COLOFON nr. 35 oktober 2006
redactie: Berrie, Hans, Vincent, Martin, Orly, Aldo en Patrick
Redactieadres: Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in januari 2007 verschijnen.

 

INHOUD

 

Voorwoord

Stageperikelen

De Biep

Raar maar waar

Inkijkmuseum verdwijnt

Zijn en doen!

(Ingezonden mededelingen)

Werkplan 2007

 

 

VOORWOORD

Zoals u kunt zien is deze nieuwsbrief overvol, daarom zal ik kort moeten zijn.

De inhoud van de nieuwsbrief spreekt voor zich, dus daarom zal ik het daar niet verder over hebben. Ik wil het wel kort hebben over het komende jaar.

Volgend jaar zal een memorabel jaar moeten worden. Het Vredesburo bestaat dan 25 jaar. We zullen daar uitgebreid aandacht aan besteden, o.a. in de vorm van het plan om een boek over 60 jaar vredesactiviteiten in Eindhoven
uit te brengen.

Naast alle feestvreugde is er echter ook reden to bezorgdheid. Het komende jaar moet ook duidelijk worden in welke vorm het Vredesburo verder zal gaan. In 2005 hebben we een aktiejaar gehouden om te wijzen op de veranderingen,
die het komend jaar hun beslag gaan krijgen. We hopen op dezelfde wijze door te kunnen gaan als nu. We houden u verder op de hoogte.

Eind januari 2007 houden we een nieuwjaarsreceptie, waar meer informatie gegeven zal worden. U krijgt daar op tijd een uitnodiging voor. De nieuwe nieuwsbrief komt daarvoor niet meer op tijd uit.

 

terug

 

STAGEPERIKELEN

De afgelopen weken vanuit de stagiaires gezien.

Het Vredesfestival was erg vernieuwend voor ons, wij hebben veel nieuwe dingen gezien. Het was goed de uitkomst te zien van het voorafgaande organisatorische werk. En het was vooral ook leuk.

Zelf hopen we dat ons project ook goed gaat lopen, dat project is nog in de aanmaak. Ons project gaat over vrijheid en wordt hopelijk ook een bewustwording. Dat willen we door middel van kunst tot uiting brengen. De kunstwerken worden verkocht en de opbrengst gaat naar een goed doel.

Verder gaat onze leerproces gewoon door in het Vredesburo. Wij stagiaires houden ons zoal bezig met: huiswerk, bijbaantjes, school en natuurlijk stage. We hebben het druk, maar het is erg leerzaam en wij hebben het gevoel dat we
iets bereiken. Dat is ook natuurlijk belangrijk voor ons.

Wij, stagiaires, zijn bezig met een project over vrijheid. Dit houdt in het produceren van een film over vrijheid, een film met verschillende invalshoeken over vrijheid. Denk hierbij aan vrijheid en onvrijheid in Nederland, definitie van vrijheid, interviews met verschillende mensen met verschillende maatschappelijke achtergronden en organisaties, die spreken
over vrijheid. Deze film wordt gebruikt als inleiding voor ons scholingsproject, dat weer inhoudt dat wij jongeren op een school bewust maken van vrijheid en onvrijheid in Nederland. Dit willen wij doen door middel van het bekijken
van de film, discussiëren, gastsprekers en verschillende kunstzinnige workshops met als hoofddoel: nadenken over vrijheid. Ons project is dus eigenlijk kort gezegd een groot project om mensen bewust te maken van vrijheid en onvrijheid.

Heb je vragen of opmerkingen, kom gerust langs!

Groeten, de stagiaires van het Vredesburo!!

 

De afgelopen weken bij het Vredesburo zijn vrij snel voorbij gegaan. In de eerste week heb ik meegeholpen met het ordenen van de opslag op de Paradijslaan. Verder heb ik veel aan oriëntatie gedaan, veel mensen en instanties leren kennen.

In de voorbereiding van het vredesfeest heb ik vrij veel geklust in het Vredesoase, samen met de anderen. Daar hadden we tot aan de internationale vredesweek voor. Ik heb ook veel aan p.r. gedaan zoals posters verspreiden.

Het Vredesfeest was erg leerzaam. Er waren workshops, lezingen en videopresentaties. Dat was erg interessant. De lezing en aansluitend de discussie van Buro Jansen & Janssen, over de gevolgen van de maatregelen van de terrorismebestrijding, vond ik het beste van de dag. Verder was er ook een optreden van Mario van Erp voor de kinderen en er konden coöperatieve spellen gespeeld worden. Het avondeten was erg lekker, maar pittig. Ik was eerder naar huis gegaan dus heb ik niets meegekregen van het avondprogramma. Het was een leuke dag.

Ik ben bezig met een project voor school met als doel bewustwording en vrede. Dat organiseer ik samen met mijn mede stagiaires. Eerst krijgen we gastsprekers en aansluitend discussies. Daarna gaan we op een kunstzinnige wijze aan de slag. We proberen mensen op een kunstzinnige manier uit te laten drukken wat vrede en vrijheid nou eigenlijk betekent. De kunst wordt verkocht voor een goed doel.

Ik ben veelal werkzaam geweest op het Vredesburo en op de Vredesoase. Ik help ook mee met een project van Euro's voor Vrede, dat de markt voor vrede heet. Het is een aandelenspel voor scholieren rondom de wederopbouw van
Afghanistan, er zijn leuke prijzen te winnen.

Ik heb het druk met school, stage, bijbaantje en huiswerk. Maar ik leer steeds weer dingen bij en er is ruimte om te ontwikkelen.

Tot ziens bij Vredesburo!
Aldo Curiël

 

 

De afgelopen weken heb ik wel een aantal dingetjes gedaan in naam van het Vredesburo. Een van deze dingen is uiteraard de opening van onze nieuwe locatie de Vredesoase. Dit was zeer leuk georganiseerd. Er was een spelletjeshoek vol met coöperatieve spellen, die ik moest uitleggen aan geïnteresseerden, wat zeker leuk was. Ook was Mario van Erp aanwezig met kindertheater en heeft velen van ons beziggehouden. Er waren vele tafels en ruimtes waar heftig gediscussieerd werd over vele verschillende onderwerpen of waar iets werd uitgelegd over bepaalde onderwerpen. Ook heb ik meegewerkt
aan het heropbouwen van deze locatie: nieuwe bureaus, planken, indeling en vele andere dingen.

Daarnaast heb ik de afgelopen tijd verschillende vergaderingen bijgewoond van onder andere het Kleurrijk Festival en een debat. Dit debat was (vond ik persoonlijk) heel interessant. Het ging over armoede en verdeling. Hier was ook een oud leraar maatschappijleer van mij aanwezig, die ook nog het debat heeft gewonnen, wat ik toch wel erg leuk vond. Dit was het eerste debat waar ik ooit aan heb deelgenomen en het was wel een memorabele dag.

Wat toch wel het grootste is waar ik deze weken mee bezig ben geweest en nog steeds ben, is het project waar ik en andere stagiaires mee bezig zijn. Dit project (het vrijheidsproject) houdt in het maken van een film en wordt hopelijk vrij professioneel. Wij krijgen hier hulp bij van iemand, die meewerkt aan Rolling Dutchman Productions. Ook komt er een scholingsproject om leerlingen bewust te maken van vrijheid en onvrijheid en daarbij misschien een mogelijk festival.


Orly

Hallo beste lezers,
Allereerst wil ik even zeggen dat we bijna klaar zijn met het geslaagde project op de Hertogstraat. Het was wel een drukke periode om het allemaal klaar te krijgen voor de opening in de Vredesweek. Ondanks alles hebben de stagiaires en Vincent van het Vredesburo veel werk verricht en is het toch gelukt. We zijn nu bezig met de finishing touch, oftewel de laatste loodjes. Als de laatste loodjes helemaal klaar zijn is het de bedoeling dat we daar ook gewoon komen te werken.

Ik ben zelf de laatste tijd veel bezig geweest met het programmeren van activiteiten voor in de toekomst. Ook heb ik zelf veel tijd aan mijn schoolwerk besteed. Dit heeft me erg veel tijd gekost en enorm wat zweet. Ondanks alles loopt alles rustig aan weer op het juiste spoor.

Denk je nu ik heb een leuk idee of we zijn met een goed project bezig waar we hulp bij nodig hebben, kom gerust langs en maak even een praatje.
Groeten,

Patrick

terug

 

DE BIEP

Onze vaste redactrice voor dit onderwerp is een tijdlang uit de roulatie. Hierdoor is er deze keer maar een korte aflevering. Daarbij komt nog, dat we de afgelopen tijd niet veel nieuwe boeken hebben aangeschaft. Dit is ook het gevolg van de afwezigheid van onze documentaliste.

De nieuwe titels zijn:

1. David Ray Griffin - 11 September; een onderzoek naar de feiten. Uitgave: Lemniscaat 2006.

De tekst op de achterkant van het boek omschrijft het als volgt:

"De aanslagen van 11 september 2001 hebben de wereld veranderd, maar er is weinig bekend over wat er die dag werkelijk gebeurde. Een toenemend aantal deskundigen heeft ernstige twijfels bij de officiële onderzoeksrapporten.
In dit boek brengt de Californische hoogleraar (Filosofie van religie en Theologie (red.)) David Ray Griffin, helder en nauwgezet de feiten van 11 september in kaart. Dat levert verontrustende vragen op:.."

Enfin u kent het wel.

Een andere benadering van dit boek zou kunnen zijn: Het zoveelste boek, waarin, op suggestieve wijze, geprobeerd wordt de "grote samenzwering" bloot te leggen, onder het mom van een wetenschappelijke invalshoek.

Om te weten welke benadering de juiste is, zult u het boek een keer moeten lenen.

2. 1000 PeaceWomen Across the Globe. Uitgegeven door: The association 1000 Women for the Nobel Peace Price 2005.

Een lijvig boekwerk, met daarin de portretten van 1000 vrouwen, die zich inzetten voor de vrede op zeer diverse manieren. Het is een zeer inspirerend boek, waarin vrouwen uit 150 verschillende landen geportretteerd worden. De
oorsprong was het idee om 1000 vrouwen uit heel de wereld voor te dragen voor de Nobelprijs voor de Vrede 2005, hiermee aangevend de variëteit aan werk, dat door vrouwen gedaan wordt om de wereld vrediger te maken. Er staan
portretten in van zo diverse vrouwen als Rebecca Gomperts (van Women on Waves), Shelley J. Anderson (van het Women Peacemakers Program van IFOR), Saskia Kouwenberg (vredesvrouw), Savitri MacCuish (van de World Peace Flame Foundation) en Adrienne van Melle-Hermans (van Vrouwen voor Vrede). En dat zijn dan alleen nog maar de vrouwen uit Nederland.

Als u eens in een dip zit en u wilt inspiratie opdoen, blader dan eens door dit boek en u kunt er weer een tijd tegenaan.

3. Neef aan de overkant. Door Mouin Rabbani en Gideon Soesman. Uitgave: Uitgeverij Aspekt, 2006.

In 2002, twee jaar na het begin van de Tweede Intifadah, vraagt het EO-programma De Ochtenden aan een Israëliër (Gideon Soesman) en een Palestijn (Mouin Rabbani) een briefwisseling (via de radio) te beginnen, waarin gepoogd zal worden de wederzijdse standpunten te delen en misschien nader tot elkaar te komen. Hiermee wordt een beeld geschetst van de verschillen en overeenkomsten tussen de beide bevolkingsgroepen. Duidelijk blijkt, dat het conflict hardnekkiger tussen hen in staat dan ze hadden gedacht. In 2006 zijn deze radiobrieven gebundeld.

Voor mij was een erg sprekend citaat, een zin uit de laatste brief van Mouin Rabbani, die duidelijk het probleem naar voren brengt: (over Gideon) "Het is geen slecht mens, moest ik mezelf regelmatig herinneren-het is een Israëliër." Ik denk, dat Gideon hetzelfde had kunnen zeggen over Mouin ("Het is geen slecht mens, moest ik mezelf regelmatig herinneren-het is een Palestijn.") En daarmee is meteen de bron van het conflict duidelijk.

Een interessant en inzichtelijk boek over een regionaal probleem, dat de voedingsbodem is voor een mogelijke wereldbrand.

Op de valreep hebben we nog binnen gekregen: Poetins Rusland, door Anna Politkovskaja en Nucleaire ontwapening, door Karel Koster.

 

terug

RAAR MAAR WAAR

 

Domheid of ironie?

terug

 

INKIJKMUSEUM VERDWIJNT

Het doek lijkt gevallen voor het Inkijkmuseum. Een uniek plekje naast de nieuw te ontwikkelen stadstuin bij de Effenaar, wordt uitgekleed. Na ontwikkeling van een plan dat volledig is gebaseerd op maatschappelijke en gemeentelijke wensen en ambities, is er ondertussen na ruim drie jaar praten, niets verwezenlijkt.

In de bijna drie jaar dat het Inkijkmuseum heeft gefunc-tioneerd heeft het Vredesburo diverse activiteiten uitgevoerd in samenwerking met het Inkijk-museum. Dat is niet vreemd. Het Inkijkmuseum komt voort uit activiteiten van de stichting 80 Vragen. En deze stichting okomt direct voort uit het werk dat het Vredesburo de afgelopen 10 jaar heeft uitgevoerd
in het kader van haar doelstelling 'het stimuleren van mondiaal bewustzijn'

Zo waren er acties op de Dommel tegen de afschaffing van de ID banen. Een probleem waar velen, waaronder het Vredebsuro, nog steeds geen oplossing voor hebben.

Er vond een expositie plaats in het kader van de 10 jarige herdenking van de massamoord in Srebrenica, Er was een bijzondere expositie tijdens het solidariteitsfestival ten behoeve van aandacht voor Rwanda. Tijdens het Eindhovense Vrijheidsfestival waren er samenkomsten van activiteiten waaronder een groots Vredesfeest en een bijzondere expositie over het leven tijdens de oorlog in het Spoelhuisje, alwaar het Inkijkmuseum gevestigd is.

 

(klik op de afbeelding voor een leesbare versie!)

Verder herinner ik me een nieuwjaarsreceptie in de tent in de tuin van het Inkijkmuseum, waarbij zoveel gemeenteraadsleden aanwezig waren, dat zij er zelf van stonden te kijken. Een buitenstadhuis record.

Maar er blijft niet veel over van de ruimte rond het huis en de sfeer van het huis. Reken daarbij een huurverhoging van 430% (van slooppand naar toplocatie) en het al eerder vermeldde feit dat de ID baan ophoud te bestaan, en U kunt zich voorstellen dat de initiatiefnemer van het Inkijkmuseum eerst moet zorgen dat hij in leven blijft, voordat hij kan beslissen of een leuk, bescheiden, serieus en creatief iets als het Inkijkmuseum kan blijven bestaan.

Vanuit het Vredesburo wensen wij de stichting 80 Vragen veel succes met de toekomstige ontwikkeling.

Foundation 80 Questions

www.80questions.net

06 53523896

Inkijkmuseum

www.inkijkmuseum.nl

040-8488230

terug

 

ZIJN EN DOEN

Eindhovense Vredesdag (23 september 2006)

Soms zijn tradities belangrijk om in stand te houden ondanks de bezwaren die er aan kleven. De Vredesweek is een "instituut", dat landelijk en plaatselijk niet meer de zeggingskracht heeft die het ooit had, maar het is nog steeds een zekerheitje op de jaarlijkse kalender. Het zet ons aan om als Vredesburo naar buiten te treden. Het is onacceptabel om dat voorbij te laten gaan.

De opzet is een cocktail van kleine activiteiten, die naar wij hopen een leuk mengsel opleveren van informatie, discussie en het broodnodige plezier. In het voortraject hebben we gegoocheld met allerlei voorstellen. Aangezien de wereld ons werkterrein is zijn de mogelijkheden ook verschrikkelijk groot.

Uitgangspunten dit jaar waren: niet vergeten iets voor kinderen te doen, laten zien waar we zijn met ons fotoboek, leuk feestje geven, en uiteraard: informatie en discussie (daar krijgen we toch nooit genoeg van!). De invulling was uiteraard te vol, de workshops liepen uit, Rob Gongrijp belde af, het programma begon iets te laat, de band was onderweg ergens blijven steken, etc. Kortom: een hartstikke leuke en interessante dag.

Voor mij was het de hele dag rennen geblazen, mensen op hun gemak stellen en regelmatig roepen: "alles komt goed". Opvallend was, voor mijn gevoel, dat sommige onderwerpen, waarvan ik in eerste instantie twijfels had of het publiek het zou appreciëren, levendige en goede inhoudelijke discussies opleverden. Kenmerkend was ook dat een onderwerp als kernenergie maar weinig respons kreeg: daar is blijkbaar nog een hoop werk te verrichten door het Vredesburo. Beginnen met (kinder)theater vond ik heel goed: het bepaalt de sfeer van de dag en is een ideale manier om een boodschap te verkondigen zonder de sfeer van de hard-core informatiebollebozen.

Voor het volgende jaar zullen we opletten hoe we de praktische indeling kunnen optimaliseren en meer rust in het programma kunnen creëren. Theatervormen en initiatieven à la de wereldmaaltijd zullen we zeker blijven hanteren, omdat ze zorgen voor een uitnodigende en open sfeer en we mogen er gelukkig van uitgaan dat er behoefte blijft bestaan bij mensen om rond de tafel te zitten en te bepraten hoe we met z'n allen er een iets betere wereld van kunnen maken.

Om 24.00u liep een dag ten einde (na een uiterst leuk optreden!), waarbij het algehele gevoel positief was en de betrekkelijke rommeligheid maar zullen uitleggen als typisch Vredesburo. Strak plannen en uitvoeren is misschien in de theorie mogelijk, maar met een hoog gehalte aan eigenheimers& chaotici niet altijd even makkelijk. Volgend jaar zijn we er weer en jullie hopelijk ook!

 

terug

 

(INGEZONDEN MEDEDELINGEN)

Jongerenreis naar Tanzania

Informatiedag zaterdag 11 november

Ben je geïnteresseerd in andere culturen? Wil je enkele weken mensen van een andere cultuur ontmoeten? Is je leeftijd tussen de 20 en 30 jaar?

Dan is deze jongerenreis naar Tanzania voor jou een unieke kans

We gaan in juli en augustus 2007 vier weken met een groep van 8 à 10 jonge mensen en 2 begeleiders naar Tanzania. Daar zijn we te gast bij internationale leefgroepen in SAME en ARUSHA en anderen die leven temidden van de Massaï, een nomadenvolk. We zullen kennismaken met hun dagelijkse leven en met enkele kleinschalige projecten zoals gezondheid, onderwijs, landbouw, voedsel..

Op zaterdag 11 november willen we in Eindhoven er graag meer over vertellen. We vertellen ook over het doel, de voorbereiding en de kosten (1500 euro). En natuurlijk is er tijd voor jouw vragen en wensen.

De reis wordt georganiseerd door het Missionair Team van de Spiritijnen.

Meer weten: kijk op www.missie-geest.nl, belangstelling: geef je op bij cssp@missie-geest.nl.

telefoon 040-2466121

Missionair Team CSSp

Willem de Bruynstraat 18,

5622 KJ Eindhoven

 

 

Start Vredes Groeitapijt vanuit Weesp

Weesp voor Vrede! Dat is een goede gedachte.

Het is nu voor elke inwoner, binnen en buiten Weesp die deze gedachte wil uitdragen, mogelijk om dit het komende jaar te doen.

Er wordt een kleed samengesteld uit stukjes stof waarop iedere deelnemer het persoonlijke vredesgevoel afbeeldt. Dit kan op willekeurig welk stukje van 25 cm in het vierkant door erop te borduren, te plakken of wat men verder maar bedenken kan.

Deze stukjes worden verzameld en aaneengenaaid tot een tapijt dat alsmaar groter wordt en dat op de Internationale Dag van de Vrede het middelpunt zal vormen van een groot evenement in het teken van Vrede.

Stichting Zonneglossis wil met deze actie zoveel mogelijk mensen even doen stilstaan bij Vrede in het besef dat elk hieraan persoonlijk kan bijdragen niet alleen voor het kleed maar ook in het dagelijkse leven.

U zult binnenkort overal onze flyers aantreffen, of over de actie horen spreken door mensen die al met ons meedoen. Wij nodigen iedereen zonder uitzondering uit om de vredesgedachte in stof om te zetten en dit in te leveren of op te sturen.

De dag van presentatie willen we en kunnen we alleen met uw hulp tot een heuglijke en positieve gebeurtenis maken.

Stichting Zonneglossis timmert aan de weg door mensen meer aandacht voor elkaar te laten krijgen. Niet enkel in woord maar ook in daad willen zij dit uitdragen door mensen bij elkaar te brengen en hulp te geven waar dit gevraagd wordt en nodig is.

Meer informatie op het internet vindt u op WWW.ZONNEGLOSSIS.TK

Adres voor inzendingen: Hoogstraat 51, 1381 VV Weesp

 

KRISTALLNACHTHERDENKING 2006

Op zondag 12 november vindt voor de 14e keer de herdenking van de Kristallnacht plaats in Altstadt, Stratumseind 71 in Eindhoven.

De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938, Joden werden aangevallen, synagogen gingen in vlammen op, joodse winkels, huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen werden geplunderd, beklad en vernield. Het leek een spontane uitbarsting van volkswoede, maar in werkelijkheid werd de pogrom zorgvuldig geregisseerd door Goebbels en andere hoge Nazi's. Deze nacht is de geschiedenis ingegaan als de Kristallnacht en markeert het begin van de Holocaust. Het herdenkingsfestival is gratis en wordt georganiseerd door EstR, Altstadt en de Jongerenbond.

De zaal is open vanaf 16.00 uur en aan het programma werken verschillende jonge artiesten mee die op deze manier uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij de herdenking van deze gruwelijke Kristallnacht. Het programma wordt geopend door de directeur van EstR met een korte toespraak. Daarna is het de beurt aan de dansgroep Latino Mix. Dat zijn een groep jongeren uit Zuid-Amerika die dansen op Columbiaanse muziek. Zij worden gevolgd door Orinoko een Sing-a-song duo met prachtige en gevoelige liedjes. Na dit duo is het de beurt aan D-lizz. Deze jonge rapster schrijft haar eigen teksten en stond o.a. al in Nighttown Rotterdam op het podium. De rappers Waco en Turco, staan voor een energieke en stijlvolle flowende show. Waco trad eerder op onder de naam Zwijgrecht. De band Mind Burst speelde op
maart 2005 voor het eerst spontaan samen op het lustrum feest van Pleincollege van Maerlant te Eindhoven. Sindsdien hebben ze besloten om een vaste formatie te beginnen. Ze spelen grungy-achtige muziek. Gegruis is een afkorting voor "GEWIS Ragt Uiteraard In Stereo". Van hen kun je muziek van Jet tot the Cranberries, van Papers tot The Rembrandts verwachten. Omstreeks 20.00 uur zal Patrick van der Voort (Eindhoven samen tegen Racisme) spreken en stilstaan bij de gebeurtenisen tijdens de Kristallnacht in 1938 en wat wij er van kunnen leren. De herdenking wordt afgesloten met het bekende trio Johnny Rosenberg (Latin, RnB, Jazz). De getalenteerde Eindhovenaar Johnny Moro Rosenberg tourde onder andere met zijn bandleden door heel Amerika, zoals op het Montreal Jazz Festival, op het feest van Maria Carey en in het
voorprogramma van James Brown. Kenmerkend voor Johnny Rosenberg is de passionele zang en de opzwepende gitaarvirtuositeit.

Tijdens de herdenking is informatie verkrijgbaar over de Kristallnacht en zal Amnesty International actie voeren.

Stg. de Vrije Golf/EstR
Hooghuisstraat 29c
5611 GS Eindhoven
040 - 2960780
www.kleurrijkestad.dse.nl

 

terug

 

WERKPLAN 2006

terug