COLOFON

nr. 14 juli 2001
redactie:
Berrie, Anita, Renate, Saman, Martin, Rob, Hans

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: vredesb@iae.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in october 2001 verschijnen.

 

INHOUD

REDACTIONEEL

STAGEPERIKELEN

OPROEP

BUITENPOST INFORMATIE

VREDESWEEK

BERICHTEN VAN DE VREDESLIJST EN AKTIELIJST

FILIPPIJNENBERICHT

DE BIEP

PERSVERKLARING N.A.V.DE BLOKKADE VAN AFNORTH

INGEZONDEN STUK (naar aanleiding van wapenaankoop in Israël)

 
REDACTIONEEL

Itís summertime, summertime, summertime, summertime, etc. En dat betekent komkommertijd, ook bij het Vredesburo. Ik schrijf dit voorwoord, terwijl ik officieel op vakantie ben, kun je nagaan hoe toegewijd we zijn aan de ďgoede zaakĒ.
In deze nieuwsbrief staan dan ook niet veel nieuwe zaken betreffende het Vredesburo, alleen een aankondiging van onze activiteiten tijdens de Vredesweek, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd. Dat is natuurlijk niet alles. We hebben een aantal ingezonden stukken gekregen en we hebben wat artikelen, die voor iedereen wel interessant leken, in deze nieuwsbrief opgenomen. Daarnaast treft U natuurlijk ook de vaste rubrieken zoals Stageperikelen en de Biep.
Tenslotte staan er ook nog informatie over de Buitenpost en een verslag van een activiteit met betrekking tot de Filippijnen in deze Nieuwsbrief.

 

terug

STAGEPERIKELEN

Renate

De maand juni was de laatste maand van mijn stage. Mijn project AMA (Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker) en Audio project is heel goed verlopen. Ik heb toestemming gekregen om op verschillende locaties te filmen waar AMAís gehuisvest zijn. Ik heb 3 AMAís die hebben meegewerkt aan mijn project. Zij hebben heel goed en hard meegewerkt, ze waren ook heel enthousiast en gemotiveerd voor mijn project. We hebben eerst het filmen voorbereid, tijdens die voorbereiding hebben we samen een filmplan opgesteld (met ideeŽn van ons alle 4). Daarna zijn we gaan filmen, dit is ongeveer 3 middagen geweest. En daarna zijn we gaan monteren, daar zijn we nu nog mee bezig.
Ik heb nu even in het kort verteld over mijn project. Ik kan er veel meer over vertellen, maar dat wordt voor deze nieuwsbrief iets te veel.
Na de vakantie wordt de video gepresenteerd bij het Vredesburo (tijdens de Vredesweek) en diverse instellingen, die hebben meegewerkt aan mijn project. Heeft iemand interesse voor die videoband ďOp weg naar zelfstandigheidÖÖ.Ē, dan kun je bellen naar het Vredesburo. Ik ben heel tevreden over de eindresultaten van mijn project en ik ga zeker met een heel goed gevoel weg bij het Vredesburo.

Groetjes Renate
(stagiaire Jan 01 Ė Jun 01).


Saman

Ik ben Saman Shamoun. Ik ben nu klaar met mijn stage en ook met mijn stageproject. Ik heb een onderzoek gedaan naar Marokkaanse jongeren en hun toekomst, bijv.: hoe leven ze in twee verschillende culturen en waarom raken ze snel in de criminaliteit.
Door mijn onderzoek ben ik er achter gekomen wat de Marokkaanse jongeren willen, hoe ze leven in twee verschillende culturen en waarom ze snel in de criminaliteit raken.
De oorzaak hiervoor ligt helemaal in hun omgeving en de opvoeding. Ze zijn thuis Marokkanen en buiten huis gewoon Nederlanders. De jongeren hebben heel veel invloed van hun ouders: ze mogen thuis bijna niets en buiten huis mogen ze alles doen.
Als u iets meer wilt weten over mijn project, dan kunt u kijken op:
www.vredesburo.i8.com.

Mijn stage ging goed en ik heb ook veel plezier gehad tijdens mijn stage.

 

terug

OPROEP

Dit jaar, met name tijdens Utopia en het Virusfestival, zijn er veel T-shirtjes verkocht, met als gevolg, dat we er nu nog maar een paar hebben voor de verkoop. We willen graag voor de vredesweek wat nieuwe dingen presenteren en het leek ons wel aardig om aan de lezers van de nieuwsbrief te vragen of ze een idee hebben voor een nieuw ontwerp. Leuk, simpel, pakkend, duidelijk en tot nadenken aanzettend, kies maar uit. Graag zo snel mogelijk opsturen, dan kunnen we nog proberen om ze voor de vredesweek geprint te krijgen! Alvast bedankt voor het meedenken!

 (Van de Vredeslijst)
Kantonrechter spreekt vredesaktivisten vrij voor Ďillegaal kamperení

Op 20 juni moesten 14 vredesaktivisten zich bij de kantonrechter in Den Bosch verantwoorden voor overtredingen, zoals verboden toegang (burgerinspecties op 1okt. en bezetting van Amerikaans gebouw van de 752 MUNSS) en het recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein.
Ondanks de vele steekhoudende argumenten van de verdediging vond de rechter dat de aktivisten andere wegen moesten bewandelen om hun doel te bereiken. Hij vond dat niet duidelijk was geworden dat de Nederlandse regering het Internationale recht overtreedt (!). De rechter vond ook dat er geen sprake was van een acute noodtoestand, die kernbommen liggen er nl. al meer dan 40 jaar, er was dus geen sprake van noodweer. De eis van de officier vond hij echter veel te hoog (f500,- boete voor verboden toegang en f270,- voor recreatief nachtverblijf), want hij vond de aktivisten gewetensvolle mensen, die het beste voorhadden met de wereld. Hij veroordeelde iedereen die art. 461 overtreden had tot een boete van f90,- of 1 dag hechtenis. Teleurstellend om voor de zoveelste keer met een schouderklopje veroordeeld te worden. Wat betreft de overtreding recreatief nachtverblijf sprak hij iedereen vrij. Hij oordeelde dat daarvan geen sprake was, want: ĒEr is een vredeskamp waar geslapen, gekookt en gegeten wordt, waar vergaderd wordt en waar akties worden voorbereidt.Ē Hij vond het vredesaktiekamp een geaccepteerd aktiemiddel. Dit is voor het vredesaktiekamp een kleine overwinning. Kamperen tegen kernwapens mag....nu de rest nog

Vredes Aktie Kamp Volkel

Lilith(van de aktielijst)
PERSBERICHT 13 juli 2001

WISE mag (en zal) actie blijven voeren tegen kerntransporten
WISE tevreden over uitspraak hoger beroep

In vervolg op een eerder door WISE gewonnen rechtszaak (november 2000) hadden de eigenaar van de stilgelegde kerncentrale Dodewaard (GKN) en de eigenaar van de opwerkingsfabriek in Sellafield, Engeland (BNFL) hoger beroep aangetekend dat 30 mei jl. diende. Vandaag kwam de uitspraak; het Amsterdamse Hof wijst het hoger beroep af en bekrachtigt het eerdere vonnis; WISE mag op Ďindringende wijzeí actie blijven voeren tegen transporten van splijtstofafval naar de opwerkingsfabrieken in Sellafield.
En terecht. Het gaat niet aan om acties bij voorbaat te (laten) verbieden. Directe acties zijn een onmisbaar†onderdeel van aan sociale bewegingen beschikbaar staande middelen om onrecht aan te vechten. De opwerkingstransporten worden uitgevoerd op basis van nog altijd geheime contracten† - het Nederlandse parlement heeft ze nooit gezien. Opwerking is het meest vervuilende onderdeel van de nucleaire cyclus. Nederland is mede-verantwoordelijk voor de sterke vervuiling van de zeeŽn rondom Engeland met radioactieve stoffen. Sellafield heeft een imposante staat van dienst op het gebied van ongelukken, falsificaties van veiligheidsvoorschriften, mismanagement, kostenoverschrijdin-gen, illegale lozingen en misleiding.
Acties tegen transporten zijn geen doel op zichzelf, maar een middel om een belangrijke zaak aan te kaarten. Als onze volksvertegenwoordiging dat niet uit zichzelf doet zijn we bereid ze een handje te helpen.

Acties gaan door - opwerking moet stoppen.

Voor meer informatie:

Peer de Rijk
020-6126368 (WISE)
06-20 000 626 (mobiel)
020-6717542 (thuis)terug

Filippijnenbericht

Onsino A. Mato, een Subanon leider (de Subanon zijn een inheems volk uit het westen van Mindanao, het grootste zuidelijke eiland van de Filippijnen), bracht 8 juli een bezoek aan Eindhoven in het kader van zijn tournee door Europa om aandacht te vragen voor de problemen van zijn volk.

Het Subanonvolk in de provincie Zamboanga del Norte wordt in hun bestaan bedreigd door de komst van het Canadese mijnbouwbedrijf TVI op hun voorouderlijke grondgebieden, waardoor hun leefgebieden onherstelbaar verwoest worden. De gevolgen van de komst van TVI laten zich raden.
Bij de geplande goudwinning maakt men gebruik van zogenaamde Ďopen pití mijnbouw waarbij grote arealen grond afgegraven worden. Om Ďde kostení bij goudwinning te beperken maakt men ook gebruik van cyanide en kwik om het goud aan het erts te onttrekken. Deze uiterst giftige zware metalen komen daarna met het spoelwater in het grondwater en de rivieren terecht.

De Subanon voeren al jaren op een vreedzame wijze oppositie tegen de komst van deze mijnbouwmaatschappij. De Filippijnse overheid heeft TVI, zonder de inheemse bevolking te raadplegen, een mijnbouwconcessie verstrekt in precies hetzelfde gebied dat na jaren procederen over erkenning van hun voorouderlijke grond eindelijk aan de Subanon was toegekend. Zoals zovele inheemse volken (en niet alleen in de Filippijnen) werden de Subanon door toestromende kolonisten eerder al uit de vruchtbare laaglanden verdreven naar de meer ontoegankelijke bergen. Nu worden ze ook daar bedreigd en kunnen ze geen kant meer op. De problemen van de Subanon staan niet op zich zelf.

De vulkanische oorsprong van de eilanden heeft er toe geleid dat de Filippijnse bodem zeer rijk is aan mineralen. In 73% van het grondoppervlak zijn minerale reserves aanwezig. De Filippijnse reserves staan hoog op de wereldranglijst: nummer 2 in goudreserves, nummer 3 in koperreserves en nummer 6 in chroom. In 1995 nam de toenmalige Filippijnse regering een nieuwe mijnbouwwet aan. De New Mining Act, die het land grotendeels in de uitverkoop deed. Mijnbouwbedrijven krijgen de mogelijkheid om een gebied van max. 81.000ha. voor een periode van 25 tot 50 jaar te pachten. Indien bedrijven dan ook nog 50 miljoen dollar investeren krijgen ze de volgende voordelen: -100% eigendomsrecht van de onderneming;
-het recht om 100% van kapitaal en winst terug te sluizen naar het land van herkomst;
-het recht op toegang tot privť-grond en, wanneer nodig, het verwijderen van de lokale bewoners;
-exclusieve hout- en waterrechten;
-garantie tot het behoud van grond;
- de eerste 5 tot 10 jaar recht op belastingvrijstelling;
-vrijstelling van milieubelasting gedurende de exploitatie;
-recht op directe verkoop van goud op de internationale markt zonder controle van de Centrale Bank.
Het zal geen verbazing wekken dat sinds 1995 de Filippijnen overspoeld zijn door mijnbouwbedrijven die overal waar ze opdoken, voor de lokale bevolking dezelfde problemen meebrachten.Als gevolg van de protesten heeft TVI een paramilitaire beveiligingseenheid in het leven geroepen die met geweld de protesten van de Subanon proberen te breken door het uit elkaar slaan van blokkades en protestbijeenkomsten, het vernielen van huizen, het blokkeren van de toegang voor de Subanon tot hun eigen grondgebieden d.m.v. diverse Ďcheckpointsí op de toegangswegen, intimidaties en schietpartijen.

Om de protesten op een ander niveau te tillen hebben de Subanon zich georganiseerd in een non-gouvernementele organisatie (NGO) waarin ze gesteund worden door andere maatschappelijke organisaties in de regio. In zijn functie als algemeen secretaris van deze organisatie heeft Onsino Mato vorig jaar Canada bezocht om bij de Canadese regering te protesteren tegen de gang van zaken en om steun voor de Subanon te verwerven. In de publiciteitsslag die hierop volgde deden zowel TVI als de Canadese overheid hun best om zich van hun meest sociale kant te laten zien. Onsino wist echter wel te bereiken dat een Canadese tv-ploeg naar Mindanao toog om de Subanon kant van het verhaal vast te leggen.

Nu is hij in Europa voor een bezoek aan de Werkgroep voor Inheemse Volken van de Verenigde Naties in Geneve. Dit bezoek combineert hij met een bezoek aan diverse andere Europese landen om aandacht te vragen voor de problematiek van zijn volk.Wat kan je ermee?

Je kunt een brief schrijven naar de burgemeester van Siocon. De enige bestuurder in de regio die zich niet voor de kar van TVI en het grote geld laat spannen. Je kunt hem bedanken voor zijn steun aan de Subanon en hem aanmoedigen vooral zo door te gaan.
Mayor Ceasar Soriano
Siocon
Zamboanga del Norte, (Mindanao)
The Philippines
(voorbeeld brief opvraagbaar bij Stichting Vredesburo Eindhoven)

Je kunt een protestbrief sturen naar de Filippijnse president Gloria Macapagal-Arroyo, waarin je haar oproept de vergunning van TVI in te trekken. Of waarom ook niet, de hele New Mining Act op te doeken. Nee heb je, ja kun je krijgen.
E-mail president Gloria Macapagal-Arroyo:
kgma@-manila.com.ph.
(voorbeeldbrief opvraagbaar bij Stichting Vredesburo Eindhoven)

Je kunt een protestbrief sturen naar de Canadese minister president Jean Chrťtien. Waarin je vraagt de mensenrechten- en milieuschendende TVI niet langer de hand boven het hoofd te houden, maar een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop TVI de protesten tracht te breken.
E-mail prime minister Jean Chrťtien: pm@pm.gc.ca
(voorbeeldbrief opvraagbaar bij Stichting Vredesburo Eindhoven)

Contactadres Onsino A. Mato†: dcmi@qmile.com

Met dank aan Arianne Buysen.
Zie ook : De Filippijnen, aandacht voor een vergeten archipel.

Rob Swinkels
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
Tel/Fax: 040-2444707
e-mail: vredesb@iae.nl
terug

DE BIEP

Van de Verenigde Staten is al lang bekend dat ze het met de mensenrechten niet zo nauw nemen, maar nu Bush jr. president is zullen we hier extra alert op moeten zijn. Om alleen maar als voorbeeld te noemen: twee politieke gevangenen beschuldigd van moord, zonder enig fair proces.
Mumia Abu-Jamal, actief voor de Black Panther beweging in Philadelphia. Mumia wordt gevangen gehouden sinds 1981. Vanaf 1982 zit hij in de dodencel en schreef er het boek:ĒLife from death rowĒ. De tekst hiervan (Engels) staat op een CD-rom (onze nieuwe audio-aanwinst), samen met zijn overige publicaties, diverse getuigenverklaringen en een korte biografie. In 1995 hebben wereldwijde demonstraties zijn executie kunnen voorkomen.
Dan Leonard Peltier, ook wel de Martin Luther King van de Indianen genoemd, zit al meer dan 25 jaar gevangen in een zwaarbewaakte cel in Leavenworth, South Dakota. Onlangs is zijn boek in het Nederlands uitgekomen: ďMijn leven, mijn zonnedansĒ, een ontroerend en verontrustend verhaal. Velen pleiten voor zijn vrijlating, waaronder het Europese Parlement, de regeringen van ItaliŽ en BelgiŽ, Bisschop Desmond Tutu, Robert Redford en de Dalai Lama. Onlangs is weer door velen een petitie via email voor zijn vrijlating ondertekend.
Hetzelfde geldt voor Mumia Jamal. In beide gevallen is er vanaf het begin geen eerlijke rechtspraakprocedure gevolgd. Beiden zijn belangrijke personen voor de minderhedenbewegingen en een doorn in het oog van de FBI. Beiden zijn klaarblijkelijk door de FBI in een val gelokt en ten onrechte beschuldigd. We houden de voortgang in de gaten en blijven pleiten voor hun onmiddellijke vrijlating.

 

 

terug

Persverklaring naar aanleiding van de blokkade van AFNORTH (NAVO-Commandocentrum voor Noord- Midden- en West-Europa) op 24 mei.

ĎWij hebben ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening een mannenbolwerk bij uitstek geblokkeerd, nl. de NAVO. Deze machtige heren zeggen dat zij strijden voor onze verdediging en voor de mensenrechten, maar zij dienen slechts de macht van het geld en het economisch belang.

In de hele wereld wordt door vrouwen actie ondernomen voor vrede en ontwapening. Vrouwenorganisaties ontdekken steeds meer dat oorlog of oorlogsvoorbereiding een obstakel vormt voor de ontwikkeling van vrouwen en hoe daarmee de rechten van vrouwen worden ondermijnd. Vrede is een absolute voorwaarde voor ontwikkelingen voor het beschermen van culturen die mensenrechten respecteren.

In hun verzet tegen oorlog doorbreken vrouwen etnische en religieuze scheidslijnen en werken aan nieuwe demokratische structuren. Zij bouwen aan een nieuwe samenleving waar de oude vernietigd was door geweld. De ideeŽn en energieke kracht van vrouwen zijn van essentieel belang bij de opbouw van duurzame vrede. De activiteiten van vrouwen krijgen niet de aandacht of middelen die ze verdienen.

Vrouwen worden doorgaans als slachtoffers van (militair) geweld getoond, niet als de actieve bestrijders daarvan. Op 24 mei wordt de aandacht gevestigd op de activiteiten van vrouwen over de hele wereld tegen (oorlogs)voorbereiding en bewapening. De boodschap is dat viouwen geweld als oplossing van conflicten niet accepteren. Vrouwen eisen een rechtvaardige samenleving, die tegemoet komt aan menselijke behoeften en niet aan militair/industriŽle belangen.

* Geen geld voor de NAVO, maar voor organisaties die echt aan vrede en ontwikkeling werken!
* Zonder vrouwen, maken vrede noch ontwikkeling een kans. Geef vrouwen de middelen om zich uit te spreken en mee te beslissen!
* Investeer in mensen, niet in wapens! Wereldwijd wordt er jaarlijks achthonderd miljard dollar uitgegeven aan militaire budgetten. Tachtig miljard dollar zou genoeg zijn om in ieders basisbehoeften te voorzien!í

Vredesactiekamp Volkel
Info: MariŽtte Moors, 06-23340820(Ingezonden stuk)

Nederland gaat voor circa 600 miljoen gulden antitankwapens aanschaffen van een IsraŽlisch staatsbedrijf. Tijdens het Kamerdebat op 5 juli bleek dat de regering en de meeste Tweede-Kamerfracties slechts willen kijken naar de prijs en kwaliteit van het wapensysteem. Men gaat daarbij volledig voorbij aan het politieke effect dat een dergelijke sorteert.
In IsraŽl wordt de aankoop namelijk opgevat als Nederlandse steun aan de IsraŽlische regering. IsraŽl krijgt echter steeds meer een dubieuze staat van dienst wat betreft de eerbiediging van mensenrechten en de spanning tussen IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit loopt opnieuw op. Een slechter moment om de IsraŽlische defensie-industrie te stimuleren met een grote aankoop is nauwelijks denkbaar. De SP vindt daarom dat van deze onverantwoorde aanschaf moet worden afgezien en bepleit daarnaast de introductie van bindende criteria voor het Ūmporteren van militaire goederen. Defensie heeft vele jaren geleden besloten dat de bestaande antitankwapens vervangen dienen te worden. Er werd gezocht naar een systeem dat draagbaar was en waarbij de raket zelf zijn doel vindt, het zogenaamde Ďfire-and-forgetí principe, zodat de militair dekking kan gaan zoeken. Voor de order is jarenlang hard gelobbyd door drie fabrikanten. In eerste instantie viel het oog op een Europees samenwerkingsproject, waarvan men vorig jaar, na meer dan tien jaar vruchteloos ploeteren, besloot dat het model inmiddels hopeloos verouderd was. Een bedrag van 67 miljoen gulden is daarmee over de balk gesmeten. Vervolgens bleven de Amerikaanse Javelin en de IsraŽlische Gill over, waarbij de keuze wegens de lagere prijs op de Gill viel.

Vorige maand leek minister Van Aartsen zijn nek uit te steken om te voorkomen dat Defensie wapens uit IsraŽl zou aanschaffen. Volgens Buitenlandse Zaken zou dat een verkeerd politiek signaal zijn en zelfs de spanning in het Midden-Oosten verhogen. Na het bezoek van de IsraŽlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Melchior stelde Van Aartsen echter dat hij Ďkeiharde garantiesí had gekregen dat het Nederlands wapenmateriaal dat via compensatieorders aan IsraŽl geleverd kan worden, niet gebruikt zal worden voor onderdrukking van Palestijnen en evenmin zal worden doorgeleverd aan derde landen. Met deze Ďkeiharde garantiesí verdwenen de bezwaren van Van Aartsen als sneeuw voor de zon.

Hoe hard zijn deze keiharde garanties? Als Nederland als eerste Europees land overgaat tot de aanschaf van de Gill zullen andere Europese landen spoedig volgen. De inkomsten van de verkoop van de Gill zal RafaŽl onder meer inzetten om de ontwikkelingskosten van nieuwe wapensystemen te dekken. Daarmee wordt Nederland mede verantwoordelijk voor de verdere wapenwedloop in het Midden Oosten. Daarnaast zorgt de aankoop van de Gill voor de nodige compensatieorders. Terwijl Van Aartsen keiharde garanties kreeg over voorwaarden verbonden aan Nederlandse militaire compensatieorders aan IsraŽl, stelt de staatssecretaris van Defensie Van Hoof dat deze compensatieorders geen militair karakter zullen hebben. Maar daar kan de industrie gemakkelijk een mouw aan passen. Half juni meldde Defence News al dat Signaal USFA uit Eindhoven mee zal werken aan de productie van de Gill en dat overwogen wordt de hele productie naar Europa te verplaatsen. Dit zou betekenen dat een militaire compensatieorder voor de productie van de Gill niet naar IsraŽl maar naar een ander Europees land geŽxporteerd wordt, terwijl de winst toch in IsraŽl terechtkomt.

Het omstreden antitankwapen Gill is volgens de Jerusalem Post november vorig jaar nog door het IsraŽlische leger ingezet bij beschietingen op de Palestijnse stad Beit Jala. Zal IsraŽl dan, zo gauw deze samenwerking met bijvoorbeeld Signaal USFA beklonken is, de Gill niet meer in zetten tegen de Palestijnse bevolking? Het is natuurlijk ondoenlijk om te controleren of tegen Palestijnen ingezette raketten Nederlandse onderdelen bevatten of niet. Het is dan ook naÔef van Van Aartsen om vertrouwen te hebben in de keiharde garanties dat Nederlands wapenmateriaal niet gebruikt zal worden voor onderdrukking van Palestijnen of zal worden doorgeleverd aan derde landen.

De regering erkent dat IsraŽl in een spanningsgebied ligt en heeft dan ook de laatste maanden geen vergunning afgegeven voor de export van militaire goederen. Het is onaanvaardbaar dat de regering die redenering niet doortrekt naar de aanschaf van militaire goederen en op die manier toch steun geeft aan de oorlogsmachine van IsraŽl. Nederland heeft met de wapenexportcriteria een systeem opgezet waarmee voorkomen kŠn worden dat wapens geŽxporteerd worden naar landen die de mensenrechten niet respecteren of in een spanningsgebied liggen. Uit het oogpunt van crisisbeheersing en conflictpreventie is het dringend gewenst een soortgelijk beleid te ontwikkelen voor de wapenimport. Dat zou een unicum zijn in de wereld. Nederland is op dit moment op verschillende terreinen gidsland. Met de opheffing van het bordeelverbod, de scheiding van soft- en harddrugs en euthanasie laten we andere landen zien hoe het anders en wellicht ook beter kan. De regering zou met enige trots het beleid inzake wapenaankopen en mensenrechten daar aan kunnen toevoegen.

Onder de huidige omstandigheden is het volstrekt onverantwoord militair zaken te doen met IsraŽl. Tegen het besluit wordt dan ook terecht door veel vredesorganisaties in Nederland en IsraŽl geprotesteerd. Zolang er geen beleid wordt ontwikkeld om niet alleen wapenexport maar ook de import aan specifieke criteria te toetsen, zal de indirecte Nederlandse betrokkenheid bij gewelddadige conflicten voortduren. Met een ander besluit had ons land een belangrijke stap in de richting van verantwoord ondernemen voor de defensie-industrie kunnen zetten. Het is een gemiste kans dat dit nu niet is gebeurd.

Harry van Bommel

Tweede-Kamerlid SP

Transvaalstraat 36 c

1092 HL AMSTERDAM

06-22788043

 

 

terug

BUITENPOST INFORMATIE

Ook al is de buitenpost in Sarajevo gesloten, de contacten gaan natuurlijk gewoon door. Daarnaast beginnen de spin-off effecten van de Buitenpost in Sarajevo gestalte te krijgen. Wij hebben al een verteld over een gasten huis. Bij deze maken wij bekend: het gasten huis in Sarajevo staat open om gasten te verwelkomen.

Locatie: Pod Bedemom 4, Sarajevo. 10 minuten lopen van het oude centrum met een werelds panorama. Het huis is geschikt voor 4 personen.
Het huis is voorzien van alle gemakken.

In overleg kunnen er vakanties georganiseerd worden: skiŽn, wandelen, fietsen, zwemmen, vissen en paard rijden behoren tot de mogelijkheden.
U kunt gebruik maken van een stadsgids die U de tempels en leerstoelen van de vier grootste Europese religies en hun afscheidingen laat zien.

Enkele dagen genieten van deze uiterst markante stad zullen U ook in staat stellen de Slavisch gastvrijheid te ervaren.

Voor prijzen, reserveringen en arrangementen kunt U kontact opnemen met het Eindhovens Vredesburo. U kunt ook op de bonnefooi aankloppen in Sarajevo: Aza Mrehic 033-236816. Tevens kunt U contact opnemen met de stadsgids voor informatie in Engels: Amir Telibecirovic 033-235329.


Wij hopen U te mogen begroeten in de mooiste stad van Europa


Martin S. Past
Buitenpost Sarajevo

 

 

terug