de Vergeten Archipel
Mindanao 2000
Reisverslag Rob Swinkels
Links m.b.o. Filippijnen

de FILIPPIJNEN site van het Eindhovens Vredesburo

 

In het kader van haar stageproject heeft Arianne Buysen in 2000 de brochure : "De Filippijnen; Aandacht voor een vergeten Archipel" geschreven. In deze brochure gaat haar aandacht met name uit naar de desastreuze gevolgen van de "New Mining Act" waarmee de Filippijnse overheid haar bodemschatten in de uitverkoop deed met alle desastreuze gevolgen voor het landschap, milieu en de lokale (inheemse) bevolking.

Daarop volgend kreeg het plan om het niet bij deze brochure te laten maar om verder doelgericht contacten te leggen met organisaties op de Filippijnen en dan met name projecten met betrekking tot mensenrechten, inheemse volkeren, onderwijs en milieu verdere vorm met de oriëntatie reis die Rob Swinkels rond de jaarwisseling ondernam. In zijn reisverslag is de aandacht deels verlegd naar de problematiek rond de gewapende conflicten op de Filippijnen. Met name het conflict tussen de Filippijnse regering en de Moslim bevrijdingsbeweging, MILF, was op dat moment weer in alle hevigheid op gelaaid. Verder trokken de diverse initiatieven van verschillende NGO's om tot meer wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen (inheemse volken/Lumads, Moslims en Christenen/kolonisten) te komen, sterk de aandacht. Het zogehete TriPeople/ TriPeace idee. Hierdoor ligt het focus van de reis en het verslag op het eiland Mindanao. In de nabije toekomst krijgt het project verdere navolging in meer specifieke informatieprojecten. Naast een algemene 'projectwijzer' met informatie over uiteenlopende Non Gouvernementele Organisaties (NGO's) en diverse interessante projecten zal met name de Filippijnse organisatie LAFCCOD en één van hun specifieke projecten gericht op én de bescherming van het zeemilieu én de sociaal-economische ontwikkeling van de lokale vissersgemeenschappen extra belicht worden in schrift en beeldmateriaal. Een heel interessante combinatie, maar hierover in de nabije toekomst dus meer.