10/11/2023

ELKE OORLOG IS EEN OORLOG TEGEN KINDEREN

I.v.m. de Internationale dag voor RECHTEN van het KIND,

Laten we de stem van kinderen zijn,

Actie met voordrachten, gedichten en muziek

Zaterdag 18 november 2023, 14:00 – 16:00

Op het 18 septemberplein, Eindhoven