Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:C 4.87 
Titel:Laat de sterksten overblijven. 
Auteur: Cornelie Quist 
Samenvatting: (1986!) De kleine boer in de Derde Wereld staat op dit ogenblik volop in de belangstelling. Men is zich ervan bewust dat zonder de kleine boeren en boerinnen de problemen rond economie en voedselvoorziening niet opgelost kunnen worden. Cornelie Quist meent ons mee naar Sri Lanka. Op intrigerende wijze stelt ze de vraag: hoe ziet het leven van de arme plattelandsbevolking er concreet uit? Ze komt tot de onthutsende conclusie dat de plannen die vanuit het Westen worden aangedragen tot gevolg hebben dat de armoede is toegenomen. De titel:'Laat de sterksten overblijven is een uitspraak van de president van Sri Lanka, J.R. Jayewardene. het boek toont aan dat het grotendeels aan de door de UNP-regering gevolgde economische politiek te wijten is dat de groei in inkomen is blijven steken bij de plaatselijke elite. Van een 'trickle down' effect is op Sri Lanka geen sprake. De verschillen tussen arm en rijk nemen toe en meer en meer mensen komen onder de armoedegrens. Een verpaupering van het platteland. Nederland onderhoudt een intensieve ontwikkelingsrelatie met Sri Lanka. Een relatie die er vooral op gericht is Nederlandse experts en Nederlands bedrijfsleven meer ruimte te geven. Een negatieve ontwikkelingsstrategie, stelt de auteur.Ze geeft een alternatief: de positie van organisaties van boeren en boerinnen dient te worden versterkt. Met tal van voorbeelden en interviews illustreert ze haar stellingname. Hierdoor is het boek niet alleen voor de wetenschap interessant, maar juist ook toegankelijk voor mensen die belangstelling hebben voor de ontwikkelingsproblematiek in het algemeen. Centrale stelling in het boek is een uitspraak van de ontwikkelings-expert Gamini Iriyagolla: "Als een rijker land de machtige elementen in een arm land aanmoedigt om mensenrechten te schenden in naam van ontwikkeling en internationale samenwerking, dan moeten de fundamenten en motivatie van 'ontwikkelingshulp'ter discussie worden gesteld'.  
Redactie: Udo Sprang 
Uitgever: Sri Lanka Werkgroep Nederland  
Jaar van uitgave: 1986 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90-71692-01-9 
Editie:  
Ondertitel: De boerenbevolking van Sri Lanka 
Foto's: enkele zwart/wit 
Opmerkingen: diverse landkaartjes, enkele tabellen en grafieken. 
Aantal pagina's: 95 
Serie:  
Trefwoorden: Sri Lanka, ontwikkelingshulp, boeren, platteland, Nederlands, landbouw, geschiedenis, kolonie, onafhankelijkheid, UNP, SLFP, liberalisatie, productieverhoging, multinationale ondernemingen, Het Mahaweli Ontwikkelingsprogramma, zelforganisatie, verzet, stuwdam, mensenrechten, cocosboom,