Vredesburo Nieuwsbrief 18, juli 2002

COLOFON nr. 18 juli 2002


redactie:
Berrie, Anita, Martin, Hans, Anton, Bram en Melanie

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in october 2002 verschijnen.

 

INHOUD:

REDACTIONEEL

STAGEPERIKELEN

WERKBEZOEK SMEDEREVO JUNI 2002

DE BIEB

VREDESWEEK 2002

DE ROEFELDAG

 

 

REDACTIONEEL

In deze nieuwsbrief vindt U naast de vaste rubrieken ook een vooraankondiging van onze activiteiten tijdens de jaarlijkse Vredesweek. Voor ons staat de Vredesweek in het kader van onze bemoeienissen met het Afrikaanse continent. Het is al jaren onze wens om “iets” met Afrika te doen. Het is een continent, waar vele raakvlakken met ons werk te vinden zijn, denk maar aan het gebruik van kindsoldaten, de onderlinge conflicten en burgeroorlogen, de economische problemen en de gevolgen daarvan voor ons in de vorm van migratiestromen, die in Nederland (en de rest van Europa) voor spanning zorgen. We zullen zeker aan al deze gebieden aandacht besteden, maar we willen er zeker ook voor zorgen, dat het continent niet alleen maar negatief belicht wordt. We willen zeker laten zien, dat er vele positieve initiatieven met betrekking tot Afrika plaatsvinden en ook dat er veel te leren en te genieten valt.
Verder in deze nieuwsbrief een eerste kennismaking met ons nieuwe project in Smederevo (Servië) en een verslagje van de Roefeldag, zoals die in het Vredesburo heeft plaatsgevonden.

 

terug

 

STAGEPERIKELEN

Kameraden,

Hier beschrijf ik enkele vorderingen die ik heb gemaakt. In feite is het verhaal klaar maar moet ik nog aan de layout werken zodat het een mooi boekwerkje wordt.
Mijns inziens heb ik getracht een goed beeld te geven van het globaliseringsproces heden ten dage. Ook de enkele reacties die ik heb mogen ontvangen op mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief hebben mij nog enthousiaster gemaakt. Enkelen van deze lieden (abonnees) hebben mij krantenartikelen en boeken aangeraden. En bij een enkele heb ik nog een vervolgafspraak gemaakt om enkele spulletjes op te halen die mij een goede stap voorwaarts zouden brengen. Hiervoor mijn hartelijke dank! De spullen komen zo snel mogelijk retour!
Mijn stage heb ik goed doorgebracht met een grote zelfstandigheid. Toen ik op school deze stageplaats zag staan leek mij dit een grote uitdaging. Het heeft ook aan mijn verwachtingen voldaan. Als het aan mij ligt wil ik ook op een of andere manier verbonden blijven aan de stichting (dan wel als informant of…eeuwige stagiair?). Natuurlijk ging mijn stage niet zuiver over het globaliseringsproces . Ook andere activiteiten van de stichting hebben mij niet onberoerd gelaten. En hebben mijn visie verder uitgediept. Ik heb altijd in een prettige werk- en leeromgeving vertoefd en bedank ook hiermee mijn begeleider Hans en de rest van de kliek! 22 juli ga ik op vakantie naar Marokko en ik hoop jullie nog een mooi reisverslagje cadeau te doen.
Gegroet!

BramStage tot dusver….

Met de grote vakantie in zicht is de tijd gekomen om een beetje af te gaan ronden. Ik kan met een gerust hart terug kijken op een leerzaam eerste half jaar stage bij het Vredesburo. Een eerste half jaar stage, waardoor mijn kijk op een aantal maatschappelijke vraagstukken toch een beetje anders is geworden. Door de heftige discussies die zo nu en dan op het Vredesburo losbarsten ben ik meerdere malen geconfronteerd met mezelf. Kwesties als Kindsoldaten en de problematiek in Rwanda zetten me weer met beide benen op de grond. Door de bijna vanzelfsprekende Westerse weelde, waarin we leven zie ik dat jongeren nauwelijks kritische kanttekeningen zetten bij zaken die ver maar eigelijk ook helemaal niet zo ver van hun staan. Dat het allemaal niet zo ver van ons staat is in dit bewogen jaar wel gebleken.
Als locale inwoner van Aarle-Rixtel is het toch een goede stap geweest om stage te gaan lopen bij het Vredesburo. Hoewel mijn collega’s soms denken dat het enige niet alledaagse wat ik ooit gezien heb de stoet carnavalwagens is die jaarlijkse bij ons in de Dorpsstraat voorbij komt. Nou,..ik kan u geruststellen dat die gooi in het diepe achteraf wel mee valt.Melanie zit nog een maand in Frankrijk op een camping om de kinderen van uitrustende ouders te vermaken. Ik krijg geregeld een e-mailtje van haar en voor zo ver ik weet heeft ze het goed naar haar zin.

 

 

 

 

De videodocumentaire omtrent ‘jongeren en subculturen’ begint ook vorm te krijgen. Vrijdag ga ik een weekendje naar Hardeberg waar in het plaatselijk jongerencentrum een rockfestival word georganiseerd. Bands van verschillende genres treden op en ‘s avonds zijn er politieke discussies waar je aan deel kunt nemen. Ook staan er standjes van organisaties als Amnesty International.
Hier hoop ik mensen te benaderen die mij willen helpen met de documentaire. Ook zal ik dit weekend namens het Vredesburo de nodige informatie verschaffen.
Tot slot wil ik alle lezers en lezeressen een goede vakantie wensen en jullie gaan nog zeker van me horen.

Groetjes Anton

terug

 

WERKBEZOEK SMEDEREVO JUNI 2002

Het Vredesburo heeft een nieuwe werknemer uitgestuurd naar de Balkan. Ljubica Berkov, Nederlandse Helmondse, geboren in Servië, heeft een verzoek van de gemeente Smederevo aan de gemeente Helmond aangegrepen om donatietransporten voor te bereiden, en tevens weer in contact te komen met het land van haar wortels.
Zij vertrok half mei naar Smederevo, een stad aan de Donau, met stilgevallen industrie, 40 kilometer ten zuidoosten van Belgrado. Smederevo kampt, net zoals bijna alle andere provinciesteden, met een legio aan problemen. De infrastructuur is zwaar verwaarloosd, de sociale en maatschappelijke instituten, zoals het ziekenhuis, scholen en culturele instellingen zijn lang aan hun lot overgelaten en van apparatuur ontdaan. De nieuwe landelijke regering vecht eerst nog voor een eigen bestaansrecht, zodat kleinere steden nog niet profiteren van de veranderingen, die plaats hebben gevonden. Daarnaast moet Servië de transitie zelf bewerkstelligen, in tegenstelling tot Bosnië, Kosovo en Macedonië, die grootschalige financiële en praktische ondersteuning krijgen van de internationale gemeenschap om de transitie te volbrengen.

In Servië leven nog immer bijzonder veel vluchtelingen, die de afgelopen jaren uit Kroatië, Bosnië en Kosovo zijn gekomen. In totaal heeft Joegoslavië een stroom van rond de anderhalf miljoen vluchtelingen te verwerken gekregen. Jarenlang werden zij aan hun lot overgelaten, opgevangen door families. Nu, bijna tien jaar na hun vlucht, lijkt hun positie niet met prioriteit omgeven; er zijn nog zoveel andere problemen op te lossen.

Economisch is de situatie dramatisch. De ader van het land, de Donau, is nog steeds geblokkeerd door verschillende bruggen die doelwit waren van de NATO vliegtuigen. Smederevo wordt hier ook bijzonder hard door getroffen: de staalfabrieken liggen stil. Verder draait de bureaucratie in Servië nog op volle, maar trage, toeren, waardoor hoop op vooruitgang alleen maar plaats kan vinden met engelengeduld.

Ljubica Berkov start de Buitenpost Smederevo met als voornaamste doel het voorbereiden en het organiseren van hulptransporten voor de regio. Daarnaast zal de Buitenpost Smederevo voorlichting geven aan de Eindhovense gemeenschap. In het achterhoofd speelt hier het idee dat deze Buitenpost wellicht een aanknopingspunt kan worden voor andere hulporganisaties. Wij hopen dat dit project zich zal ontwikkelen, zodat wij een meerjarige relatie met de stad Smederevo kunnen opbouwen in samenwerking met partnerorganisaties, zoals Mensen Werken Voor Mensen, Werkgroep de Balkan, Stichting Bosna, Cross Radio, Global Cultural Embassy en zo de deur kunnen openen voor een bewustzijn over het land, dat de afgelopen 20 jaar van een welvarend land is verworden tot een land met een slechtere situatie dan Roemenië, Bulgarije of Albanië.

Het werkbezoek van een Vredesburodelegatie aan Ljubica in Smederevo bracht onder andere een aantal computers, materialen voor scholen en video materiaal om het vooronderzoek te documenteren. Er was tijd voor een bredere kennismaking en er werden nieuwe afspraken gemaakt: met de Eindhovense reggae DJ’s Jamaican Jukebox zullen we in het kasteel van Smederevo aanwezig zijn op een muziekfestival in juli. Tijdens de vredesweek in September verwachten wij met een uitgebreid verslag te komen over de specifieke problemen in de stad en regio, waarna plannen voor de organisatie van hulptransporten gepresenteerd zullen worden.

Een ieder die suggesties heeft, ondersteuning wilt geven of op de hoogte wilt blijven van dit project kan met ons in contact treden.

www.vredesburo.nl/intact/smederevo.htm

terug

 

DE BIEB

Even een kort berichtje over een speciale cd-rom van de Hongaarse schrijver Péter Zilahy (30). Het boek dat aan deze cd-rom voorafging, begon hij jaren geleden te schrijven als afscheid van zijn eigen kinderjaren onder het communisme. Het werd uiteindelijk een kleine encyclopedie van bespiegelingen over zijn Hongaarse jeugd en de dagelijkse demonstraties, vermengd met humoristische melancholische terugblikken op de geschiedenis van Midden – en Oost Europa. De Nederlandse vertaling hiervan verschijnt in september en zullen we zeer zeker aanschaffen.
Alles wat hij in het boek niet kwijt kon, moet Zilahy in zijn Monty-Python-achtige cd-rom met beelden en geluiden uit de oudere en recentere geschiedenis, hebben verwerkt. Het is een feest voor het oog en het oor en voegt daadwerkelijk iets toe aan de literatuur. Het is een satire geworden op de kinderachtige wijze waarop mensen in een dictatuur worden behandeld, en tegelijkertijd een ode aan hun veerkracht.
De cd-rom en het boek hebben als titel “De laatste Raamgiraffe”. Raam is Ablak in het Hongaars en giraffe is Zsiráf. Dit zijn de eerste en de laatste letter van het boek waaruit de Hongaarse kleuters in de jaren zeventig en tachtig leerden lezen. Het is hun Aap, Noot, Mies. De (veelal serieuze en satirische) teksten bij de steeds wissellende illustraties, zijn te lezen in het Duits, Engels Hongaars en Servo-Kroatisch. De cd-rom kan natuurlijk aan belangstellenden worden uitgeleend.

Voor meer informatie:
over Peter Zilahy: www.zilahy.net
over de CD-ROM: azs.c3.hu


Ons winkeltje
Zoals de meeste mensen hopelijk nog weten (!) verkopen wij ook spulletjes, die onder meer duidelijk maken “waar jij staat!” Dus T-shirtjes met diverse opdrukken, linnen tasjes met “All the arms we need” er op, diverse buttons, speldjes en kaarten (nieuwe en hele oude). Als je wilt kun je bij ons ook je eigen klikbutton maken. Alles is, in tegenstelling tot in de meeste winkels, zo laag mogelijk geprijsd. Iedereen is altijd welkom om even vrijblijvend te komen snuffelen.

 

terug

 

VREDESWEEK 2002

 

Zoals het al jaren gebruikelijk is, presenteert het Vredesburo zich elk jaar in de Vredesweek. Dit jaar zal het zwaartepunt liggen bij Afrika en de politieke/sociale ontwikkelingen op dit continent. De reden om dit te doen zijn: de gegroeide contacten met Afrikaanse groepen in de regio Eindhoven en het feit, dat al enkele jaren geleden besloten is om te proberen meer aandacht te schenken aan de ontwikkelingen in Afrika.

Schrijf de datum en plaats alvast op :
21 september,
buurthuis “ De rondweg” ,
Camphuysenstraat 1 in Eindhoven,
we beginnen om 13.00u

Het programma van de dag zal bestaan uit een gecontroleerde mengelmoes van beelden en geluiden. Van videopresentaties en tentoonstellingen, via een forumbijeenkomst, naar optredens van Afrikaanse artiesten toe. We proberen voor ieder wat wils te hebben en aan te bieden. Je moet zelf maar je eigen spoorboekje samenstellen. De dag moet behalve informatief en gezellig ook een “bindend” karakter hebben naar de deelnemende groepen toe. Voor de lange termijn hopen we op een structurele manier samen te werken aan projekten die Afrika meer op het bord moet zien te krijgen van “den Eindhovenaar”. We hopen ook dat de stedenbandgroepen participeren op deze dag, omdat hun jarenlange samenwerking met Gedaref in Soedan en De Vaal regio in Zuid-Afrika voorbeelden zijn van hoe je stedelijk kunt werken aan bewustwording. We zijn ons als Vredesburo ook zeer zeker bewust van de enormiteit van de problemen op dit continent. We zullen daarom ook de beroemde druppel op de gloeiende plaat zijn en niet de pretentie hebben als plaatselijke organisatie om “het even op te lossen” .
Aangezien het nog wel even duurt voordat het zover is, kunnen we op dit moment nog niet de precieze invulling van de dag geven, let daarvoor maar op de aankondigingen die gaan komen in september. Mocht je nog ideeën hebben over de invulling van deze dag of contacten hebben m.b.t. Afrika waarvan je vind dat deze niet mogen ontbreken: neem dan contact op met het Vredesburo. We willen heel graag dat het een dag van en voor iedereen is!!

Tot dan

 

terug

 

DE ROEFELDAG

5 Juni jongstleden was de landelijke Roefeldag, die georganiseerd word door Jantje Beton. Kinderen tussen 8 en 12 jaar hebben dan de kans om bij een organisatie, bedrijf of instelling eens een kijkje te gaan nemen, zo ook bij het Vredesburo. Op deze manier kunnen kinderen op jonge leeftijd eens kijken, waar hun interesses liggen. De stagiaires Bram, Johanna en ik mochten deze dag gaan leiden.
Er kwamen 3 groepjes van 3 kinderen het Vredesburo bezoeken. Vooraf had ik samen met Melanie een Ganzenbord gemaakt met politiek en cultureel georiënteerde vragen. Nadat we eerst vertelden, waar het Vredesburo zich mee bezighoudt hebben we met de groepjes kinderen het Ganzenbord gespeeld. Ook hebben de kinderen een tolerantietest gedaan. De tolerantietest is een cd-Rom voor kinderen tot 15 jaar om te kijken hoe sociaal en tolerant jonge kinderen staan tegenover bijv. de inbreng van andere culturen en hoe zij over discriminatie denken.
De kinderen waren erg leergierig,….ik vond het een leuk dagje.

Anton

 

terug