COLOFON

nr. 22 juli 2003
redactie:
Berrie, Hans, Anita, Bart, Danny, Xander en Simon

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in oktober 2003 verschijnen.

 

 

INHOUD


REDAKTIONEEL

STAGEPERIKELEN

HET DOEL VAN DE RAKET

DE BIEB

VRIJHEID IS MEER DAN .....?!

UPDATE 80-VRAGENPROJEKT

 

 


REDAKTIONEEL

Wat vliegt de tijd! Het is al weer augustus. Dat moet wel, want de Vredesburo Nieuwsbrief ligt al op de mat. En die jongens zijn altijd te laat.
Welnee! De vakantie staat voor de deur. Dan willen we wel werken, dus deze keer is de Nieuwsbrief ruim op tijd.
In dit nummer neemt een aantal stagiaires afscheid. Zoals altijd met wederzijds een tevreden gevoel. Anita is terug van weggeweest en verzorgt als gewoonlijk de rubriek De Bieb, met daarin weer enkele aanwinsten voor onze bibliotheek. Martin is begin juli vertrokken voor de eerste etappe van zijn 80-Vragenproject. Hij zal in de loop der tijd iedereen op de hoogte houden van het verloop van het project. In deze nieuwsbrief staat een oproep van hem voor hulp en ondersteuning. Tenslotte vind je nog een verslagje van de theateravond "Het doel van de raket" en een eerste aankondiging met betrekking tot het Vrijheidsfestival, dat in september zal plaatsvinden.

 

terug

 

 

 

STAGEPERIKELEN

Nou, het laatste stukje voor de zomervakantie. Voor mij stond deze periode in het teken van twee dingen. Als eerste de voorbereidingen voor mijn project, dat de verhouding van politiek, jeugd en muziek gaat onderzoeken. De voorbereidingen zijn afgerond en na de zomervakantie start ik met het onderzoek.

Als tweede punt onze Europese tour. Met mijn bandje Radio Bikini zijn we tussen 20 juni en 5 juli door Nederland, Duitsland, Zwitserland en Polen getourd. Het was erg vermoeiend maar wel een unieke ervaring. We hebben een hoop uitersten meegemaakt, zo speelden we o.a. op een immens festival in Leisnig (D) in een vooroorlogse bunker in Torun (Pol), in de kelder van een flatgebouw in Basel (Zwi) en op de stoep tijdens een groot
straatfestival in Dresden (D). We hebben in enkele legendarische kraakpanden gespeeld, zoals de Kopi in Berlijn, de Schrottbar in Biel (Zwi) en de Pilon in Torun (Pol). De plekken waar al mijn favoriete punkbands al eens gespeeld hebben, dat deed me wel wat. Tevens hebben we een hoop mensen leren kennen. Hele aardige, maar ook hele vage, zo was er in de Kopi in Berlijn een gast met een getatoeëerd clownsgezicht, dat was wel ongeveer de vaagste die we zijn tegengekomen.
In het kader van mijn onderzoek heb ik ook eens gekeken naar de situatie van jeugd en hun interesse in politiek en muziek. In elk land heb ik een aantal mensen geïnterviewd, en de resultaten zet ik dan tegenover de situatie in Nederland. Tegen de tijd dat dit onderzoek klaar is ben ik ook al naar andere landen geweest met mijn bandje, dus ga ik het ook daar onderzoeken. Dan krijg ik een redelijk representatief beeld van de situatie in Europa.
Maar nu eerst maar eens vakantie vieren. Lekker festivals bezoeken, een paar leuke optredens doen, en oja, ook nog wat werken. Nou, tot volgend jaar,

Prettige vakantie, Simon

 

De laatste keer alweer...

Ja, dit is alweer de laatste keer dat ik voor mijn stage een stukje in de nieuwsbrief schrijf. Volgend jaar moet ik namelijk weer gewoon naar school. Het is voor mij een hele prettige en leerzame tijd geweest bij het vredesburo. Ik heb er het hele jaar mijn eigen ding kunnen doen en de taken die het vredesburo mij heeft gegeven. Mijn stage heb ik dan ook met een voldoende afgerond en op school ga ik ook over naar het volgende jaar.
Omdat ik het hier toch wel erg naar m'n zin heb gehad en nog het een en ander kan leren, bied ik mij aan als vrijwilliger om activiteiten bij het vredesburo te ondersteunen.
Natuurlijk blijf ik net als de andere stagiaires, de vredesburocrew lastig vallen door binnen te komen vallen met vragen en voor een kopje koffie. Maar nu eerst lekker vakantie vieren en bezig houden met ..., .... en rock en roll.

Groetjes Danny

 

Zo, dat was het stagejaar dan weer!
Twee weken nadat de laatste dag van de expositie van het basisschoolproject is geweest, kunnen we terugkijken op een geslaagde aktiviteit!!! Er zijn een hoop belangstellenden wezen kijken en bij de opening waren de klassen er heel enthousiast over! Ik heb mij ook vermaakt en genoten van de werkstukken van de kinderen! (Een aantal zal te zien zijn in de tent van het Vredesburo, tijdens het Vrijheidsfestival op 19 september)
Ik heb uiteraard meer gedaan in het Vredesburo, ik ben zelfs nog bezig, namelijk met de herinrichting van de winkel, het is bijna af!
En voor zover ik Martin heb kunnen helpen met het 80-Vragenproject, wens ik hem een succesvolle afronding toe en een behouden reis!
Helaas heb ik niets meer vernomen van de dames van de stiltewake, ik had best nog wel zin om op straat de discussie aan te gaan met mensen, maar ja alles heeft zijn ups en downs.
Ik heb een hele fijn tijd (gehad) bij het Vredesburo en ik kan een hoop aankomende stagiaires aanraden hier te komen stagelopen! Groeten aan iedereen en tot ziens!

Xander Lamers

 

Stageperikelen van Bart van Kent.

Het schooljaar zit er op één week na op. De beoordeling en evaluatie heb ik al achter de rug. Het is nu een kwestie van de lopende zaken goed afhandelen en jullie lezers van de Vredesburo nieuwsbrief op de hoogte stellen van hetgeen me de afgelopen perioden bezighield.
Met ROOD ben ik bezig geweest met de woningnoodactie op het stadhuisplein, vanwege de reis naar Georgië
kon ik hier niet bij zijn maar ik hoorde dat het redelijk goed was gegaan.
Verder ben ik bij terugkomst op de algemene ledenvergadering van JEEP (Jongeren En Eindhovense politiek) benoemd tot voorzitter. JEEP, een vereniging die bestaat uit een samenwerking van 7 Eindhovense politieke jongerenorganisaties gaat zich bezighouden met het slaan van een brug tussen jongeren en politiek. Dit doen zij ondermeer door het organiseren van openbare jongerendebatten en het verzorgen van gastlessen op middelbare scholen.

Zoals beloofd doe ik verslag van mijn reis naar Georgië. Via Paul Beekhuis van de Zesde Kolonne ben ik uitgenodigd voor een jongerenseminar in Georgië. Het seminar werd georganiseerd door Vertigem, een Portugese organisatie die
zich voornamelijk bezighoud met uitwisselen van jongeren. Het seminar vond plaats in Tbilisi de hoofdstad van Georgië, van 19 juni tot 23 juni. De uitwisselingsprojecten, die Vertigem organiseert, houdt in dat verenigingen, stichtingen en clubs vrijwilligers kunnen ontvangen of sturen. Deze uitwisseling wordt grotendeels gesubsidieerd door de Europese Unie. Met het samenbrengen van 26 jongeren van ruim 10 organisaties op de conferentie kunnen er contacten gemaakt worden die leiden tot uitwisseling en samenwerking.
ERTOBA (to be together) was de organisatie die op verzoek van Vertigem het programma voor deze dagen heeft opgezet. Zij ontvingen en gidsten ons. Zo zijn we naar een historisch museum geweest en naar een prachtige uitkijkplaats (wat is Nederland toch plat). Ook zijn we in een oud dorpje geweest met een gigantisch ommuurde kerk.
ERTOBA is een Georgische jongerenorganisatie, die o.a. zomerkampen organiseert, gratis Engelse lessen en gratis medische zorg beschikbaar stelt aan jongeren. De conferentie vond plaats in een oude zaal in het centrum van Tbilisi. Daar presenteerden alle organisaties zich en kregen we informatie over de uitwisselingsprojecten van Vertigem en ERTOBA.
Paul Beekhuis presenteerde verschillende projecten van de Zesde Kolonne, een culturele organisatie uit Eindhoven. Zij organiseren onder anderen culturele uitwisselingen, zoals een festival met Nederlandse artiesten in Minsk, Wit Rusland.
Paul wil in oktober volgend jaar (2004) een festival in Tbilisi organiseren. Voor fondswervingen e.d is een gastorganisatie nodig en diversen faciliteiten zoals een theaterzaal, tentoonstellingszaal en een locatie voor optredens van DJ's en bandjes. Via Dhabid, een Georgische medewerker van de Youth Council kwamen we in contact met een fotograaf Beso. Hij liet ons een tentoonstellingszaal zien en een theaterzaal en café in een kelder. Dhabid regelde een bezoek aan een kleinschalig theater. De directrice was enthousiast en wilde haar theater beschikbaar stellen voor het programma van Paul. In de kroeg met Beso, Dhabid en de theaterdirectrice ontmoette Paul een theaterdirecteur en -regisseur van het grootste theater in Georgië. Aan het eind van de avond maakten we nog een sterk staaltje van Georgische gastvrijheid mee. Er kwam een man van middelbare leeftijd bij ons zitten, hij kende Beso, Toen wij wilden gaan en wilden afreken kregen we een boze blik en hij rekende af.
Bij de presentaties presenteerde ik het 80-Vragenproject. Een groot project waarin uitwisseling van cultuur in verschillende vormen centraal staat. In 3 jaar tijd gaat o.a Martin S Past rond de wereld met een DAF truck. Hij heeft gasten, ontmoetingen, evenementen en maakt een verslag in beeld en geluid. Een onderdeel van dat verslag is dat hij in ieder land een kunstenaar zoekt, die een paneel wil beschilderen. Ik heb in Georgië, Armenië en Azerbeidjan contactpersonen gevonden, die een kunstenaar zullen zoeken en het adres doorgeven. Als Martin in één van die landen is, neemt hij contact op met de artiest om het schilderij op te halen. Zo ontstaat er een expositie van kunst uit de hele wereld. Martin zocht iemand die hem vanaf de Russische grens ophaalt en hem Georgië binnengidst. Beso, de fotograaf wilde Martin ophalen en reageerde enthousiast over het project.
Met diversen Georgiërs hebben we over de politieke situatie gesproken en zijn een aantal zaken te weten gekomen. De eindredacteur van de Georgian Times zei in zijn speech, dat er van een democratie in Georgië geen sprake is: "De twee grote partijen worden door het buitenland gefinancierd, de ene door Rusland en de ander door Amerika." De verkiezingen worden volgens hem op verschillende manieren beïnvloed (Een deelneemster aan de conferentie uit Minsk werd met haar Georgische vrienden op straat staande gehouden door politie in burger, er werd niet om een paspoort gevraagd, de agenten vroegen alleen of zij iets met de oppositie te maken hadden).
Ook in het conflict tussen de Russen en de Georgiërs over Abchazië mengt Amerika zich. Abchazië is het noordelijke gebied in Georgië aan de Zwarte Zee en de Russische grens. Het gebied kent een havenstad Sachumie en heeft qua grondstoffen en landbouw een enorm potentieel. De Russen zijn bijzonder geïnteresseerd in dit gebied en geven de inwoners Russische paspoorten. De Georgische overheid heeft in heel Abchazië geen zeggenschap. Dit slepende conflict is een ramp voor de Georgische economie, veel vluchtelingen uit Abchazië leven in Georgische steden. Ook missen zij de grondstoffen en landbouwproducten.
De Amerikanen betalen de Georgische overheid flink om hun leger te vergroten zodat zij desnoods gewapend Abchazië kunnen innemen. Als dit zou gebeuren zijn de gevolgen niet te overzien, de mensen in Abchazië zijn Russische staatsburgers gemaakt, een aanval op hen zien de Russen als een legitimatie van oorlog.

Dit is de laatste keer dat ik als stagiaire in deze nieuwsbrief schrijf. Ik hoop, dat ik in de toekomst contact blijf houden met jullie, betrokkenen bij het ontwikkelen van een vreedzame maatschappij.

 

terug

 

 


Eenakter "HET DOEL VAN DE RAKET" door Farazdak Chaichan

Ondanks het feit dat de programmering op het laatste moment pas bevestigd werd en de daardoor wat late publiciteit, was er toch een behoorlijke opkomst.
Het was een heel treffend stuk, als u de ietwat pijnlijke woordspeling wilt excuseren.
Het stuk gaat over een militair, die in de woestijn aan het wachten was op het bevel om zijn raket af te vuren, wat met de nodige onzekerheid en verwarring gepaard gaat. De elementen in het stuk spraken over de alledaagse dingen, die wij als vanzelfsprekend beschouwen, maar niet snel in relatie met oorlog brengen, bijvoorbeeld familie, een partijtje voetbal, zijn vriend die vond, dat oorlog de passie in mensen naar boven haalde: "Hij maakte er een kunstwerk van", maar de kern verhaalde over de stilte, de stilte voor de storm, die mogelijk niet gaat komen. Één waar je gek van kan worden, maar dan heel mooi uitgebeeld.

Daaropvolgend waren een achttal sprekers/dichters uitgenodigd, mede door Stichting Vluchtelingenwerk, die vertelden over hun persoonlijke ervaringen met oorlog. Dit maakte veel indruk op het publiek,. De sprekers. die uit Nederland kwamen. zeiden ook dat ze eigenlijk niets meer durfden toe te voegen.
Over het geheel genomen was het voor iedereen een hele informatieve avond en er werd achteraf, informeel en uitgebreid met elkaar gesproken.

In de serie van publieksgesprekken, weer een succes, dat voor herhaling vatbaar is!

 

terug

 

 


DE BIEB

Tijdens mijn afwezigheid is de bieb behoorlijk overhoop gehaald, in positieve zin, ter verruiming van de plankruimte voor de bieb en herinrichting van het winkelgedeelte. En dat is gelukt! De stagiaires timmeren, verven en sjouwen, zelfs nu ze officieel al vakantie hebben, nog vlijtig door. Tijdens de zomervakantieperiode zullen de "puntjes op de i" gezet worden en ik nodig dan ook iedereen uit in september te komen kijken naar een puike winkelruimte met informatie over het 80-Vragen project, een zithoekje en veel vredeslektuur.
Eén van de wat meer ter ontspanning dienende boeken, die ik de afgelopen tijd heb gelezen was "Een leven in het teken van vrede",de memoires van koningin Noor van Jordanië. Dit vrij openhartig geschreven boek verschaft enig inzicht in de geschiedenis van Jordanië, de verhoudingen in het Midden-Oosten en hun relatie met o.a. de Verenigde Staten. Vooral over de onderlinge contacten in het Midden Oosten en wat hun pogingen tot vrede betreft, hoor je hier nog vrij weinig.

Over de volgende recent uitgekomen boekwerkjes even iets meer:

"Permanente oorlog voor permanente vrede, de nachtzijde van Amerika's politiek", door Gore Vidal. 141 pagina's, uitgeverij De Arbeiderspers, ISBN: 9029551844.
Dit boekje is geschreven met de nodige ironie en, typisch Amerikaanse, zelfspot. Gore Vidal staat bekend als een briljante essayist en één van Amerika's best onderlegde critici. Vidal refereert treffend meerdere malen aan geschiedkundige gebeurtenissen, waaronder toespraken van Hitler en episodes uit de Griekse mythen en sagen. Deze speelse manier van schrijven maakt het wat luchtiger om te lezen. Ook heb ik herhaaldelijk dankbaar gebruik gemaakt van de noten van de vertaler achterin. De titel spreekt eigenlijk voor zich. Sommigen kunnen waarschijnlijk enkele parallellen trekken tussen zijn verhaal over Timothy McVeigh, de Oklahoma City Bomber, en Volkert van der G..(alhoewel dat misschien een beetje ver gezocht is.)
Het boek eindigt met een alleszeggende meesterlijke brief: "geschreven twaalf dagen voor de inauguratie van de verliezer van de presidentiële verkiezingen van het jaar 2000". (citaat pag. 124). Zeer de moeite waard.

Dan: "De Pax Americana. Een essay over politieke oorlog, terreur en mediamanipulatie" Vlugschrift 12,door Fred Hamburg. 63 pagina's, uitgeverij De papieren Tijger, ISBN: 90 67281484.
Dit zeer goed gedocumenteerde werk met veel interessante verwijzingen in de noten, geeft een goed beeld van de verandering in de afgelopen decennia van de overheid en de media in de Verenigde Staten. En geeft inzicht in de totstandkoming van de plannen van de "Bush administration". Net als in het vorige boek noemt de auteur de wetswijzigingen, die de eens zo populaire Amerikaanse grondwet tot een sprookje maken. Het wordt mij alleen af en toe slecht als ik lees met welk een arrogantie en brutaliteit de Verenigde Staten te werk gaan. Het boekwerk is duidelijk en goed onderbouwd. Hij noemt op pag. 24 de strijd tegen het terrorisme het grootste oorlogsplan sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook worden de toekomstplannen van de Verenigde Staten met de rest van de wereld duidelijk op een rijtje genoemd en onderbouwd. Op pagina 53 staat kort, cursief en krachtig wat de bedoeling is van de VS met de afbraak van het internationaal recht. Ik citeer de achterkaft: "De Pax Americana prikt de leugens door en toont de waarheid over mediamanipulatie, de slachtingen in Vietnam en Cambodja, de Golfoorlog van 1991, de oorlog tegen Joegoslavië, de gebeurtenissen op 11 september, en het machiavellistische concept van de "preventieve oorlog" tegen voormalig bondgenoot Saddam Hoessein."

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie, met misschien wat lichtere lectuur, en tot de volgende keer.
Anita.

 

terug

 

 

 

VRIJHEID IS MEER DAN .....?!

Onder bovenstaande noemer wordt er op 18, 19 en 20 september een vrijheidsfestival gehouden in Eindhoven. Hiermee vervalt voor een deel in Eindhoven de traditionele Vredesweek en wordt er een uitbreiding gemaakt van de bestaande 18 september herdenking (bevrijdingsdag van Eindhoven W.O. 2). De bedoeling is, dat er op 19 september een dag gewijd wordt aan allerlei facetten die samenhangen met "in vrijheid samenleven": een dag over mondiale bewustwording. Het Vredesburo zal op die dag een eigen paviljoen hebben dat we gaan invullen met allerlei grappige/serieuze en boeiende zaken. Er zal poëzie zijn over vrede en veiligheid, er zal een discussieprogramma zijn over de betekenis van
"bevrijd" zijn. Uiteraard is er een hapje en drankje en dat kun je nuttigen terwijl je de tentoonstellingen bekijkt, door de boeken snuffelt of je eigen bijdrage aan de live-webpagina levert. Met "ons" zullen er nog meer paviljoens zijn (COS, Vluchtelingenwerk, Loket W), die ieder vanuit hun eigen invalshoek met dit thema bezig zullen zijn. We hopen met een breed en gevarieerd aanbod een grote groep mensen te bewegen om het gebeuren te bezoeken. Voordeel is ook dat, aangezien het pal in het centrum plaatsvindt, het rondwandelende publiek ons misschien eindelijk eens weet te vinden (al
was het maar uit de nieuwsgierigheid van "wat is daar aan de hand") Als de weergoden ons goed gezind zijn moet dit stukje Eindhoven op die dag "the place to be" zijn. We staan natuurlijk tot die dag open voor suggesties en ideeën. Het moet ook een paviljoen zijn van waaruit de Eindhovense Vredesbeweging zich presenteert en laat zien dat we nog niet uitgestorven zijn. Als dit festival aanslaat zal het een jaarlijks terugkerend fenomeen worden wat een vaste plaats gaat krijgen op de activiteitenagenda in Eindhoven. We hopen op de 19e een goede start te maken : iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om van 14.00u tot 21.00u op bezoek te komen!
Think global - act local !!

 

terug

 

 

OPROEP M.B.T. 80-VRAGENPROJEKT

Heee beste mensen

Op advies van enkelen hebben wij een lijstje gemaakt met onderdelen en materialen die wij nog zeer goed kunnen gebruiken voor de 80 vragen rond de wereld.
Donaties of goedkope aanbiedingen zijn welkom.
Kun je helpen, help dan mee! 06 53523896

Voor projecten:
Onbespeelde CD's, mini disk schijfjes en cassettes, oranje pylon (zoals je op straat ziet) (3x), hoge zwarte hoed (2x), business kaarten boekje, wegenkaarten van Rusland en China, reisboeken Europa en Azië, klittenband (10 meter), oude 486 computers (10x) voor publieke foto presentaties, olieverf voor schilders, stroomomzetter van 12 naar 220 volt (minimaal 300 mA), dikke verlengkabel 25 meter.
Voor de auto:
Spanbanden (6x), hangsloten (verschillende), kettingzaag, luchtspuit, luchtdrukslang, luchtdrukslangaansluiting, takel, verf, elektrische adapters, sneeuwkettingen 11R 22.5, banden 11R 22.5, binnenband 11R 22.5, jerrycan 20 liter(4x), trechters (verschillende), gaffa tape (5 x), generator 1.5 Kw, watertank rvs (minimaal 70 liter), trekstang, verstralers, lampen 24 Volt, dakluik, CD/cassette speler, koelbox, douche zak, hangmat, 15 meter pvc buis 15 cm doorsnee, douchegordijn.

Voor specifieke DAF reserve onderdelen zoals koppelingsplaten, wiellagers, aandrijfas, remschijven, stuurpen, inspuitleidingen en dergelijke, aub eerst even contact opnemen.

Voor tips, contacten en suggesties staan wij altijd open.

 

terug