COLOFON

nr. 28 januari 2005
redactie:
Berrie, Anita, Hans, Tamara, Sarie, Vincent, Martin, Ramon, Danny en Geertje

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in april 2005 verschijnen.

 

 

 

INHOUD


VOORWOORD

DE PADEN OP, DE LANEN IN

STAGEPERIKELEN

DE BIEP

SHOW YOUR HOPE

(ingezonden mededeling)

 

 

 


VOORWOORD


Ik kom er nog maar eens een keer op terug: de I/D-problematiek. Het is een onderwerp, dat de komende tijd prominent op onze agenda zal blijven staan. In dit jaar zal duidelijk worden of we in de huidige vorm blijven bestaan. De contacten met de plaatselijke politiek geven wat dat betreft weing hoop: men gaat ervan uit, dat de race gelopen is en er niets meer aan te doen is. We worden geacht als makke schapen het abattoir in te lopen. We hebben al eerder gezegd en ik wil dat hier herhalen: we zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zullen er al het mogelijke aan doen om te voorkomen dat dit werkelijkheid wordt, zonder aan het unieke karakter van het Vredesburo afbreuk te doen. Geloofwaardigheid is het kapitaal van het Vredesburo.
In deze nieuwsbrief wordt een eerste voorschot gegeven. In een kort artikel wordt aangegeven, wat er de komende tijd zal gaan plaatsvinden en waar het Vredesburo een min of meer prominente plaats in zal gaan nemen. In de komende nummers van deze nieuwsbrief zal elke keer aangegeven worden hoe en waar we ons zullen presenteren, om het belang van het voortbestaan van het Vredesburo te tonen.

Stageperikelen: we verwelkomen een voormalig stagiaire terug. Danny, die hier vorig jaar ook al stage heeft gelopen, zal ons het komende half jaar opnieuw blij maken met zijn aanwezigheid. Hij is hier voor zijn afsluitende stage. Het hoe en waarom leest u in zijn artikel. Alle andere stagiaires vertellen ook hoe het nu verder is gegaan met hun werkzaamheden.

Verder kunt u nog wat lezen over nieuwe aanwinsten van onze bibliotheek in de vaste rubriek. Er is nog een artikel over een tentoonstelling, die in maart geopend zal worden en waaraan het Vredesburo haar steun verleend. En tenslotte is er nog een ingezonden mededeling over een activiteit in het kader van het Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid, uitgeroepen door de VN.

terug

 

 

 

 

DE PADEN OP, DE LANEN IN!


Vredesburoactiviteiten in 2005

Er is al erg veel geschreven en gepraat over de problemen die het Vredesburo heeft met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. Men zou bijna vergeten dat ondanks deze problemen het Vredesburo zich in 2005 op allerlei momenten en manieren zal presenteren. De beste manier, om aan te tonen wat we waard zijn, en waarom we belangrijk voor de stad zijn, is door te doen! Daarom gaan we de straat en de digitale snelweg op. Daarom zullen we aanwezig zijn bij publieksevenementen en zelf diverse activiteiten organiseren. Om het brede publiek te laten weten dat we er zijn zullen we aanwezig zijn bij grote evenementen in de stad die misschien niet 1,2,3 in het verlengde van onze doelstelling liggen, maar waar wij op onze eigen serieuze of humoristische manier, aanhakend bij het onderwerp, onze ideeën naar voren zullen brengen.
Van onze eigen nieuwjaarsreceptie tot de marathon, van carnaval tot popfestival, van koninginnedag tot buurtfeest. Net als deze evenementen, klein en groot, is o.i. ook het Vredesburo een vast onderdeel van “het Eindhovense”. Naast deze gebeurtenissen zijn er natuurlijk ook de activiteiten waar we zelf aan mee organiseren of di in het verlengde liggen van de onderwerpen waar we, als Vredesburo, mee bezig zijn : Kleurrijk Festival, Vrijheidsfestival, fakkeltocht, diverse informatieve bijeenkomsten. Kortom, de kans om ons tegen te komen in 2005 is erg groot, en terecht!
We beseffen terdege dat het uiterst belangrijk is om mensen te bereiken, niet om onze mening op te dringen, maar om mensen te prikkelen om na te denken over “de toestand in de wereld”. Mocht je niet houden van evenementen met veel publiek en zit je liever te surfen op het web dan kun je binnenkort terecht op de vernieuwde site van het Vredesburo en bij het nieuwe digitale projekt www.Eindhovenmondiaalactief.nl daar kun je alle activiteiten binnenkort opzoeken die in Eindhoven gebeuren zodat je je eigen programma kunt samenstellen.
2005 is een belangrijk jaar, het minste wat we de Eindhovense gemeenschap kunnen bieden is, dat ze regelmatig onze “neuzen”zien en weten waar we voor staan.

Pak je agenda en trek je stoute schoenen aan : spreek ons aan en doe met ons mee !!

terug

 

 


STAGEPERIKELEN

Hallo!

Hier weer een berichtje van mij (Tamara). Waar ben ik zoal mee bezig geweest? In December heeft de Fakkeltocht plaatsgevonden, waar zo’n 5.000 mensen op af zijn gekomen! Ik heb o.a. meegeholpen met de spreuken die naast de tocht te vinden waren. O.a. die van Loesje:
‘Discussie:
Willen jullie allemaal door elkaar heen luisteren!’
Ook hebben we die avond verschillende pamfletten uitgedeeld waarin we aandacht vroegen voor de problematische situatie waarin het Vredesburo zich helaas bevindt. Het was trouwens jammer dat het zo begon te regenen, maar er was daarentegen erg lekkere soep te krijgen bij de stand van Hans!
Verder ben ik ook nog steeds in de weer met het VMBO project. Dat loopt goed, en het is leerzaam. Binnenkort krijgen de VMBO leerlingen workshops aangeboden. En er zal nog een debat georganiseerd worden.
Nu moet ik me bezig gaan houden met al de verslagen die ik nog moet inleveren voor mijn studie. Dus ik ga er nog effe flink tegenaan!!
Enne,.. Quidquid latine dictum sit, altum viditur.

Greetz van RaMaTi,.. (zo sta ik hier in de computer;-))

 

 


Het zit nog allemaal best vers in mijn hoofd, mijn laatste stage bij het vredesburo. Samen met Bart van Kent kwam ik hier terecht, om me een jaar lang bezig te gaan houden met het ‘redden van de wereld’ (vanuit Eindhoven). Bij “mij” thuis ligt nu nog steeds bijna alles wat ik hier ooit gemaakt/getypt heb en de beoordeling van deze periode. In dat jaar heb ik me veel bezig gehouden met de oorlog in Irak die toen “begon”, Food not Bombs, film avonden en de activiteiten, die al gaande waren in het vredesburo. Ook, mede doordat ik nog niet precies wist wat het vredesburo allemaal aan activiteiten deed en wat ik er als sociaal cultureel werker kon doen, leek het me een uitdaging hier te werken.
Het was toen niet de meest soepele stage (dit kwam vooral doordat de taken van school niet geheel of gewoon niet aansloten op de activiteiten van het vredesburo), maar dat zal nu zeker anders zijn. Deze keer is het de bedoeling dat ik AFSTUDEER met een cultureel verantwoord, vernieuwende activiteit.
Ik heb al wat gebrainstormd over een aantal zaken die aansluiten op de huidige situatie in Nederland, Eindhoven en het vredesburo. Als hoofdmoot heb ik de woningtoestanden met betrekking tot de plannen van minister Dekker van volkshuisvestiging rondom het nieuwe huurbeleid. Ook ga ik me storten op acties met betrekking tot de campagne tegen het nieuwe kraakverbod. Zo hoop ik ook wat werk uit handen te nemen van Bas, die nu de kar van het kraakspreekuur Eindhoven voor het grootste deel in z’n eentje trekt.
Dit was het in het kort zo’n beetje.
Danny

 

 


Beste nieuwsbrieflezers,

Ik ben Sanne en ben tweedejaars student aan de opleiding SCW. Dit stagejaar ben ik begonnen bij vluchtelingenwerk Valkenswaard, maar deze moest vroegtijdig beëindigd worden. Gemeente Valkenswaard voelde zich nietverantwoordelijk voor deze groep burgers en vluchtelingenwerk Valkenswaard zal per 1 januari 2005 dus niet meer bestaan.

Hoewel ik me nog graag in had willen zetten voor het voortbestaan van vluchtelingenwerk, kreeg ik vanuit school toch het dringende verzoek om op zoek te gaan naar een andere stageplek. Lang heb ik niet gezocht, mijn eerste keus ging uit naar het vredesburo en gelukkig stonden jullie hier niet negatief tegenover.

Ondertussen heb ik dus vernomen dat 2005 het actiejaar van het vredesburo gaat worden, ik ga me dan ook voor 200% inzetten bij de lopende zaken en acties. Hoop dat jullie nu een idee hebben van wat ik hier ga doen.

Groeten Sanne

terug

 

 

De nieuwsflits!

Het is (weer) tijd voor een update…. De vorige keer had ik verteld dat ik me ging bezig houden met een T-shirt project en met een workshop voor een basisschoolklas. Ook help ik mee met de nieuwjaarsreceptie die aanstaande vrijdag (21 januari) is. Hierin is mijn rol echter klein gebleven, omdat ik ook nog heel veel moest regelen voor mijn stage buitenland. Vandaag heb ik mijn visum aangevraagd dus nu is alles eindelijk geregeld!!! Over iets meer dan een maand zit ik in Zuid-Afrika en daarmee gaat echt een droom in vervulling! Maar ik zal het Vredesburo wel gaan missen… al was ik er niet zo
heel vaak te vinden omdat mijn concentratieprobleem pas echt een probleem is als er elke dag minimaal vier mensen om je heen hangen en er flink wat ‘afgediscussieerd’ wordt!! Gelukkig kan ik al mededelen dat ik één project al zeer goed afgerond heb. Het T-shirt project, dat ik samen met Rocco Verdult heb opgezet, had veel belangstelling. In het Eindhovens Dagblad was een veel te grote foto geplaatst waarna er dagelijks mensen langskwamen om te vragen of we nog T-shirtjes hadden. De T-shirts hadden een tekst met “alles goed?” in verschillende minderhedentalen om zo respect te tonen en interactie te creëren. Het was echt heel cool dat mensen zo enthousiast waren. En zo kwam er ook nog eens wat ander publiek binnen bij het Vredesburo…. ;-) Ik hoop dat er nog veel shirtjes verkocht zullen worden; het is in ieder geval de bedoeling dat er in februari weer bijgedrukt wordt.
Nu ben ik bezig met de workshop. Tussen de hepatitisprikken in moet ik gaan bedenken wat ik die kindertjes wil meegeven. Ik wil ze wel iets meegeven over de welvaartsverschillen op deze wereld en dat ze zien hoe anders de culturen en behoeftes kunnen zijn. Dan gaan ze lekker nadenken over hun behoeftes en hoe hun ideale wereld eruit zou zien. Dat gaan we dan op een creatieve manier vastleggen door ze te laten schilderen op hun T-shirtjes met textielverf. Maar ik heb nog even bedenktijd en wellicht verander ik nog van gedachte….zou heel goed kunnen…
Nu met de ramp in Azië is het Vredesburo ook druk in de weer. Zo was er afgelopen zondag een rommelmarkt en er komt een gaaf feest in de TAC (28 januari). Het is een goed doel dus allemaal komen. Doe je het niet voor jezelf dan doe het voor Azië en doe het anders voor jezelf!
De groeten, Sarie

 


Hallo!

Alweer een paar maanden verder met ons projectgroepje en ook alweer een paar stappen verder met ons project. What’s Up!
Inmiddels zijn wij druk bezig met het organiseren van workshops. Omdat we ook afhankelijk zijn van anderen loopt dit nog niet geheel op rolletjes. Maar natuurlijk komt ook dit weer allemaal goed! De bedoeling is dat eind januari en anders begin februari de workshops hebben plaatsgevonden.
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het schieten van foto’s en het verzamelen van levensmotto’s. Hieruit kwamen erg veel verschillende resultaten. Bijvoorbeeld:

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Een joint in de morgen is een dag zonder zorgen!

Keep fighting with a destructive beat!

Het is de bedoeling dat deze motto’s/slogans onder de gemaakte foto’s komen. De 12 meest opvallende zullen we uitvergroten en tentoonstellen in Eindhoven.

Waarom doen wij dit?????
Omdat VMBO leerlingen vaak negatief bestempeld wordt in deze samenleving. Nu wilden wij zelf met de jongeren aan de slag, zodat zij hun stem kunnen laten horen en wij een reëel beeld van hun cultuur over kunnen brengen.

In de volgende nieuwsbrief gaan we jullie vertellen hoe het is verlopen!

Groetjes en tot ‘s woensdags

Ramon, Immanuel, Tamara, Geertje

terug

 

 

DE BIEP

Eind vorig jaar hebben we van verschillende mensen boeken gekregen voor de bibliotheek, hiervoor nogmaals onze dank. Even een korte opsomming van de nieuwe aanwinsten en aangeschafte boeken:
Dynamo Kiev; Andy Dougan, 2001/De Koran, The Oriëntal & Religious Publishing Corporation, 2004/Verborgen stemmen; De Kern, 2002/Het is allemaal de schuld van … Joden en Amerikanen; Emerson Vermaat, 2003/Zoya; Zoya & John Follain en Rita Cristofari, 2002/De spiegelzaal: David Sinclair, 2001/Tussen vijandige buren; Martin Roemers, 2000/Enduring Spirit; fotoboek van Amnesty International, 1998/The eye of war; fotoboek van John Keegan & Philip Knightley, 2003/Lords of the Atlas; Gavin Maxwell, 2000/Een gouden bekken vol schorpioenen; Con Coughlin, 1998/Stupid white men; Michael Moore,2003/De Pias van het Pentagon; Pieter Nouwen, 2004/Oorlog tegen Irak; W.R. Pitt en S. Ritter, 2002.

Van enkele boeken nieuwe geef ik een korte beschrijving. Te beginnen met “Pacifisme nu”, ondereindredactie van Daniël de Jongh, Uitgeverij Narratio, 2004.
Dit boek werd gepresenteerd op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Kerk en Vrede, op zaterdag 20 november jl.. in de Mozes- en Aaronkerk in Amsterdam Het boek telt 104 pagina’s en kost € 8,- . Het is te bestellen bij het secretariaat van Kerk en Vrede 030-2316666 of secretariaat@kerkenvrede.nl .
Met dit boek werd een agenda neergezet voor de vredesbeweging, die de afgelopen jaren weer in opgang is. Terwijl oorlog meer en meer als een ‘normaal’ middel van politiek voeren lijkt te gaan gelden, gingen wereldwijd miljoenen, en in Nederland tienduizenden, mensen de straat op om te demonstreren tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak. In deze tijd hebben we te maken met economische globalisering, verschuivende machtsverhoudingen tussen staten, nieuwe vormen van geweld en oorlogvoering en veranderingen op het gebied van communicatie. Het internationaal recht wordt vaker aangeroepen dan ooit, maar tegelijkertijd ook steeds vaker en grover met voeten getreden. De wereld is in de ban van ‘het terrorisme’. Voor ons is hierop maar één antwoord mogelijk: politiek pacifisme. In dit boek worden concrete handelingsperspectieven en bouwstenen voor een grotere pacifistische agenda aangereikt.

Een geheel ander boek is “Mevrouw De Minister, het persoonlijke verhaal van de machtigste vrouw van de VS.” een autobiografie van Madeleine Albright, Standaard uitgeverij / Anthos. 2003, 541 pagina’s.
Gedurende de twee ambtstermijnen van Bill Clinton was Madeleine Albright nauw betrokken bij de dramatische gebeurtenissen uit de recente geschiedenis, van de zoektocht naar vrede in het Midden-Oosten tot de humanitaire interventie in Kosovo door de NAVO. In deze openhartige autobiografie schrijft ze op kleurrijke wijze over de wereldleiders met wie zij tijdens haar loopbaan te maken kreeg en over de gevechten die zij moest leveren om zich staande te houden in een door mannen gedomineerde wereld.
Naast haar ontmoetingen met wereldleiders lezen we ook van alles over haar turbulente privé-leven: het alleen opvoeden van haar drie dochters; de pijnlijke echtscheiding van een telg uit een van de belangrijkste Amerikaanse krantenfamilies; de ontdekking op latere leeftijd dat ze afstamt van joodse grootouders, die omkwamen in concentratiekampen. Het is een persoonlijk testament vol fascinerende toevoegingen aan de geschiedschrijving, waarin humor en diepgaande inzichten samengaan. Het is een veelomvattende en tegelijk intieme autobiografie.

In mei 2004 kwam uit: “Sterren van Rwanda”, samengesteld door Wiljo Woodi Oosterom, Uitgave van Stg. Silent Work.
Stichting Silent Work heeft dit aangrijpend boekje gepubliceerd ter nagedachtenis aan de genocide in Rwanda van 1994. De sporen hiervan zijn nog lang niet uitgewist. Duizenden kinderen zijn lichamelijk en geestelijk onherstelbaar beschadigd door deze afschuwelijke nachtmerrie. Wiljo Woodi Oosterom trok zich het lot van deze kinderen aan en laat hen in dit boek zelf verslag doen van hun verbijsterende ervaringen, hun moed en hun hoop op een betere toekomst. Stichting Silent Work ondersteunt kleinschalige lokale initiatieven op het gebied van veiligheid, scholing, voedsel (landbouw, veeteelt en visserij), medische hulp en onderdak in Senegal, Mauritanië, Rwanda en Sierra Leone.
Het boek is rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s en tekeningen van de kinderen, telt 95 pagina’s en geeft een duidelijk en indringend beeld van het leven van deze kinderen. Het boek is hier te koop voor € 12,50. Tevens verkrijgbaar via Stichting Silent Work, Spuistraat 23, 1135 AV Edam, tel.: 0299-315184, fax.: 0299-315182 of e-mail: silentwork@planet.nl. of www.silentwork.org. Deze uitgave is daar ook verkrijgbaar in het Engels en Frans.

Tenslotte het boek “Vrouwen die de wereld veranderen” geschreven door Jesse Goossens uitgegeven door Uitgeverij Lemniscaat, 2004, telt 216 pagina’s.
Jesse Goossens interviewde 10 vrouwen en vroeg ze onder andere waarom ze zich met hart en ziel inzetten voor een andere, beter wereld. Het is een prachtig hartverwarmend boek geworden, waarin hun positieve kracht, humor en gedrevenheid naar voren komen.
Beeldend en soms met een knipoog geeft ze de interviews weer met: Maude Barlow, Radium Bhattacharya, Susan George, Noreena Hertz, Naomi Klein, Margaret Legum, Lucy Mulenkei, Anita Roddick, Vandana Shiva en Virginia
Vargas. Ze vertellen geen deprimerende verhalen over hoe slecht het met de wereld gaat, maar beschrijven juist hoe prachtig het bestaan kan zijn. Ze leveren geen aanklacht tegen de vooruitgang, integendeel: elk verhaal is een pleidooi voor hoe de vooruitgang iedereen, waar ook ter wereld, verder kan helpen.
Boven alles vertellen ze waarom ze nooit op zullen geven – waarom ze blijven strijden voor een wereld waarin aandacht is voor zorg, onderwijs, milieu, armoedebestrijding en culturele diversiteit. Een wereld waarin mensen weer kunnen beslissen over hun eigen leven. Wat begon als een gefluisterd protest is uitgegroeid tot een wereldwijde schreeuw om rechtvaardigheid en bezinning. Het is een waarschuwing dat deze wereld niet draait om economie, niet om geld, maar om mensen. Dit is een mensenboek.

terug

 

 

 

Opening Nationale Expositie

SHOW YOUR HOPE
‘De Wereld in Nederland’


De Mondiale Mobiele Expositie is een reizende expositie met als doel auiteindelijk de gehele wereld rond te reizen. Dit jaar reist deze mobiele expositie door Nederland. Schilderijen van deelnemende kunstenaars worden getoond waarbij het achterliggende verhaal wordt verteld. De schilderijen zijn in de tweede helft van 2004 gemaakt met de opdracht ‘Toon Uw Hoop’. Een thema dat niet alleen universeel is, maar ook zeer actueel. De verhalen worden verteld door verhalenverteller en multi-linguïst Martin S. Past.


Deze nationale expositie met als subtitel ‘De Wereld in Nederland’ bestaat uit meer dan 80 schilderijen van schilders woonachting en/of werkzaam in Nederland, maar oorspronkelijk afkomstig uit meer dan 80 verschillende landen van de wereld. Zodoende komen bijzonder prachtige kunstenaars en veel verschillende stijlen bijeen en verschillende percepties van maatschappelijke kijk naar de kunst komen aan het licht. Een zeer pluriforme, positieve, vrolijke maar ook serieuze expositie.

Locatie: Witte Dame
Middenschip ruimte, 2de etage
Emmasingel 20
Eindhoven
De Witte dame ligt op 3 minuten lopen van het centraal station, nabij de lichttoren in hetzelfde gebouw als de openbare bibliotheek..

Entree = gratis
openingstijden :
Za 5 maart 2005 opening 11.00 tot 21.00
openingspresentatie om 15.30
live presentatie om 19.30
Ma/Do 7 t/m10 Maart open van 11.00 tot 18.00
Boekenweek Bibliotheek
Vr 11 Maart 11.00 - 21.00
Za 12 Maart 11.00 - 21.00
Zo 13 Maart 11.00 - 17.00
Ma/Vr 14 - 18 Maart open van 11.00 tot 18.00
Za 19 maart 11.00 - 21.00
presentatie om 15.30
Feestelijke sluiting vanaf 18.00

Tijdens de boekenweek zal bij de presentaties ook een lezing gegeven worden over David Hockney en de geschiedenis van beeldmanipulatie.

Deze expositie is mede financieel ondersteund door
- Actieplan Cultuurbereik van de gemeente Eindhoven
- Noord Brabantse Kunststichting
- VSBfonds

Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door de vriendelijke medewerking van:
- Witte Dame Eindhoven
- MU art center
- Bibliotheek Eindhoven
- Vredesburo Eindhoven

Speciale dank gaat uit AIDA International, een organisatie die opkomt voor gevluchte kunstenaars.

Idee en uitvoering: Stichting 80 Vragen, Eindhoven

Meer informatie

Stichting 80 Vragen
Dommelstraat 2a
Eindhoven
040-8488230
www.80questions.net

terug

 

 


(ingezonden mededeling)
Ontmoetingsdag met betrekking tot het VN Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld

Voor een ieder die zich betrokken voelt

Door: Akke Botzen

Het recente drama in Rusland (Beslan) drukt ons nog eens extra op de gevolgen van onze conflicterende samenleving voor de kinderen van de wereld.
Dit jaar is vanuit het Platform Vrede en Geweldloosheid een landelijke werkgroep gevormd met als doel behulpzaam te zijn bij het realiseren van het VN Decennium voor Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld. Niet de zoveelste club dus. We zijn bezig met het inventariseren van alle bereikbare groepen die aan het Decennium werken. Dit dmv het opzetten van een database van organisaties en mogelijke sprekers en het organiseren van een ontmoetingsdag.
Om het decennium meer inhoud en vorm te kunnen geven en ook meer bekendheid aan ideeën en suggesties die bij de mensen leven over een vredescultuur voor onze kinderen zien we graag ondersteuning door locale, resp. regionale
commissies en uiteindelijk een landelijke commissie om inhoud te geven aan het stappenplan van de Nobelprijs winnaars.

De ontmoetingsdag is zaterdag 12 maart 2005 in de Nicolaas en Monica parochiekerk, Boerhaveplein te Utrecht.

Het thema van de dag zal zijn: “Geweld: macht of onmacht?”

terug