vredesweek 2006

VREDESWEEK 2006

 

COLOFON
nr. 34 augustus 2006
redactie:
Berrie, Anita, Hans, Vincent, Martin, Orly en Patrick
Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in oktober 2006 verschijnen.
INHOUD

VOORWOORD
STAGEPERIKELEN
DE BIEP
ZIJN EN DOEN!
RAAR MAAR WAAR
VREDESWEEK 2006

VOORWOORD
De vakantie is voorbijen we zijn weer hard aan het werk. Sommigen onder ons hebben nog last van een post-vakantie depressie, maar daar zal men met hard werken wel weer overheen komen. En wat dat betreft vallen we met onze neus in de boter. Begin oktober moeten we onze plannen voor het komende jaar bekend maken. Deze zullen in de volgende nieuwsbrief te lezen zijn.

Op 23 september organiseert het Vredesburo weer een informatieve en ontspannende dag in het kader van de Vredesweek. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

In Stageperikelen vindt u een bekende naam en twee nieuwe namen.

In Zijn en Doen vindt u een verslag van activiteiten, die kort voor en net na de vakantie hebben plaatsgevonden en waar het Vredesburo aan heeft mee gewerkt of helemaal heeft ingevuld. Het betreft de Nacht van het Zuiden in juni en een aantal introductieworkshops op een school in Boxtel.

Verder natuurlijk de bekende rubriek De Biep en een tweede aflevering in de serie Raar maar Waar.

Belofte maakt schuld, maar deze maand wordt die niet vereffend. Ik had gehoopt deze nieuwsbrief eens een keer op tijd verzonden te krijgen, maar de omstandigheden... Enfin u begrijpt het wel. Vandaar dat de beloofde nieuwsbrief voor augustus nu pason-line is. Ik ga deze keer een belofte doen, die ik zeker zal houden. Ik beloof hierbij plechtig, dat de nieuwsbrief van oktober.... begin november hier te vinden zal zijn.

 

terug


STAGEPERIKELEN

 Ik loop stage bij het Vredesburo en ben hier terechtgekomen via mijn school (het r.o.c.). Ik doe hier de opleiding sociaal cultureel werk. Ik wil eigenlijk uiteindelijk psychologie gaan studeren. Aangezien ik in mijn puberjaren te kortzichtig was om een hoger niveau dan vmbo-t te gaan doen, moet ik nu een langere weg nemen om het uiteindelijk doel (een psychologiestudie) te bereiken. Uiteraard had ik dit ook op andere manieren kunnen verwezenlijken, maar ben tot de conclusie gekomen dat sociaal cultureel werk toch wel het meest past bij mijn karakter en ik zo het best mijn doel kan halen.
In het eerste jaar van mijn opleiding heb ik een half jaar stage gelopen bij een jongerenorganisatie waar ik in de middag met kinderen allerlei activiteiten deed.

Waarom dit jaar dan het vredesburo?

Om eerlijk te zijn was dit niet mijn eerste keuze. Ik had voor iets heel anders gekozen, omdat ik het weer niet kon opbrengen verder te kijken dan nodig is. Toen een lerares het opperde om hier stage te gaan lopen, was ik zeker heel enthousiast.

Ik heb de basisideeën van het vredesburo met de paplepel ingegoten gekregen en hierdoor was er ook een onbewust iets dat mij aansprak om toch hier te gaan stage lopen. Ik heb mij vrij weinig bezig gehouden met politiek en alle toestanden hieromheen en heb dit ook nooit boeiend gevonden.

Maar ik vind vrede, het ultieme doel van het vredesburo, zeker een prioriteit, een doel, een stuk vrijheid van de geest. Ik vind het ook belangrijk om te participeren aan zo veel mogelijk activiteiten die ons een stukje dichterbij brengen bij dit ultieme doel.

Orly Vlot
Hoi,

De vakantie zit er weer op.
Hoe is jullie vakantie geweest??
Ik ben zelf niet op vakantie gegaan, maar heb ervoor gekozen om in de vakantie te werken.
Er staat een mooi programma te wachten, met o.a. de vredesweek in aantocht.
Ik ben samen met Vincent, in samenwerking met de jongerenbond, bezig om het kleurrijk festival te organiseren. Er is dus weer werk genoeg.
De activiteiten die nog niet besproken waren zijn o.a. de nacht van het Zuiden (10 juni), een scholings-/informatieproject op het Jacob Roelantscollege te Boxtel (22,23,24 augustus).
Deze activiteiten waren erg leerzaam. Ik heb hier aan mijn leerdoelen kunnen werken.
Zoals jullie begrijpen heb ik van deze activiteiten ook verslag moeten maken voor school, als jullie daarover vragen hebben of jullie willen ze lezen, vraag het gerust.

Hebben jullie nog vragen of ideeën, dan hoor ik het graag.

tot ziens,

Patrick

Hallo ik ben Aldo Curiël ben 26 jaar ik ben stagiaire bij het Vredesbureau.
Ik studeer sociaal cultureel werk op het R.O.C. in Eindhoven. Dit is mijn eerste jaar en mijn verwachtingen zijn: veel bezig zijn veel leren en als het kan ook wat informatie verschaffen.
Het wordt een drukke jaar met veel projecten en veel zelfstudie maar ik ga proberen om alles tot een goed eind te brengen.

Tot ziens in het Vredes bureau

Aldo Curiël


terug


DE BIEPNieuwe aanwinsten voor de bibliotheek:
"Afrika, liefdesverklaring aan een continent in doodsnood", geschreven door Stephen Lewis, uitgeverij Lemniscaat, 2005, 143 pagina’s; het kantelboek "Ik en de wereld, de wereld en ik", door Kees Waagmeester, uitgeverij Lemniscaat, 2006, 232 pagina’s; "Wat bedoelen we eigenlijk? Termen en begrippen in de Nederlandse taal over de multiculturele samenleving", samenstelling en redactie Judith de Beer, uitgave van het LBR, 2005, 84 pagina’s; "Zwerftocht door een wereld in beweging", geschreven door Herman Th. Verstappen, uitgegeven door Van Gorcum, 2006, 164 pagina’s."Basisrechten voor ongedocumenteerden" een uitgave van Stg. LOS,2006, 2 boekjes van 48 en 32 pagina’s; "Europese mythen over de Arabische wereld", van Rana Kabbabi, uitgeverij Contact, 2002, 238 pagina’s; "Civilisering en decivilisering", door Ton Zwaan, uiteverij Boom, 2001, 459 pagina’s; "Vuur in beweging", geschreven door Jan Hoffenaar, e.a., uitgave van Instituut voor militaire geschiedenis, 2002318 pagina’s. En verder….

schinveldDe slag om de Schinveldse bossen", geschreven door Henri Haenen en Marcel van Hoorn, Uitgeverij TIC. 182 pagina’s.
Een boeiend verslag van de geschiedenis tot en met de laatste ontwikkelingen rondom de boskap in Schinveld voor de Awacs vliegtuigen vanaf de vliegbasis Geilenkirchen vlak over de grens. Het boek is rijk geïllustreerd met zwart/wit foto’s.
Achterin staat een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen vanaf 30 september 2005 tot en met 14 januari 2006, een overzichtje van de operationele inzet politie/Kmar en een begrippen- en namenlijst voor de duidelijkheid.
In onze nieuwsbrief # 32 lees je de ervaringen van onze medewerker Vincent, die tijdens de ontruiming als een van de eersten uit de boom "geplukt" werd.
Alleen al over de jarenlange strijd die de bewoners van Schinveld en omgeving voeren, zou een dik boek geschreven kunnen worden.
In het videoarchief hebben we een opname van "Van Gewest tot Gewest" uit 2001 waar de toenmalige burgemeester Hub Meijers, nog strijdvaardig uitleg geeft. De toestellen vlogen toen gemiddeld wel 13 keer per dag over, terwijl ze nergens anders in Europa vanwege de geluidsoverlast mogen vliegen. ’s Zomers oefenen ze soms om de 10 minuten een "rondje om de kerk". Een inwoner van Schinveld zegt in de uitzending:"Als ze de bomen wegdoen vliegen ze de daken eraf." Het bos was een natuurlijke buffer tegen zwaardere toestellen die langer doen over het opstijgen.
Op 13 januari 1999 verongelukte een toestel vlak naast de basis door een technisch mankement, niet door de hoge bomen. Het boek is boeiend geschreven en mag wat mij betreft een vervolg krijgen.

onder druk"Onder druk Terrorismebestrijding in Nederland", Uitgeverij Papieren Tijger, Jansen & Janssen dossier 2, 234 pagina’s.
Nederland staat onder druk. De angst voor aanslagen door radicale Islamitische groepen is alom aanwezig. De regering heeft de afgelopen jaren een groot aantal wetten en maatregelen genomen die het terroristisch gevaar moeten bezweren. Geheim bewijs van inlichtingendiensten mag in de rechtszaal gebruikt worden. Politie- en inlichtingendiensten mogen sneller in iemands leven gaan snuffelen. Wijkagenten speuren naar afwijkend gedrag. Speciale legereenheden staan klaar om in te grijpen. Bij elk incident klinkt vanuit de politiek de roep om nog meer maatregelen. Maar angst is een slechte raadgever. Critici menen dat de politiek doorslaat in haar maatregelen, waardoor de burgerrechten onder druk komen te staan. Van veel wetten is onduidelijk of ze wel tegen terrorisme helpen. Onschuldigen dreigen in de sleepnetten van de politie terecht te komen. Inlichtingendiensten krijgen ruim baan. Uit diverse incidenten blijkt dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de kwaliteit van het werk van deze diensten. Informanten en infiltranten spelen een duistere rol. Bevolkingsgroepen dreigen gemarginaliseerd en gestigmatiseerd te worden, waardoor de maatschappelijke polarisatie eerder toe- dan afneemt. De deskundigen die in dit boek aan het woord komen lijken het over één ding eens: de Nederlandse aanpak van terrorismebestrijding doet meer kwaad dan goed.


woede"Woede in het hart" door Ingrid Betancourt, uitgeverij Sirene, 2003, 255 pagina’s.
Het gehele boek is zeer bevlogen geschreven en ze maakt ook duidelijk waarom ze die woede ervaart in haar hart. Ze is open over de corrupte kamerleden en andere politici en beschrijft de politieke geschiedenis van Colombia vanuit haar ervaringen. Het is zeer bewonderenswaardig, haar vasthoudendheid en de offers die ze voor het Colombiaanse volk over heeft. Nadat ze haar kinderen helemaal naar Nieuw Zeeland moest brengen voor hun veiligheid, bleef ze ondanks aanslagen toch positief over de mogelijkheid van een Colombia vrij van corruptie. De bevolking blijft in haar geloven en zonder het kopen van stemmen wordt ze met een meerderheid gekozen voor de senaat. Haar partij Oxígeno (zuurstof), opgericht voor een fris nieuw begin, spreekt mensen aan. Ze is helder, standvastig, onomkoopbaar en hartelijk. Vlak voor de verkiezingen, op 23 februari 2002, werd ze echter ontvoerd. Lees meer over haar, haar medewerksters en wat er sindsdien is gebeurd op www.betancourt.nl . Het boek lag voor maar 2,50 te koop bij de Slegte. Met deze aankoop ondersteun je de groep die nog steeds trouw de partij en familie bijstaat van de nog steeds in gijzeling verkerende Ingrid Betancourt.

terug(ter informatie)

Coöperatieve spellen

Ideetje voor de winteravonden of als cadeautje ??

Deze spellen zijn gebaseerd op samenwerking. De spelers helpen elkaar om een berg te beklimmen, een plek schoon te maken of een ander doel te behalen… Ze spelen dus nooit tegen elkaar! Bij deze spellen ervaren de spelers samenwerking, wat een unieke sfeer geeft!

Max de kat (vanaf 4 jaar)
Strategiespel voor 1-8 spelers met kleurendobbelsteen. € 12,-

Ogen van de jungle (vanaf 8 jaar)
Een prachtig uitgevoerd strategiespel voor 1 tot 10 spelers, dat een beroep doet op de creativiteit.  € 15,-

Zenblokken (vanaf 6 jaar)
Zowel geschikt voor groepen (tot 14 spelers) als om solitair te spelen.  € 16,-

Bergbeklimmen (vanaf 7 jaar)
Een eenvoudig strategiespel voor 2 tot 6 spelers, zonder dobbelsteen. € 15,-

Spel van het Dorp (Community) (vanaf 9 jaar)
Een matig gecompliceerd spel goed voor een avondje gezellig samen spelen. Voor 2 tot 6 spelers. € 19,-

Kracht van 8 kaartspel
Het spel is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en is dus voor alle 8 groepen van de basisschool. Door de coöperatieve spelvormen leren de kinderen samenwerken, overleggen en creatief denken. € 16,- .

Mazen van de tijd (vanaf 12 jaar)
Voor 2 spelers. € 25,- .

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De spellen zijn leuk uitgevoerd met milieuvriendelijke materialen. U kunt deze en ook de andere coöperatieve spellen van de site www.zonnespel.nl bij ons bestellen via e-mail: info@vredesburo.nl, telefonisch: 040-2444707, of per post: Grote Berg 41, 5611 KH, Eindhoven.

NIEUW

spel 1Choices (vanaf 12 jaar) (engelstalig, geen nederlandse handleiding)
Een spel over waarden en morele dilemma’s, van discussie en beoordeling van uitdagingen, die men tegenkomt van kindheid tot ouderdom. De situaties en vragen staan op kaartjes met keuzemogelijkheden. Spelers kunnen hun eigen oplossingen en nieuwe situaties creëren, die ze kunnen inbrengen in het spel. Elke groep, die wat wil leren over het leven zal dit spel een bruikbaar instrument vinden om een discussie over waarden op een non-competatieve wijze te bevorderen. Voor 4 tot 24 spelers. € 10,-


spel 2Ruimtereizigers (vanaf 8 jaar)
De ruimtereizigers, vredelievende wezens van een andere planeet, zijn neergestort op Aarde en gebruiken hun speciale krachten om naar huis terug te keren. Een strategiespel voor 2 tot 4 spelers. € 15,-
spel 3De Chinese vissers (vanaf 12 jaar)
De spelers zijn vissers in een Chinees eilandenrijk. Vang de juiste vissen voordat het stormseizoen is aangebroken. Een uitdagend strategiespel voor 2 tot 5 spelers. € 20,-

 

 


terug

 

 

 ZIJN EN DOEN

 Verslag Nacht van het Zuiden wandeling
ENTHOUSIASTE WANDELAARS LOPEN TWEEDE NACHT VAN HET ZUIDEN

In de nacht van zaterdag 10 juni op zondag 11 juni was het zover en konden enthousiaste wandelaars voor de tweede maal de Nacht van het Zuiden lopen. Deze spectaculaire nachtwandeling wordt jaarlijks georganiseerd door COS Oost Brabant, Centrum voor Internationale Samenwerking. De tocht voert vanuit Zuid Eindhoven naar Waalre en Riethoven en via de Dommel weer terug naar Eindhoven.

De weergoden waren ons goed gezind en om een uur of 22.30 liepen de eerste wandelaars de startlocatie binnen. Het scoutinggebouw Roncalli, dat als begin- en einpunt diende, was voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervolle multiculturele ruimte. Migrantenorganisaties die zich inzetten voor projecten in hun landen van herkomst, hadden het geheel kleurrijk aangekleed. Het thema van de wandeling was Oorlog en Vrede. De organisaties die zich presenteerden waren dan ook alle afkomstig uit landen die zich in een instabiele vredessituatie bevinden.

Wandelaars konden de presentaties van de projecten uit de verschillende landen bekijken en praten met mensen van de betreffende organisaties.

Om 23.00 uur heette Marcel Schreurs, directeur van COS Oost Brabant, de wandelaars officieel welkom. De Stichting Daryeelka Somaliyeed uit Somaliland voerde een toneelstuk op, waarin zij treffend lieten zien tegen welke zaken een asielzoeker in Nederland aan loopt. Na een ludieke warming up konden de wandelaars rond middernacht van start.

peace1Na 6 kilometer was de eerste rustplaats, het sfeervolle Energiecentrum De Volmolen. Daar konden mensen iets eten en drinken, een theelichtje aansteken dat op een groot Peace-teken werd gezet, een kreet over Oorlog en Vrede op een wand schrijven of gewoon genieten van de bijzondere omgeving.

 


peace2
Daarna moest er weer 8 kilometer worden gelopen –in het licht van de volle maan- tot het volgende rustpunt, Scouting Riethoven. Het Vredesburo had deze locatie omgetoverd tot een Afrikaans dorp, inclusief kampvuur, percussie, tenten en Afrikaans hapjes en drankjes.

De wandelaars konden daar tevens hun stem uitbrengen op hun favoriete project, uit de projecten die aan de start waren gepresenteerd (zie ook onze impressie beneden).

Mensen die de korte route (15 kilometer) hadden gelopen, konden bij Scouting Riethoven op busjes stappen die hen naar het startpunt terugbrachten. Mensen die de lange route (25 kilometer) liepen moesten nog 10 kilometer hun beste beentje voorzetten en kwamen vanaf een uur of 6.30 uur moe maar voldaan binnendruppelen bij de startlocatie in Eindhoven Zuid.


Het was een geslaagde wandeling, die hopelijk volgend jaar weer een vervolg zal krijgen.


Bovenstaand verslag is overgenomen van de website van COS-Oostbrabant: wwwcosoostbrabant.nl.


Onze impressie: Om 10 uur ‘s avonds stonden we met drie bussen en een personenwagen volgeladen op de locatie Riethoven klaar om het Afrikaanse dorp op te bouwen!Er was al een familiefeest aan de gang op het terrein.En het leek er op dat ze niet al te enthousiast waren om te vertrekken..dat vonden wij niet zo heel erg maar de tenten opzetten met de muziek van Frans Bauer in de achtergrond was niet echt inspirerend!

Het weer was gelukkig goed (vergeleken met vorig jaar!)en we waren netjes binnen de tijd klaar voor dat de eerste wandelaars binnen kwamen.Je kon al heel snel zien aan de reactie van de mensen hoe ze de sfeer van het kamp vonden! Iedereen keek verbaasd en was onder de indruk! Kaarslampionnetjes verspreid door het terrein, 3 jurts, Afrikaanse hapjes, een fors kampvuur, en een prachtige poort als ingang. De trommelaars leefden zich uit en een Guatemalteek speelde zijn gitaar en zong uit volle borst. Er was ook nog een film die in de buitenlucht vertoond werd.

Mensen bleven de hele nacht rondhangen en kletsen. Rond vijf uur ‘s ochtends waren de meeste wandelaars wel vertrokken en de vrijwilligers bleven nog half in slaap bij het kampvuur hangen.

Kort samengevat: een groot succes!

Bij deze wil ik alle vrijwilligers heel erg bedanken voor hun inzet en moeite..en hopelijk tot volgend jaar!!!


Vincent
terug3 dagen "workshoppend" in Boxtel


Voor de vakantie was met het Jacob Roelandslyceum in Boxtel afgesproken dat het Vredesburo een gedeelte van de introduktie zou verzorgen van het nieuwe schooljaar. Het bindende thema was: leren samenwerken, aandacht voor elkaar,
tegen pesten. Kortom: een prettige school maak je met z’n allen. De omvang en het tijdstip (meteen na de vakantie) was lastig. Ik moest meteen, na een geweldige vakantie, van 0 naar 100 in bijna geen tijd: 24 workshops voor het 1e, 2e en 3e jaar verdeeld over een aantal categorieën en uitgevoerd door een bonte mengeling van mensen. Van toneel via de wereldhandel naar budgettering van de school. Van salsa via yurts naar computers, van spelletjes via waarden en normen naar anti-discriminatie. Al improviserend en met de nodige pep-talk hebben we het hele programma gedraaid en ik ben achteraf dan ook erg tevreden. Tevreden vooral over het feit dat een groep mensen gewoon de mouwen opgestroopt heeft en er stond (bedankt allemaal!!).

Uiteraard zijn er ook de nodige lessen geleerd en ervaringen opgedaan. Groot voordeel voor het Vredesburo is dat de groep mensen op wie we een beroep kunnen doen voor scholingswerk groter wordt, dat er enkele heel nieuwe dingen uitgeprobeerd zijn en erg goed zijn bevallen en dat we die zaken ook naar andere scholen kunnen introduceren. Om in aanmerking te komen om op scholen "iets" te doen moet je steeds inventiever worden. Gewoon een lesje draaien is er niet meer bij. Ik ben dan ook van mening dat we juist op de weg moeten gaan van dingen die niemand doet: wie bouwt er klasgewijs een Yurt in het kader van samenwerken, wie kan een kookworkshop organiseren en het tegelijkertijd hebben over de politieke situatie van de landen waaruit de gerechten afkomstig zijn. De ervaringen in Reusel en Boxtel geven een
goede aanzet om een integraal programma te maken met verrassende invalshoeken en verrassende mensen.terug


(OPROEP)


Bestuurlijke ondersteuning gezocht !!!

- projekt voor het opzetten van een school in Ethiopië ( regio Addis Ababa )

Aan het Vredesburo is het verzoek gericht om mee te helpen te zoeken naar bestuursleden voor een stichting (Addis Nigat foundation), die zich ten doel stelt om in Ethiopië een school te realiseren.

De initiatiefneemster is zelf van Ethiopische afkomst en is met hart, hoofd en ziel bezig om haar plan te verwezenlijke, maar kan steun gebruiken. Iedereen is van harte welkom, een beetje ervaring met administratie, subsidieproblematiek, onderwijs is mooi meegenomen.

We hopen dat er mensen zijn die de agenda gaan trekken en hiervoor tijd willen inruimen of even de moeite nemen dit bericht door te geven aan mensen die ze kennen. Veel initiatieven die bij het Vredesburo "binnenkomen" zijn klein maar zij vormen de ruggengraat van de samenleving en laten zien dat mensen ook zonder enorme stromen geld en hulpmiddelen zaken voor elkaar kunnen krijgen.

Contact voor deze oproep uiteraard via het Vredesburo of met emebetdejene1@yahoo.com

GEWOON DOEN !!terug
RAAR MAAR WAAR

kraai
Het vervolg van de dieren die meedoen aan de revolutie!

Deze keer zijn de kraaien aan de beurt!

In Emmen is op 25 april geconstateerd dat er een aantal kraaien stenen van het dak van een flat halen en vervolgens een plekje in de boom naast een parkeerplaats zoeken en ze gericht naar geparkeerde auto’s gooien!

Omwonenden konden eerst wel lachen om de streken van de vogels maar, nadat er een schade was van 3000 euro, werden de autobezitters bezorgd. Toen werden de auto’s ergens anders geplaatst en, raar maar waar, gingen de kraaien bij de naastgelegen parkeerplaats aanvallen!

Volgens de flatbewoners hoefden de vogels niet afgemaakt te worden, omdat"het toch kraaien met een kronkel waren". Nou ja zeg...het is maar hoe je de revolutionaire, milieuactievoerende kraaien wilt benoemen!


Vincent
terug

 

 

VREDESWEEK 2006 (klik op de link)

 

 

 

con ta bai?

 

Nasilsin

 

Marokkans

 

Alles goed?

De t-shirts met deze teksten (in het Nederlands, Papiamento, Turks en Marrokkans) zijn weer te koop bij het Vredesburo. De tekst wordt gedrukt op een t-shirt van 100% katoen afkomstig van gecertificeerd biologische landbouw en geproduceerd met methodes, die absoluut milieuvriendelijk zijn.

Hierdoor zal de prijs iets hoger uitvallen dan u van ons gewend bent.

Voor maten, prijzen, kleuren en andere informatie kunt u contact opnemen met ons.