COLOFON

nr. 20 januari 2003
redactie:
Berrie, Anita, Martin, Hans, Anton, Melanie, Bart, Danny en Xander

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in april 2003 verschijnen.

INHOUD:
REDAKTIONEEL
Update van HET PROJECT 80 VRAGEN ROND DE WERELD
AFRIKA CULTURELE AVOND
BURGERINSPECTIES OP VLIEGBASIS VOLKEL
DE BIEB
STAGEPERIKELEN
15 FEBRUARI: STOP DE OORLOG TEGEN IRAK!

 

 

Redaktioneel
We hebben een overvolle nieuwsbrief deze keer. Dit komt o.a. omdat er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden op stagiairegebied. Anton en Melanie zijn klaar met hun stage en Xander begint met zijn stage tot juli. Daarom staat er een extra lange Stageperikelen in deze nieuwsbrief.
Ook is er o.a. aandacht voor de biografie van vredesactivist Kees Koning in de Biep. Verder is er een oproep voor de demonstratie tegen de komende oorlog tegen Irak op 15 februari in Amsterdam en voor een Afrika Culturele Avond. En er is een verslag van de afgelopen burgerinspectie bij Volkel
Tenslotte is er nog nieuws over het globaliseringsproject '80 Vragen rond de wereld'.

terug

 

Update van

Het project 80 vragen rond de wereld


.

In de vorige brief hebben wij een aankondiging gemaakt van een wereldwijd onderzoeksproject onder de naam '80 vragen rond de wereld'. Dit onderzoek richt zich op de oorzaken, die ten grondslag liggen aan veranderingen van het mondiale bewustzijn.

Misschien heeft U een aankondiging gezien in het Eindhovens Dagblad. Hierbij geven wij een kleine update en dan vooral een opsomming hoe het publiek aan dit project kan participeren.

De eerste manier is door de reis te volgen: op internet, via nieuwsbrieven (opgeven bij Info@80questions.net), via radioprogramma’s of via publieksactiviteiten.

Wij organiseren publieksactiviteiten op verschillende vlakken:
· Een doorlopende dia show in etalages in het centrum van Eindhoven
· Informatie programma’s die wij op scholen organiseren, waarbij wij kinderen een beeld schetsen van de wereld en hen de kans geven (enkele van de) 80 vragen te stellen.
· Expositie van schilderijen van Eindhovense schilders die aan de mondiale mobiele groepsexpositie deelnemen.

In alle gevallen kunt U specifiekere informatie opvragen of U aanmelden via het Vredesburo of via:
info@80questions.net.

Wilt U participeren, maar denkt U meer aan internationale contacten dan kan het volgende interessant zijn:

Regelmatig zijn wij in staat om mensen te bezoeken. Soms om een interview af te leggen, soms om foto’s te maken, soms om gewoon een gesprek te hebben. Wij staan open voor contacten met scholieren, scholen, schilders, musici, mensen die voor hulpverleningsorganisaties werken, Eindhovense pro-ducten, herinneringen en kennissen in de wereld.

Hierbij kunnen wij vermelden dat wij 2003 gebruiken om Europese contacten op te zoeken en 2004 gebruiken om de contacten in Rusland en Azië te bezoeken. Contacten in Noord- en Zuid-Amerika en in Afrika zullen door ons bewaard worden totdat wij zekerheid hebben over het tijdstip dat wij daar zullen arriveren.

Indien U dit project zou willen ondersteunen op meer praktische manier zijn er nog enkele opties mogelijk:
Ten eerste kunnen wij ondersteuning gebruiken voor het verspreiden van het idee en ondersteuning aan praktische onderdelen.
Ten tweede kunt U dit project ondersteunen door kilometers te sponsoren à één euro per kilometer, U kunt een schilderij van de mondiale mobiele groepsexpositie aanschaffen en U kunt sponsors aandragen.

In de meeste van deze gevallen is overleg gewenst. Het is echter een doelstelling van het project '80 vragen rond de wereld' om zelfinitiatief de ruimte te geven. Wij kijken daarom uit naar Uw reactie.

Meer info?
www.80questions.net
Martin Voorbij

terug

In geval van een onverhoopte aanval van de VS op Irak:
De eerste avond erna, van 19:00-20:00 demonstratieve wake bij de Amerikaanse Ambassade,

Lange Voorhout, Den Haag.
Org.: Haags Vredesplatform. Info: 070-3658533

 

 

 

 

Afrika Culturele Avond


U bent uitgenodigd voor een Afrika culturele avond, op zaterdag 8 februari 2003 in Buurtcentrum 'De Rondweg', Camphuyenstraat 1 te Eindhoven. Van 19:00 uur tot 02:00 uur.
Entree: 5,00 per persoon

Programma:

1. Volksdansen door het ballet 'Umutsama'


Umutsama, wat « honing » betekent, is de naam van de Afrikaanse dansgroep die stukjes cultuur van Rwanda en Burundi naar voren brengt en doet waarderen. De originele, sterk geritmeerde dansen worden begeleid door tromgeroffel, handgeklap en zang. Elke dans heeft een specifieke betekenis en geeft betrekking op de verschillende gebeurtenissen van het leven: geboorte, huwelijk, werk ( zaaien , oogsten) en feesten.

2. Drums door trommelaars 'ABAHIZI'

De trommelaars « Abahizi » (de moedige trommelaars) spelen op trommels van verschillende grootte en klank, onder de leiding van de « tenor » en vullen heel de omgeving met een melodieus en betoverend concert.

 

 

3. Moderne muziek door de band Africa New Generation;

4. Dans met de DJ van de groep Africa Open

5. Gedichten, raadsels, puzzels, kwisvragen

6. Playbackshows

7. Muziek van verschillende solisten

Organisator: Vereniging Dusabane
Tijgerstraat 38; 5645 CK Eindhoven
Tel: 040 2457568
E-mail: dusabane@wanadoo.nl

 

terug

 

 

Burgerinspecties op vliegbasis Volkel

Vredesactie Volkel ongekend massaal

Inspecteurs voor de open poortVolkel, 18 januari 2003 - De massale burgerinspectie van de militaire vliegbasis Volkel in Noord-Brabant, waarbij meer dan honderd vredesactivisten werden gearresteerd, onderstreept de hypocriete houding van de Verenigde Staten, die openheid eisen over de massavernietigingswapens van Irak, maar zwijgen over de Amerikaanse kernwapens op Volkel.
Nog nooit waren er zoveel vredesactivisten tegelijk op het terrein van de militaire basis, waar de Amerikanen vrijwel zeker kernwapens verborgen houden. Op 3 januari eiste het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' hierover opheldering van de Amerikaanse ambassade. Hier kwam geen reactie op. Ook de Nederlandse regering, waarvan premier Balkenende op luttele kilometers van Volkel zaterdag de CDA-achterban toesprak, zwijgt over de Amerikaanse kernwapens.
De actie op Volkel maakt onderdeel uit van de wereldwijde beweging tegen een Amerikaanse oorlog in Irak, die vandaag in vele landen een massaal protest liet horen.
Ook in Rotterdam werd vandaag actie gevoerd. Een kleine honderd mensen namen deel aan een manifestatie bij het Verzetsmonument nabij het stadhuis. Een straattheater-act met een parodie op de Amerikaanse president Bush trok veel aandacht van de voorbijgangers.
In Leiden eindigde de Martin Luther King-herdenking met een vredesdemonstratie.
De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen voor een massale vredesdemonstratie op 15 februari in Amsterdam. Ook hier gaat het om een internationaal protest. (zie elders in deze nieuwsbrief)
De burgerinspectie in Volkel is vreedzaam en geweldloos verlopen. Zaterdagavond rond tien uur waren de meeste arrestanten op vrije voeten. Zij hebben een dagvaarding om zich voor de rechter te verantwoorden voor hun actie. Deze rechtszaken zijn op 7 mei, 21 mei en 4 juni.
De burgerinspectie op Volkel begon zaterdagmiddag toen enkele honderden vredesactivisten zich rond half twee verzamelden voor de poort van de militaire vliegbasis. Op dat moment waren er al enkele mensen die zich met behulp van kniptangen toegang hadden verschaft tot de basis. Bij de poort waren toespraken van Farah Karimi (GroenLinks), Nico Schouten (SP) en van Faisel Nasser van het Iraaks Platform Nederland. De laatstgenoemde toonde zich fel tegenstander van een aanval op zijn geboorteland. Hij wees op de vreselijke gevolgen hiervan voor de bevolking van Irak.
Rond half drie gingen zo'n honderd burgerinspecteurs de basis op. Onder de inspecteurs waren ook mensen uit Finland, Groot-Brittannië en België. Acht politiemensen te paard bewaakten de hoofdpoort, maar de inspecteurs knipten zich op verschillende plekken in het achttien kilometer lange hek een doorgang. Bovendien beschikten de inspecteurs over eigen sleutels van de toegangspoorten. De hangsloten op verschillende toegangshekken waren kennelijk onlangs vervangen door andere sloten. De inspectieteams bleken de passende sleutels bij zich te hebben. Rond drie uur waren politie en marechaussee druk bezig de inspecteurs te arresteren. Er waren in totaal 125 inspecteurs die zich bij de organisatoren van de actie hadden gemeld.
Rond half vier waren de meeste burgerinspecteurs gearresteerd. De vredesactivisten werden opgesloten in loods nummer 278, niet ver van de hoofdingang.
In de loop van de avond kwamen zij op vrije voeten. De actie is in een vreedzame sfeer verlopen.
De burgerinspectie naar de Amerikaanse kernwapens op Volkel vond plaats op initiatief van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', een samenwerkingsverband van ruim 200 maatschappelijke organisaties.

 

terug

 

 

 

De Bieb


Natuurlijk mag een stukje over het prachtige boek over het leven van Kees Koning: 'Al ga je eraan kapot !', hier niet ontbreken.

Voordat ik hier kwam werken als vrijwilligster, kende ik Kees Koning alleen van een kort verslag van zijn acties tegen wapentuig op de TV. Zijn naam was ik vergeten, maar de beelden en de indruk die hij op mij had gemaakt niet. Een hele tijd geleden alweer, vertelde Gerard van Alkemade mij iets over Kees Koning en meteen kwam die herinnering weer boven. Gerard vertelde dat hij een boek over hem aan het schrijven was en vroeg me enkele hoofdstukken eens kritisch door te lezen. Ik wilde dat maar al te graag doen, zo kwam ik meer te weten over het leven van deze toch wonderbaarlijke persoonlijkheid. Ik verbaasde me steeds weer over wat Kees allemaal had gedaan. Er stond overigens praktisch geen foutje in de tekst en Gerard, die trouwens ook boeiend over Kees kan vertellen, had een volleerde schrijvershand en in goed Nederlandse volzinnen met soms een humoristische draai, bleef ik geboeid lezen. De hoofdstukken die ik al gelezen had komen verderop in het boek aan bod. Gerard vertelde me wel wat er aan deze periode in het leven van Kees zoal vooraf gegaan was. En nu ik dat allemaal nog eens lees, begrijp ik steeds beter de drijfveren van Kees voor zijn latere vredesactiviteiten en hoe hij de moed daarvoor kon opbrengen.
Dit boek zal dan ook een inspiratiebron zijn voor hedendaagse en toekomstige actievoerders. Overigens is het boek voor iederéén aan te bevelen, het is een boeiende biografie, menselijk, 'reality', geschiedenis, en leidt hopelijk bij niet- activisten tot meer begrip voor de acties van vredesactivisten.

Het is een prachtige uitgave geworden geïllustreerd met veel duidelijke foto’s. Achterin staat een indrukwekkend actieoverzicht van ruim 29 pagina’s, van 1985 tot aan Kees Koning’s dood, juli 1996. Hierin staan niet alleen de acties van Kees, maar ook die van zijn vredescollega’s en andere sociale activisten, en van sommige acties de juridische gevolgen, die natuurlijk niet onbelangrijk zijn voor het geheel. Ik citeer Gerard uit het boek pag. 238: 'Aangezien de vredesstrijd niet losstaat van de strijd voor internationale solidariteit, voor het milieu, tegen racisme en onderdrukking, omvat het overzicht ook enkele van de vele activiteiten op deze terreinen. Daarmee biedt het actieoverzicht een tijdsbeeld en geeft het aan dat Kees’ engagement zich geenszins afspeelde in een maatschappelijk vacuüm.'

Het is een degelijk, zo compleet mogelijk werk geworden, waaraan Gerard lang en intensief gewerkt heeft. In verhouding tot het vele werk dat aan dit boek is besteed de afgelopen 5 jaar, is de prijs goedkoop, slechts 20 Euro. En natuurlijk onder andere ook te koop of te leen bij ons op het Vredesburo.
Al ga je eraan kapot !, Het leven van vredesactivist Kees Koning , door Gerard van Alkemade. Uitgeverij: Papieren Tijger, 280 pagina’s.ISBN 90-6728-142-5.


Als goede aansluiting op de biografie en passend bij de acties tegen de nieuwe oorlog en tegen kernwapens op Volkel wil ik nog een in september vorig jaar uitgekomen boek vermelden.

Het heet 'Tips tegen tralies' activisten en politie, justitie, inlichtingendiensten. Een gezamenlijke uitgave van Buro Jansen & Janssen, Amok-Noord en Baalprodukties. Het is de tweede herziene druk van het exemplaar uit 2000, helemaal aangepast en uitgebreid.
Achterop de kaft staat het volgende. Activisten en politie, justitie en inlichtingen-diensten, het blijft een moeizame relatie... Het is als activist bijna onmogelijk om niet met hen in aanraking te komen. Dit boek geeft een inzicht in de verschil-lende diensten die er zijn, hoe ze werken en hoe je zo weinig mogelijk door ze lastiggevallen kunt worden. Ook is het een praktische handleiding voor je rechten in de bak, hoe een verhoor werkt en wat je kunt doen als een politie- of inlichtingendienst je benaderd. Niet om paranoia van te worden. Maar juist om paranoia te vermijden. Dit boek is zeker niet alleen voor de jonge, beginnende activist bedoeld. De praktijk wijst uit dat ook de zogenaamde doorgewinterde actievoerder nog wel eens een steekje laat vallen. Je bent tenslotte nooit te oud om wat te leren... Achterin staat als bijlage een checklist, literatuurlijst en handige adressenlijst voor meer informatie.
Tips tegen tralies, activisten en politie justitie inlichtingendiensten.
Een gezamenlijke uitgave van Buro Jansen & Janssen, Amok-Noord en Baalprodukties.
ISBN:90-75825-21-8.
163 pagina’s.
Voor 9 euro te bestellen bij Baalprodukties.
Tel.: 046-4524803,
e-mail: ramp@antenna.nl,
of bij ons te leen.

 

terug

 

 

STAGEPERIKELEN

Tijdens het uitkomen van de vorige nieuwsbrief was ik op vakantie, daarom zou ik me alsnog even voorstellen. Mijn naam is Bart van Kent, ik volg de opleiding SCW en loop stage bij het Vredesburo samen met Danny, tot het einde van dit schooljaar.
Het nieuwe kalenderjaar zijn we bij het Vredesburo van start gegaan met het leeghalen van de opslag op de Paradijslaan 6. Wat een berg rotzooi, hoe en waarom iemand dat bijeen vergaard heeft snap ik nog steeds niet. Maar enfin, de goede spullen zijn gedeeltelijk door Het Goed meegenomen, en een 20 tal computers worden door ons elders geïnstalleerd en weggebracht.
Met de traditionele fakkelloop in de kerstnacht heb ik fakkels verkocht. Doordat het goed weer was, waren de fakkels snel uitverkocht en moesten er helaas mensen zonder fakkel meelopen. Ook was dit het laatste jaar dat burgemeester Welschen zijn zouteloze toespraak hield, volgend jaar is hij er immers niet meer...wie neemt het over?
Ook met de campagne heb ik niet stil gezeten en heb mijn tijdelijke woonplaats Heeze opgefleurd met kleurige tomaten.
Ondertussen zijn we ook met onze enquête bezig die we houden onder sociaal-cultureel werkers. De gegevens van het eerste en het tweede leerjaar hebben we al verwerkt in grafieken. Als de laatste gegevens verwerkt zijn trekken we conclusies. Met deze conclusies hopen we goed in te kunnen spelen op interesses van Sociaal Cultureel Werkers. Dit is nodig omdat we o.a. een prikbord willen openen op onze school. Daarop willen we pamfletten en opvallend nieuws hangen. Dit lijkt ons voor het komende jaar noodzakelijk, om zo snel te kunnen informeren over actualiteiten die de vrede verstoren en verder te informeren over activiteiten die vrede en hoop bevorderen. Danny (school- en stagegenoot) is bezig met Food Not Bombs weer nieuw leven in te blazen en ik ben een manifestatie, met bandjes en cabaret, aan het organiseren via de SP in Trammeland. Bij deze projecten werken we samen.
Voor de komende tijd hebben we nog een hele hoop plannen zoals het organiseren en begeleiden van een AMA vakantiekamp. Ik ga waarschijnlijk eind april naar Georgië samen met Paul van de 6de kolonne. Maar daarover en over andere plannen laat ik in de volgende nieuwsbrief nog wel wat horen...

Groetjes Bart van Kent


Beste nieuwsbrief lezers...

Afgelopen zaterdag ben ik samen met Food not Bombs naar de demonstratie op de vliegbasis Volkel geweest om daar gratis soep uit te delen aan de demonstranten. Er waren volgens mij zo’n tweehonderd personen (‘burgerinspecteurs’) aanwezig bij de basis, waar zij werden toegesproken door o.a GroenLinks-kamerlid Farah Karimi, SP’er Nico Schouten, vredesactivist Meindert Stelling en Faisal Nasser van het Iraaks Platform Nederland. Daarop volgde het betreden van de vliegbasis door de actievoerders. De actievoerders waren vertegenwoordigd door het Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ en wilden burgerinspecties uitvoeren naar kern(massavernie-tigings)wapens. Zij waren van mening dat naast Irak ook de Verenigde Staten duidelijkheid moest geven over hun massavernietigingswapens. Ze probeerden het terrein op te komen, nadat ze op meerdere plekken gaten in het hekwerk hadden geknipt en de hangsloten van sommigen poorten hadden vervangen door eigen sloten om zo binnen te dringen. De bedoeling was dat ze opgepakt werden op het terrein en voor de rechter verschenen om daar hun verhaal kwijt te kunnen. Persoonlijk vond ik het een beetje een vreemde manier van demonstreren, want de kans dat je bij de rechter kwam leek me erg klein, maar niet te min toch een goed initiatief.
Op die dag zelf was het erg koud dus kwam de gratis soep van Food not Bombs goed van pas voor de activisten. Zo konden de mensen in ieder geval met een warme buik vol soep het terrein op en had ik een voldaan gevoel, omdat ik het hen aanbood. De pot soep was dan ook zo leeg. We hebben ook nog even een rondje rond de basis te lopen om te kijken wat er allemaal verder gaande was.
Vlak voor besloten om naar huis te gaan, hoorden we nog dat het ongeveer 100 man gelukt was het terrein binnen dringen, wat ik naar verhouding veel vond. Weer bij Burgers terug was het even afwassen en gezellig met de rest (Martijn, Sas en Billy) onder het genot van lekker eten en een pilsje napraten. Een leuke stagedag die zeker uitgebreid in mijn stageverslag komt.
De mensen, die nu Food not Bombs verzorgen, vonden dat ze het lang genoeg hadden gedaan, daarom ga ik dit nu proberen voort te zetten. Als je hier ook interesse in hebt kun je altijd contact opnemen met het Vredesburo en vragen naar mij.

Tot de volgende keer
Danny (dnadread@hotmail.com)Dag mensen!!!

Hier ons laatste stukje in de nieuwsbrief. Onze documentaire over ‘jongeren & subculturen’ is inmiddels klaar. Na twee weken monteren kijken wij terug op een mooi resultaat. Voor de geïnteresseerde kunt u de documentaire bezichtigen op het Vredesburo.

Na een jaar stage vol met discussies, interessante meetings en het werk aan onze documentaire kunnen we zeggen dat het een leerzaam jaar is geweest.
Een jaar, waarin wij een stuk politiek bewuster zijn geworden en wat goed is voor onze verdere ontwikkeling.

Ik (Melanie) ga nog even vertellen wat mijn verdere plannen zijn. Deze week ga ik eerst nog met school naar Barcelona! Daar gaan we nog even onze culturele kennis bijspijkeren en natuurlijk internationale contacten leggen. Daarna ga ik een half jaartje werken en een beetje reizen. En in september wil ik weer fris aan de HBO beginnen. Ik ben er nog niet helemaal uit welke richting ik ga doen. Maar ik ga in ieder geval mijn kennis die ik op het Vredesburo heb opgedaan benutten in de toekomst.

Net als Melanie begin ik (Anton) mijn vakantie ook met een tripje naar Barcalona.
Bij terugkomst ga ik eerst 3 maanden werken en 3 maanden rondtrekken door Ierland.
De bedoeling is dat ik vanuit Dublin afdaal naar het zuiden om tenslotte de Ierse baaien te bezoeken.
In september start ik met de opleiding SPH-deeltijd.

Wij willen de volgende mensen bedanken voor dit leerzame jaar:
Hans, Anita, Martin, Berrie, Harry, Danny, Bart

We komen elkaar in de toekomst van en zeker nog eens tegen.

Groetjes,

Anton en MelanieHallo, beste mensen, ik ben Xander Lamers en ik loop vanaf januari tot juli stage bij het vredesburo! Yes, dat was namelijk mijn eerste keuze, maar ik kon helaas pas vanaf januari terecht. Ik doe de opleiding CMV (culturele en maatschappelijke vorming), en ik zou niet weten wat ik wil worden als ik later groot ben, Don Quichot of zo….
Ik ga in ieder geval meehelpen met het 80questionsproject, er is namelijk een netwerk nodig en ik ga in het half jaar een opzet maken, zodat de netwerker meteen aan de slag kan als men gaat vertrekken.
Daarnaast wil ik mij inzetten voor asielzoekers die niet kunnen werken, omdat ze dat niet mogen van de overheid.
Dit zal vooral bestaan uit een onderzoek (ook om bovenstaande bewering te toetsen), maar een aktiviteit ontwerpen zou ook tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren.
Ik laat jullie het volgende bericht weten hoe dat er aan toe gaat.

Xander Quichot

 

 

terug

 

 

 

 

15 FEBRUARI:

STOP DE OORLOG TEGEN IRAK!Na de anti-oorlogsmars van een miljoen mensen in Florence in november is besloten tot het organiseren van een Europese Dag Tegen Oorlog op zaterdag 15 februari 2003. Die dag zal in heel Europa ­ waaronder ook in Nederland ­ luid geprotesteerd worden tegen de oorlog tegen Irak. De landelijke demonstratie begint om 13.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam.
Inmiddels is de oproep voor 15 februari wereldwijd aan het worden: zo zal die dag ook in o.a. Ramallah, New York, Manilla en Cairo tegen de oorlog worden gedemonstreerd.Vredesburo Eindhoven organiseert een bus naar Amsterdam vanuit Eindhoven en weer terug.
Mensen die met de bus mee willen, kunnen zich telefonisch/per fax, persoonlijk of per e-mail bij ons opgeven, liefst met telefoonnummer en/of e-mailadres erbij voor het geval we niet voldoende aanmeldingen krijgen voor een volle bus en zouden moeten annuleren. Een retourtje kost 15,00 te betalen bij het instappen.

De bus staat op 15 februari aan de centrumzijde van het NS station, bij het postkantoor en vertrekt tussen half 11 en kwart voor 11. Waarschijnlijk is de bus weer rond 18:30 uur terug.
Affiches en flyers zijn ook te krijgen bij het Vredesburo.

terug