COLOFON

nr. 19 oktober 2002
redactie: Berrie, Anita, Martin, Hans, Anton, Melanie, Bart en Danny

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in januari 2003 verschijnen.

 

INHOUD:

REDACTIONEEL

IN 80 VRAGEN DE WERELD ROND.

DE"ANDERE MERT "

DE FAKKELWAKE

WEES REËEL VRAAG HET ONMOGELIJKE?!

DE BIEP

PROJEKTDAG "AFRIKA" 21 SEPTEMBER

STAGEPERIKELEN

 

 

REDACTIONEEL
Het is weer een rijk gevulde nieuwsbrief en deze keer ook redelijk op tijd. We hebben een bewogen tijd achter de rug. Na het vertrek van Rob in april zijn we druk op zoek geweest naar een nieuwe medewerker. Door misverstanden en foute informatie is dit tot nu toe op niets uitgelopen. Het zag er daarom naar uit, door de (niet meer zo) actuele politieke situatie, dat we het zonder nieuwe medewerker zouden moeten gaan stellen. Door de snelle val van het kabinet openen zich echter nieuwe perspectieven, waardoor we weer wat hoop gaan koesteren ,dat we in de toekomst mogelijk een nieuwe medewerker in dienst kunnen nemen. Dus als er onder de lezers iemand is, die bij ons wil komen werken in een ID-baan, neem dan gerust contact met ons op.
Naast de vaste rubrieken en een beschouwelijk artikel stellen twee nieuwe stagiaires zich voor en krijgt U ook wat meer informatie over een project, dat in de komende jaren een aandachtspunt voor het Vredesburo zal worden. Ook is er een korte terugblik op onze projektdag van 21 september.

 

terug

 

Vooraankondiging van een nieuw internationaal project van het Vredesburo..

In 80 vragen de wereld rond.

In het spoor van Jules Verne, Michel Palin en alle andere ontdekkingsreizigers..

“Als we spreken over deze wereld dan kunnen wij die ons eenvoudig voorstellen. Maar als wij denken aan mondiaal bewustzijn, dan onderzoeken wij het onbekende, waarvan we steeds meer leren, maar nooit alles zullen weten”.

Op de sportvelden, op muziekpodia en in musea, in restaurants en in reisgidsen, op bedrijventerreinen, op de televisiezenders en via internet, overal krijgen wij vele indrukken uit andere culturen en andere landen. Al deze indrukken geven een aardig beeld van de wereld, die iedereen voor zich creëert..
Volgend jaar zomer gaan wij een aantal jaar op reis met 80 vragen, rond de wereld, in een rijdend huisje. Gedurende de reis publiceren wij hierover op het internet en nodigen iedereen uit te participeren. Wij staan altijd open voor interessante suggesties. We kunnen overal lokale input gebruiken. Wij hopen dat wij tijdens deze reis zo veel als mogelijk in contact staan met Eindhoven en Nederland..

Wij gaan in 80 vragen rond de wereld en zoeken naar muziek die het universele bewustzijn weergeeft. We gaan op zoek naar schilders die hun deel van de route kunnen weergeven, we bezoeken zustersteden van Nederlandse gemeenten en doen verslag van hun activiteiten. We bezoeken vrijwilligersorganisaties en projecten die door Nederlandse hulpverleningsorganisaties worden ondersteund. We komen bij buurtfeesten, culturele festivals en sportevenementen en ontmoeten mensen op straat. We ontmoeten reizigers en backpackers, we nemen vaak gasten mee en volgen hun spoor, we publiceren over wereldse recepten die je thuis kunt maken en trachten de geschiedenis en beetje op een rijtje te zetten..

Hoe zou het zijn als we deze reis gezamenlijk zouden maken?.

Reis mee op: www.80questions.net.

In deze Vredesburo nieuwsbrief zou ik graag de vraag toe willen voegen: hoe zouden wij gemeenschappelijke ideeën binnen dit project kunnen koppelen. Hiervoor hebben wij nog 7 maanden de tijd, voordat de reis aanvangt.
Dus wie weet tot binnenkort, virtueel of real-time.
Met vriendelijke groet IN 80 VRAGEN DE WERELD ROND.

Martin S. Past.
P/O BOX 2210.
5600 CE Eindhoven.
Netherlands.
tel - fax (00 31) (0) 2444707.
info@80questions.net.
www.80questions.net.
Postbank N.V. number 9428645
o.v.v. 80 Vragen, Eindhoven

 

 

terug

De "Andere Mert"

Zondag 29 September gingen de stagiaires van het Vredesburo naar De andere mert in Geldrop. De andere mert is een markt waar natuur/milieu en vredesorganisaties met een standje staan en met elkaar van gedachten wisselen.
We hadden allerlei spulletjes en informatie foldertjes meegenomen om de mensen kennis te laten nemen van het Vredesburo.
De shirtjes van ‘All arms we need’ en de speldjes die we bij ons hadden verkochten goed.
Ook konden mensen bij ons hun handtekening zetten tegen de oorlog op Irak en voor VN-wapeninspecties in Irak. Heel veel mensen hebben dit dus ook gedaan.
Het was een zonnige zondag middag waarin we zelf ook de nodige informatie hebben opgedaan over de organisaties die er stonden.

terug

De Fakkelwake


Op vrijdag 11 Oktober organiseerde de stagiaires van het Vredesburo een fakkelwake bij de Catherinakerk. De fakkelwake was om te laten zien dat er ook in Nederland veel mensen zijn die tegen een mogelijke aanval op Irak zijn van de Amerikanen.
Mensen die zich aansloten bij de fakkelwake of het gevoel hadden iets te willen doen konden daarom een handtekening zetten om dit standpunt kracht bij te zetten.
In de afgelopen weken hebben we enorm veel handtekeningen verzameld, onder meer ook op de ‘Andere Mert’ in Geldrop.
Wij zullen er voor zorgen dat al deze handtekeningen terecht zullen komen in Den Haag.
De grote opkomst (circa 75 mensen) gaf ons een goed gevoel, een gevoel dat er meer mensen zijn die denken dat oorlog nooit de juiste weg is. Daarom willen wij de mensen, die de kou konden weerstaan en hun stem hebben laten horen, bedanken.

Met vriendelijke groet,

Bart, Danny, Anton en Melanie

‘Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg’!!!

 

 

 

 

terug

 

Wees reëel, vraag het onmogelijke ?!


Wordt het wel of niet oorlog in Irak, ojé de Noord-Koreanen hebben ook al bijna de bom, in Amerika is de geheimzinnige sluipschutter “the talk of the town”, wel of niet uitbreiden naar het Oosten en het kabinet Balkenende valt al voordat het heeft leren lopen. Je kunt de lijst zo lang maken als je wilt. Al snel kom je tot de conclusie dat men in de wereld vooral bezig is met “vooral elkaar niet willen begrijpen” en het koesteren van geweld als het middel om alles in goede (raket)banen te leiden. Frustrerend? Soms wel. Reden tot moedeloosheid? Nee, hoor. Gelukkig is het ook mogelijk om een andere lijst samen te stellen van zaken die wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan een vreedzamere wereld. Meestal is die lijst wat bescheidener qua onderwerpen en bereik, maar niet minder belangrijk. Het valt mij op dat veel mensen, die ik spreek, hun bijdrage zo bagatelliseren, meestal onder de noemer “wat stel ik nu eigenlijk voor in het grote geheel en wat is mijn bijdrage eigenlijk waard”. Het antwoord moge duidelijk zijn: ontzettend veel, omdat als mensen gaan zwijgen en stoppen met kleine positieve dingen doen (al is het beperkt tot de eigen directe omgeving) we stilzwijgend de terreur, van de schijnbare onmogelijkheid om de wereld een andere draai te geven, ondergaan. De optelsom van heel veel kleine dingen levert een gigantisch bouwwerk op. Ik maak me geen illusies: we hebben niet bepaald de wind mee en het zal lange termijn worden, maar om dan maar de wereld te overhandigen aan oorlogsmakers en dolgedraaide materialisten:

“nee dank U“.

In het kader van “wees reëel, vraag het onmogelijke?“ zal het Vredesburo in 2003 een aantal projecten oppakken, die het nodige zullen vragen van onze energie en inzet. We gaan met Martin de wereld rond en proberen alhier in Eindhoven het begrip globalisering (en de gevolgen en mogelijkheden ervan) op de kaart te krijgen. De 80 vragen zullen meerdere jaren nodig hebben om de wereld rond te gaan, maar het zal ons lukken, dus: geef je op, als je op de hoogte wilt blijven van de vorderingen. Voor alle duidelijkheid: het is een echte wereldreis met vrachtwagen en communicatieapparatuur, waarbij Martin de journalist is en de “thuisbasis” zorgt voor de verspreiding van het nieuws. Dit nieuws kan variëren van muziekfragmenten, via lokale specialiteiten, tot gesprekken met mensenrechtgroepen, van professor tot havenarbeider, van politicus tot beeldhouwer, voor iedereen heeft “onze” Martin een open oor en microfoon. Centraal blijft de vraag: “Hoe zie jij je staan in deze wereld, die volgens sommigen een dorp geworden is” Het resultaat na 3 jaar moet zijn: radioprogramma’s, krantenberichten, infoavonden,boekjes, affiches en een lijst van ettelijke duizenden geïnteresseerden, die erbij willen zijn. Achterliggend doel: een kleine bijdrage aan meer begrip voor elkaar. Een tweede projekt, waarvan de contouren langzaam duidelijk worden is “Afrika” (doe maar groot zeg!!). De informatiedag op 21 september heeft de aanzet gegeven tot een aantal voornemens, die we volgend jaar willen uitvoeren. Regelmatig overleg met Afrikagroepen in de regio, aandacht voor de ontwikkelingen op het continent, aandacht voor Afrikaanse kunst en cultuur en dat gaan we gieten in een aantal concrete en boeiende activiteiten. We hopen dat we zo op lokaal niveau de aandacht voor dit “verloren(???)” continent kunnen vergroten. We willen dat graag doen met de groepen, waar we in het kader van de 21e heel erg goed mee samen gewerkt hebben. We hopen dat in het klein lukt wat in het groot nog steeds een probleem is: positief samenwerken met open oog en oor voor elkaar, met het besef dat we samen een wereld te winnen hebben.
Benieuwd geworden: kom langs en informeer jezelf. Of nog mooier: wordt actief en help mee om bovenstaande projecten te realiseren.

 

terug

 

De Biep

Daar we helaas nog maar met vier vaste medewerkers hier werken, heb ik niet veel tijd kunnen besteden aan de bibliotheek. Wel had Berrie weer een mooi boek van Joe Sacco gevonden wat zeer de moeite waard is (vooral voor stripfanaten) en hebben we een berichtje over een interessante videoband.


PALESTINE is de titel van het Engelstalige stripboek. Joe Sacco heeft in dit boek al zijn negen uitgaven uit de gelijknamige serie gebundeld. Hij schreef en tekende de serie toen hij in dewinter van 1991-92 twee maanden in de bezette Palestijnse gebieden had doorgebracht. Sindsdien volgden er vele vredesonderhandelingen en (bijna) overeenkomsten. Na de uitreiking van de Nobelprijzen voor de Vrede voor Arafat, Perez en Begin, is er voor de Palestijnen geen duidelijke positieverbetering opgetreden. Hun land wordt nog steeds onteigend, hun huizen en akkers vernield, hun olijfbomen nog steeds ontworteld en vernietigd. Het leven van de gewone Palestijn is alleen maar slechter geworden. De schrijver voegt hier wel aan toe ook niet het mismanagement en de corruptie van de Palestijnse autoriteiten te vergeten. Hij geeft dit boek uit als de tweede intifada net aan de gang is. Hij schrijft dat de Palestijnen en Israëliërs elkaar blijven aanvallen totdat de Israëlische bezetting een serieus thema wordt in het Internationaal recht en de mensenrechten.ZAND IN DE MACHINE
(17 05 2002) Is een documentaire over de activisten tegen neoliberalemondialisering. Zand in de machine is een video over dat wat zich de afgelopen twee jaar afgespeeld heeft op het gebied van verzet tegen economische mondialisering. In zo’n veertig minuten trekken beelden en geluiden uit onder andere Keulen (G8/EU-top 1999), Praag (IMF/Wereldbank 2000), Genua (G8, 2001 en Brussel (EU-top, 2001) voorbij, afgewisseld met interviews over wat nu precies het probleem is en welke oplossingen er zijn.

 

terug

 

Projektdag “Afrika” 21 september

We kunnen het eigenlijk heel kort houden : de dag was een succes. Uiteraard op onderdelen te verbeteren maar op het einde van de dag overheerste een gevoel van tevredenheid. De bedoeling om mensen met elkaar in contact te brengen, om organisaties te wijzen op het grote aantal groepen dat actief is rondom “Afrika”is zeker gehaald; en dat er fantastische muziek en dans vandaan komt moge iedereen nu nog duidelijker zijn. Het is zelfs zo dat gebleken is dat een forumgesprek een boeiende, humoristische en leerzame ervaring kan zijn! De opzet van de dag is langzamerhand een vaste waarde voor het Vredesburo : een mix van informatie en amusement waarbij de nadruk ligt op “beeld”. Het is als een kleine markt, je kijkt rond en “koopt” wat je nodig hebt en je blijft omdat er verschillende zaken aan bod komen. Verder is de sfeer erg belangrijk : het is en blijft een ontmoetingsplek waarbij de hoop is dat er voor de toekomst structuurtjes uit groeien. Met het sluiten van de dag sluiten we hopelijk niet de agenda ( er komt nog een uitgebreidere evaluatie met aanbevelingen voor de toekomst aangaande samenwerking van de diverse groepen ) Naar aanleiding van deze dag zal “Afrika” ook voor het Vredesburo een speerpunt blijven voor het komende jaar.

 

terug

 

STAGEPERIKELEN

Na een buitenlandse stage op een camping in Frankrijk en na een hele fijne vakantie ben ik weer hard aan het werk voor mijn stage.
Ik had de reislust goed te pakken gekregen en was dus ook nog de hele vakantie op reis geweest. Nu is het tot aan de winter weer even rustig.

Maar nu: hoe gaat het eigenlijk met de documentaire over jongeren en subculturen van Anton en mij???
Anton heeft in de tijd dat ik in Frankrijk stage liep nog heel wat gefilmd.
We hebben nu bijna alles op tape.
In november beginnen we met monteren. We hopen deze video uiterlijk in december klaar te hebben.
In januari zullen wij dan een presentatie geven voor leraren van zorg en welzijn op het ROC ter Aa.
Als u interesse heeft in onze video, kunt u in januari bezichtigen en/ of lenen op het Vredesburo.

Groetjes,
MelanieWij zijn nieuw hier.
Beste lezers van de nieuwsbrief. Wij zijn Bart en Danny, wij volgen de opleiding Sociaal-cultureel werk (scw) aan het R.O.C. Eindhoven. In onze stage periode bij het Vredesburo gaan wij een cd-rom maken voor de opleiding scw. Hierin gaan wij, door ons gekozen, instellingen, organisaties, die te maken hebben sociaal maatschappelijke problemen en als stage- of inzet-plaats kunnen dienen, bezoeken en door middel van eigen ervaring, film, foto en tekst in kaart brengen wat ze doen en hoe ze te werk gaan. Het is de bedoeling dat we zo scw’ers prikkelen om ook kiezen voor een instelling met een sociaal maatschappelijke belang. Als alles in kaart is gebracht en op de cd-rom staat gaan wij dit door middel van een powerpointpresentatie op de scholen presenteren en zo onder de studenten brengen, dat er in het scw meer is dan buurt- of wijkcentrumwerk. We hopen dat jullie een beetje een beeld hebben van wat wij willen gaan doen in onze stage
Met vriedelijke groeten
Bart en Danny.

 

terug