10/01/2018

Think global-vote local : onder deze titel wordt op woensdagavond 7 febr. vanaf 19:30u in de Wereldwinkel, Hoogstraat 275, in Eindhoven een informatieve bijeenkomst gehouden met politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Thema is: ‘Eindhoven als wereldstad: gevolgen en consequenties voor het gemeentelijke beleid’. Thema’s die hierbij aan de orde komen :

* de multiculturele samenleving in Eindhoven als uitdrukking van een globaliserende wereld;

* hoe om te gaan op stedelijk niveau met de Global Goals van de VN;

* gemeentelijke beleid aangaande mondiale bewustwording;

* de positie als ‘wereldstad’: focus op technologie en design.

Er zal een paneldiscussie zijn aan de hand van een aantal stellingen. Uiteraard zal ook het publiek gevraagd worden om te reageren en zich te informeren over de verschillende standpunten. Na de discussie is er gelegenheid om in informele sfeer verder van gedachten te wisselen.

Deze bijeenkomst is tevens de startbijeenkomst van groepen die verenigd zijn binnen mondiaal Eindhoven.

Voorafgaand aan de activiteit kan men deelnemen aan het ‘solidariteitsdiner’ vanaf 18:00u. De kosten hiervan bedragen 9 euro (een gedeelte van dit bedrag gaat naar een goed doel).

Men dient zich hier voor op te geven via info@vredesburo.nl.