COLOFON

nr. 17 april 2002
redactie: Berrie, Anita, Martin, Rob, Hans, Anton, Bram en Johanna

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven:
Grote Berg 41:
5611 KH Eindhoven:
tel/fax: 040 2444707:
e-mail: info@vredesburo.nl:
Postbanknr: 5265491:
:
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar:
:
De volgende nieuwsbrief zal in juli 2002 verschijnen.:

 

 

 

 

INHOUD:

VOORWOORD

STAGEPERIKELEN

SNIK

EEN WERELDREIS DOOR EINDHOVEN

KOERDISTAN

SYRIË IN EINDHOVEN

AFRIKA

IS DE (MULTICULTURELE) SAMENLEVING MAAKBAAR?

DE BIEB

JAARVERSLAG 2001

 

 

VOORWOORD

Het thema van deze nieuwsbrief lijkt wel te zijn de buitenlandse projecten van het Vredesburo. Koerdistan, Afrika, een wereldreis door Eindhoven, Syrië, de multi-culti samenleving, al deze zaken passeren de revue. Daarnaast zijn er ook een aantal bekendere onderwerpen, zoals daar zijn De Bieb en de Stageperikelen.
Een belangrijk deel van deze nieuwsbrief vormt echter ons jaarverslag. In een vorige nieuwsbrief hebben we weer eens opgeroepen om te doneren. In het jaarverslag kunt U lezen hoe de gelden, die we via deze oproepen, en ook op andere wijze, verkrijgen, besteden.
Tenslotte neemt één van onze medewerkers afscheid, omdat hij elders gaat werken.

 

terug

 

 

STAGEPERIKELEN

Kameraden!

Hierbij ter informatie over het wel en wee van mijn project in zake Globalisering.
Nou, nou. Dacht ik veel informatie te vinden over dit onderwerp kwam ik ietwat bedrogen uit. Er zijn eigenlijk maar vrij weinig boeken geschreven over dit onderwerp. En ik, die als een leek in het bootje stapte die Globalisering bleek te heten. Ik wist wel iets, maar zoals ik de boeken en artikelen bestudeerde die onder mijn ogen kwamen was het zacht gezegd marginaal te noemen. Of op zijn Brabants: " Kwist er ginne flikker vanaf"! Enfin, naar wat zoekwerk kwam ik beetje bij beetje boeken tegen die enkele hoofdstukken of het hele onderwerp behandelden.
Ook informatie op het Vredesbureau heeft mij een goede impuls gegeven om een start te maken.
Welnu wat heeft ondergetekende gepresteerd?
Ik heb getracht om eerst de spelers te identificeren. Over wie gaat het? Wat is het speelveld? Wie zijn de winnaars en verliezers? Waarom globalisering? Ik heb getracht om het neo-liberalisme als basisideologie van het globaliseringsproces duidelijk te benoemen en te beschrijven. Telkens met de vraag :"waar komt het uit voort?" En natuurlijk de motivering van dit geheel. Dit lukt mij aardig tot zover.
Op mijn weg zijn er ook valkuilen. Het probleem is dat veel boeken en artikels al een voorgekookte mening hebben. De werken van mensen, die pro-globalisering zijn, zijn schaarser te vinden. Mijn persoonlijke valkuil is dat ik mij misschien te snel laat meeslepen in de al bekende retoriek van de opponenten van globalisering. Mijn streven is dat ik een helder en bijna steriel beeld geef van globalisering in al zijn voor- en nadelen. Het moet een neutraal boekwerk zijn, waarbij de lezer zelf een oordeel velt. Nog een valkuil is, dat het onderwerp erg breed is. Milieu, arbeiders(rechten), landbouwproblematiek etc., etc., etc. Ik probeer mij niet te laten verleiden om alles te behandelen. Het gevaar is, dat ik dan teveel van mijn pad af ga en dadelijk verdwaal in het moeras globalisering. Zoals ik heb geschreven probeer ik een duidelijk beeld te geven over globalisering an sich.
En als jullie het nog willen weten.Ik heb er zin an!

Bram Wijbenga


We zijn inmiddels weer een paar maanden verder en ook ik ben weer een stuk gevorderd met mijn stage-opdracht. Voor mijn onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de verslavingsproblematiek, heb ik contact gehad met verschillende instellingen die op dit gebied actief zijn. Ook ben ik de straat opgegaan, om aan mensen te vragen hoe zij de problematiek ervaren en of er naar hun gevoel genoeg aan gedaan wordt. De meeste mensen kwamen wel regelmatig in aanraking met verslaafden en ondervonden daar wel enige hinder van, maar toch waren zij over het algemeen wel van mening dat het belangrijk is dat er voldoende aandacht aan besteed wordt. Het is immers niet een probleem dat zichzelf op den duur wel zal oplossen, maar dat dieper geworteld is dan ik zelf aanvankelijk dacht.
In juni zal ik hier voor het laatst zijn; de zomervakantie begint dan en ik begin volgend jaar met een andere studie. Op dit moment heb ik alle informatie die ik verzameld heb samengevoegd, om er een opzet voor een presentatie op school van te maken. Dat is dan ter afronding van dit school-/stagejaar, waarna ik opnieuw een frisse start ga maken.

Groetjes Johanna.
Stage tot dusver!!!

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn Melanie en ik bezig met ons videoproject 'jongeren en subculturen'. We hebben al een aantal jongeren gesproken die zich bewegen in een subcultuurtje.
Zo heb ik een aantal sfeershots genomen in het Dynamo Kaffee waar een aantal punkbands speelden en ben ik me gaan verdiepen in het fenomeen 'straight-edge'.
Ik heb al een aantal interviews met mensen gehad die zich hebben bekeerd tot deze levensstijl.
Melanie heeft o.a. een interview gedaan met een meisje die zich al een tijd beweegt in het gothicwereldje.
Ze laat zien wat voor kleding ze draagt en wat voor muziek ze luistert.

Maar, omdat Melanie heeft besloten om voor 3 maanden ergens anders stage te lopen, ligt ons videoproject een beetje stil. Ik wil samen met Humphry (die vrijwilliger is) me gaan bezighouden met de Molukken. Humprhy is zelf ook Molukker en heeft me een aantal dingen verteld over de situatie daar. Ik wil me samen met hem gaan inzetten voor de Molukken. Op wat voor manier weten we nog niet goed maar daar komen we wel aan uit.

Anton

 

terug

 

SNIK

Nou daar gaat ie dan, ik dan tenminste.

Na twee jaar en bijna twee maanden met (meestal) veel plezier voor het Vredesburo gewerkt te hebben stap ik nu over naar totaal ander werk, binnen dezelfde wereld. Dat wel.
In die twee jaar dat ik voor het Vredesburo gewerkt heb, heb ik deels mijn horizon kunnen verbreden. Anderzijds ben ik ook weer duidelijk tegen mijn eigen grenzen aangelopen.
Ik kreeg de kans om naar de Filippijnen en Turks-Koerdistan te reizen. Zowel hier als daar ontmoette ik fantastische mensen die ondanks alle mogelijke tegenkrachten, in de meest afgrijselijke omstandigheden (en ondanks mijn toch niet misselijke cynisme) toch blijven geloven, blijven werken aan een betere wereld voor iedereen. Echt fantastisch. Deels ligt daar ook mijn kracht. Ik kan me makkelijk aanpassen aan andere situaties, andere culturen, een andere omgeving. Ik kan open en onbevangen makkelijk contact maken en ik ben een scherp observator. Deze ontmoetingen werkten heilzaam op mijn cynisme.
Maar het Vredesburo is een documentatie- én informatiecentrum. Zo makkelijk het voor mij is om documentatie te verzamelen, zo moeilijk is het voor mij om om te gaan met het informatie-overdosis-tijdperk, waarin we leven. Alles wat je weten wilt kun je achterhalen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is informatie over te krijgen, tonnen aan informatie zelfs, met als gevolg dat iedereen meer dan verzadigd is en geen behoefte aan NOG MEER! informatie heeft. Een mens kan maar zoveel bevatten tenslotte. De moeite die ik met die informatieoverdracht heb, gevoegd bij de moeite, die ik heb met de traagheid en arrogantie van grote bureaucratische instellingen waarmee je in dit werk onomstotelijk te maken krijgt, zorgde ervoor dat mijn cynisme een dermate buitenproportionele omvang bereikte. Met andere woorden, het werd tijd om naar ander werk om te zien.

Dat werk was snel gevonden, iets minder snel geregeld maar het resultaat mag er zijn.
Ik ga weer bouwen, terug naar de simpele oplossingen voor simpele problemen. Aan het eind van de dag tevreden op het resultaat van je handen neerkijken en maar hopen dat anderen blijven werken voor een betere wereld. Alle respect en achting voor de collega's en iedereen die ondanks alle problemen toch de energie en wilskracht op kunnen brengen om door te gaan.
Petje af mensen.

Groetjes,

Rob

terug

 

 

EEN WERELDREIS DOOR EINDHOVEN

In samenwerking met Vluchtelingenwerk en het COS werd op 17 maart in het teken van de antiracisme week een 'Wereldreis door Eindhoven' georganiseerd. Melanie en ik namen de coördinatie namens het Vredesburo op ons.

Mensen hadden de kans om een kijkje te nemen bij culturele organisaties en instellingen.
Als houvast waren 2 routes uitgestippeld; door de binnenstad met als startpunt Vluchtelingenwerk en door Gestel met als startpunt Emmaus. Mensen konden o.a. langs bij de Fatih Moskee, wijkcentrum 'De Dommel', Dynamo, Vluchtelingen in de Knel, Palet en nog veel meer.

Ook het Vredesburo had een informatief programma. Zo hadden we Francois-Xavier Kanyamihanda van Dusabane uitgenodigd. Dusabane is een organisatie die zich inzet voor Rwandese in Nederland en Rwanda. Francois vertelde over de hedendaagse politiek in Rwanda en de strijd tussen de Hutu's en Tutsi's.
Hans vertelde over de activiteiten waar het Vredesburo zich mee bezig houdt. Verder werd er een video vertoond van de trip die Martin maakte naar de Balkan.

Melanie en ik zijn nog bij de Fatih Moskee geweest en vluchtelingenwerk. Vooral de Faith Moskee was indrukwekkend en daarom ook de publiekstrekker.

De opkomst voor de stadswandeling was redelijk en daarom vinden we ook dat dit goed initiatief doorgetrokken moet worden naar een volgende keer.

Anton

terug

 

 

 

KOERDISTAN

Door het kale land. Een hoogvlakte zonder bomen, met eindeloos veel rotsen, nog meer rotsen en kort gras daartussen, waar de schapenongestoord proberen te grazen. Waar er meer reliëf in het landschap komt staat Zülküf Peygamber, de berg van de profeet, trots vooraan. Daarachter doemen de sneeuwtoppen op. Kaal en vol grote keien, met af en toe een vruchtbaar dal, van rotsen ontdaan, waar berkenbomen groeien, waarvan het hout zo heerlijk ruikt, als je het stookt. Waar je de contouren van het landschap ziet zoals op een satellietfoto, maar dan recht voor je neus.
Dit land heet Koerdistan, Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris, in het huidige Turkije.

Onlangs was een medewerker van het Vredesburo monitor bij de Newroz viering in Diyarbakir, Koerdistan. Newroz is een eeuwenoude nieuwjaarsviering en een happening van jewelste.
Ondersteund door en in samenwerking met de solidariteitsgroep Koerden is hier een brochure vanuitgegeven. Een reisverslag met politieke aanknopingspunten. Deze brochure met diverse kleurenfoto's vertelt over het land, de hoofdstad Diyarbakir en over de Newrozviering, en is voor 5 euro te bestellen bij het Vredesburo. Deze brochure is ook te zien op onze website:

www.vredesburo.nl/intact/koer/newroz.htm

terug

 

 

SYRIË IN EINDHOVEN

Het Vredesburo staat ook open om service te verlenen aan derden. U weet misschien, dat wij dit altijd belangeloos en voor niets doen. Echter, de kwaliteit van ons personeel gaat verder en soms bieden wij onze service aan voor een bescheiden vergoeding. Zo werden wij gastheer voor 17 Syrische muzikanten, die drie maanden op bezoek zijn bij het Zuidelijk Toneel Hollandia.
Op die manier komen we nog eens iets te weten over die regio en kunnen wij ons werk (en de resultaten daarvan) in de stad verspreiden zonder dat wij overdreven moeten gaan doen. Nu gebeurt dit op natuurlijk en vriendelijke wijze. We houden er ook nog een beetje geld aan over en werken met het theater kan zo veel prettiger en makkelijker zijn dan werken met gemeenteambtenaren, projectontwikkelaars of bestuursleden van culturele organisaties in de stad die uiteindelijk allemaal alleen aan eigenbelang denken. Daardoor komt het, dat wij, sinds de aankomst van deze muzikanten, met aanzienlijk veel meer glimlach rondlopen.
Indien U deze muzikanten ook wilt zien optreden: de voorstelling heet Bacchanten en in mei is de première in Brussel en later in Amsterdam op het Holland festival. Meer info via het Zuidelijk toneel www.hzt.nl/. Ga dan naar producties en kies Bacchanten.

terug

 

AFRIKA en de ontwikkeling van ondersteuning door het Vredesburo

De laatste tijd zijn onze contacten met "Afrika" toegenomen. Dit is gekomen omdat, en dat is sowieso erg positief, mensen naar ons toe zijn gekomen met de vraag of wij konden helpen met het opzetten en bekend maken van de organisaties waarvoor zij werken (Dusabane: vereniging van Rwandezen in Nederland/België en de African Farmers en Fishermen Association uit Ghana). Omdat het Vredesburo, middels het projekt kindsoldaten, al ten dele op Afrika was gericht en enkele jaren geleden al besloten had om Afrika op te nemen als aandachtsgebied, zijn wij daar enthousiast op ingestapt. De rol van het Vredesburo is op dit moment vooral ondersteunend: van het mee helpen schrijven van subsidieverzoeken tot het mede organiseren van een informatiedag ( afgelopen 13 april over Rwanda ). We hopen daarmee te bereiken dat groepen wat sterkere wortels krijgen in de Nederlandse samenleving en dat er, door samen te werken, wat meer deuren voor hen opengaan. Tevens is het voor ons belangrijk om niet, zoals zo vaak gebeurd, over Afrikanen te praten maar met Afrikanen een dialoog te hebben over de sociale en politieke problemen op dit immense continent. We zullen proberen om deze contacten uit te werken en daar in de Vredesweek een centraal thema van te maken en een beeld te schetsen van een aantal aspecten van de Afrikaanse cultuur.
Het werken met deze groepen heeft ook een nieuw gebied geopend voor het Vredesburo. Vanuit de doelstelling is altijd gezegd, dat ondersteunen van groepen een belangrijke taak is. In eerste instantie was dat gericht op collega-vredesgroepen en groepjes, die veel affiniteit hadden met het Vredesburo. Nu worden we gevraagd vanwege onze expertise door groepen, die verder van ons af staan. We beschouwen het ook als compliment voor het werk dat we de afgelopen jaren hebben verzet. Voor de verdere toekomst is het uiteraard de bedoeling, dat we er naar toe groeien, dat we "collega-groepen" worden, die samen kleur geven aan het mondiale veld in Eindhoven en samen activiteiten blijven organiseren.
Naast deze in Eindhoven gegroeide contacten is er ook via internet beweging merkbaar. Ook dit medium wordt gebruikt om vragen aan ons te stellen die uitgroeien tot concrete projektondersteuning "op afstand" We doen dit vanuit onze bekendheid met het Nederlandse landschap wat betreft organisaties/fondsen en het organiseren van activiteiten. Mocht je nu denken : "ik heb eigenlijk ook wel wat vragen liggen waar ik c.q. onze groep graag antwoord op wil hebben" , aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We doen dit ook vanuit de gedachte dat hoe meer activiteiten er gebeuren, hoe sterker we er allemaal van worden en hoe "wijzer" de Eindhovense samenleving.

terug

 

IS DE (MULTICULTURELE) SAMENLEVING MAAKBAAR?

Stadsgesprek

Wij hebben U geïnformeerd over een volgend publieksgesprek dat op 23 mei plaats zou vinden. Zou vinden, omdat wij tot de conclusie zijn gekomen dat het beter is dit gesprek uit te stellen. Wat is er gebeurt dat dit besluit moest vallen?
Allereerst moet gezegd worden dat wij een vrij eigenzinnige werkwijze gebruiken. Wij zien bijvoorbeeld graag dat het gesprek diverse kanten op kan gaan, terwijl het ook zaak is een duidelijk beeld en doel te hebben binnen een dergelijk gesprek. Dit spanningsveld heeft tot gevolg dat diverse kandidaten nogal terughoudend kunnen zijn.
Ten tweede is mei een drukke periode. Wij hadden expres een datum na de verkiezingen gekozen, omdat vlak voor de verkiezingen veel feestdagen liggen. Echter blijkt dat na de verkiezingen ook diverse vakanties zijn. Dit was een tweede reden waarom veel kandidaten de uitnodiging niet konden bevestigen. Bovendien is de politiek minder geïnteresseerd in dergelijke bijeenkomsten na de verkiezingen.
De derde reden is het feit, dat er in Eindhoven al diverse gespreksevenementen georganiseerd worden in deze periode. Niet alleen de politieke bijeenkomsten en het politiek café, ook CRM, het avondgebed, Palet en OVAA organiseren in deze periode gespreksbijeenkomsten. Mede hierdoor zeiden verschillende kandidaten af.

Vanwege deze redenen (en drukte en ziekte) zitten wij nu drie weken voor het geplande gesprek zonder bevestigingen van de kandidaten om deel te nemen aan dit gesprek.
Wij hebben besloten niet te gokken op ons geluk (wat we de vorige keer wel gedaan hebben en op de valreep 4 van de 7 bevestigingen opleverde) en ook om niet de concurrentie met de andere activiteiten aan te gaan. Wij beraden ons nu over een nieuwe datum die wij zullen vaststellen in samenspraak met de kandidaten die wel graag wilde, maar niet konden toezeggen. Denk hierbij aan Jeroen van Sambeeck, Rob van Gijzel, Ayaan Hirsi Ali en Jan van der Veen

Zoals vermeld is er ondertussen nog voldoende te beleven bij het Vredesburo en in de stad Eindhoven.

terug

 

 

DE BIEB

Er is weer nieuw 'leesvoer' in huis. Het NIOD-rapport over Srebrenica hebben we maar niet aangeschaft, want anders zou ons hele budget voor de bieb al op zijn. Een korte Nederlandse versie van het NIOD-rapport en de Engelse integrale vertaling komen op het internet, wij zullen deze downloaden en op Cd-rom zetten. De IKV-brochure over Srebrenica hebben we ontvangen.
We blijven even bij de Balkan. In de bieb staat het stripboek: "Safe Area Gorazde, The war in EasternBosnia 1992 - 95", van Joe Sacco, april 2000, ISBN 1-56097-392-7, Uitgeverij: Fantagraphics Books USA. Een andere manier van lezen. De cartoonist en journalist doet beeldverslag van de verhalen van enkele overlevenden van deze oorlogsperiode. Het is het verhaal van een bijna dode stad en zijn eerste stappen naar wederopbouw. In het engels, maar heel goed te begrijpen en zeer de moeite waard!

Verder zijn er nog twee boekjes binnengekomen in het kader van vredeseducatie. Ten eerste: "Humor als wapen, vredeseducatie met een lach" van Lennart Vriens, ISBN: 90 66654503, Uitgeverij SWP Amsterdam. Hierin staan allerlei voorbeelden van humor door de jaren heen en natuurlijk enkele treffende cartoons. Klein vermakelijk boekwerkje om de wereldproblemen iets te kunnen relativeren.
Het tweede boekje heet: " Zinloos geweld bestaat niet" van Olga Rodenko en Bon van der Haer, ISBN: 90 6653833, Uitgeverij SWP Amsterdam. De auteurs hebben dit werk geschreven vanuit hun ervaring op het gebied van de behandeling en begeleiding van 'moeilijk opvoedbare jeugd'. Ze gaan in dit boekje dieper door op de oorzaken van vormen van geweld die niet zo makkelijk te begrijpen zijn. Zij geven een tegenwicht aan de steeds populairdere opvatting in de samenleving dat er harder opgetreden moet worden tegen ontsporende jongeren. Zij geven een meer psychologische oplossing en willen de discussie hierover open houden.

 

 

 

 

Tot slot heeft onze stagiaire Bram, die zich bezighoudt met o.a. het globaliserings-vraagstuk, een recensie geschreven van het boek: "De stille overname" van: Noreena Hertz; Uitgeverij Contact; Blz:256.
Noreena Hertz geeft met duidelijke argumentatie het gevaar van een globaliserende wereldsamenleving weer. De lage opkomst bij verkiezingen in Europa is weinig verrassend volgens Hertz. Het is geen wonder dat burgers de stembussen, en het parlement zelf negeren als middel om hun eisen en bezwaren te laten horen. In de huidige wereld met maar één ideologie (het vrijemarktkapitalisme), en partijstandpunten die bijna geheel vervaagd zijn, kunnen burgers zich moeilijk identificeren met een politieke partij.
Politieke partijen meten zich zelf niet meer in de links - rechts verhoudingen. Multinationale bedrijven zijn inmiddels net zo omvangrijk als veel nationale staten. 300 Multinationals beschikken nu over 25 % van alle bedrijfsmiddelen ter wereld. Bedrijfsverkopen maken 2/3 van de wereldhandel uit en 1/3 van de wereldopbrengst. De auteur stelt belangrijke vragen:"Met zoveel macht, hoe kan een regering of land dan vrij zijn van enige bemoeienis van deze multinationals? Hoe kan het zijn dat bedrijven miljoenen aan politieke partijen doneren om politieke gunsten te krijgen. Hoe zit het dan met de persvrijheid?" Met zoveel belangen, stelt Hertz, is het goed mogelijk dat het spreekwoord "wiens brood men eet diens woord men spreekt" jammer genoeg waarheid wordt. Eens bepaalde de kerk ons leven, vervolgens de staat, en nu spelen bedrijven die rol. Noreena Hertz weet ook alles te staven met feiten. Mochten lezers denken dat ze te maken hebben met een overtuigd Marxist; sorry jongens, zij ziet in het kapitalisme de enige ideologie die de armoede kan bestrijden. Het boek is makkelijk te lezen en soms kun je de woede goed merken van mevrouw Hertz. Wat houden begrippen als democratie, persvrijheid en arbeidsrechten in, in een wereld die constant veranderd en steeds meer een uniform geheel wordt? Ik vond dit een heel leerzaam boek en raad dit boek aan een ieder aan die meer wil weten over globalisering in de wereld van nu.

 

terug