COLOFON

nr. 12, januari 2001

redactie:
Berrie, Anita, Rob, Sean, Renate, Saman

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: vredesb@iae.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in april 2001 verschijnen.


INHOUD:
REDACTIONEEL
STAGEPERIKELEN
DE BIEP

FILIPPIJNEN SPECIAL
REDACTIONEEL


In dit nummer hebben we een special over de Filippijnen. Rob is net terug van zijn verblijf daar. Hij heeft hierover een aantal artikelen geschreven, die we in deze editie publiceren. Er staan een aantal afkortingen en termen in zijn artikelen, waarvan de uitleg aan het einde van zijn artikelenreeks staat. We zullen hier zeker in de komende nieuwsbrieven op terug komen. We hopen dan ook aan te kunnen geven, wat we concreet met de informatie gaan doen.
Daarnaast zijn er nog enkele vaste rubrieken. In Stageperikelen neemt Sean afscheid, zijn halfjaarsstage zit er voor hem op. Nienke is eerder al gestopt met de opleiding en dus ook met de stage. Twee nieuwe stagiaires stellen zich voor.
Tevens wordt er een boek uit onze bibliotheek besproken in de rubriek De Biep.TERUG

STAGEPERIKELEN

 SEAN

Mijn stage zit er nu helaas echt helemaal op, ik moet maandag weer gewoon naar school toe, en dat vind ik wel jammer.
Ik had dus in de vorige brief gezegd, dat ik het me het afgelopen halfjaar met jongeren en muziek bezig heb gehouden. Ik wou eerst een video presentatie gaan maken over het hoe en wat in Brabant, dit is door omstandigheden niet gelukt en dat vind ik wel jammer. Ik ben bij een hoop verschillende mensen geweest, van de gemeente en programmeur van een poppodium tot aan bezoekers en muzikanten zelf.
Ik heb het afgelopen halve jaar als een ontzettend leerzaam ervaren en dat is ook wel duidelijk geworden bij mijn eindgesprek.
Ik wil iedereen van het Vredesburo dan ook heel erg hartelijk bedanken voor het afgelopen half jaar.

Groetjes
Sean van Asten

 

RENATE

Hoi, ik ben Renate. Ik loop stage bij het Vredesburo vanaf 22 januari tot half juni. Ik zal eerst wat over mezelf vertellen. Ik kom niet uit Eindhoven, maar uit Deurne en ik ben 18 jaar oud (en wordt tijdens mijn stage nog 19). Ik studeer op het ROC ter Aa college in Helmond, de studie Sociaal Cultureel Werk. Omdat ik het leuk vind om me met dingen bezig te houden, die in de wereld gebeuren lijkt het Vredesburo mij een leuke stageplaats.
Tijdens mijn stage ben ik van plan om me bezig te houden met vluchtelingen en asielzoekers. Ik wil een project op gaan zetten met AMA’s, over asielzoekers/vluchtelingen. En ik wil daar iets creatiefs mee gaan doen: een fotoreportage maken of een videoband gaan maken. Ik hoop dat jullie nu een beetje een beeld van mij hebben gekregen en wat ik bij het Vredesburo wil gaan doen, en ik hoop natuurlijk dat het een leuke stage wordt.

SAMAN

Mijn naam is Saman Shamoun. ik kom oorspronkelijk uit Irak en ik woon zeven jaar in Nederland en ik woon in Someren. Ik ben 25 jaar oud en ik doe de opleiding S.C.W. (sociale cultureel werk) op het ROC ter AA in Helmond, ik loop nu stage op het Vredesburo in Eindhoven. En ik loop hier stage tot en met 11 juni. Wat ik van mijn stage wil bereiken is dat ik een competitiedag voor de allochtonen wil organiseren.

Mijn hobby’s zijn voetballen, uitgaan, vechtsport, fitnessen, hardlopen en muziek luisteren en zeker computeren.TERUG

DE BIEPSoms moet men opruimen en weet men niet direkt waarheen met de boeken. Boeken met als onderwerp oorlog en vrede zijn hier altijd welkom, ook al zijn we veel te klein behuisd. Dubbele exemplaren kunnen we verkopen op een eventuele rommelmarkt in de toekomst of weggeven aan geïnteresseerden. Vlak voor de kerst kregen we dan ook een flinke doos boeken voor de bibliotheek, daarvoor onze dank. Na een vluchtige blik door de stapels viel mijn oog op een exemplaar met als titel:”Gandhi, his gift of the fight”.Een Indiase uitgave in het engels. Twee mensen beschrijven de impact van Mahatma Gandhi’s persoonlijkheid op hun eigen leven. Jehangir Patel is een Indiase zakenman en runt het oude familiebedrijf in de katoenindustrie. Marjorie Sykes is een engelse lerares, die haar werkbare leven in India doorbrengt en het Indiase staatsburgerschap heeft aangenomen. Hun contacten met Gandhi waren voornamelijk gedurende de laatste tien jaar van zijn leven. De eerste regel van het voorwoord luid vrij vertaald:” De fascinatie van Gandhi ligt in zijn veelzijdigheid: er zijn evenveel ‘Mahatma Gandhi’s’ als mensen die hem ontmoet hebben - iedereen zag hem weer iets anders”. Zo ook deze twee mensen, ze geven hun persoonlijk beeld weer van de Gandhi zoals ze hem hebben ontmoet.Voor de duidelijkheid staat in het boek de nodige achtergrond informatie zodat de lezer niet helemaal met Ganhdi’s leven, zijn speciale band met de dichter Rabindranath Tagore en de geschiedenis van India bekend hoeft te zijn.