nb logo

COLOFON

nr. 42                        juli 2008
redactie:
Berrie, Hans, Vincent, Anita,  Yvonne, Joost, Guus en Joris.
Foto's: Rien Valk en Guus.

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH  Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in oktober 2008 verschijnen.
INHOUDREDACTIONEEL
STAGEPERIKELEN
RAAR MAAR WAAR
DE BIEP
DE BLAADJES
EEN INTERESSANTE TIP
EN HOE NU VERDER.....
ZIJN EN DOEN!
VREDE EN DE WETENSCHAP
SYMPOSIUM "WIE NIET HOREN WIL...."

REDACTIONEELAls de vakantie in zicht komt, willen we wel eens erg ijverig worden. Vandaar, dat we eens een keer op tijd zijn met de nieuwsbrief. Als ik lezer zou zijn, dan zou ik er niet te hard op rekenen, dat dit een nieuwe trend wordt. We blijven ons best doen, maar niets menselijks is ons vreemd.

Wat wel een trend lijkt te worden, is dat de stagiaires bij het afsluiten van hun stage vergeten nog even een stukje voor deze nieuwsbrief te schrijven. Was het vorig jaar Patrick, die zijn laatste stukje vergat, deze keer is Tim vergeten nog wat van zich te laten horen. Vorig jaar heeft Patrick alsnog in november zijn stukje ingeleverd. Ik weet niet of Tim dit ook zal doen. Ik ga altijd uit van het beste in de mens, dus stel ik mijn oordeel hierover even uit. Mochten we nog een stukje van Tim ontvangen, dan ziet u dat in de volgende nieuwsbrief.

Over stagiaires gesproken. Voor het komend jaar hebben we nog niemand gecontracteerd. Er is al wel belangstelling geweest, maar er is nog niets definitiefs afgesproken. Nou komt het wel vaker voor, dat stagiaires zich op de valreep aanmelden. Dus wie weet. Het kan echter zo zijn, dat in de komende nieuwsbrief de rubriek Stageperikelen komt te vervallen. Ik zou dit zeer spijtig vinden, omdat het een van de rubrieken is, die bijna vanaf het begin van deze nieuwsbrief er deel van uit maakt. Mocht u iemand kennen of zijn, die nog een interessante stageplaats zoekt, schroom niet om contact met ons op te nemen. We hebben stagiaires uit het hele land gehad. Alles is dus mogelijk.

Verder in deze nieuwsbrief de gebruikelijke rubrieken. We zijn de afgelopen tijd erg actief geweest. Dit vindt u weerspiegeld in een uitgebreide rubriek Zijn en Doen. Daarnaast vindt u ook een nieuwe rubriek met interessante tips, die onregelmatig zal verschijnen. Deze keer staat er een recensie van onze nieuwe medewerker Joris in van een nieuwe film. Ook is er een aankondiging van een nieuwe activiteit. Samen met de andere artikelen is het dus weer een goed gevulde nieuwsbrief.

terugSTAGEPERIKELENMijn stageperiode zit er al weer op. De tijd is heel snel gegaan. Als ik op het afgelopen jaar terugkijk, dan heb ik een hoop geleerd. In het begin vond ik het moeilijk om zelfstandig aan de slag te gaan. Dit heeft Hans mij binnen een maand geleerd. Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. In een heel jaar samenwerken met Hans hebben we maar één botsing gehad samen en die hadden we ook weer zo bijgelegd. Ik vind dat het Vredesburo zeker iets te bieden heeft aan stagiaires van sociaal cultureel werk. Je leert hier namelijk zelfstandig projecten opzetten en ze uitvoeren. Ik zal iedereen wel gaan missen volgend jaar als ik weer elke dag naar school moet. Guus, Vincent, Yvonne, Berrie, Hans, Martin en Anita het gaat jullie goed en ik wens jullie heel veel succes.

PS: Als ik in de buurt ben, mag ik toch nog wel op de koffie komen???

Groetjes,
Joost van den Heuvel


terugRAAR MAAR WAAR


Jij militair voor een weekend?
Noodrantsoenen, nachtelijke patrouilles... de hindernisbaan? Voor twintig Trompetterlezers ligt er deze zomer een uitgebreide kennismaking.met de Landmacht in het verschiet. De 13 Gemechaniseerde Brigade biedt namelijk twintig lezers van deze krant een miIitairweekend op de Oirschotse Heide aan. Wie een kans wil maken op deze onvergetelijke 48 uur zandhazerij moet twee dingen doen: 1. de poster die in deze krant staat goed zichtbaar achter het raam plakken en 2. een e-mail met naam, adres en leeftijd sturen naarweekendbijdelandmacht@live.nl.
Wie de winnaars zijn bepalen de verkenners van de brigade als zij met hun Fennek-verkenningsvoertuigen op pad gaan om posters te spotten: Wie niet tot de winnaars behoort kan nog altijd kennismaken met de Landmacht, want op 31 mei en 1 juni staan de deuren van de Legerplaats Oirschot wagenwijd open voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk en het·materieel van.het Nederlandse leger..


terug


DE BIEP


Onze nieuwe aanwinsten:

"De loopgravenoorlog, de volledige geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog", DVD-box met boekje: "IJzeren doodskisten, Het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog", uitgeverij Aspect, 2007, 151 pagina's en 5 DVD's in blik bijeen; "Vrij!, gedichten over vrijheid, vrede en vriendschap", samenstelling Daan Bronkhorst i.s.m. Amnesty International, uitgeverij Muntinga Pockets, 2008, 174 pagina's; "In alle staten. Het Amerika van Max Westerman", door Max Westerman, uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2007, 270 pagina's &  DVD met 20 reportages; "Poetins Rusland",door Anna Politkovskaja, uitgeverij De Geus, 2005, 350 pagina's.

Mijn rode schaduw"Mijn rode schaduw. Het leven van een jonge vrouw in het Chinese rechtssysteem", door Xiao Rundcrantz, uitgeverij Kosmos, 347 pagina's.

In 1984 wordt Xiao aangenomen bij het Openbaar Ministerie. Ze is dan achttien jaar oud. Het China dat ze dient is hard en compromisloos, en de doodstraf is het vanzelfsprekende einde voor iedereen die verdacht wordt van moord. Maar ook de officieren van justitie zelf moeten op hun hoede zijn en riskeren continu in aanvaring te komen met de samenleving en het machtsapparaat. Xiao zal uiteindelijk moeten kiezen tussen haar loyaliteit aan het systeem en haar eigen vrienden. In deze roman vertelt Xiao openhartig over haar tijd bij het Openbaar Ministerie en haar leven onder het Chinese regime. Daarmee laat ze de lezer getuige zijn van het Chinese rechtssysteem, een wereld die normaal zo gesloten is. Mijn rode schaduw is een aangrijpend boek over het gewone leven in een totalitaire en
gecorrumpeerde samenleving.

 "Mislukte Staten", van Noam Chomsky, uitgeverij EPO, 2008, 336 pagina's;

Mislukte StatenDe Verenigde Staten doen herhaaldelijk hun recht gelden om wereldwijd militair op te treden tegen 'mislukte staten'. Noam Chomsky draait de rollen om. Hij toont aan dat de VS zelf heel wat kenmerken van een 'mislukte staat' vertonen en daardoor een bedreiging voor zichzelf en de rest van de wereld vormen. Chomsky neemt de lezer mee langs de recentste ontwikkelingen in het binnen- en buitenlandse beleid van de Verenigde Staten. De auteur taxeert de kwalijke gevolgen van de bezetting van Irak, en toont hoe Washington
zichzelf vrijstelt van internationale normen zoals het VN-Handvest, de Conventies van Genève en het Kyoto-protocol,. Hij onderzoekt waarom het Amerikaanse kiessysteem een politiek alternatief uitsluit en zo een democratie die naam waardig belemmert. Dit boek maakt een krachtige, duidelijke en goed onderbouwde analyse van een supermacht die zichzelf het recht toeeigent andere landen om te vormen naar haar beeld, terwijl haar eigen democratische instellingen in een ernstige crisis verkeren en haar roekeloos beleid de wereld in gevaar brengt. 'Mislukte Staten'is Chomsky's prangendste kritiek op de VS tot op heden.

 Verwoesting van Palestina"De verwoesting van Palestina", door Robert Soeterik (red.), uitgave Stichting Palestina Publikaties, 2008, 480 pagina's;

De term 'Het Israelisch-Palestijnse conflict' is een misleidende term, niet alleen omdat deze een symmetrie tussen de strijdende partijen suggereert, waarvan in militair, economisch, politiek en moreel opzicht geen sprake is, maar vooral omdat deze de kern van het probleem niet benoemt: de stelselmatige kolonisatie van Palestina door zionistische joden. Deze is ruim 100 jaar geleden begonnen en duurt tot de dag van vandaag voort - in de in 1967 bezette gebieden, maar ook in Galilea en de Naqab (Negev) Woestijn. De kolonisatie van Palestina is hand in hand gegaan met de massale verdrijving van Palestijnen en de verwoesting van de Palestijnse samenleving. Dimensies daarvan worden in dit boek uitvoerig belicht, evenals de doorwerking van het zionistisch-joodse hegemoniestreven op de Israëlische samenleving. Verzet van Palestijnen tegen de verwoesting van hun leefomgeving is (en wordt) door Israëlische machthebbers aangegrepen om nieuwe stadia in de kolonisatie naar de buitenwereld toe te rechtvaardigen. De bouw van de Muur
is daarvan een recent voorbeeld. Pas wanneer onderkend wordt, dat de kolonisatie van Palestina de kern van het probleem vormt, daarvan afstand wordt genomen en - anders dan thans het geval is - daartegen wordt opgetreden, zal de weg vrijkomen voor een voor
alle betrokkenen perspectief  biedend politiek alternatief.
Met bijdragen van o.a. Robert Soeterik, Jonathan Cook, Assaf Adiv, Daphna Baram, Karin Wenger, en vele anderen.

terugDE BLAADJES


Afrika Magazine ZAMAfrica Magazine ZAM

De opzet is die van een typisch magazine, korte artikels en berichten, een lang interview en een fotoreportage. Iedereen die interesse heeft voor Afrikaanse kunst, cultuur, politiek en/of actualiteit zal dit zeker een zeer boeiend tijdschrift vinden. De foto's zijn prachtig, de interviews en artikels zijn informatief en goed geschreven. De opmaak is af en toe een beetje slordig,  maar het is een plezierig blad om te lezen en je leert er een heleboel van. In het nieuwste nummer komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
* Mandela, Een wereldmerk wordt 90;
* Exit Mugabe, Zes halve waarheden over Zimbabwe en één hele;
* Beelden: Afrika in Nederland;
* Chemises, Het plakboek van Malick Sidibé, Mali;
* Adriaan van Dis: Doorvertelde pijn

ZAM verschijnt 4x per jaar.

Andere tijdschriften, die met Afrika te maken hebben zijn:

* Nieuwsbrief Stichting Wanda. Verschijnt onregelmatig. Stichting Wanda houdt zich bezig met het steunen van projecten in Sierra Leone.
* The African Bulletin. Verschijnt maandelijks. Noemt zichzelf: Newspaper from the African perspective. Engelstalige krant met een aantal pagina's in het Frans. Er staan artikelen over en voor Afrikanen in Europa in. Uit de"Mission Statement": To be an advocate of peace and negotiation, especially in the African continent by providing objective and quality information to influence society and promote the dignity of mankind.

Alle tijdschriften zijn te lezen in het Vredesburo. Hier vindt u naast de nieuwste nummers ook een uitgebreid archief met eerder verschenen nummers.

terug


EEN INTERESSANTE TIPWar IncFilmrecensie War Inc. ****

Deze politieke satire speelt zich af in Turaqistan, een denkbeeldig land in het nabije oosten, dat wordt bezet door het bedrijf van de voormalige vice-president van Amerika (Dan Aykroyd). ("de eerste oorlog die compleet is geprivatiseerd") Om een dwarsliggende
lokale machthebber uit te schakelen wordt een huurmoordenaar ingeschakeld (John Cusack). Zijn dekmantel is producer van een handelsshow ("Merk USA"). Naast zijn eigen innerlijke demonen wordt zijn aanslag ook bemoeilijkt door een aantrekkelijke linkse journaliste (Marisa Tomei) en het feit dat hij de gala-bruiloft moet regelen van de Britney Spears van het midden-oosten Yonica Babyyeah (Hilary Duff).
De humor doet denken aan "Dr. Strangelove" van Stanley Kubrick en ook dit is een anti-oorlogsfilm, die door het absurd uitvergroten van de waarheid juist een goed beeld schetst van de huidige buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten. Misschien niet de beste
anti-oorlogsfilm van het afgelopen jaar,maar met grote voorsprong wel de leukste en meest toegankelijke. Vanaf half september in de Nederlandse bioscoop en zeker een aanrader.

terug
EN HOE NU VERDER....


En hoe nu verder..

Het wordt toch een soort van "the continuing story of.. ",  waarbij we uiteraard niet als een soort Heintje Davids willen terugkomen op het gemeentelijk beleid en de gevolgen daarvan. Even op een rijtje wat er staat te gebeuren na de vakantie: in de eerste plaats zal het bestuur contact opnemen met de gemeente om te overleggen om meer uren ondersteuning te verkrijgen. We hopen zo de begeleiding van de medewerkers te kunnen blijven garanderen en daarnaast ook een projekt voor de langere termijn te ontwikkelen voor het onderwijs (wereldreizigers). Dit doen we vooral omdat we nu al merken dat we contacten aan het verliezen zijn, omdat we al geruime tijd onzeker zijn m.b.t. de toekomst en daarom weinig voor de lange termijn kunnen vastleggen.
Daarnaast gaan we ook bekijken of Vincent ook na 1 januari kan blijven. De gedachtes daarbij gaan ook richting integratie van zijn bedrijfje (het bouwen van Yurts) binnen de kontekst van het Vredesburo: we hopen zo de beroemde 2 vliegen in een klap te vangen. Of het gaat lukken ligt andermaal aan de bereidwilligheid van de gemeente om daaraan mee te werken. In het kader van het aantrekken van nieuwe mensen, zal na de vakantie Joris ons team komen versterken. Zijn taak zal vooral zijn om ons bijkantoor aan de
Hertogstraat verder te ontwikkelen richting goed functionerend inloopkantoor en documentatiecentrum.
Zoals bij vele andere initiatieven is het ook voor ons lastig om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. We zullen daaraan extra aandacht gaan besteden. Het moet (!!) ons toch lukken om gemotiveerde mensen naar de Grote Berg te krijgen
Voelt U zich nu niet aangesproken???

Niettegenstaande deze problemen blijven we uiteraard bezig met het opzetten van activiteiten. Noteer maar in de agenda: vrijdag 19 sept in de raadszaal van het gemeentehuis in Eindhoven: symposium over "gedrag". Het wordt razend interessant (vanaf 14.00u) en je komt ons ook nog her en der met stand en info tegen.

En denk je nu: "ik heb geen tijd, maar wil best iets doen voor het Vredesburo",  kom gewoon eens naar een van onze activiteiten of laat het eens vallen bij vrienden en bekenden. We zijn volop op zoek zijn naar vrijwilligers: voor een uurtje of voor hele dagen. Zolang de staat van de wereld niet positiever is als nu, is jammer genoeg ons werk niet overbodig, maar gevraagd en gewenst.

We blijven ook op zoek naar nieuwe donateurs. De financiële  situatie van het Vredesburo is nog steeds zorgelijk. Een structurele verhoging van het aantal donateurs is en blijft noodzakelijk.

terug
ZIJN EN DOEN


Kleurrijke StadDoordat voormalig Vredesburo medewerker Martin Voorbij, momenteel door India reist met de expositie Show Your Hope, onderdeel van de stichting In 80 Vragen rond de wereld, spring ik zo nu en dan, bij als er promotie gemaakt wordt in Nederland.
Zo was ik op 31 mei  2008 present op het Wilhelmina plein te Eindhoven, bij het Kleurrijke stad festival. Al jaren is dit een gezellig festival, jammer genoeg dikwijls geteisterd door regen, waardoor het een tegenvallend aantal bezoekers heeft. Ook nu begon de regen, net nadat het festival geopend was. Toch waren er nog genoeg geïnteresseerde mensen,  die de tijd namen om de schilderijen te bekijken en wat informatie van ons mee te nemen.

AstenDe dag erop stonden we in Asten, op een cultuur markt in de heerlijk schijnende zon. Over drukte en belangstelling hadden we hier zeker niet te klagen. We hebben veel promotie kunnen maken voor de verschillende educatie programma's van Show Your Hope.

Op 24 mei 2008 heb ik samen met een andere Vredesburo medewerker in de ochtend promotie gemaakt voor het Vredesburo op de jaarlijkse Emmaus markt. De normale drukte die er om 10 uur is om snel de koopjes bij Emmaus eruit te vissen, was ditmaal verdeeld over een aantal kraampjes in de straat. Gezellig en multicultureel en onder het genot van lekkere hapjes en draaiorgel muziek, hebben wij vele mensen kunnen uitleggen wat het Vredesburo allemaal doet.

Van AbbeEen geslaagde ochtend, die nog een vervolg vond in de middag met een standje, wat we opgebouwd hadden in het Oog van het Van Abbemuseum. In het kader van (Be)coming Dutch, was het Vredesburo hier uitgenodigd om zich te manifesteren. Nu dat hebben we opvallend gedaan, door de ramen te beplakken met de foto's, uit het nog uit te geven boek 25 jaar Vredesburo, samen met wat posters van de afgelopen jaren, was de aanwezigheid van het Vredesburo overduidelijk. T-shirts met teksten als The dream of every multinational en Too many artist sprongen zeer in het oog, maar werden door het kunstminnend publiek slecht begrepen. Hoewel er best wel wat mensen nadere informatie kwamen vragen, viel het mij wat tegen, maar toen ik later de eet en drink mogelijkheden zag, begreep ik beter waar het kunstminnende publiek voor gekomen is.
Guus Veldhuis.

terug


EMMAUS OPENDAG 2008

EmmausEmmaus is een kringloopwinkel en woon- en werkgemeenschap voor mensen met een sociaal en maatschappelijk handicap. Een keer per jaar organiseren ze een open dag met kramen voor idealistische organisaties, die hun projecten en informatie presenteren.Ook staan hun poorten open voor de liefhebbers van de tweedehandse winkel.
Het Vredesburo was uiteraard dit jaar ook aanwezig. De open dag van Emmaus is altijd een gezellige dag .Het zonnetje scheen en dat maakt het altijd plezierig. De straat werd afgezet en mensen en kinderen wandelden rond. Een luchtkussen was aanwezig met een popcornkraam voor de kinderen en orgelmuziek vulde de lucht. Je maakt een praatje met mensen en verkoopt een button, t-shirt of een poster en brengt de geïnteresseerden op de hoogte van de projecten, waar we op dit moment mee bezig zijn. Dus een mooie dag en we zullen zeker volgende jaar weer van de partij zijn!

Vincent

terug


Doe de DommelAfgelopen 6 juli was het weer Doe de Dommel dag. Met de stichting 80 vragen  en de stichting Show Your Hope was het Vredesburo aanwezig met een kleine promotiestand in het Spoelhuisje aan de Dommelstraat.

terug

 

 


FESTIVAL SOLIDARITEIT  WERELDWIJD 1 juni 2008

Op zondag 1 juni vond in de Muziektuin in Beek en Donk het festival Solidariteit Wereldwijd plaats. Een klein festival op een mooie locatie in een prachtig park.
Het thema voor het festival was dit jaar 'Toekomst voor kinderen". Hiervoor werden alle basisscholen uitgenodigd een bijdrage aan het festival te leveren en was er een tekenwedstrijd voor kinderen. Daarnaast stonden er een achttal stands van vredesorganisaties, waaronder het Vredesburo, met informatie over onze activiteiten. In het midden van het park in een grote kiosk traden kinderkoren op en enkele orkesten. Het publiek bestond voornamelijk uit dorpsbewoners met hun kinderen, een echt knus dorpsfeest
van het ouderwetse soort.
Via een luidspreker werd het Vredesburo regelmatig onder de aandacht gebracht van het publiek en werd onze stand goed bezocht. Er werden ook contacten gelegd met andere vredesorganisaties, waaronder de Namibië werkgroep, die in de toekomst graag met ons wil samenwerken.
Het was een prettige, zonovergoten en informatieve dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.!

Yvonne

terug


Party for peace!!

Hoe balletjes vreemd kunnen rollen.
In eerste instantie waren er een aantal optredens gepland in Burgers die al een hoog Love, peace & happiness gehalte hadden en daarna kwam er een verzoek bij van Robin vanuit Nijmegen om zijn verjaardag te vieren en extra invulling te geven aan de avond in het kader van de door hem georganiseerde Party's for peace. Kortom de avond kreeg langzamerhand een andere opzet en invulling. Als medewerker van zowel Burgers als het Vredesburo vond ik het een prima zaak (!!) en het moet gezegd worden: het werd een buitengewoon aangename avond met groepsgewijs didgeridoo spelen, met een opvallende Franse zanger die de zaal helemaal stil kreeg met het verband tussen Vrede, stilte en muziek. Met Robin die in de beste traditie van de "animators aller landen" de zaak draaiende hield (inclusief gezonde drankjes & free hugs) en uiteraard (!) een Russische dichteres die in de beste Russische traditie zwaarmoedige gedichten presenteerde.
Soms heb je activiteiten die een lange voorbereiding vergen, compleet met afzeggingen , subsidieperikelen en de wet van Murphy die ineens weer zo verschrikkelijk accuraat blijkt te zijn. Maar er zijn ook van die gebeurtenissen die als het ware ontstaan en in redelijke harmonie gebeuren. Ik vind het heel verfrissend dat het ook goed gaat op basis van gewoon vriendelijke mensen die met een positief gemoed ergens in een ruimte een leuk feestje bouwen en in het voorbijgaan ook nog eens een weeskinderenproject steunen.
We zijn een beetje verleerd om te vertrouwen op een spontane invulling en de gedachte dat je ook zonder script, draaiboek en protocol kunt werken en toch..... wat je nodig hebt is een gezonde dosis creativiteit, beetje vertrouwen in de medemens en uiteraard een vlierbessenextract: goed mengen en voila, een leuke avond in Burgers werd geboren. In ieder geval tot 2 uur s'nachts, toen was ik zo moe en moest ik wel gaan, omdat het de volgende dag Kleurrijke stad Eindhoven was waar mijn aanwezigheid op prijs werd gesteld.
Maar daarover meer in deze nieuwsbrief op een andere plek.
En denk je nu "Party for peace" goed idee: wil ik wel eens bezoeken of er zelf een organiseren neem dan contact op met Robin via www.partyforpeace.nl.

SPREADING DA LOVE  Initiatiefnemer van PARTY FOR PEACE, Robin Timmers, houdt ervan het nuttige met het aangename te combineren. Vandaar dat hij een podium wil geven aan getalenteerde artiesten op een tof feest, waarbij tegelijkertijd hulp wordt ingezameld voor een goed doel. Met zijn altijd positieve houding lukt het hem inspirerende evenementen te organiseren die druk bezocht worden. "Ik hoop dat PARTY FOR PEACE uitbreidt tot een mondiaal feest, dan is er meteen wereldvrede!"

En zo is het maar net !!!!!!

terug

 

AMERIKA & EINDHOVEN
waar moet dat heen ?


Bijeenkomst over de Amerikaanse verkiezingen en de invloed op Europa en de rest van de wereld op 27 Mei in de stadsbibliotheek Het nadeel van het uitstellen van activiteiten is dat je ooit tot de slotsom komt dat het een beetje mosterd na de maaltijd is geworden. In het geval van de bijeenkomst op 27 mei kun je dat eigenlijk wel zo stellen. Hillary had eigenlijk al opgegeven, McCain had allang de nominatie van de republikeinen op zak, Obama was eigenlijk al wel zeker van de nominatie van de democraten. We hadden gehoopt dat de verkiezingen in het middel- en brandpunt zouden staan maar ze waren al op weg naar pagina 5. Maar daarom niet getreurd omdat met name Ruth Oldenziel liet zien en horen hoe het is om een nationaal en internationaal gewaardeerd spreekster te zijn. Je bereid je even mentaal voor en daarna rollen er goed doordachte en heldere argumenten over tafel, gebracht met een hoog gehalte aan autoriteit: en ja, daar kan ik, en veel anderen met mij, nog van leren.
27-5-2008De bijeenkomst had een hoog huiskamergehalte: met z'n allen rond een grote ronde tafel. Daaraan waren vertegenwoordigd de bekenden en de paar onbekenden. De mensen met de vreemdste theorieën en de zwijgzame luisteraars. De mensen, die komen omdat ze zich moreel verplicht voelen en de mensen, die per jaar 25 keer naar dergelijke bijeenkomsten gaan. Teleurgesteld was ik over de hoogte van de opkomst, niet over de inhoud: er werden een aantal goede inhoudelijke noten gekraakt. Je zou bijna Ruth Oldenziel volgen en Obama al uitroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen, maar iedereen weet inmiddels ook wel dat een uitglijder en/of moment van zwakte  het einde van de aspiraties kan betekenen.
En verder was er de afzegging van het jaar: spreker komt aan de balie van de bibliotheek, vertelt dat de hond thuis opgesloten zit en dat zijn vrouw het huis niet in kan en vertrekt weer. Dat was de inbreng van de Europa expert (!!) daarna werd er ter plekke van ondergetekende een Europa deskundige gemaakt: de kortste en heftigste carrière die ik ooit heb doorlopen Ik neem aan dat we ook in de toekomst weer eens te gast zullen zijn bij de bibliotheek. Het blijft voor mijn gevoel toch een goede plek om informatieve
activiteiten te houden en we waren ook verrast om te horen dat we het nog goed gedaan hadden met onze opkomst in vergelijking met andere onderwerpen.
Voor de toekomst zullen programma's moeten worden opgeleukt, was een gehoorde opmerking. Het blijkt toch dat alleen met sprekers (hoe goed dan ook) je het publiek niet bereikt. Al vraag ik me wel eens af wat je eigenlijk aan mensen en activiteiten uit de kast moet trekken voor een volle zaal. Wie het weet mag het zeggen, we zullen je eeuwig dankbaar zijn.
Voor de toekomst staan de ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika op de agenda (met swingend koortje en authentieke "braai"). Tot ziens dan maar weer!


Hans

terugVREDE EN WETENSCHAP
Vredescentrum

Hoe verder met het Vredescentrum van de TU
Het Vredescentrum van de Technische Universiteit bevindt zich op dit moment een beetje in een schemerzone. Een van de langst bestaande initiatieven op Vredesgebied in Eindhoven is sinds 1 januari niet meer officieel deel van het universitaire gebeuren. Bitter om na 20 jaar te horen te krijgen dat men het initiatief niet langer wenst te ondersteunen. Dubbel pijnlijk omdat de noodzaak tot bezinning over rol, taak en functie van de wetenschap in het kader van Vrede en Veiligheid meer dan ooit actueel is. Dat men niet bij de pakken gaat neerzitten, moge iedereen duidelijk zijn die de mensen, die er werkzaam zijn, kent. Er is voor het komende jaar een interim-bestuur in de maak dat er zorg voor gaat dragen dat het Vredescentrum zal blijven voortbestaan. Vanuit de TU, maar ook  daarbuiten,
zullen mensen benaderd worden om zitting te nemen in het bestuur en vorm en inhoud te geven aan de taakstellingen, die vervat zijn in de nieuwe statuten.
Het Vredesburo zal, als bevriende organisatie,  deel uit gaan maken van dit te formeren bestuur. We doen dit niet alleen als formele vorm van solidariteit maar zeer zeker ook vanuit de gedachte dat Vredeseducatie, in de brede zin van het woord, een ontzettend belangrijk onderdeel  zou moeten vormen van elk opleidingstraject en dat de ethische/morele dimensie in de wetenschap onontbeerlijk is.

Geïnteresseerd in hoe het allemaal verder gaat? Neem contact op met vredescentrum@tue.nl.


terugSYMPOSIUM

"WIE NIET HOREN WIL..."


Het Vredesburo organiseert op 19 september 2008 in de raadszaal van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Eindhoven, van 14.00 uur tot 18.00 uur het symposium: "Wie niet horen wil moet...", een symposium over maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag en mogelijke strategieën tot verandering.
Het onderwerp is een uitwerking van het thema, dat ter sprake is gekomen tijdens een debat bij de viering van het 25 jarig bestaan van het Vredesburo, waarbij de nadruk lag op onderwijs en veiligheid. We hebben besloten dit thema uit te breiden naar een breder kader, omdat "hoe om te gaan met elkaar", geweld, de discussie over waarden en normen, vasthouden of loslaten en de rol van hulpverlening en justitie, essentiële vraagstukken zijn in de maatschappij van vandaag en raakvlakken hebben met de doelstelling en activiteiten van het Vredesburo.

Gekozen invalshoeken.
Politie/justitie: oppakken of praten, de rol van politie als vredestichter of wetshandhaver, iedereen is gelijk voor de wet of..
Onderwijs: agressie in het onderwijs neemt toe, de school als vergaarbak van maatschappelijke problemen, de docent als onbevoegd hulpverlener, de school als familiesubstituut.
Wetenschap: de (on)mogelijkheid tot verandering, 1001 projekten zonder resultaat, problematisch gedrag is van alle tijden, het is aan de politiek en niet aan de wetenschapper om dit probleem aan te pakken.
Politiek: iedereen in de politiek is projectenmoe, politieke correctheid ontneemt mogelijkheden, we spenderen geld zonder zicht op verbetering, de welzijnsindustrie  remt af en werkt niet mee.
Hulpverlening: de resultaten worden keurig opgepoetst, eigenlijk weten we nog steeds niet wat, hoe en of iets werkt, de kwaliteit van de professional neemt af, door- en afschuiven neemt steeds meer toe.

Het symposium is opgedeeld in 2 stukken:
 1. het panel van deskundigen. Van bovengenoemde aandachtsvelden is een vertegenwoordiger aanwezig in het panel. Op dit moment zijn er toezeggingen en contacten met: Veiligheidshuis Eindhoven (opvang en begeleiding van ex-gedetineerden), "Lumens" over gezinsondersteuning, Lennart Vries (vredespedagogiek), Sto(m)p (integrale hulpverlening op scholen). Aan de hand van stellingen en vanuit hun eigen aandachtsveld zullen zij toelichten wat zij doen en wat de visie is op de onderhavige problematiek en zullen zij proberen om een aantal concrete programmapunten te formuleren voor de gemeentelijke politiek;
 2. het 2e gedeelte van het symposium is gewijd aan de gemeentelijke politiek en het Eindhovense beleid in deze. Aan de hand van wat het deskundigenpanel naar voren brengt zullen vertegenwoordigers van, in de gemeenteraad vertegenwoordigde, partijen discussiëren en proberen te komen tot een aantal gemeenschappelijke beleidsvoornemens en concrete actiepunten. Alle partijen zijn hiervoor uitgenodigd. We verwachten dat er een goede afspiegeling van de raad aanwezig zal zijn. Minimaal gaan we er vanuit dat
er een meerderheid van de raad aanwezig is, zodat punten meegenomen kunnen worden en gerekend kan worden op voldoende steun in de raad.

Om het programma te voorzien van een ander "accent" zal de Eindhovense theatermaker/speler Stefan Jung middels een korte performance het symposium openen en zal de kinderpercussiegroep "KNOTS" het symposium besluiten.

We willen iedereen voor dit symposium uitnodigen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen. Houd ook onze website in de gaten. Hier zal de nieuwste informatie over het symposium worden gepubliceerd.

Het belooft een interessante en informatieve bijeenkomst te worden.

terug