Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:C 4.88 
Titel:India werken aan wonen 
Auteur:  
Samenvatting: Als arme stedelingen in India gevraagd wordt waar zij de voorkeur aan geven: goede huisvesting of werk, dan zullen zij unaniem voor het tweede kiezen. Dit boek wil dan ook verder gaan dan alleen het beschrijven van de woonsituatie in krottenwijken. Krottenwijken zijn immers slechts symptomen van een allesomvattend armoedeprobleem. Er zullen daarom in dit boek koppelingen worden gelegd naar bijvoorbeeld sociale relaties in krottenwijken, politieke macht en werkgelegenheid. De eerste helft van dit boek behandelt aard en omvang van de verstedelijking, het Indiase overheidsbeleid inzake huisvesting en het netwerk van belangengroepen (slumleider, speculanten, ambtenaren, politici) in krottenwijken. Een structurele verandering ten goede in de huisvestingsproblematiek valt eigenlijk alleen te verwachten van de bewoners zlf. De laatste hoofdstukken gaan over de wijze waarop krottenwijkorganisaties zich te weer stellen tegen ontruimingen en strijden voor legalisering van sloppenwijken, betere voorzieningen, werkgelegenheid en zeggenschap in planning en uitvoering van huisvestingsprojecten. "India, werken aan wonen", sluit af met een oproep de "gezamenlijke krottenwijkorganisaties in India" in hun acties te steunen.  
Redactie: Twan Custers eindredactie 
Uitgever: Landelijke India Werkgroep 
Jaar van uitgave: 1987 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90 800022 7 5 
Editie:  
Ondertitel: de huisvestingsproblemen van 50 miljoen krottenwijkbewoners 
Foto's: zwart/wit 
Opmerkingen: enkele tekeningen en tabellen, voorin een landkaart. 
Aantal pagina's: 79 
Serie:  
Trefwoorden: India, verstedelijking, krottenwijken, slums, armoede, werkgelegenheid, politiek, huisvestingsprobleem, wonen, speculanten, ambtenaren, slumleider, sloppenwijken, huisvestingsprojecten, huisvestingsbeleid, geschiedenis,