21 september 2010

COLOFON

nr. 54 oktober 2011

redactie: Hans, Richard, Bart, Oya, Berrie, Anita, Guus (foto's)

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in december 2011 verschijnen.

 

INHOUD

Redactioneel
StagePerikelen
Raar maar waar
De Bieb
De blaadjes
Zijn en doen!
Vrede kun je leren

Werkplan 2012

 

REDACTIONEEL


Door omstandigheden, die te maken hebben met de zwakte van het menselijke lichaam, zijn we deze keer weer eens aan de late kant. Dit betekent, dat u deze nieuwsbrief aan het eind van oktober en misschien zelfs wel aan het begin van november ontvangt. Maar hij is wel weer de moeite waard.

In het afgelopen jaar hebben we hier drie bijzondere stagiaires gehad. Van een hebben we eigenlijk niets gehoord. Hij heeft een tijd in Japan verbleven, waarbij hij vergeten is om af en toe eens contact met ons op te nemen. De andere twee (Samira en Bart) hebben veel voor ons betekend en we zijn blij, dat ze nog steeds, maar nu als vrijwilliger, bij ons actief zijn.

Dit jaar hebben we weer twee bijzondere stagiaires. Ze stellen zich in deze nieuwsbrief voor.

In deze nieuwsbrief staat traditioneel ook het werkplan voor 2012. Hierin kunt u lezen wat de plannen zijn voor het komende jaar. Er is speciaal aandacht voor de activiteiten op het gebied van de vredeseducatie. Dit zal de komende jaren een speerpunt van onze activiteiten worden. In dat kader start in deze nieuwsbrief ook een nieuwe rubriek genaamd: Vrede kun je leren. Hierin zullen elk kwartaal de resultaten van de inspanningen op het gebied van de vredeseducatie worden toegelicht.

Verder: o.a. nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek in De Biep en een beschrijving van een tijdschrift uit ons bestand in De Blaadjes. De boeken zijn bij ons te leen. Kijk hiervoor op onze website. Daar vindt u een (nog niet volledige) catalogus. U kunt hieruit boeken lenen. Neem hiervoor contact op met ons. De tijdschriften zijn alleen bij ons te lezen. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden terecht. We hebben ook oudere jaargangen van alle tijdschriften. Als u daarin wilt zoeken, laat het ons dan van te voren even weten. We moeten deze dan in ons archief opzoeken.

De volgende nieuwsbrief zal voor het eind van dit jaar verschijnen.

terug

STAGEPERIKELEN

Afgelopen maanden heb ik met veel plezier bij het Vredesburo doorgebracht.
Ik heb het project rondom cyberpesten opgezet. Het is een interessante ervaring geweest om mijn taalgebruik aan te passen aan de leerlingen.

Daarnaast heb ik veel geleerd over hoe het sociale werk in elkaar steekt. Hoe de opvattingen daarover in de afgelopen jaren veranderd zijn. Het ontdekken dat ik inderdaad goed contact kan maken met anderen is wel belangrijk.

Dit kwam praktisch naar voren in de begeleiding van anderen. Alle stagiaires, van taalstagiaire tot de nieuwe stagiaires ondersteun ik. Ik help ze met de zaken die ze schrijven en de zaken die ze aan het voorbereiden zijn. Ik vind het erg leuk om anderen te helpen na te denken op hun eigen pad.

Uiteindelijk heb ik mijn eigen les ook in de praktijk kunnen brengen. Het blijkt erg leerzaam om uiteindelijk met een klas zelf aan het werk te gaan. Het wordt pas echt duidelijk of een les werkt op het moment dat je hem ook daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. Ik vond het erg opvallend, maar niet verbazingwekkend, dat het vertrouwen pas later in de les groter werd. Later in de les kwamen er meer verhalen los. Het was een enorme kick om voor de klas te staan, ik ging met een ‘high’ naar huis.

De toekomst is en blijft onzeker. Komende tijd weer een betaalde functie vinden. Tot dan blijf ik met veel plezier actief binnen het Vredesburo.

Bart Fievez

terug

Wie ben ik :
Ik ben Oya Turkeli geboren in Eindhoven ben 21 jaar oud. Ik zit op school voor Sociaal Cultureel Werk op niveau 4, 2e leerjaar.Ik ben naast een student ook een moeder, heb een zoontje van 4 jaar oud, die ook op school zit.
Ik woon nog bij mijn ouders en ben een alleenstaande moeder. Ik ben een gemotiveerde leerling die nog veel moet bereiken.

Wat wil ik leren op stage :
Ik loop stage op het Vredesburo te Eindhoven.
Ben hier pas mee begonnen. Ik heb het naar mijn zin, mijn collega’s zijn aardig en mijn begeleider is ook een ervaren man. Ik kan hier zelfstandig aan de slag met mijn projecten.
Ik wil graag leren om een project te op te zetten en activiteiten uit te voeren.

Waarom heb ik gekozen voor SCW:
Ik ben van nature sociaal ingesteld. Het geeft mij voldoening mensen op weg te helpen uit verschillende lagen van de bevolking, met verschillende culturen en verschillende leeftijden. Ik ben erg geïnteresseerd in leiding geven, activiteiten uitvoeren en projecten opzetten.
Ik vind de opleiding heel erg leuk, de lesstof is niet erg moeilijk. Je leert veel op school, bijvoorbeeld om samen te werken.
Hierna wil ik doorstuderen op HBO als pedagogische hulpverlener.

terug

Hallo allemaal,

Ik ben Richard van Dijk, ik ben 20 jaar. Ik volg de opleiding SCW (Sociaal Cultureel Werk), dit is mijn eerste jaar. Voor mijn opleiding loop ik stage bij het Vredesburo. Wat ik ga doen bij het Vredesburo: ik ben bezig aan een muziekalbum, waarmee ik jongeren duidelijk wil maken dat je beter naar school kunt gaan dan dat je in de criminaliteit gaat. Ik wil daarvoor een optreden geven, want jongeren zijn vaak geïnteresseerd in optredens en dergelijke. Ook wil ik voorlichtingslessen gaan geven op scholen en dan het liefst op scholen met probleemjongeren. Voorlichtingslessen over waarom je beter je school kunt afmaken dan dat je de criminaliteit ingaat. Nou zou u kunnen zeggen maar wat weet jij daar van af. Ik heb het zelf meegemaakt, Reclassering, Jeugdzorg, GGZ, JPP en noem maar op. Dus ik weet waar ik het over heb en wat beter is. Ik heb zelf ook een straf van 18 maanden achter de rug en ik ga ook weer naar school. Tegenwoordig is een diploma het belangrijkste wat er is. Ik hoop de jongeren te kunnen motiveren en aan te spreken hiermee.

terug

RAAR MAAR WAAR

Munitiedepot onder nucleair complex

Het noorden van Frankrijk lijkt de afgelopen jaren te zijn ontsnapt aan een ramp. Onder een nucleaire installatie uit 2003 werd een munitiedepot uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Daarin lagen maar liefst 253 granaten. Dat hebben de atoomautoriteiten in Parijs vandaag laten weten aan Franse media. De granaatopslag werd begin deze maand gevonden toen de bodem werd gesaneerd. Bovenop de munitie werd licht radioactief afval verwerkt. De installatie ligt tussen Nancy en Troyes. In het gebied werd tijdens de Eerste Wereldoorlog ( 1914-1918 ) hevig gevochten.

19-10-11 Spits

GEVLEUGELDE WOORDEN

"Indien er onder de zaken van den sterfelijken mens iets is, waarmee moet worden afgedaan, iets waarvan het plicht voor ieder is om het door elk wettig middel te voorkomen, het af te wenden of er zich tegen te verzetten, dan is dit ééne zonder twijfel de oorlog."
Erasmus  (Holland, Zwitserland)

terug

DE BIEB

Er zijn weer enkele nieuwe boeken aan de bibliotheek toegevoegd. Van de Zusters van de Strijpsestraat hebben we een doosje brochures en boeken gekregen, waarvan de volgende boeken in onze bibliotheek zijn te vinden:

“Vredes- en Demonstratie Liederen”, verzameld door Nelly Koetsier, Uitgeverij Luyten, 1983, 147 pagina’s; “Ethisch beleggen, investeren in duurzaamheid”, Uitgave AO reeks, Actuele Onderwerpen B.V., 2000, 22 pagina’s; “Bondt genootschap”, solidariteit tussen vrouwen, door Jeanne van den Heuvel en Agnès Elling, Uitgave van EVA Vrouwen Economie en Armoede en Commissie Oriënteringsdagen Utrecht, 1994, 48 pagina’s; “Reizen door de tijd, van Economica naar Utopia”, door Gusta Schoenmaker en Agnès Elling, Uitgave van CISO Utrecht, 1996, 53 pagina’s; “Wit over zwart, beelden van zwarten in de westerse populaire cultuur”, Uitgave van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1989, 40 pagina’s; “En zij lachte en het lichtte, scepsis als grondslag voor het zien van vrouwen,” Uitgave van de protestantse stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en de lectuurvoorlichting in Nederland, 1989, 97 pagina’s; “Genezen verklaard”, van Graham Greene, Uitgeverij Contact, 1973, 234 pagina’s; “Sharon en mijn schoonmoeder, oorlogsdagboek uit Ramallah”, van Soead Amiry, Uitgeverij Prometheus, 2005, 216 pagina’s; “Als een tweederangs burger”, Roman van Buchi Emecheta, Rainbow Pocket, 246 pagina’s; “Met recht een vrouw. Het VN-Vrouwenverdrag toegelicht”, door W. Evenhuis en E. van Eijk, Greber uitgever & distributeur, 2001, 56 pagina’s; “Enforcing the charter for the rights and freedoms of women in the Kurdisch regions and diaspora”, Uitgave KHRP, 2005, 72 pagina’s; “Thirteen bullets”, Uitgave KHRP, 2005, 43 pagina’s. - “Fact-finding mission report”, by Edel Hughes & Saniye Karakas, Uitgave KHRP, 2009, 58 pagina’s; “Taking cases to the European Court of Human Rights”, by Kerim Yildiz & Lucy Claridge, Uitgave KHRP, 2006, 164 pagina’s; “Legal Review deel 10 2006" , uitgaven KHRP, 263 pagina’s; “Legal Review deel 11 2007", uitgave KHRP, 289 pagina’s; “Legal Review deel 12 2007", uitgave KHRP, 319 pagina’s. (Deze laatste exemplaren staan op een aparte plank over de Koerdische kwestie.)

Geen vijanden“Geen vijanden. 1000 dagen in Israël en de Palestijnse gebieden”, Anne de Jong , Uitgeverij Maarten Muntinga, 2011, 240 pagina’s,met een voorwoord van Jan Pronk.

In Nederland worden we dagelijks overspoeld met mediaberichten uit het Midden-Oosten. Gruwelijke beelden van terroristische aanslagen en bombardementen, afgewisseld met politieke analyses voor of tegen Israël en Palestina. Weinig conflicten doen de gemoederen zo hoog oplopen. Waar wij echter zelden over horen, zijn de vele Israëliërs en Palestijnen die weigeren elkaars vijand te zijn. Antropologe Anne de Jong woonde meer dan twee jaar in Israël en de Palestijnse gebieden, waar zij onderzoek deed naar de gezamenlijke vredesinitiatieven van Israëliërs en Palestijnen. Dit boek is niet pro-Israël of pro-Palestijns, maar belicht juist de kant van de mensenrechten. Het geeft een unieke kijk op het leven van ‘de mensen achter het nieuws’ en het pleit voor een heel andere kijk op het Israël-Palestinaconflict.
“Anne de Jong laat in dit boek zien hoe moeilijk het is om te kiezen voor de mensenrechten i.p.v. voor een groepering. Degenen die dat namelijk doen worden gemakkelijk misverstaan. Ze besluit haar boek met een indrukwekkend verslag van de Gaza Freedom Flotilla: de internationale vredesvloot van tientallen schepen die in 2010 humanitaire goederen naar Gaza probeerden te krijgen. In dit boek laat ze zien dat vreedzaam protest en verzet wezenlijk moeilijker is dan gewelddadig verzet. Je kunt pas echt kiezen voor geweldloos verzet als je ook je eigen angst overwint en bereid bent je volledig kwetsbaar op te stellen. Maar wie dat doet mag er ook van uitgaan dat geweldloos verzet meer uitzicht biedt dan geweld.” Aldus Jan Pronk in het voorwoord.

Guernica“Picasso en Guernica, een meesterwerk en zijn maker”, van Alain Serres, Uitgeverij Ludion, 2009, 55 pagina’s.

NBD|Biblion recensie: De auteur laat (jonge) lezers kennismaken met Pablo Picasso’s meesterwerk ‘Guernica’. Eerst gidst de auteur je door het leven van Picasso, te beginnen met zijn jeugdjaren eind 19e eeuw in Spanje (zo lezen we ondermeer dat Picasso’s vader hem al op 13-jarige leeftijd een atelier schenkt in Barcelona). Verder gaat de auteur in op Picasso’s leven in Parijs en zijn artistieke ontwikkeling. Een keerpunt vormt de Spaanse Burgeroorlog. Na een schets van de context van het bombardement op Guernica volgt een uitgebreide bespreking van Picasso’s artistieke verwerking daarvan (met ook oog voor andere werk uit die periode). Middenin vinden we een grote, uitklapbare reproductie in grijstinten van ‘Guernica’. Daarna wordt de rest van Picasso’s oeuvre bekeken. Centraal bij dat alles staan de beelden (enkele foto’s en vooral veel tekeningen en schilderijen), die op een fel gekleurde of (bij de werken over de oorlog) zwarte achtergrond staan. Serres’ teksten zijn beknopt, maar doorleefd; volwassen taalgebruik. Een mooi kunstboek, dat noch belerend noch te complex is. Hardcover, groot formaat, grote letter. Voor geïnteresseerden vanaf ca. 12 jaar.

Opstandland“Opstandland, de strijd om Afghanistan, Pakistan en Kasjmir”, door Gie Goris, Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen, 2011, 364 pagina’s.

Het ergste conflict van onze tijd verklaard. Een eyeopener. Afghanistan verkeert al dertig jaar in een permanente staat van oorlog. In en rond die heksenketel is heel wat ellende ontstaan die onze wereld tot op heden tekent. Er is binnenlandse opstand in Afghanistan, Pakistan en Kasjmir. Er zijn de regionale conflicten die tot China, Iran en Rusland reiken. En er is de westerse geopolitiek die rechtstreeks verbonden is met de groei en de impact van het internationale Jihadisme. Maar wat weten we echt over de oorzaken en gevolgen van een oorlog waarin ook Belgische en Nederlandse militairen meevechten? ‘Opstandland’ bevat het even fascinerende als brutale verhaal van de implosie van de Afghaanse staat, de vete tussen twee atoommachten (India en Pakistan) en de strijd om de wereldmacht in de 21ste eeuw. Met veel verve slaagt Gie Goris erin om dat kluwen van conflicten te ontrafelen en de verborgen geschiedenis van dit subcontinent aan het licht te brengen.

terug

De Blaadjes

Security and human rightsSecurity and human rights
Volume 22 - 2011 – nr. 2

Verschijnt 4 keer per jaar.
Security and human rights is een tijdschrift, dat gewijd is aan onderwerpen, geïnspireerd op het werk en de principes van de OCSE (Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa). Het doel is het denken te stimuleren over kwesties als het beschermen en bevorderen van de mensenrechten in een wereld waar de veiligheid (ogenschijnlijk, red.) ernstig wordt bedreigd. Het tijdschrift heette vroeger de Helsinki Monitor. Het heeft zijn huidige naam in 2008 gekregen, omdat de naam de inhoud niet meer dekte.

Thema’s zijn:
· Conflictpreventie;
· Mensenrechten;
· Minderheden;
· Het bouwen van democratie; en
· Veiligheid door samenwerking.

Het tijdschrift probeert op een wetenschappelijke wijze aandacht te besteden aan de thema’s , waarover ze publiceren. Dit betekent, dat er in het algemeen geen illustraties in het tijdschrift te vinden zijn, maar des te meer annotaties. De artikelen worden degelijk onderzocht en op een zo neutraal mogelijke wijze opgeschreven. Dit kan het tot taaie stof maken, maar het is altijd interessant om te lezen.
De artikelen in deze uitgave zijn o.a.: Een interview met Jaap de Hoop Scheffer over de effecten van de verschuivende machten in de wereld en het effect daarvan op regionale veiligheidsorganisaties, zoals de NAVO en de OCSE.
De relatie tussen terrorismebestrijding en discriminatoire tendensen in de Europese Unie.
Hervorming van de veiligheidsorganisaties in autoritair geregeerde landen: de ervaring van de OCSE in Centraal Azië.
Veiligheid in een multi-etnisch Rusland. En nog veel meer.

Zoals je van een tijdschrift van dit kaliber kunt verwachten staat er ook een uitgebreide recensie in van een gespecialiseerd boek over de wetten t.a.v. minderheden in de EU.

De bijdragen aan het tijdschrift worden geleverd door gerenommeerde wetenschappers en experts uit diverse landen van het EU-gebied en daarbuiten.

GEVLEUGELDE WOORDEN

"Wij moeten er voor zorgen niet alleen vrede te stichten, maar ook vrede te handhaven. Dit zal evenwel nooit mogelijk zijn, tenzij we overtuigd worden, dat rust beter is dan onrust, recht beter dan onrecht, het zich bemoeien met eigen zaken beter is dan het zich mengen in die van anderen."
Isocrates  (Griekenland)

terug

ZIJN EN DOEN!

Standwerk

Folkwoods

Folkwoods

Andere mert

Het Vredesburo, samen met Books4Life, op de Andere Mert in Geldrop.

21 september 2011: Internationale dag van de Vrede

Naar aanleiding van VN Wereldvredesdag hebben we op 21 september een markt georganiseerd in het centrum van Eindhoven.
Het opzetten was nog een heel gedoe. Bij aankomst op het 18 septemberplein stonden een aantal vriendelijke jongeren ijsthee uit te delen. Eigenlijk op de plek die wij zelf in gedachten hadden. Ze wilden gelukkig zonder problemen inschikken. Daarna kon het wachten beginnen. De man met de stands liet op zich wachten. Ze arriveerden op tijd, bijna tegelijk met de mannen van de ballonnen. Een prachtig Vredesteken werd opgehangen! Dit trok zeer zeker de aandacht van het winkelende publiek. Hopelijk werden daarmee de gedachten op dat moment even afgeleid van hun zware tassen naar de situatie van anderen.
Het Vredesburo was daar natuurlijk niet alleen. We werden vergezeld door Amnesty International, Vluchtelingen in de Knel en Kleurrijk Eindhoven. Amnesty International en Vluchtingen in de Knel vroegen de mensen om kaarten te sturen aan de mensen die vast zaten of die het nu erg moeilijk waren. Daar was behoorlijk animo voor! Kleurrijk Eindhoven bracht muziek mee en trok daarmee weer bijzonder de aandacht.
Rondom de stand van het Vredesburo was het vaak wat rustiger. Diegenen die kwamen bleven vaak hangen en er werd zinnig van gedachten gewisseld over de wereld waarin wij leven.
Stagiaires Oya en Richard besloten niet af te wachten. Zij gingen het centrum in en deelden de ‘Groeten uit Eindhoven’ kaarten uit. De reacties van de mensen waren zeer positief.

Zo was 21 september een zinnige dag. De vredesballonnen hebben de gevel van het Vredesburo nog een aantal dagen langer versierd. Daarmee werd de aandacht nog wat langer vastgehouden. Immers elke dag zou een dag van de vrede moeten zijn.

 

Speeddate.


Op 27 september zijn we gaan speeddaten De website van het Vredesburo bestaat nu al meer dan 10 jaar in min of meer dezelfde vorm. In die tien jaar is hij wel verder uitgebreid en uitgedijd. We zijn nu zover, dat er kleur noch vorm, kraak noch smaak, in te herkennen is. Een tijd terug hebben we van Stichting Supportpunt in Eindhoven het aanbod gekregen om ons in contact te brengen met een aantal vormgevers, die samen met ons aan een nieuwe website zouden kunnen gaan werken. Dit is op 27 september gebeurt in de vorm van een speeddatebijeenkomst. Hierbij kwamen een groep maatschappelijke organisaties, die hetzelfde willen als wij (namelijk een nieuwe website), samen met een groep vormgevers. In korte sessies van 10 minuten legde elke organisatie aan een vormgever uit, wat hun wensen waren aan elke vormgever, die bij hen aanschoof. Daarna, werd er door de vormgevers, in overleg met de organisatie, gekeken wie ging samenwerken met welke organisatie. Wij zij gewkoppeld aan een jonge enthousiaste vormgeefster en we zullen samen gaan werken aan een nieuwe opzet voor onze website. We hopen u hier in de toekomst meer over te kunnen berichten.

Speeddate

terug

VREDE KUN JE LEREN

Op pad met Geart uit Groningen

Vanuit het verleden is de afspraak gemaakt dat het Vredesburo mee zou lopen met een aantal lessen voor groep 7 en 8 gegeven door het Vredes informatie Centrum uit Groningen. Het Vredesburo heeft weinig specifieke ervaringen met deze groepen en vanuit Groningen worden hiervoor al jarenlang lessen verzorgd. In het kader van de afspraken aangaande vredeseducatie met de gemeente, was het voor het Vredesburo ook vanzelfsprekend dat ook aan deze groepen in de toekomst aandacht zal worden geschonken. Ik heb samen met Geart lessen verzorgd in Boxtel en Bergen op Zoom.
Om kort te zijn: het was een buitengewoon goede en inspirerende ervaring. Ik zou graag alle leuke, goede en tot nadenkende opmerkingen en situaties uit de doeken willen doen, maar dan kan ik beter een hele nieuwsbrief vullen. Ik heb daarom gekozen voor een aantal opvallende zaken en wat methodische opmerkingen. Het is voor ons geen kwestie van kopiëren wat Geart doet, maar op basis van de eigenheid van mij en Bart komen tot een programma, dat kinderen boeit en aanzet tot reacties. Geart heeft een enorme kist aan mogelijkheden en anekdotes: van inspringtheater tot sprookjes; en van de 2e wereldoorlog tot ruzie op het schoolplein. Hij vertelt graag en betrekt het wereldgebeuren bij zijn verhaal. Ik heb daarom ook met veel plezier en interesse zijn werkwijze gevolgd, omdat we qua “theatraliteit” erg op elkaar lijken. We houden beiden van het grote gebaar en het inspelen op emoties. We zijn beiden echte praters die opleven bij discussie in de klas.

 • Een aantal opmerkingen:
  · voordeel van werken in deze onderwijssetting is dat het veel gemakkelijker is om elementen uit de geschiedenis en aardrijkskunde te betrekken bij het werk. In het vervolgonderwijs is de vakkenscheiding veel nadrukkelijker aanwezig;
  · Ik heb wel gemerkt dat er een verschil in invalshoek is. Meer dan Geart probeer ik problemen te vertalen naar de eigen situatie van alledag en ik stop er minder politieke benaderingen in;
  · Ik was verrast over het niveau: veel vragen, maar ook de aanwezige kennis is niet minder dan bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Verder viel mij op hoe genuanceerd men over bepaalde problemen dacht;
  · Groot voordeel is ook dat leerlingen bereid zijn om toneel en theater op te pakken. Op latere leeftijd krijgt men veel meer last van schaamtegevoelens en gaan jongens en meisjes toch echt anders met elkaar om;
  · Wat ik miste was het nawerk: hoe zorg je ervoor dat scholen op de hoogte blijven en dat je volgend jaar weer gevraagd wordt. We ( Geart en ik ) zijn aan het brainstormen over een werkweekend volgend jaar over praktisch lesgeven (voor- en nawerk zal daarin aan de orde komen).

Heb je interesse hierin of wil je mee gaan doen met het ontwerpen en uitvoeren van lessen: geef je op bij het Vredesburo.

Samenvattend: Ik ben verrast door de mogelijkheden die deze groepen bieden en in de werving zal er zeker meer ruimte gemaakt worden voor deze leeftijdscategorie. Ik ben ook blij met de geweldige ondersteuning vanuit Groningen en de handreikingen die zij hebben gedaan. Het concept zal daarom ook altijd “ des Gronings” blijven, maar ik zal er een Brabants randje aan geven.
Geart en Anke: hartelijk dank en tot ziens in Groningen. We hebben namelijk de afspraak gemaakt dat we regelmatig bij elkaar op bezoek komen, niet alleen om de lessen door te spreken en van elkaar te leren, maar ook omdat het ontzettend leuk en verrijkend is om samen de wereld te verklaren en met de nodige zelfspot te reflecteren op onze positie daarin.

Hans & Bart

terug

 

WERPLAN 2012

 

terug