COLOFON

nr. 30 juli 2005
redactie:
Berrie, Anita, Hans, Sanne, Vincent, Martin, Danny

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in october 2005 verschijnen.

 

 

INHOUD:

 

VOORWOORD

STAGEPERIKELEN

DE BIEP

ACTIEJAAR

BESPIEGELINGEN, BESCHOUWINGEN EN SEPTEMBER

 

 

 

VOORWOORD

Willen jullie eerst het goede nieuws of eerst het slechte nieuws??
Ik zal maar met het slechte nieuws beginnen, want daar is er veel meer van. Terwijl ik dit schrijf heeft de glaszetter voor de derde keer dit jaar onze etalageruit vervangen. We hebben besloten om een rolluik voor de ruit te laten plaatsen. Dit type van fortificatie is eigenlijk het laatste wat we zouden willen, maar door de omstandigheden worden we hiertoe gedwongen. Ik denk, dat, wanneer we geen maatregelen treffen, onze glasverzekering de premie zodanig gaat verhogen, dat we net zo goed geen verzekering meer hoeven te nemen. Vorig jaar had men de premie al vervijfvoudigd en toen ging het nog maar om 1 incident per jaar. We zitten nu nog maar halverwege het jaar en er zijn al 3 incidenten geweest. We hopen door het plaatsen van een rolluik ook te kunnen onderhandelen over een premieverlaging, zodat we op den duur de kosten terug kunnen verdienen.
Dat was het eerste slechte nieuws. Het tweede volgt nu. Jullie zullen het in de komende nieuwsbrieven waarschijnlijk moeten stellen zonder de rubriek Stageperikelen. Door de onzekere toekomst van het Vredesburo hebben we besloten het komende jaar in elk geval geen nieuwe stagiaires meer aan te nemen. Het kan zijn, dat er nog wel wat kort lopende stagemogelijkheden geboden gaan worden. Als dat het geval is, zullen die stagiaires zich zeker voorstellen in deze nieuwsbrief.
Nu nog wat goed nieuws. De korting op de loonsubsidie voor de medewerkers van het Vredesburo met een ID-baan is voor dit jaar in elk geval van de baan. Dit betekent, dat we tot het einde van dit jaar door kunnen blijven werken. Aan het einde van dit jaar zal er bekeken worden of de korting voor 2006 (die 2x zo groot is als die voor 2005) ook kwijtgescholden zal gaan worden. Dit is o.a. afhankelijk van de plannen, die we aan het ontwikkelen zijn, voor de doorstart van het Vredesburo, met 1 of meerdere mensen in vaste dienst. Jullie zullen er in de toekomst meer over horen.
Tenslotte, wat staat er zoal in deze nieuwsbrief: vaste rubrieken als Stageperikelen en De Biep, plus een beschouwend/ bespiegelend artikel over het tijdsgewricht.

KOMT ALLEN NAAR ONZE VREDESBUROFEEST OP 17 SEPTEMBER EN BRENG UW HERINNERINGEN MEE!!
VANAF 14.00 UUR, DOMMELSTRAAT 2A, EINDHOVEN
WILT U MEER WETEN NEEM DAN (NA 15 AUGUSTUS) CONTACT MET ONS OP.

 

terug

 

 

 

 

STAGEPERIKELEN

 

Woehoe, woehoe, woehoe en nog eens woehoe!
Het is eindelijk zover. Ik, Danny, heb mijn diploma. Nu ben ik een gediplomeerd sociaal cultureel werker. En wat staat me nu te wachten in de echte wijde wereld. Het plan is dat ik werk ga vinden om zo mijn veel te dure verzekering te kunnen betalen en misschien zelfs iets van een rijbewijs te halen.
Maar terug naar wat ik de afgelopen tijd allemaal voor ‘spannends‘ heb meegemaakt.
Ik heb dus een afstudeeractiviteit gedaan bij het vredesburo. Het betrof een 4 tal workshops verspreid over 3 vrijdagen. De rode draad was Passie en Idealisme in het Sociaal Cultureel Werk. De kick off werd gedaan door os Martin, met zijn mobiele expositie ‘SHOW YOUR HOPE’. Als een ‘gepassioneerde sneltrein’ leidde Martin de leerling scw 2 door de wondere wereld van de kunstenaars die mee werkten aan zijn project. Aangezien het nog redelijk vroeg was en iedereen de slaap nog in de oogjes had, werden ze goed wakker geschut met intrigerende verhalen vanuit de hele wereld, in Nederland.
Aansluitend op ‘SHOW YOUR HOPE‘ was Prof. Peter Schmid. Peter Schmid presenteerde via een power point presentatie zijn plan voor het vredespark en alles wat daarmee te maken heeft. Communicatie en Coöperatie was in deze heel belangrijk en hierover werd dan ook fel gediscussieerd door de doelgroep. Wat mijn opviel was dat Racisme en Discriminatie erg leeft onder de Cultureel werkers van vandaag. Ik zelf was in ieder geval heel erg onder de indruk van zijn workshop.
‘Loesje’ was de vrijdag erna aan de beurt om een workshop te verzorgen. Iedereen kent Loesje wel van de posters, neem ik aan? We gingen dus ook posters maken met Marc van Loesje. Helaas waren er niet zoveel leerlingen komen opdagen, maar degenen, die geïnteresseerd waren, kwamen en het was een gezellige dag, met als eindresultaat een 10 tal vette posters.
De laatse dag werd verzorgd door Alex van de Ravage, het linkse actieblad voor de linkse activist. Maar Alex had heel impulsief ingestemd en had nog nooit een workshop verzorgd. Sterker nog: hij was zelf twee weken van te voren al een beetje zenuwachtig en had nog geen idee hoe hij het zou aanpakken. Actiefilmpjes en heftig discussie dat werd het uiteindelijk. Wederom een geslaagde dag waar ik met trots op terug kijk.
Woehoe woehoe de afstudeeractiviteit was gedaan en naar mijn mening een succes en leerzaam. Nu moest mijn stage nog beoordeeld worden door Hans, een eindgesprek op school en dan mijn diploma halen. Precies zo ging het ook. Ruim een 8 voor mijn stage een 9,99999999999999 (een 10) voor mijn eindgesprek en das waars den. 4 dagen feest volgden en ik was bijna net zo gelukkig als toen we 121 flesjes bier vonden in de skip.
Woehoe, woehoe, woehoe ik heb mijn diploma, maar zal het vredesburo niet met rust laten en er vrijwilliger blijven, want ik kan de crew (mijn collega´s) toch niet in de steek laten!
Tot de volgende keer
Groet,Danny de afgestudeerd scw´er


Hallo beste lezers

Hierzo Thijs en Jim de nieuwe stagaires van het vredesburo, waarom het vredesburo: nou das makkelijk, we willen de wereld toch nog een beetje proberen te verbeteren. En we dachten dat te kunnen doen door onze VPE-stage te lopen bij het vredesburo. We lopen stage vanaf begin 3de schoolblok, rond 23 februari ongeveer begonnen. We komen vanuit het ROC eindhoven welzijn en sport, waar we de opleiding sociaal cultureel werk proberen te volgen. Naar eigen zeggen lukt dat best aardig.

Meestal zitten wij op woensdagmiddag bij het vredesburo. We zijn op dit moment bezig met een festival op te zetten in samenwerking met Popei, waaruit een compilatie CD moet voortkomen. Deze CD zal natuurlijk wereldwijd worden verspreid door het Vredesburo. Op deze manier willen we: mensen ervan bewust maken dat het Vredesburo bestaat; door middel van het festival, maar ook de CD, de bands meer bekendheid geven en natuurlijk een dringend probleem van het Vredesburo onder de aandacht brengen, namelijk het geldtekort en natuurlijk op een alternatieve manier geld inzamelen voor het Vredesburo.

Verder zijn we ook vaak op pad te vinden om posters en dergelijke te verspreiden voor het vredesburo en helpen we mee met Food Not Bombs.

Thijs Vonk en Jimmy Hendrix,
Groeten u vriendelijk

 

 

Hallow nieuwsbrieflezers !

Dit wordt het laatste berichtje voor jullie, van mij...

Ja... mijn stageperiode zit er bijna op, wel kunnen jullie mede dankzij deze stage weer elke maand op koopzondag genieten van heerlijk eten bij Food Not Bombs!

Afgelopen weekend zijn we begonnen! Vrijdag eerst geoefend met de keuken van Burgers, en heerlijk eten gemaakt voor de bezoekers van de herdenking ‘Srebrenica, 10 jaar later’... bij het inkijkmuseaum.

Zaterdag (2 juli), met de bakfiets naar de Kruisstraat en Woenselse markt, voedsel opgehaald voor zondag.... STOP moest er helaas gezegd worden, zo veel voedsel over! De bakfiets kreeg er een lekke band van !.... Gelukkig was er iemand zo aardig zijn bakfiets te lenen (als je dit leest, bedankt!).
Zondag alweer vroeg bij burgers, de hele ochtend gesneden, en gesneden om zo wederom heerlijk eten te maken... salades, broodjes, fruit, soep... allemaal lekker gezond en tot verbazing van velen gratis! Echt storm liep het niet (wij denken: ze moet wennen), maar gezellig en leuk was het wel, EN iedereen die het toch aandurfde heeft mogen genieten ;-)!

Wij zelf waren zeer tevreden, iedereen bedankt voor de hulp, Burgers... Vredesburo.... vrijwilligers.... dat was TOF! Volgende maand weer!
Wil je meer van ons weten.....dan kun je mailen naar foodnotbombsehv@hotmail.com !

Degenen, die geweest zijn, ; voor degenen, die niet geweest zijn, PECH!
Wel nodigen we iedereen uit om zondag 7 augustus 2005 te komen kijken en een hapje mee te eten!

Iedereen fijne zomer toegewenst..... en tot een volgende keer (...7 augustus...)?

Medewerkers, vrijwilligers van het Vredesburo bedankt voor de prettige tijd en de leerzame ervaring.

Groetjes, Sanne

terug

 

 

DE BIEP

Nog even wat tips voor de vakantielectuur. De bibliotheek is verrijkt met de volgende boeken;
“Het Palestijns-Israëlisch conflict” van Dan Cohn-Sherbok en Dawoud El-Alami, 2002, en “De ondergang van Slobodan Milosevic” door Stefan Blommaert, 2003. Hieronder volgen de andere nieuwe boeken, met wat meer inhoudelijke informatie.

“Gedoemd tot kwetsbaarheid”, van Geert Mak, Uitgave van Uitgeverij Atlas, 2005.
Een pareltje van eenvoudige oprechtheid. Een objectieve observatie van het jaar 2004, waarin zich veel facetten uit de vorige eeuw herhaalden. Eindelijk eens geen populistisch tot onrust oproepende tekst, maar een beschouwend goed op de historie gefundeerde objectieve observatie. Een persoonlijk essay over het beleven van het jaar 2004 en de verstandige gevolgtrekkingen daaruit.

 

 

 

“Nee heb je, ja kan je niet krijgen, de achterkant van het Nederlands asielbeleid.” Een uitgave van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen 2003, 168 pagina’s. Te bestellen door 13 euro over te maken op girorekening 7913334 t.n.v. Stichting ASKV o.v.v. “boek” of telefonisch via 020-6272408.
Dit is een boek over 15 jaar hulpverlening aan en actievoerden voor vluchtelingen.Er wordt uiteengezet hoe kleine organisaties als het ASKV zich verzetten tegen het rigide asielbeleid. Aan het woord komen: subsidiegevers, (medische) hulpverleners, kerkelijke vertegenwoordigers, politici (oud staatssecretaressen van Justitie: Job Cohen en Aad Kosto), actievoerders, (gedetineerde) vluchtelingen en advocaten. Daarnaast is het een aanval op de dubieuze rol van de Raad van State in de vreemdelingenrechtspraak. Het boek is bestemd voor iedereen die vluchtelingen een warm hart toedraagt, beroepshalve met vluchtelingen te maken heeft en voor hen die wel eens willen weten wat er mis is met het vluchtelingenbeleid. Bijzonder is dat het boek geschreven is door schrijvers en journalisten met of zonder verblijfsvergunning. Vluchtelingjournalisten van On File werkten samen met Nederlandse collega’s. Voor meer info zie de website: www.askv.nl

“ Het Lugano Rapport” van Susan George, Uitgeverij Lemniscaat, 2003.
Dit boek is een briljant en huiveringwekkend boek dat een plaats verdient op het nachtkastje van iedere beleidsmaker in het Westen. Fictieve deskundigen, door de wereldleiders ingehuurd om de toekomst van het mondiale kapitalisme te bespreken, constateren dat de huidige economie er bijzonder slecht aan toe is en brengen nieuwe ideeën naar voren die de overleving van het systeem veilig moeten stellen. Maar tegen welke prijs? Susan George schildert een beklemmend visioen van de manier waarop de winnaars van het globaliseringsspel van armoede profiteren en toont met onverbiddelijke logica aan dat ons, als de markteconomie vrij spel krijgt, een donkere toekomst wacht. Susan George (Ohio 1934) is de grande dame van het internationale debat over globalisering. Ze is vlijmscherp in haar opvattingen en een intens bij de wereld betrokken vrouw. George is mededirecteur van het Transnational Institute, zat in de raad van bestuur van Greenpeace en adviseerde de Verenigde Naties.

 

 

“Protest Bewegingen, wie doet eraan mee en wanneer hebben ze effect”, door Dirk Kloosterboer, Uitgeverij Papieren Tijger, Vlugschrift 17, 2004.
De afgelopen jaren wisten de andersglobalisten de aandacht op zich te vestigen met spectaculaire acties bij internationale topontmoetingen. In Nederland heeft de beweging nog niet zoveel van zich laten horen, maar in reactie op de oorlog in Irak en het beleid van de kabinetten-Balkenende begint ook hier langzaam maar zeker weer een protestbeweging van de grond te komen. Recent hebben ook de vakbonden van zich laten horen door middel van een massale demonstratie in Amsterdam. De andersglobalisten en anti-oorlogsdemonstranten roepen allerlei vragen en commentaren op: valt er wel iets te verwachten van zo’n samenraapsel van clubjes die vaak niet eens een gemeenschappelijk standpunt weten te formuleren? Waarom is er soms sprake van geweld bij protesten? En hoe komt het dat andersglobalisme in Nederland zo moeilijk van de grond komt in vergelijking met andere landen?
Uit allerlei onderzoeken is inmiddels redelijk wat bekend over protestbewegingen: wie doen er mee aan protesten, waar hangt het van af of mensen meedoen, wat is de rol van organisaties en welke factoren bepalen of protesten ook daadwerkelijk maatschappelijke effecten tot stand brengen. In dit boekje worden deze vragen behandeld.

 

 

terug

ACTIEJAAR

terug

 


BESPIEGELINGEN, BESCHOUWINGEN EN SEPTEMBER

Live8, de top in Schotland, aanslagen in Londen : een rijtje om over na te denken op weg naar de vakantie. Het eerste half jaar zit er weer op van ons campagnejaar. We hebben een reeks activiteiten uitgevoerd (zie ook andere nieuwsbrieven), waarmee we geprobeerd hebben om aan iedereen duidelijk te maken dat we er zijn en blijven. De zomer kunnen we gebruiken om de leeg geraakte batterijen weer op te laden, omdat er in september weer een fors aantal activiteiten gepland staan.
Op 11 september doen we mee aan de nachtelijke wandeltocht georganiseerd door het COS. Tijdens deze wandeltocht zal er aandacht gevraagd worden voor mondiale ontwikkelingen (met focus op Marokko en Suriname) en behalve lekker
wandelen mag er dus ook goed doorgepraat gaan worden. Wij zullen in het kader van deze activiteit een kleine nederzetting halverwege gaan inrichten, die zich zal richten op Afrika. Door middel van informatie, eten, aankleding, muziek proberen we een leuke relaxte sfeer te scheppen waar de wandelaars tot rust kunnen komen (voor diegenen die de hele tocht willen afleggen) of die het halfwegpunt als eindpunt zien en de behoefte hebben om nog na te praten en wat gezelligheid te zoeken. We kunnen dus aanbevelen om mee te gaan wandelen, je komt dan vanzelf bij ons uit! Informatie over de tocht en inschrijvingen kun je verkrijgen bij het COS.
Op 17 september zullen we weer een Vredesburo-dag houden : 3e week van september is traditioneel de Vredesweek waar we ons altijd presenteren. De afgelopen 2 jaar hebben we in het kader van de bevrijding van Eindhoven samengewerkt met andere organisaties om rondom 18 september zinvolle zaken te organiseren, maar door omstandigheden gaat dat dit jaar niet door en gaan we zelfstandig aan “onze” dag werken. De bedoeling is dat het vooral een leuke dag wordt, een feestelijke gebeurtenis. We gaan proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen die actief zijn geweest in de Vredesbeweging sinds het einde van de 2e w.o. Het wordt het startpunt van het samenstellen van een fotoboek gewijd aan 25 jaar Vredesburo !!!!! (en een overzicht van wat eraan vooraf ging). We zullen uiteraard discussiëren over waar de Vredesbeweging nu staat, maar we zullen ook een goed glas heffen, naar muziek luisteren en mijmeren aan het kampvuur. De locatie die we op het oog hebben is de tuin van het Inkijkmuseum gelegen bij het Spoelhuis (Dommelstraat 2a). Daarom in deze nieuwsbrief al de oproep om de datum te noteren en op zolder te gaan snuffelen naar oude foto’s, verslagen, notulen, buttons etc. alles wat een tijdsbeeld met zich mee draagt. Het Vredesburo beschikt zelf over het nodige materiaal, maar dat is natuurlijk maar een gedeelte van alles wat er in omloop is gebracht. Mocht je materiaal hebben of mocht je je eigen verhaal kwijt willen, neem dan s.v.p. contact op met het Vredesburo (wel na 15 augustus omdat we dicht zijn in de zomerperiode). Het boek moet een fotografische kroniek + tentoonstelling worden van ons allemaal en een fantastisch verjaardagscadeau voor het Vredesburo in 2007.

Ik had nog een beschouwend stukje willen schrijven over live8 en wat filosofische beschouwingen over de beroemde “toestand in de wereld” maar in het licht van alle gebeurtenissen (ik schrijf dit op donderdag de 7 juli) lijkt het mij beter om op een bankje in het park te gaan zitten en rustig voor me uit te staren en mijn gedachtes voor mezelf te houden.

Iedereen een fijne vakantie gewenst en tot ziens in augustus en zeker op 17 september bij het Vredesburofeest

terug