HELP

COLOFON

nr. 46 oktober 2009
redactie:
Berrie, Hans, Anita, Yvonne, Jasper, Koen en Guus.
Foto's: Guus

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in december 2009 verschijnen.

 

INHOUD

REDACTIONEEL
STAGEPERIKELEN
DE BIEP
DE BLAADJES
ZIJN EN DOEN!
RAAR MAAR WAAR
WERKPLAN 2010

(ingezonden mededeling)

Nieuwe ondernemers op duurzame weekmarkt

Vanaf 1 augustus staan Marijke Pouwels van Subtilia en Chantal Ruigrok voortaan iedere eerste zaterdag van de maand op de duurzame weekmarkt op het Wilhelminaplein in Eindhoven met natuurlijke zalven, oliën en zeep gemaakt van kruiden uit de eigen tuin. Hans Sanders staat er vanaf 8 augustus wekelijks met zijn heerlijke biologische tapenades, zongedroogde tomaten, pasta’s en pesto.

Duurzame weekmarkt

De uitbreiding met de zalven, oliën en de zepen is een gevolg van het niet doorgaan van de jaarlijkse milieumarkt van het MEC.
Het MEC heeft de ondernemers getipt om nu mee te doen met de wekelijkse duurzame markt.

De markt is nog steeds op zoek naar een duurzame viskraam. Daarnaast zijn de ondernemers op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen.

Reacties kunnen naar Tamara Meerman, coördinator van de duurzame weekmarkt:
tamarameerman@duurzaameindhoven.nl

terug

Redactioneel

Eindelijk. Daar zijn we weer.
De vorige nieuwsbrief is alweer van juni van dit jaar. We hebben jullie beloofd, dat we 4 nieuwsbrieven per jaar zullen uitgeven. Ik zal ervoor zorgen, dat dat ook dit jaar gebeurt. Ik beloof dan ook, dat er voor het einde van dit jaar nog een volgende nieuwsbrief zal komen. Maar ondertussen vind je weer veel informatie in deze nieuwsbrief.

Ik wil even de aandacht vestigen op de voorkant van deze nieuwsbrief. We ontvangen van een aantal lezers van deze nieuwsbrief een donatie. Bestuur en medewerkers van het Vredesburo willen hen daarvoor van harte bedanken. Het bedrag, dat we hieruit krijgen, is echter onvoldoende om onze vaste lasten mee te kunnen betalen. Gedurende een aantal jaren hebben we daarom ingeteerd op de kleine reserve, die we hadden opgebouwd. De bodem van deze reserve is nu bereikt en we hebben dringend nieuwe donateurs nodig om in elk geval het naakte bestaan te garanderen. We vinden het altijd moeilijk om aan te kloppen bij de mensen, die ons al de jaren al gesteund hebben, maar we willen nu toch een beroep op diegenen doen, die nog geen donateur zijn om een klein bedrag aan ons over te maken. Hiermee zorg je ervoor, dat we nog een lange tijd een bijdrage aan een betere toekomst voor iedereen kunnen blijven leveren. Ik begrijp, dat niet iedereen in staat is om een donatie te geven, daarom hierbij de garantie, dat iedereen die geïnteresseerd is in het werk van het Vredesburo, deze nieuwsbrief zal blijven ontvangen. Als je meer wilt weten kom een keer langs of kijk op onze website.

De hoofdmoot van deze nieuwsbrief is het werkplan voor 2010. (Ik wil hierbij nog even mijn excuses maken voor de fout op de voorkant van de vorige nieuwsbrief. Hierop stond Jaarverslag 2009, maar dat moest natuurlijk Jaarverslag 2008 zijn) Daarnaast de gebruikelijke rubrieken, die wel bekend zullen zijn. Ik noem ze daarom niet meer. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het ons alsjeblieft weten.

terug

StagePerikelen

Hallo allemaal,

Door omstandigheden ben ik gestopt met school. Hierdoor stop ik helaas dus ook bij het Vredesburo. Ik wil iedereen hier bedanken voor goede tijd hier en voor de relaxte sfeer hier. Ik heb hier de afgelopen maanden een hoop geleerd. Nu ga ik opzoek naar een opleiding die beter bij me past. Ik wens het Vredesburo veel succes in de toekomst en met Berichten uit de Samenleving!
Groeten Koen.

terug

Beste lezer,

Toen ik vorig jaar voor een excursie van school een bezoek bracht aan het Vredesburo, was ik onder de indruk van wat ik hier mocht ervaren. De informele stemming, de idealistische doelstelling en de overtuigende woorden van Hans gaven mij een prettige indruk van de stichting. Later in het jaar ben ik nog eens op bezoek gegaan voor een interview, dat ik destijds had georganiseerd in verband met een filmproject. Ook toen voelde ik me erg thuis in de gesprekssfeer en de omgeving, die wel wat weg had van een huiskamer. Toen ik rond het einde van het schooljaar moest uitkijken naar een nieuwe stageplaats was mijn zoektocht snel afgelopen! Na een kort gesprek met Hans was alles rond en stond het vast dat ik in het nieuwe schooljaar zou stage lopen bij het Vredesburo.
Nu ben ik inmiddels al ruim een maand begonnen en dat bevalt zoals verwacht goed!
Er word veel gepraat en gediscussieerd over thema’s, waar ik me zeer goed in kan vinden.
Naast deze ’’gezelligheid’’ richt ik me natuurlijk op een groot aantal belangrijke bezigheden, die in verband staan met school en mijn leerproces. Tijdens de eerste periode van mijn stage ben ik vooral bezig met de voorbereidingen van een activiteit, die ik in de loop van het jaar zal organiseren. Wat ik erg prettig vind is dat taken, zoals het maken van een doelgroepanalyse worden besproken op een manier, die de nadruk legt op het belang en het nut van zo’n analyse.
De aandacht word niet alleen gevestigd op het behalen van een doelstelling, maar met name op het proces daar naartoe. Dit vind ik persoonlijk een zeer nuttige leermethode!
Gedurende het jaar zullen er een aantal projecten en activiteiten georganiseerd worden en hierbij zal ik mijn best doen om zoveel mogelijk inbreng en inzet te tonen.
Ik heb het tot zover erg naar mijn zin en ik zie er naar uit dat mijn ontwikkeling hier zijn vruchten afwerpt!

Jasper Schepens, stagiair bij het Vredesburo

terug

De Biep

Er zijn weer nieuwe boeken in de bibliotheek. Van aardige mensen kregen we de volgende uitzonderlijke exemplaren: “Oorlogsmisdaden in Vietnam”, van Bertrand Russell, uitgeverij de Bezige Bij, 1967, 230 pagina’s; “De heimelijke oorlog, de Verenigde Staten in Vietnam en Laos”, door Wilfred G. Burchett, uitgeverij Pegasus, 1964, 228 pagina’s; “De affaire Vietnam, toegelicht met de Pentagon Papers”, van J. Sampiemon, uitgeverij Het Spectrum, 1971, 320 pagina’s; “Vietnamesische Lehrjahre”, van Georg W. Alsheimer, Suhrkamp Verlag, 1972, 487 pagina’s; “De Duitse tijd” van J. Meulenbelt, uitgeverij Bruna & zoon, 1960, 319 pagina’s; “Bericht uit Beiroet, dagboek van een oorlog”, door Robert Fisk, Standaard uitgeverij/Anthos, 2006, 75 pagina’s; en in het esperanto: “Vojago en Hirosima, Gvidlibro pri la urbo de monumentoj” van het Hirosima Esperanto-Centro, 2007, 60 pagina’s; “Understanding the crisis in the Persian Gulf”, van Peter Cipkowski, published by John Wiley & Sons, 1992, 179 pagina’s.
Verder nieuw: “Jaarboek Vrede en Veiligheid 2008”, door het Centrum voor Internationaal Conflict – Analyse & Management, Rozenberg Publishers, 2008, 324 pagina’s.
Deze boeken werden aangeschaft: “In Amerika”, door Maarten van Rossem, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009, 240 pagina’s; “Nederland in de twintigste eeuw”, door Friso Wielenga, uitgeverij Boom, 2009, 363 pagina’s.

En tenslotte met een nadere toelichting:

Navo“Als de NAVO de passie preekt”, door Ludo De Brabander en Georges Spriet, uitgeverij EPO, 2009, 312 pagina’s.
De NAVO vierde dit jaar haar 60ste verjaardag. Ontstaan in 1949 als een collectieve ‘defensiegemeenschap’, vormde het westers bondgenootschap zich na het einde van de Koude Oorlog om tot een militaire alliantie die ook buiten het eigen grondgebied kan opereren ‘ten dienste’ van de internationale gemeenschap. Zo luidt althans de traditionele retoriek, maar klopt die wel? Ludo De Brabander en Georges Spriet leggen de echte ontstaansredenen van de NAVO bloot: de Amerikaanse invloed in Europa na de Tweede Wereldoorlog institutionaliseren, en een militaire structuur creëren die de bescherming en uitbreiding van het kapitalisme moest verzekeren. Zij tonen aan dat ondanks de gedaanteverwisseling ook vandaag nog deze bestaansredenen overeind blijven: de VS willen hun statuut van enige grootmacht via de NAVO consolideren, terwijl veel NAVO-leden in eerste instantie hun strategische en economische belangen militair willen verdedigen. Na een uitvoerig historisch portret van het bondgenootschap beschrijven de auteurs het streven van de NAVO naar een ambitieuze rol. Die heruitgevonden rol leidt tot nieuwe wereldwijde spanningen en werpt vele vragen op. Zorgt de VS-politiek voor tweespalt in de EU? Zijn we op weg naar een nieuwe Koude oorlog met Rusland? Wat met opkomende machten als China?

Vrede“Vrede”, van Barry Miles, geproduceerd door Essential Works, 2008, 256 pagina’s.
Dit boek is een eerbetoon aan het vijftigjarig bestaan van het vredesteken, dat nog altijd wordt gebruikt door diverse vredesbewegingen en protestgroepen tegen de atoombom over de hele wereld. Het vredesteken ontstond in 1958 en is nu algemeen erkend als het symbool van protest tegen de oorlog. Van beatniks en hippies tot activisten tegen de oorlog in Irak, dit is het complete verhaal hoe een paar lijnen een eenvoudig symbool vormde, dat staat voor de menselijke geest op zoek naar vrede – in elke taal! Het boek staat vol met sterke beelden van protestmarsen en actiegroepen van de laatste vijf decennia en bevat tevens een unieke kaart van de vrede, die ook als poster verkrijgbaar is.

“Big business met nazi-Duitsland”, door Jaques R. Pauwels, Uitgeverij EPO, 2009, 237 pagina’s.
Hitler kwam aan de macht dankzij de steun van de traditionele elites, vooral die van de grote industriëlen en bankiers. Duitslands big business werkte nauw samen met Hitlers regime en profiteerde van zijn oorlogspolitiek. Het Derde Rijk was een hel voor de gewone mens, maar een paradijs voor het grootkapitaal. Ook in andere landen snakte big business naar de komst van een ‘sterke man’. In Frankrijk bijvoorbeeld, in België en in Nederland. En ook in de Verenigde Staten, waar de grote bedrijven dankzij Hitler grof geld verdienden met de export van brandstof en rubber maar nazi–Duitsland. Nog meer winst leverden hun filialen in Duitsland zelf, zoals de Fordfabriek in Keulen, waar oorlogsmaterieel voor de nazi’s werd geproduceerd. De bedrijfsleiders hadden al snel door dat nog meer geld verdiend kon worden door leveringen aan àlle oorlogvoerende landen, inclusief Engeland en de Sovjet-Unie. Oorlog betekende winst, van welke kant het geld ook kwam. Big buisiness met nazi-Duitsland legt uit hoe Amerika’s big business verslaafd raakte aan oorlog, en dat tot op de dag van vandaag gebleven is.

terug

De Blaadjes

Vrede.Nu
Uitgave van vredesorganisatie IKV Pax Christi, het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi. Verschijnt vier maal per jaar. Jaargang 3 – Herfst 2009.

Vrede nu

Special: De muur

Vrede. Nu is een gevarieerd blad rondom diverse vredesvraagstukken in de wereld.
Het blad bestaat uit een aantal hoofdartikelen en diverse korte berichten.
In deze special komen de volgende hoofdartikelen aan de orde:
- Muren van onverschilligheid doorbreken. Israëlische soldaten, die zich onder de naam Breaking the silence hebben verenigd, willen de muren van onverschilligheid en onrecht doorbreken. Ze hebben bij de Muur gestaan, ze hebben de nodige checkpoints bewaakt.
Zij verheffen nu hun stem om de muur van stilte te doorbreken. IKV Pax Christi sprak met twee van deze soldaten.
- Muur schendt mensenrechten. Dit jaar is het precies vijf jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak deed over de rechtsgeldigheid van de muur die Israël sinds 2002 bouwt op de Westelijke Jordaanoever. Merijn de Jong van United Civilians for Peace over de gevolgen van de muur. Wat doet de Nederlandse regering tegen de muur?
-De wereld vreedzamer maken. Seeds of Change Festival. Multicultureel vredesevenement in Rotterdam, ter afsluiting van de vredesweek.
De wereld duurzamer en vreedzamer maken is geen droom, maar een groeiende noodzaak. Voor jezelf,voor andere mensen, voor alle levende wezens en voor de hele aarde. Hoe ga je om met de vele obstakels die je op de vredesweg tegen komt?
- Korte berichten: een aantal korte berichten rondom vredesmanifestaties o.a. in de vredesweek.
Een gevarieerd tijdschrift, met ruimte voor de actualiteit.

terug

ZIJN EN DOEN!

Derde bijeenkomst van "Berichten uit de Samenleving"

Hans opent met een inleiding over het project (dit voor de mensen die er voor het eerst zijn). Het project zal bestaan uit de volgende onderdelen:
- Een krant, met een oplage van rond de 10.000 exemplaren, die de verandering in de stad in beeld moet brengen. Een krant met interviews, foto’s, nuttige informatie. Kortom een krant, die je bewaart en waar mensen uit de multiculturele samenleving in brede zin zichzelf in kunnen herkennen. Eventueel in combinatie met een afficheserie;
- Kleine bijeenkomsten over de voortgang van het project en gekoppeld aan een thema. Vanavond is het thema: interculturele communicatie in de multiculturele samenleving;
- Een symposium in mei 2010 over de veranderende samenleving;
-Een website over de veranderende samenleving: www.sameneindhoven.nl. Deze website is actief en te bezoeken. Op de website kun je relevante info vinden over het project.Als gastspreker voor de bijeenkomst is Ahmet Almis (sociaal-cultureel werker) gevraagd. Hij vertelt over interculturele communicatie aan de hand van zijn persoonlijk levensverhaal. Conclusies zijn o.a.:
- Het is soms moeilijk om contact te leggen met mensen van andere culturen;
- Acceptatie en respect ten aanzien van elkaar moeten de uitgangspunten zijn.
Er is een nieuwe uitgave via de OVAA beschikbaar wat erg nuttig kan zijn voor het project: Edwin Hoffman heeft in opdracht van OVAA een onderzoek gehouden in 2006-2008, waarvan in 2009 een boekje is verschenen onder de titel “Actief burgerschap, voorbij de grenzen van cultuur,religie en afkomst”. Voor meer informatie hierover kan men contact opnemen met OVAA (040-2569787).
Aan het einde van de vergadering werd door Hans Matheeuwsen een draaiboek uitgereikt, met het verzoek of iedereen zijn of haar bijdrage aan het project wil vermelden.
Een uitgebreid verslag en het draaiboek kunt u vinden op de website van het project: www.sameneindhoven.nl.

terug

Respect: een nadere beschouwing

respect

2 Woensdagen hebben Jasper en ik doorgebracht op het Koning Willem I college in Den Bosch om met 3 klassen (1e jaars MBO-ICT) te werken aan “respect”. De bedoeling was tweeledig: nadenken over wat het begrip inhoud en voor jou betekent en met de klas kiezen voor een concrete activiteit om het duidelijk te maken aan “het publiek”. Voor de eerste les had ik gekozen om eens te kijken vanuit het perspectief van een groep die respect anders benaderd dan de meeste mensen: de HOPI-boys zijn een gang uit Amsterdam Zuid-Oost. Respect is voor hen van levensbelang in die zin dat ze vooral respect willen ontvangen. Anderen respecteren die buiten hun cultuurtje vallen is “not-done”, laat staan dat men zich verdiept in de gevolgen die hun gedrag heeft op de bewoners in de buurt.
Door die uitvergroting te hanteren en de nuances achterwege te laten is het soms veel makkelijker om door te dringen tot de kern van de zaak. De gesprekken waren geanimeerd, de klassen vrij druk en, behalve de gebruikelijke hoeveelheid flauwekul, kwamen er zeer behartenswaardige opmerkingen. Teneur van de opmerkingen: respect krijgen = respect geven (het is een wederkerig proces) en je moet ook jezelf kunnen respecteren en accepteren. In de 2e les werd het vooral een spervuur van allerlei mogelijkheden om “iets” te doen op school. 2 van de 3 klassen kozen ervoor om een groot “respect” feest in elkaar te zetten inclusief kunst, optredens, etc. De andere klas wilde graag een excursie naar een plek waar respect met voeten is getreden namelijk Auschwitz. Na het bezoek zouden de ervaringen worden gebundeld en worden doorverteld aan de rest van de school en de ouders. De klassen moeten nu samen een voorstel maken (ook goed voor leren samenwerken in de klas!) en de directeur overtuigen dat hun voorstel het beste is en uitgevoerd dient te worden. Probleem hierbij is uiteraard hoe je samen met ongeveer 60 mensen 1 activiteit moet uitvoeren waar iedereen aan mee moet doen. De klus om dat allemaal in goede banen te leiden wacht op de docenten (Jasper en ik zijn zeer benieuwd wat dat gaat opleveren!).
Ik vind het goed dat op zo’n manier aandacht gevraagd wordt voor zoiets basaals als respect en het blijkt dat iedereen best wel weet wat en hoe maar dan moet je het ook “doen”en ja, …..dan komen er wel eens grote problemen.
Als de uitvoering er komt gaan we terug om te kijken wat er van geworden is en in een volgende nieuwsbrief zullen we daar verder verslag van doen.

Hans & Jasper

terug

Wereld Vredesdag 21 september

vwereld vredesdag 1 wereld vredesdag 2


Ter gelegenheid van Wereld Vredesdag op maandag 21 september hebben we (Vredesburo, Omslag & Vredescentrum) een kleine bijeenkomst gehouden bij Omslag, Hoogstraat 301a, Eindhoven. We wilden deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en de gebeurtenis aangrijpen om van gedachten te wisselen over vervolgactiviteiten en zo te bereiken dat volgend jaar het “groter” op de kalender staat.
De avond was opgebouwd rondom de film Peace One Day. De film gaat over de poging van de filmmaker om te komen tot een vaste dag gewijd aan de vrede en aan wapenstilstand. In 2001 werd dit gerealiseerd in een resolutie van de Verenigde naties, die unaniem werd gesteund. Als datum voor de wereldwijde vredesdag is toen gekozen voor 21 september.
Na de film was er een geanimeerd gesprek, dat zich voortzette in de keuken met een hapje en een drankje.
De ideeën, die geopperd werden:
· We gaan er voor zorgen dat op de volgende 21 september honderden (duizenden) vredesvlaggen het straatbeeld kleuren;
· We gaan de gemeente oproepen om Eindhoven op die dag uit te roepen tot Vredesstad en daar activiteiten aan te koppelen;
· Het Vredescentrum gaat de Eindhovense 21-septemberlezing organiseren;
· Richting onderwijs en maatschappelijke organisaties gaan we actie ondernemen, zodat zij kenbaar maken wat het voor hen betekent;
· Er komt een Eindhovens kunstwerk (i.s.m. met Design Academy en andere creatievellingen);
· We maken in het centrum een rasterwerk (of een muur), waar iedereen zijn/haar vredesboodschap op kwijt kan.
Nu hebben leuke en creatieve voorstellen ook een heel klein nadeel: er moet werk ingestopt worden om ze tot uitvoering te brengen!! Als je nu denkt “heeeeeee, dat is een goed plan” of als je sowieso mee wilt werken aan de realisatie van de Wereld Vredesdag 2010: laat het weten.
Correspondentieadres voor “21 september” is het Vredesburo.

terug

De Andre Mert

Het Vredesburo was dit jaar ook weer bij de Andre Mert aanwezig.

Andre Mert 1 andre mert 2

terug

RAAR MAAR WAAR

InsectWetenschappers testen op afstand bestuurbaar insect
Amerikaanse wetenschappers hebben kevers gemodificeerd zodat de insecten op afstand zijn te besturen door mensen. De onderzoekers van de universiteit van Californië implanteerden een microbatterij in het lichaam van de insecten met een elektronisch systeem dat de zenuwen en spieren via het brein kon aansturen. Vervolgens slaagden de wetenschappers er in om de kevers te laten opstijgen, vliegen en landen met behulp van een laptop of joystick. Bij het experiment werden kevers uit Kameroen gebruikt, die in sommige gevallen meer dan 20 centimeter lang waren. Het project wordt gesponsord door het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Volgens hoofdonderzoeker Hirotaka Sato is het voor het eerst dat een vliegend insect op afstand kan worden bestuurd door mensen. Hij hoopt dat de gemodificeerde kevers in de toekomst kunnen worden gebruikt om moeilijk bereikbare gebieden te verkennen bij legeroperaties.

Bron: Waarmaarraar.nl

terug

GEVLEUGELDE WOORDEN:

"Pacifist: iemand die op voet van oorlog leeft met het leger."

"Sommige staatslieden houden zo van de vrede dat ze er graag een oorlog voor over hebben."

Cees Buddingh
Nederlands letterkundige (1918-1985)

terug

Werkplan 2010