlement naar huis te sturen en leden van de gevestigde juridische macht te ontslaan, waarop een aantal verongelijkte parlementariërs op luidruchtige demonstratieve wijze politiek asiel aanvroeg in buurland Colombia, bij wiens mensen-rechtenpolitiek ze zich kennelijk beter thuis voelen. Met veel ongeduld is het wachten op de volgende editie om te zien hoe Correa deze rel weer zal sussen om te voorkomen dat het land totaal uiteen valt onder al deze commotie.
Daarnaast biedt het blad ook andere informatieve berichten, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de hepatitis B epidemie onder indianen in de Peruaanse Amazone en studentenprotesten op de universiteiten in Mexico. Kortom, La Chispa laat zich lezen als een uitermate spannende politieke thriller, afgewisseld met talloze wetenswaardigheden op het gebied van onderwijs en ontwikkeling; erg interessant en soms adembenemend!

Marijke van der Zanden.

Andere tijdschriften over internationale samenwerking in ons bestand zijn o.a.:
- MO*; volgens eigen zeggen: MO* maakt de globalisering begrijpbaar en hanteerbaar. Het is een zeer leesbaar tijdschrift uit België, waarin uiteenlopende stukken over diverse onderwerpen over internationale samenwerking staan. Het tijdschrift verschijnt 10x per jaar;
- Ablak; Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan. Het is voor ons in de plaats gekomen van het tijdschrift Oost-Europa Verkenningen, dat op een wetenschappelijke manier zich bezig hield met Oost-Europa (oude nummers zijn altijd nog te vinden in ons tijdschriftarchief). Ablak is een meer populistisch tijdschrift, met korte achtergrondartikelen en ook interesse voor de cultuur;
- Tambuli; Blad over maatschappelijke ontwikkelingen in de Filippijnen. Verschijnt 5x per jaar. Uitgave van Filippijnen Groep Nederland en Filippijnen Informatie- en Documentatie Centrum;
- Indigo; Tijdschrift over inheemse volkeren. Verschijnt 4x per jaar. Veel foto’s en cultuur, maar zeker ook interessante achtergrondverhalen.
Alle tijdschriften zijn te lezen bij het Vredesburo. We beschikken ook over een uitgebreid archief met eerdere nummers van de tijdschriften.

terug

 

ZIJN EN DOEN

FAKKELTOCHT DEC 2006

Het COS, in samenwerking met het Vredesburo en andere kleine ideële organisaties, heeft wederom met succes de 15de fakkeltocht georganiseerd!
Het beloofde een mooie droge avond te worden. Het begon vroeg in de middag met een heerlijke uitgebreide warme maaltijd verzorgt door het Vredesburo en Burgers. Met een tevreden gevoel en een volle maag begonnen we de kramen op te bouwen, de fakkels uit te pakken, de vuurshow (van Compagnie Doedel) te assisteren met hun ijzeren installatiepodium en de nodige kleine karweitjes, die op het plein moesten gebeuren.
Rond 17.00uur begonnen de mensen al behoorlijk goed binnen te stromen. De fakkelverkoop liep al aardig goed en je zag mensen overal op het plein wandelen en verbaasd kijken naar het kunstzinnige ijzerwerk, dat heel aanwezig was midden op het plein. Het bracht veel nieuwsgierigheid met zich mee!
Stipt 18.00 uur begonnen de drums van de kinderdrumband ‘KNOTS’ op het podium als de openingsact. Twintig minuten lang speelden ze met veel enthousiasme en motivatie hun repertoire en bij hun laatste nummer werden ze vergezeld door de Eindhovense rapper ’RIAG’, die iedereen blij maakte met zijn tekst over vrijheid en respect.
In de tussentijd was het plein helemaal vol met mensen (ongeveer 5000). De vrijwilligers vertrokken naar hun plaats op de weg van de tocht en het Vredesburo had zijn kraam gevuld met chocolademelk, pannenkoeken en een overheerlijke soep!!
Om 18.00 hoorde je op een afstand de geluiden van djembé’s dichterbij komen en daarop volgden de vlammen van de waanzinnige mooie vuurshow van Compagnie Doedel. Het groeide uit tot een climax en toen stond alles wat maar van ijzer was in de brand!
Bij het einde van de voorstelling werd een toespraak gehouden door de loco-burgemeester en daarna ging de eerste fakkel aan. Daarop volgde de rest van de fakkels van de menigte. Een indrukwekkend gebeuren!!
Heel langzaam begon de tocht te lopen en het duurde zeker drie kwartier voordat de laatste het plein had verlaten.
De avond eindigde met de eerste fakkellopers, die terug het plein op kwamen en een lekker bakje chocolademelk kwamen halen bij de Vredesburokraam!

Vincent

DE ROEFELDAG

De Roefeldag is een dag voor basisschoolkinderen om eens rond te neuzen in het bedrijfsleven van Eindhoven en natuurlijk doet het Vredesburo er graag aan mee.

We kregen met de Roefeldag twee groepen bij het vredesburo. In beide groepen zaten kinderen uit groep 6. De kinderen hadden de leeftijd van ongeveer 10 jaar. De eerste groep bestond uit drie jongens en kwamen van basisschool de Trinoom uit Eindhoven. We hebben eerst kennis gemaakt en gepraat over het Vredesburo en haar activiteiten. We hadden voor de kinderen een gezamenlijke activiteit in petto: eerst enkele bloempotten beschilderen met het thema: lente en vrede en aansluitend een individuele tekening over wat vrede betekent voor de kinderen. De leukste en de mooiste tekeningen komen in de nieuwsbrief van het Vredesburo. De jongens hebben wat van de dag geleerd en wij hier op het Vredesburo ook. We weten nu wie Bush is.
Het tweede groepje bestond uit drie meiden van de basisschool ‘t Startblok uit Eindhoven. We hebben het eerst over het Vredesburo en haar activiteiten gehad en aansluitend over alle relaties uit hun klas . Maar even serieus: de activiteit van het gezamenlijk beschilderen van de bloempot was geslaagd, er was een mooie creatieve bloempot uitgekomen. De tekeningen van de meiden waren erg mooi en ze hadden wijze teksten erbij geschreven! De bloempotten mochten de kinderen meenemen om in hun klaslokaal te beplanten.

Het was een zeer leuke, gedenkwaardige dag om mee te draaien, om de visie van vrede en lente door kinderogen te zien!

Hier vindt u de foto's en tekeningen van de Roefeldag.

terug

 

JAARVERSLAG 2006