COLOFON

nr. 23 october 2003
redactie:
Berrie, Hans, Anita, Vincent, Simon en Tamara

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in januari 2004 verschijnen.

 

 

INHOUD


REDAKTIONEEL

STAGEPERIKELEN

DE BIEP

JA, WE ZIJN ECHT EEN BREDE INFORMATIEWINKEL!

't ENTENWOUD

90 DAGEN

VRIJHEIDSFESTIVAL: EEN EERSTE POGING

THE GREEN GATHERING

 

 

 

 


REDAKTIONEEL

Hierboven is een link naar het werkplan 2004 van het Vredesburo gemaakt. Dan kunt U zien, waar we ons in het komende jaar mee bezig gaan houden. Er zal een sterke nadruk gaan liggen op het project 80 Vragen, dat Martin praktisch uit gaat voeren en waarvoor wij, hier in Eindhoven, de publiciteit en de verspreiding van de informatie zullen gaan doen. U zult er in de komende nieuwsbrieven veel meer over gaan horen. Het 90 Dagen project, waarover in deze nieuwsbrief (en ook in de vorige) gespoken wordt, is een onderdeel van het overkoepelende 80 Vragen projekt. Over beide projekten kunt U meer informatie krijgen bij het Vredesburo.
In deze nieuwsbrief begroeten we ook een nieuwe stagiaire (Tamara) en een nieuwe medewerker. Vincent is het Vredesburo komen versterken en heeft meteen 2 stukken geschreven voor deze nieuwsbrief. Daarnaast zijn er nog de gebruikelijke artikelen te vinden, zoals bijvoorbeeld De Biep.

 

terug

 

 

 

Simon’s stageperikelen

Nou, mijn project waar ik in de vorige nieuwsbrief over berichtte is door school afgekeurd, dus ben ik druk bezig geweest met het verzinnen en uitwerken van een aangepast project. Dit is gelukkig wel goedgekeurd. In dit project ga ik een aantal elementen samenvoegen, maar de basis blijft jongeren-politiek-muziek. Allereerst wordt het project uitgevoerd in ojc Walhalla in mijn geboorteplaats Sevenum (jaja, Limburg), het jongerencentrum waar ik sinds mijn veertiende wekelijks over de vloer kom en sinds mijn zestiende actief ben. Op deze manier worden de naam en het werk van het Vredesburo ook bekend in een gebied waar men nog nooit van deze organisatie heeft gehoord. De basis van het project bestaat uit het organiseren van een benefietconcert ter ondersteuning van lopende projecten over zinloos geweld, wat helaas een actueel onderwerp blijft. Dit onderwerp sluit goed aan bij de belevingswereld van de jongeren omdat ze er in het dagelijks leven helaas ook mee te maken hebben. Ik ga hierin puur als begeleider fungeren, de bedoeling is namelijk dat ik een groep nieuwe bezoekers iets over het organiseren ga bijbrengen, en al doende leert men het beste. Hiermee hoop ik ook te bereiken dat de jongens een betrokkenheid gaan voelen tot het centrum, en dat ze in de toekomst meer gaan organiseren, wat ook weer bevorderlijk is voor de doorstroom van het Walhalla. Tot slot is het natuurlijk altijd welkom om de broodnodige financiële middelen te vergaren.
Verder ben ik druk bezig geweest met het Vrijheidsfestival wat op 19 september plaatsvond. Dit was van onze kant vrij geslaagd, al viel de opkomst over het geheel genomen toch wel tegen. Gelukkig was bij onze tent toch wel een constante aanloop, wat ook te danken was aan het feit dat we onze tent niet bepaald standaard hadden ingericht. Het zag er uit als een grote huiskamer (met dank aan Emmaus!) wat erg uitnodigde om even te blijven hangen.
De opkomst tijdens de Andere Mert in Geldrop daarentegen was erg groot. Ik was hier nog nooit geweest, maar het was echt een gezellige alternatieve markt waar men met veel belangstelling de kraampjes afstruinde. Compleet met een joekskapel op een 8-persoonsfiets, een dixielandbandje op de achtergrond en een kraampje met biobier was dit een alleszins geslaagde middag.
Goed, dit is alles wat ik momenteel te melden heb, tot volgende keer!
Groeten, Simon

 

Hallo allemaal!
Ik maak even van deze nieuwsbrief gebruik om mij voor te stellen: ik ben Tamara, stagiaire voor het komende jaar op het vredesburo. Geheel onbekend hier in Eindhoven, ben ik uit Zwolle hier heen verhuisd, 2 weken geleden. Ik volg de opleiding Culturele Maatschappelijk Vorming in Zwolle en ik zit nu in het 3e jaar.
Hoe ik dan helemaal hier verzeild ben geraakt?
Gewoon op internet op Google gezocht, met 3 trefwoorden: stage, cmv, idealistisch. Daar kunnen maar een paar sites mee uit de voeten. Het vredesburo leek mij het allerleukst, veel vrijheid, veel eigen inbreng en veel zelf uitzoeken. Dat bleek toch niet zo makkelijk als het in het begin leek.
Na veel geworstel en een afgekeurd jaarplan, heb ik nu een nieuw plan geschreven, dat wel goedgekeurd is!
Ik ga voor “90 dagen naar Irak” geld binnen halen voor organisaties die hulp verlenen aan getraumatiseerde oorlogsslachtoffertjes. Hiervoor organiseer ik een benefietdiner, dat half december plaats gaat vinden.
(wil je meehelpen? Geef dan even een belletje of kom langs!) Verder zit ik in de organisatie van de fakkeltocht en ga ik meehelpen met het organiseren van het Vrijheidsfestival 2004. En natuurlijk zal er nog van alles bijkomen, zoals de nodige kraakacties, food not bombs, en andere politieke acties/vredesacties. Ik cross de aankomende 2 maanden ook nog door Nederland om met verschillende idealistische organisaties, mensen en woongroepen te praten over hoe het hun lukt om hun idealen in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Ik hoef me dus niet te vervelen!
In de weekenden wil ik zo veel mogelijk naar Zwolle gaan, om te zien of m’n vrienden het nog redden zonder mij, en om m’n konijntje te knuffelen.
Een fijne herfst toegewenst en de groeten.

 

terug

 

DE BIEP

Afgelopen zomer kwamen er vragen binnen naar literatuur over de Verenigde Staten en wat zij nu eigenlijk van plan zijn met hun huidige strategie, wat willen ze hiermee bereiken. We hebben zeker boeken in de bibliotheek, die hierover het wel het één en ander te melden hebben. In de vorige nieuwsbrief noemde ik al “Pax Americana, een essay over politieke oorlog, terreur en mediamanipulatie”, van Fred Hamburg. Een ander recent verschenen boek is van John Pilger: “The new rulers of the world”, Uitgeverij Verso Books, Prijs: 8 Engelse Ponden, of € 15,50 in de Nederlandse boekhandel, ISBN 185984412X.
John Pilger is een van ‘s werelds beroemdste onderzoeksjournalisten en van hem zijn tevens diverse documentaires verschenen. In dit boek onthult hij de geheimen en illusies van het moderne imperialisme. Als eerste laat hij zien hoe generaal Soeharto’s bloedige greep naar de macht in Indonesië in de 60er jaren een deel was van een Westers ontwerp om Azië de “Global Economy” op te leggen. Als prijs voor het zijn van de model-leerling van de wereldbank lieten miljoenen Indonesiërs het leven.
Vervolgens laat hij in een aangrijpend hoofdstuk over Irak de ware aard zien van de oorlog van ‘t Westen tegen de mensen van dat land. Hij ontleedt stukje bij beetje de propaganda rond de “war on terror”, waarmee hij de Orwelliaanse waarheid aan de kaak stelt.
Tenslotte kijkt hij ook kritisch naar zijn thuisland Australië, om een blijvende erfenis van het imperialisme te belichten, de onderwerping van de eerste Australiërs.
Noam Chomsky’s commentaar op de auteur: “John Pilgers werk is een lichtbaken in de vaak donkere tijden. De realiteiten die hij aan het licht brengt zijn steeds een openbaring en zijn moed en inzicht een contstante inspiratie.“

Als je deze boeken hebt gelezen, kom je in de verleiding om te gaan generaliseren in de trant van; “de Amerikanen zijn slecht”. Nee, de conservatieve Bush-regering met Rumsfeld, Cheney, en andere belanghebbenden hebben al lang een plan dat ze zelfs ten koste van de eigen bevolking willen uitvoeren. We mogen niet de gehele of een groot deel van de bevolking van de Verenigde Staten verantwoordelijk houden, die trouwens zelf te lijden hebben onder het regime van de regering Bush.
Er komen ook positieve geluiden uit dat deel van de wereld. Zo is Michael Moore bijvoorbeeld een Amerikaans staatsburger, die op zijn eigen wijze met een gezonde dosis humor, kritiek weet te leveren op het beleid van de regering, de media en “cultuursymptomen” van de Verenigde Staten. Er zijn ook in de V.S. grote groepen mensen die luid protesteren tegen de besluiten van de regering Bush, zie alleen al de website www.moveon.org , en bij de vele demonstraties in Europa zijn ook groepen Amerikanen aanwezig. In het verleden heeft deze natie onder andere in de vorm van Eleanor Roosevelts (als hoofd van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties) “universele verklaring voor de rechten van de mens” een positieve bijdrage geleverd aan het wereldbewustzijn.
Als compensatie las ik dus de autobiograie van Martin Luther King jr., onder redactie van Clayborne Carson, een uitgave van uitgeverij Arena / Kritak uit 1998, ISBN: 90 69743353.
Het boek is gebaseerd op bijeengebrachte teksten van Martin Luther King jr. zelf, van zijn toespraken en redevoeringen, brieven en dagboeken. Hij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede en werd op 4 april 1968 doodgeschoten tijdens een arbeidersstaking in Memphis, Tennessee. De ware toedracht van de moord is nooit achterhaald. Martin Luther king jr. haalde veel kracht en overtuiging uit zijn geloof in een betere wereld. Een van zijn grote voorbeelden was Gandhi. Hij stelde zijn leven echt in dienst van de misdeelde en onderdrukte medemens, streed voor rechtvaardigheid en
gelijkheid.
Een inspirerend boek, vooral als je leest hoe hij in hele moeilijke situaties zich niet liet ontmoedigen door machteloosheid, maar dit omzette in creatieve en positieve kracht.
Tot de volgende keer.

 

terug

 

JA, WE ZIJN ECHT EEN BREDE INFORMATIEWINKEL!

Het Vredesburo heeft informatie op velerlei gebied; meestal kopen we het zelf in of krijgen we het toegeschoven onder de noemer “kunnen jullie hier iets mee???”. Het aanbod is daarom breder als het terrein, waar we op bezig zijn. Zolang er plaats is staan we open voor al het materiaal, dat anderen aan ons geven. Voorwaarde is uiteraard wel dat het past binnen de brede doelstelling van het Vredesburo. Zo werden we onlangs verblijd met een omvangrijk informatiepakket over natuurbescherming/vegetarisme/pacifisme en Christelijk denken. Als we in Nederland naar de “Christelijke” politiek kijken, zullen velen deze verbinding in ieder geval niet leggen. De groep, die deze idealen voorstaat, baseert zich dan ook op een oervorm van het Christelijke denken. Voornamelijk zijn ze gebaseerd in Duitsland, maar ook in Nederland zijn er mensen, die deze boodschap uitdragen. We nemen dit materiaal op in ons documentatiebestand, zodat ook op vragen op dit gebied wij niet alleen een antwoord kunnen geven, maar het tevens kunnen ondersteunen met beeld en geluid. Ben jezelf actief in een groep of heb je informatie, waarvan je vind dat het onontbeerlijk is voor het Vredesburo, breng het langs, c.q. we komen het ophalen. Dit is een betere oplossing als het nog langer op zolder of in de kast te laten liggen, nietwaar!

 

terug

't ENTENWOUD


De Efteling heeft plannen om een prachtig stuk bosgebied om te kappen en daarvoor in de plaats een luxe hotelcomplex te bouwen. Dit gebied is bezet door een groep milieuaktievoerders van Groenfront! (geïnspireerd door het Engelse Earth first!)om dat tegen te houden.
Twee dagen duurde mijn verblijf in dit omgetoverde sprookjesdorp, met hoge boomhutten,spandoeken en kastelen en torens van pallets. Mijn bijdrage van dekens en kussens, die gedoneerd werden door Stichting Emmaus en Stedenband Eindhoven-Minsk voor de aankomende koude winter, waren zeer welkom.
Gedurende deze dagen was er veel werk te verichten: de houten vloer van de gezamenlijke huiskamer moest afgemaakt worden, de basis van een nieuwe boomhut moest opgehangen worden en er moest gekookt worden voor de hongerige
groep.
Ik heb ook nog geleerd hoe je snel in een boom met een touw kan klimmen en de walkways* in tijden van ontruiming te gebruiken.
's Avonds kroop iedereen samen met een heerlijk veganistische bordje rond de kachel en filosofeerde tot laat in de avond door.
Ik ben een fijne ervaring rijker en hoop het snel te herhalen!!

Vincent

* 2 touwen van hut naar hut.

(klik op de tekening van 't Entenwoud voor meer informatie)


 

terug


90 DAGEN
Vredesburo voert aktie ter ondersteuning van projekten t.b.v. kinderen in (voormalige) oorlogsgebieden.

De laatste maanden van dit jaar voert het Vredesburo een financiële aktie voor een aantal projekten (voornamelijk in de Balkan). De aanleiding hiervoor is een fietstocht van Eindhoven naar Irak, die begeleid wordt door onze projectmedewerker Martin. We hopen door een veelvoud van activiteiten (van benefietconcerten via collectebussen tot het aanschrijven van allerlei instellingen) genoeg geld bijeen te brengen om een donatie te doen aan de 4 projecten, die we specifiek willen benadrukken in de informatiegolf, die we door Eindhoven willen laten stromen. Voor dit doel is er ook een korte brochure gemaakt, waarin we het een en ander toelichten. Uiteraard is dit stukje ook een oproep voor steun: zowel geld als goederen zijn van harte welkom (onderdeel van de activiteiten is ook een rommelmarkt voor dit goede doel).
Dat het belangrijk is om specifieke aandacht te schenken aan de positie van kinderen, is duidelijk. Ze zijn niet alleen zeer kwetsbaar, maar ook onmisbaar als het gaat om de opbouw van een samenleving.
Het Vredesburo voert deze aktie samen met een aantal andere organisaties (Stichting Bosnische Kinderen, Stichting Vluchteling, War Trauma Foundation).
Wil je meedoen en/of meer informatie, neem dan contact op met het Vredesburo.
Op vrijdag 21 november vindt in dit kader in woon-/werkpand Burgers in Eindhoven een eenmalig benefietconcert plaats van de legendarische groep Satoric Dwarfsz. De aanvang is 20.30 uur.

 

terug


VRIJHEIDSFESTIVAL: EEN EERSTE POGING

Samen met andere organisaties heeft het Vredesburo op 19 september een mondiale dag gehouden in het kader van het 3-daagse vrijheidsfestival. Naast het gemeentehuis verrees een overdekt paviljoen, waar de hele dag door activiteiten plaatsvonden. Er was theater, gesprek, van alles te zien, muziek etc. Het Vredesburo had ervoor gekozen om een gezellige woonkamer te maken, met als idee erachter: ga gewoon zitten, pak een kop koffie, lees de brochure, kijk de video en praat met je “medebewoners” in de mondiale huiskamer. Dit ideetje bleek in de praktijk goed uit te pakken.
Ondanks het feit, dat het festival maar matig bezocht werd, was het in de huiskamer de hele dag door goed toeven. Dat het moeilijk is om het brede publiek te interesseren voor dergelijke activiteiten is een gegeven, waar veel clubs mee worstelen. Achteraf was het voor het Vredesburo een positieve dag: leuke nieuwe contacten, veel commentaren in de trant van: “hee, wat leuk gedaan” en ook het gesprek met diverse gasten over “de prijs van vrijheid” liep erg goed.
In de evaluatie zijn alle facetten besproken, plussen en minnen zijn opgeteld en het is welhaast zeker dat in 2004 een tweede editie gehouden wordt. Het Vredesburo zal in de organisatie daarvan meedoen en op basis van
de ervaringen van dit jaar voor de volgende keer weer met plannen klaarstaan.

 

terug

 

 

THE GREEN GATHERING

Op zaterdag 27 september vond in het Belgische plaatsje Lichtaart (bij Turnhout) de eerste Green Gathering plaats. Deze happening werd bezocht door ongeveer driehonderd mensen en was een initiatief van het NAR (Netwerk Alternatieve Reizigers). Het doel van deze dag was te laten zien dat het mogelijk is een duurzame wereld te creëren door energie op te wekken met behulp van onder andere windmolens, zonnepanelen, fietskracht en paardenkracht.
De opgeawekte energie werd op een aantal manieren toegepast. Zo trad bijvoorbeeld Armand op, waarbij zijn gitaar op basis van de Rinky Dink (zie tekening) werd aangedreven.
In één van de twee grote circustenten draaiden de zogenaamde “Groovie Movies”, die onder andere politieke statements, festivalverslagen en korte cartoons bevatten. Dichters traden eveneens op, één van hen was Hans Plomp.
In de andere tent waren meerdere kinderactiviteiten, waaronder clowns en jongleerders.
Op het terrein van de Green Gathering waren verder een aantal Tipi’s, Mongoolse Yourts, huifkarren en ook campers en andere tenten te vinden.
Midden op de dag werd er voor de kleintjes een ritje georganiseerd naar de geitenboerderij. De rit vond plaats in een huifkar, die door een paard getrokken werd. De ouders volgden te voet en een aantal kinderen zaten in de Rinky Dink. De tocht ging ongeveer twee kilometer voort door stille weilanden, waarna bij de geitenboerderij met volle teugen van de kapriolen van de ongeveer 300 geiten werd genoten. Op de boerderij was verder te zien hoe er kaas gemaakt wordt en hoe de geiten gemolken worden. De sfeer gedurende de dag was heel ontspannen en laid-back. Iedereen had een vrolijke gemoedstemming en toonde zich erg betrokken bij de georganiseerde activiteiten. Al met al een inspirerend utopisch voorbeeldweekend voor een toekomstige duurzame wereld!

 

(klik op de tekening voor meer informatie over de Rinky dink)

 

terug