COLOFON

nr. 38 juli 2007
redactie:
Berrie, Hans, Vincent, Martin, Anita, Aldo, Jimmie en Patrick
De voorkant is gemaakt door Bas.

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in oktober 2007 verschijnen.INHOUD

 

REDACTIONEEL

25 JAAR VREDESBURO EINDHOVEN

RAAR MAAR WAAR

STAGEPERIKELEN

VRIJWILLIG(ST)ER

DE BIEB

DE BLAADJES

ZIJN EN DOEN!

 

 


Redactioneel

De stagiairs zijn tegenwoordig zo blij, dat ze klaar zijn bij het Vredesburo, dat ze hun artikel voor de nieuwsbrief helemaal vergeten in te leveren, zoals te zien is bij de rubriek Stageperikelen. Daar zijn alleen stukjes te vinden van Aldo (hij is ook klaar met zijn stage) en Jimmy ( hij gaat nog een half jaartje door met zijn stage). Patrick is vergeten om zijn stukje in te leveren. Mocht blijken, dat hij gewoon te laat is, dan is zijn laatste artikel voor deze nieuwsbrief in de volgende nieuwsbrief te lezen. Om dit gebrek te compenseren heeft een van de vrijwilligers, die bij ons actief is, een korte introductie van zichzelf geschreven.

Dit is een bijzondere nieuwsbrief, zoals u kunt zien aan de voorkant. Deze is ontworpen door Bas en voor deze ene keer is hij ook in kleur. Dit komt, omdat het een bijzondere gelegenheid is. In het redactioneel van de vorige nieuwsbrief heb ik al verteld, dat het Vredesburo dit jaar 25 jaar bestaat. In deze nieuwsbrief willen we een begin maken met het vieren daarvan. U vindt op de volgende pagina's een overzicht van de activiteiten, die we voor 22 september gepland hebben. Alle abonnees en lezers van deze nieuwsbrief zijn van hart uitgenodigd om aan de festiviteiten deel te nemen. We willen er een feestelijke, informatieve en culturele dag van maken, waar zo veel als mogelijk mensen van zullen genieten.

De rubriek De Bieb heeft dit keer een bijzonder aanzien. De schrijfster is dit keer gedoken in de boeken, die van belang waren in de periode van de oprichting van het Vredesburo. U zult zien, dat ze voor een groot gedeelte (helaas) nog steeds actueel zijn. Dit is een trieste constatering, omdat dit betekent, dat het Vredesburo haar ultieme doel (de opheffing van de stichting, omdat haar doelstelling is gerealiseerd) binnen afzienbare tijd zeker niet zal realiseren.

We zijn de afgelopen tijd erg actief geweest met standjes bij diverse evenementen. U vindt hiervan een verslag in de Rubriek Zijn en Doen. Hierin ook een verslag van een bijzondere samenwerking met een school in Ravenstein.

Tenslotte wil ik iedereen een prettige vakantie wensen.

terug

 

 

25 jaar Vredesburo Eindhoven:

reden tot feest en bezinning.

Het Vredesburo in Eindhoven, opgericht in 1982 in de beroemde hoogtijdagen van de Vredesbeweging, viert op 22 september haar 25 jarig bestaan. In de loop van de tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest, die invloed hebben gehad op het beleid en de activiteiten (we zullen dat in beeld brengen door de uitgifte van een afficheboek van 25 affiches die een beeld geven van Vredeswerk in Eindhoven door de jaren heen ). Opgericht, toen gigantische demonstraties aandacht vroegen voor de problematiek van kernwapens en koude oorlog, via het vallen van de muur naar de golfoorlogen en (jammer genoeg) de talloze conflicten en brandhaarden in de wereld van dit moment. Van vastgeketend zitten aan de hekken van Woensdrecht, via de wakes voor vrede naar ondersteuning van groepen en projekten in het onderwijs heden ten dage. Een aantal zaken zijn gebleven: de betrokkenheid van de medewerkers, het lokale karakter en de informele manier van werken. Fundamenteel in de activiteiten en uitgangspunten staat het principiële uitgangspunt dat geweld geen oplossing kan bieden voor de problemen, waarmee de mondiale gemeenschap geconfronteerd wordt.
We hebben gekozen om "onze" verjaardag erg divers te vieren: uiteraard moet er gefeest worden, maar daarnaast mogen discussie en meningsvorming niet ontbreken en een brok cultuur is een juiste en verrijkende aanvulling op het Vredesmenu. Dat vrede niet alleen "grotemensenwerk" is hebben we tot uitdrukking willen brengen door ook voor kinderen een aantrekkelijk programma te maken (wat ook voor volwassenen de nodige aantrekkingskracht zal hebben). We gaan er vanuit dat voor iedereen, die betrokken is bij het wereldgebeuren, er elementen in het programma zitten die een bezoek de moeite waard maken en stof tot nadenken zal geven. EN…….. het is niet de nostalgie van terugkijken, die dit feest beheerst, maar werken aan een vreedzame en rechtvaardige toekomst voor allen vanuit de overtuiging dat het anders kan.

Programma

1 : Middagprogramma : van 12.00u - 18.00u
lokatie : TAC, Vonderweg 1 te Eindhoven

Continu zal er op deze dag ons eigen radiostation in de lucht zijn met aankondigingen en interviews. Er is een filmzaal met een doorlopend programma en een Vredesknutselhoek, waar je zelf vorm kunt geven aan je idee van Vrede.
Tijdens deze gehele dag zal de Stichting 80 vragen een kunstprojekt presenteren onder de noemer "show your hope": kunstenaars uit alle windstreken schilderen hun kijk op de wereld en geven kunstzinnig vorm aan hun hoop en vrees, tevens zullen een aantal kunstenaar zich presenteren met hun kijk op Vrede onder de werktitel "Vrede, natuurlijk" (deze kunstenaars zijn afkomstig uit landen waar het Vredesburo contacten/projekten heeft).

· openingswoord en presentatie van het afficheboek "beelden van Vrede, Vrede in beeld"
· optreden van de Eindhovense " kinderambassadeur" en theatermaker Mario van Erp
· forum met Eindhovense politici over : "het vormgeven aan lokaal Vredesbeleid"
· optreden van Hout & Hair met het stuk "Cirque d'ole " ; inventief en absurdistisch bewegingstheater
· forum met landelijke politici en wetenschappers over "de toestand in de wereld, internationaal Vredesbeleid & toekomst"
· het internationaal vermaarde poppentheater "Stuffed Puppet Theatre" speelt "Schicklgruber": ondergang van een dictator

Om ongeveer 19.00u zal er "de wereldmaaltijd" geserveerd worden: een maaltijd gemaakt op basis van het aanwezige voedsel in de wereld (als dat eerlijk verdeeld zou worden!) en vrees niet: er is meer als je misschien denkt. Iedereen mag aanschuiven onder het motto "er is genoeg voor iedereen".

Avondprogramma van 21,30u tot…?

Optredens van :
" Simits": klezmerband met een mengeling van melancholie en opzwepende dansmelodieën;
" Kausaj": band uit Equador, speelt traditionele Zuid-Amerikaanse muziek;
" B'wana Dik": Eindhovense band met maatschappijkritische songs en uitstapjes naar diverse muziekstijlen.
En…………………..de muzikale omlijsting wordt verzorgd door diverse DJ's in het kader van "de grote wereldswing".
Voor vragen/opmerkingen en suggesties kunt u zich wenden tot het Vredesburo (zie Colofon voor adresgegevens)

terug

 


RAAR MAAR WAAR

Oud-vicepresident van Amerika, Oscar-winnaar en milieu-activist Al Gore is een 'energie-grootverbruiker '. Dat stelt een (rechtse) denktank in de Amerikaanse deelstaat Tennessee, de Tennessee Center for Policy Research (TCPR). Gore verbruikte volgens het centrum vorig jaar 220.000 kilowatt-uur in zijn herenhuis in Nashville. Persbureau AP kwam uit op 191.000 kilowatt-uur. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 3500 kilowatt-uur per jaar.
De TCPR bracht het nieuws de dag nadat Gore met zijn documentaire 'Een ongemakkelijke waarheid', twee Oscars in de wacht had gesleept. Gore's woordvoerster Kalee Kreider spreekt van een lastercampagne. Gore verbruikt groene energie, monteert zonnepanelen op zijn huis, en laat veel bomen planten. 'Hypocriet', vindt TCPR-voorzitter Drew Johnson. Overigens bezit Gore nog twee huizen, in Tennessee en nabij Washington. Energieverbruik: onbekend.

Bron : Trouw 01/ 03 / 2007

 

terug

 


STAGEPERIKELENHallo allemaal!

Dit is jammer genoeg mijn laatste stukje voor de nieuwsbrief van het Vredesburo, mijn jaar stage is afgelopen. Ik kan terug kijken op een goed jaar, waar ik veel van heb geleerd: over activiteiten en projecten van het Vredesburo, als student SCW en als vrijwilliger voor o.a. de fakkeltocht. Mijn meest memorabele tijd was wel met het organiseren van de vredesdag van vorig jaar september. Dat was wel een hectische tijd om te draaien, omdat ik nieuw was bij de club. Ik heb toen veel geleerd en veel nieuwe mensen leren kennen.
Onze sociale kaart is af! Je kunt de sociale kaart bekijken op: http://www.socialekaart.dse.nl. Er staat op de site nog een link naar een interessante documentairefilm. De documentaire is gemaakt door de stagiaires van het Vredesburo `07 in opdracht van het Vredesburo en gaat over vrijheid. De site en de documentaire zijn een nalatenschap van de stagiaires `07, ik hoop dat de site een goede indruk achterlaat.
Ik wil tot slot nog het Vredesburo van harte danken voor afgelopen jaar en veel succes wensen met haar activiteiten in de toekomst. Ik wil zeggen tot ziens op het Vredesburo, maar ik kan beter zeggen tot op de Vredesdag 22 september!
Groetjes

Aldo Curiël


Hallo beste lezers

Mijn stage bij het Vredesburo is verlengd met een half jaar. Joepie!! Of moet ik nu gaan huilen omdat mijn scholingsperiode een half jaar vertraging heeft opgelopen? Ik denk het niet, omdat ik in dat half jaar extra bij het Vredesburo nog veel zal leren, of in ieder geval wil leren. En dit betekent ook dat ik er bij het jubileum bij zal zijn dat is weer een hele leuke extra toch?
Waar ben ik de afgelopen tijd mee bezig geweest? Nou, tussen de verhuizingen/leegruimingen (verhuizen van spullen van de Paradijslaan naar de Oase; leegruimen van het kantoor naast het Vredesburo) door ben ik bezig geweest met de roefeldag, kleurrijke stad festival, het jubileum en het imago van het Vredesburo (met daarbij Let's meet Africa en Solidariteit Wereldwijd: 2 festivals, waar wij staan). Ook heb ik mijn medestagiaires begeleid en dat heeft positief commentaar opgeleverd. Dus daar ben ik dan ook heel blij mee.

Jimmy Hendrix

Groet u vriendelijk

 

terug

 


VRIJWILLIG(ST)ER

Al enige jaren ben ik en voel ik mij verbonden met het Vredesburo Eindhoven. Ik help zo nu en dan met de logostiek, maak regelmatig wat foto's voor dit blad en de website en de laatste maanden heb ik mij vooral bezig gehouden met het opzetten en maken van websites voor diverse organisaties, die nauw verbonden zijn met het Vredesburo. Buiten mijn werk als vrijwilliger voor DSE (Digitale Stad Eindhoven) en de stichting Show Your Hope, een onderdeel van de stichting 80 vragen (www.80questions.net), is de samenwerking met het Vredesburo een aanvulling voor mijn denkwijze en handelen. Enkele voorbeelden van door mij gemaakte websites zijn:
* De Sociale Kaart (www.socialekaart.dse.nl), die ik samen maakte met 2 stagiairs, die in juli 2007 hun stage succesvol zullen afsluiten;
* een andere website is die voor Kerk en Vrede uit Utrecht, de website Israel60 jaar (www.israel60jaar.nl), die sinds 9 juni op het internet te vinden is.
Verder hou ik mij veel bezig met het opnieuw werk vinden in Eindhoven na een langdurig verblijf in het buitenland. Een moeilijke opgave, die, in deze verharde maatschappij, een grote aanslag doet op je geestelijke constitutie, zeker nu er na 2007 nog minder gesubsidieerde banen te vinden zijn. Veiligheid en het reguleren van de samenleving zijn de voornaamste taken van onze regering, maar uiteindelijk komt het veelal neer op zelfverrijking. Samen met o.a. het Vredesburo en vele andere weldenkende mensen en instellingen blijf ik toch hopen dat we de draad naar vrede en een goede samenleving met alle wereldburgers blijven vasthouden en er meer en meer mensen gaan inzien, dat we het toch met zijn allen op deze planeet moeten overleven.

Bye Guus Veldhuis

Webpage http://zapguz.nl
Photopage http://zapfoto.dse.nl
weblog http://zapguz.dse.nl

terug

 

DE BIEB

1982 een gedenkwaardig jaar! Er werden veel burgerinitiatieven genomen, vredesburo's , vredeswinkels en aanverwanten werden opgericht. De Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh, vestigt zich in Frankrijk en sticht er Plum Village waar nog steeds oorlogs- en geweldsslachtoffers `genezing' zoeken.
Van dat jaar hebben we onder andere de volgende boeken: "Het lot van de aarde", van Jonathan Schell, Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, 272 pagina's; "De Fatale epidemie, Artsen over de gevolgen van een beperkte kernoorlog", uitgeverij Meulenhoff, 101 pagina's; "Bondgenoten in veiligheid _ Het Palme-rapport", onder eindredactie van D. Leurdijk, uitgeverij A.W. Sijthoff's, 244 pagina's ; "Kernwapens doden ook zonder oorlog", van Dorothee Sölle, uitgeverij Ten Have, 125 pagina's; "Defensie zonder kernwapens", door Frank Barnaby en Egbert Boeker, uitgeverij Meulenhoff, 93 pagina's; "Ekonomen en armoede, moedwil en misverstand in de ontwikkelingshulp", Door Dick Bol, uitgeverij Van Gennep, 310 pagina's.

Om ons geheugen wat op te frissen beschrijf ik enkele boeken wat nader.

"De Nederlandse Vredes-aktivist Bart de Ligt (1883 _ 1938), zijn leven en denken tot 1919", werd uitgegeven als SVAG-Studie 11, door de Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, geschreven door Wim Robben als doctoraalscriptie Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. In de slotconclusie schrijft Wim Robben: "Op het punt van geestelijke weerbaarheid heeft hij (Bart de Ligt) een zeer oorspronkelijk denken ontwikkeld, dat op alle terreinen (persoonlijk, groepen, volken) toepasbaar is. …Nu, (1982 dus) na ruim zestig jaar, zijn z'n gedachten nog even geldig, evenals de antwoorden op de vragen uit die tijd. De huidige maatschappij dreigt aan eigen overbeschaving ten onder te gaan, tenzij een doorbraak tot kultuur zich werkelijk doorzet." Ook nu, 25 jaar later, gelden deze woorden nog steeds. Er is duidelijk een hele lange adem nodig om idealen, zoals Bart de Ligt onder andere propageerde, waar te maken.


Dan is er het boek met de veelzeggende tekeningen van negen cartoonisten, te weten: Fritz Behrendt, Jos Collignon, Tom Janssen, Frits Müller, Len Munnik, Rob Wout (Opland), Peter van Straaten, Harry Lammertink ( Yrrah) en Stefan Verwey. "Tekenend voor Amnesty", is de titel, een uitgave van Amnesty International, met een tekst voorin van Simon Carmiggelt. Deze cartoons zijn nu nog steeds goed te gebruiken, soms leggen we er één in de etalage, als "herinnering".

Dan natuurlijk nog drie wat bekendere boeken over `de Bom'. "Als de bom valt…", van Peter Goodwin, Feiten en onzekerheden over de kernoorlog. Van uitgeverij Rostrum Haarlem, 136 pagina's. Achter op de kaft staat in het kort het volgende: "Deze uitgave is het eerste boek dat ingaat op de gevolgen van een kernaanval op ons land. De auteur, Peter Goodwin, wetenschappelijk medewerker van de BBC, New Scientist en The New York Times (bovendien is hij natuurkundige van huis uit) bracht hiertoe een speciaal bezoek aan ons land. Hij heeft op realistische wijze beschreven wat er gebeurt vóór, tijdens en na een kernaanval op Eindhoven, Rotterdam en het verkeersplein Oudenrijn bij Utrecht…. Hoewel het boek systematisch aangeeft wat atoomwapens zijn en betekenen, hoe men kan trachten een kernaanval te overleven, zal het de lezer duidelijk worden met de vergaande kennis dat er maar één middel is om een nucleaire oorlog te voorkomen: met kennis van zaken zinvol te kunnen discussiëren en in staat te zijn massaal een negatief oordeel te kunnen vellen over kernwapens en hun gebruik _ juist dáárom is deze uitgave zo nuttig."

"Stop de bom, twee jaar aktie tegen de kernbewapening", door Dirk Barrez en Jan Ritgeerts, een uitgave van de Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT) te Brussel. Dit met veel zwart-wit foto's geïllustreerde boekwerk van onze zuiderburen geeft heel duidelijk de situatie weer van dat moment. Ook geven ze aandacht aan de internationale vredesbeweging van dat moment in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Scandinavië, Italië, Frankrijk, Spanje en Oost-Europa. Bij het stukje over Nederland staat:"In elk geval kunnen we rustig aannemen dat de kernraketten er zeker niet komen in Nederland. Daarvoor is de publieke opinie er te alert en de bewustwording te groot geworden." Waren ze te optimistisch? Hierover kunnen we nog lang discussiëren…

Tenslotte "Verboden toegang, kernwapens in Nederland", door Lou Brouwers, uitgeverij Jan Mets, Soest. Dit is een verslag van een journalistieke speurtocht naar kernwapens in Nederland. Na het maken van de film `Hiroshima is overal'(1979) heeft Lou Brouwers zijn onderzoek naar de aanvoer, opslag en bewaking van kernwapens voortgezet, waarvan dit boek het resultaat is. Een boek met veel interviews en illustraties, die de lezer confronteren met feiten en aanwijzingen. De auteur laat zien hoe Nederland nu al meer dan twintig jaar volledig betrokken is bij de atoombewapening. Het behelst ook een uiterst interessant facet van onze parlementaire geschiedenis.
Vooral de ontoegankelijkheid van het thema wordt aangeklaagd. Door onderzoek ter plekke, interviews met betrokkenen en bronnenonderzoek wordt geprobeerd vast te leggen wat er precies met kernwapens in Nederland aan de hand is. Door een vasthoudende werkwijze wordt de muur van stilzwijgen en geheimzinnigheid doorbroken en wordt veel van wat wij steeds niet mochten weten in dit boek blootgelegd.

Al die publicaties, al die mensen die handtekeningen verzamelden, die de straat op gingen om te protesteren, al die bezorgdheid, al die - zelfs wetenschappelijke - medewerking tegen de kernwapens….de strijd is nog niet gestreden. "Geweldloos duurt het langst!"


terug

De BlaadjesFranciscaans Maandblad; tijdschrift van de Franciscaanse Beweging. Verschijnt maandelijks.
Als er iets kenmerkend is voor het Vredesburo en aanverwante organisaties is het wel het gegeven, dat wij graag "blaadjes"maken en die met graagte presenteren aan de medemens. Van schoolkranten tot glossy "worldpapers" soms is de eerste gedachte van mensen als ze zich een doel stellen: "hee, kunnen we daar niet een blad van maken/bij maken/over maken". Het Vredesburo is een verzamelpunt van blaadjesmakers. Op het gebied van Vrede en mondiale bewustwording hebben we een flinke
boekenplank vol en ondanks het feit dat er tegenwoordig veel via internet gaat, blijft de drang blijkbaar bestaan om papier te gebruiken en periodiek de mensen te informeren.
Tussen deze bladen is er eentje, dat ik vrijwel altijd lees, terwijl ik mezelf niet helemaal kan identificeren met de inhoud en achtergrond. Het Franciscaans Maandblad valt niet op door de glossy uitvoering en schreeuwende koppen, maar door een ingetogenheid die aangenaam voor mij is. Het is uiteraard ook een verlengstuk over hoe Franciscanen en mensen uit de Franciscaanse Beweging in het leven staan. Door de jaren heen ben ik mensen uit de FB tegengekomen als deelnemers aan Vredeswakes en bij diverse manifestaties en ben ik altijd geïmponeerd geweest door de volharding, die ze uitstraalden, en de diepe overtuiging, die ze bezaten door de inspiratie van Franciscus van Assisi. Het omsmeden van zwaarden tot ploegscharen is daarom bij hen in goede handen.
Daarom: zet je vooroordelen eens aan de kant en verdiep je in een wereld waarin Vrede, spiritualiteit en overtuiging een centrale rol spelen. Niet spectaculair maar wel 1 keer per maand een oase van rust in deze hectische wereld.

Hans

Andere nieuwsbrieven en tijdschriften over organisaties in ons bestand zijn o.a.:
- Nieuwsbrief van Stichting Mensen Werken Voor Mensen; Stichting, die zich vooral bezig houdt methet inzamelen en versturen van goederen voor projecten in voormalig Joegoslavië.
Verschijnt 4x per jaar;

- Nieuwsbrief Werkgroep Nederland Srebrenica; Doelstelling: Bevorderen van verzoening tussen de overlevenden van Srebrenica enNederlanders. Bij het Nederlandse publiek in de aandacht houden van wat in Srebrenica gebeurde, de gevolgen en deNederlandse verantwoordelijkheid.
Verschijnt onregelmatig (2 - 4x per jaar);

- Vrouwen voor Vrede; informatie van en over de vredesorganisatiue Vrouwen voor Vrede. Verschijnt elke 2 maanden

- Stichting Bambale; nieuwsbrief van lokale stichting, die zich inzet voor ondersteuning aan projecten in Congo. Verschijnt onregelmatig (ongeveer 2x per jaar).

Alle tijdschriften zijn te lezen bij het Vredesburo. We beschikken ook over een uitgebreid archief met eerdere nummers van de tijdschriften.


terug

 

 

ZIJN EN DOEN!

 

We hebben het de afgelopen maanden erg druk gehad met standjes. Normaal gesproken gaan we daar naartoe met informatiemateriaal en spulletjes, die we willen verkopen. Bij de standjes van de afgelopen maanden hebben we echter besloten om het wat anders aan te pakken. Het waren 4 verschillende gelegenheden, waar we hetzelfde willen bereiken, namelijk dat mensen het Vredesburo leren kennen en dat ze nadenken over vrede. Al is het maar voor heel even. Bij al deze activiteiten hebben we als actie: schrijf in 1 woord op wat Vrede voor je betekent. Deze woorden werden geschreven op origami kraanvogels (die we zelf van te voren gevouwen hadden.). Deze mochten ze dan zelf ophangen in de yurt (een aziatische tenthut), die we bij alle activiteiten, in plaats van gewoon maar een standje, hebben opgebouwd. Bij de laatste keer hebben we er maar bij gezet dat het geheel gratis was, omdat mensen iedere keer vroegen: hoeveel kost dat dan? Deze kraanvogels willen we bij het jubileumfeest op 22 september aan een politicus geven, als een oplossing voor vrede.

Let’s meet Africa

Let’s Meet Africa is een cultureel festival dat op 19 en 20 mei 2007 voor de elfde keer plaatsvindt in het Beursgebouw Eindhoven. Het was erg donker in de hal. We hadden ook het gevoel dat het erg leeg was, maar erg weinig bezoekers. Wel hadden we bij de stand van het Vredesburo met die “rare tent” constante aanloop van mensen. Mensen vonden ook onze actie erg leuk. Er waren dan ook erg veel mensen die meededen, zodat aan het einde van Let’s Meet Africa de tent bijna helemaal vol hing met kraanvogels. Maar toch als ik de beurshal inkeek bekroop me een erg leeg gevoel, omdat er slechts enkele kraampjes stonden en een groot podium en daartussen was een grote leegte. Ik vraag mezelf dan ook heel hard af of het die 7 euro entree waard is want 80% van de kraampjes verkocht "toeristenprullen".

Emmaus Feestmarkt, 19 mei 2007

Vroeg op de zaterdagochtend vertrokken we met de bakfiets door wind en regen naar de feestelijke markt van Emmaus. De markt was bedoeld als een open dag voor Emmaus, samen met informatiekraampjes van ideële organisaties en verkoopkramen met tweedehandse spulletjes. Een DJ speelde zijn folkliedjes en een klein speelhoekje voor kinderen was ook aanwezig.
Na een klein uurtje van het op zetten en inrichten van onze yurt ( Mongoolse tent) werden we bezocht door vriendelijke en geïnteresseerde mensen, die langs liepen. Naast onze vredesproducten hadden we een klein activiteit met het ophangen van origami kraanvogeltjes in de yurt . De voorbijgangers werd gevraagd om een woord op te schrijven op een kraanvogel hoe je de wereldvrede kunt bereiken en dan vervolgens in de yurt op hangen. De reacties waren heel erg positief.
Het bleef gelukkig droog weer en de sfeer was goed maar het aantal bezoekers op de markt viel jammer genoeg tegen. Toch hebben we een prettige dag gehad met dank aan onze vrijwilligers en volgend jaar staan we er weer met een prettig gevoel!

 

Festival Solidariteit Wereldwijd, 3 juni 2007, Beek en Donk

Dit was de eerste keer, dat dit festival werd geörganiseerd in Beek en Donk, een plaatsje in de buurt van Eindhoven. Het was erg leuk en ook erg dorps. Het festival vond plaats in een groot park, dat men de muziektuin noemde. Een interessant detail is dat Kees Koning hier vandaan komt. Er waren op zich weinig bezoekers. Dat heeft misschien te maken met het Virusfestival in Eindhoven, dat op dezelfde dag plaats vond. Onder de bezoekers waren vooral oudere mensen. Desondanks sloeg de activiteit ook hier weer aan.
We werden ook nog gevraagd voor een interview op de lokale radio.

 

Peppelrode, 20 juni 2007

Peppelrode is een bejaarden- en verzorgingstehuis in Eindhoven. We waren gevraagd om daar met een standje te komen staan op de braderie metinfomarkt. Wij waren uitgenodigd voor de infomarkt. Peppelrode, waar we als vreemde eend in de bijt wel erg opvielen. Een minpuntje van de yurt (waardoor we wel erg opvielen tussen al die normale marktkraampjes) was dat er geen rolstoelen naar binnen konden. Ook merk je toch dat het hier veel mensen betreft die de oorlog meegemaakt hebben en dus ook wantrouwend staan ten opzichte van het Vredesburo of niet veel meer willen doen voor vrede, buiten hun eigen kring. Mij viel wel erg op dat er weinig andere stands waren en dat die andere stands vooral echt op ouderen gerichte dingen verkochten (wat natuurlijk niet zo verwonderlijk is) zoals: frutsels om kaarten van te maken, heel erg mooie beeldjes etc. Al met al was ook dit weer een leuke activiteit.
Om alles af te maken hebben we nu een hele mooie mand helemaal vol met kraanvogels. Als u nou zelf zoiets hebt van hier wil ik ook nog aan bijdragen, kom langs en onderteken een kraanvogel, voor 22 september (het 25 jarige jubileum), of kom gewoon om de mooi gevulde mand eens te bekijken, want het is een erg mooi gezicht. Ook als u een workshop kraanvogel vouwen wilt doen, kom gerust eens langs.

 

Projekt VMBO Ravenstein

In de loop der jaren zijn er uitstekende contacten opgebouwd met scholen. Het werkt erg verfrissend om ook met docenten goede en langlopende contacten op te bouwen en samen te bekijken hoe er vorm gegeven kan worden aan programma’s voor leerlingen. In Ravenstein hebben wij in het verleden diverse bijeenkomsten gehouden (samen met Halt ), waarbij pesten en treiteren centraal stonden oftewel praten over “hoe samen positiever met elkaar om te gaan”. Vrede is niet alleen “ver weg” maar ook"
hoe ga je om met je medeleerlingen”. In het kader van dit contact hebben we ook geparticipeerd in een project over Oorlog en Vrede. We hebben een gastles verzorgd, DVD samengesteld met fragmenten over hoe men de oorlog voorstelt, spreekuur gehouden om vragen over een aantal conflicten te beantwoorden en last but not least gejureerd bij de werkstukken: het maken van een “Vredesrap” en het vervaardigen van een folder.
Het is toch wel verrassend om te zien dat leerlingen komen tot zeer creatieve en ook inhoudelijk duidelijke stellingnames over de onderhavige problematiek. Tevens zijn dergelijke projekten, die uitstijgen boven de normale lesuren, een goede manier om een samenwerkingsverband te initiëren tussen maatschappelijke organisaties als het Vredesburo en het onderwijs. We hopen dat de school dit project in de toekomst structureel zal laten terugkomen en het niet als eenmalig beschouwd. Het uiteindelijke streven van de activiteiten van het Vredesburo in het onderwijs is er om te stimuleren dat scholen het onderwerp “op de agenda houden”. Het is van groot belang dat leerlingen in de opleiding bezig zijn (het liefst op een creatieve manier!) met deze belangrijke onderwerpen.
Uiteraard gaan ook de bedankjes richting Marian en Fred voor de prettige samenwerking en we hopen dat we elkaar blijven ontmoeten in de toekomst.
Mocht je werkzaam zijn in het onderwijs en behoefte hebben om van gedachten te wisselen over gastlessen en projekten: schroom niet om contact met ons op te nemen!! We hebben de expertise en de materialen om er iets bijzonders & leerzaams van te maken

(vragen naar Hans Matheeuwsen.)

 

terug