Newroz

Newroz komt eraan en aan de hoeveelheid politie op straat is dat ook te merken. Newroz is een historisch volksfeest, waarvan de wortels ongeveer 3000 voor Christus werden gelegd. Het wordt sindsdien door de meeste Koerden en Perzen en vele stammen in centraal Azië gevierd. Het wordt op 21 maart gevierd, het moment waarop de dagen weer langer zijn dan de nachten.
Newroz symboliseert de dans van het Koerdische volk, gekleed in hun mooiste gewaden, met het vuur, wat als heilig wordt beschouwd, omdat het vuur ervoor heeft gezorgd dat de mensen de winter kunnen overleven.
De legende van Newroz kwam in 612 voor Christus tot stand. Volgens de legende was het Dehak, die Cemshid, koning van de Pishtadi en geïdentificeerd met de zon, opvolgde. Er kwamen twee slangenhoofden uit de schouders van Dehak. Na talloze vruchteloze oplossingen adviseerden de geleerden Dehak om de twee slangen twee hersenen van jongen mannen te offeren. Een onderdaan van Dehak bevrijdt één van de jongens en geeft hem een schuilplaats in de bergen. De slang eet een schapenkop in plaats van hersenen van een jongen.
Kawa is een ijzersmid en leider van het volk. Hij heeft al 17 zonen aan Dehak gegeven. Als zijn achttiende zoon gevraagd wordt, roept Kawa zijn volk, die bijeen zijn voor de Newrozviering, op om in opstand te komen. Kawa treedt naar voren, en onttroont Dehak en doodt hem. Door middel van een groot vuur wordt een bericht verstuurd aan de jongeren, die zich schuilhouden in de bergen. De macht van Dehak was gebroken. Hij werd opgevolgd door Feridun de rechtvaardige.
Sindsdien vieren de Koerden Newroz ook als bevrijdingsfeest. Koerden hebben vaker nieuwe betekenissen toegevoegd, volgens de nieuwe realiteit. Vandaag de dag wordt Newroz gevierd als een festival van vrijheid, democratie en vrede.

Newroz is dus politiek, hoe je het wendt of keert. In dit geval kan Newroz alleen maar georganiseerd worden in samenwerking met de politieke partij, HADEP. Deze democratische volkspartij heeft een statement uitgegeven, waarin de betekenis van Newroz 2002 aangegeven staan. Het is een uitvoerig document dat spreekt over vrijheid van meningsuiting, ondersteuning van de democratische opbouw, respecteren van de mensenrechten, het stopzetten van destructie, zoals die in Koerdistan heeft plaatsgevonden, het afschaffen van de doodstraf, het einde van de staat van beleg, het opheffen van belemmeringen, zodat vluchtelingen terug kunnen keren naar hun dorpen en zo verder.
Nu had ik me voorgehouden niet te veel met politiek in te laten. Per slot van rekening ben ik hier om een eerste impressie op te doen. Uiteraard wil ik de situatie beter leren kennen, zodat ik ook werkelijk iets meer weet als ik weer in mijn beschermde burcht terugkeer. Maar zelfs al zou ik veel meer weten dan voorheen, wie ben ik om er dan een haarscherpe analyse van te maken. In Bosnië leerde ik, dat je nooit over iets moet beginnen, als je niet weet hoe je er uit moet komen. Dus geen stellingen doen of opmerkingen maken, terwijl je de achtergrond niet goed kent. En men moet dat al helemaal niet doen in het geval men niet in staat is om fouten toe te geven. Ik maak liever geen fouten en ga er langs af. In ieder geval, dat dacht ik.

Newroz is een groots feest. De legende is eeuwen oud en zit diep verankerd in de genen van deze mensen. Er zijn 750.000 mensen aanwezig. En iedereen spreekt over politiek. Knap staaltje manoeuvreerkunst, wil je dan de politiek nog blijven omzeilen. Er wordt me een vlag van de HADEP in de handen geduwd, maar ik geef hem vriendelijk terug. De vrouw lacht, zelfs nadat ze vijf keer heeft aangedrongen. Zo ook de honderden anderen die dat proberen. Uiteindelijk komt er een vrouw met een witte sjaal. Ik geeft me over, ik geef me volledig over. Samen met mijn Nederlandse vriend, met de Engelse reisgenoten en met 750.000 plaatselijke feestvierders wordt het een happening van jewelste. Een bizar en fenomenaal concertevenement met mensen van 3 tot 95. Als het om de vrijheid van het volk gaat, kan je alleen maar met alle generaties tegelijkertijd feest vieren. Wat een happening. Tientallen mensen komen ons bedanken voor onze aanwezigheid, honderden komen vragen waar we vandaan komen (het enige dat men in het Engels kan zeggen is "where are you from?' en "what is your name?", wat duizenden ons vragen).
Dan treedt de politie op. Ze waren al treiterig bij de entree en voor de entree stonden er honderden, met tientallen pantserwagens. Enkele jongeren werden gearresteerd, omdat ze teksten van liederen bij zich droegen. Bij vele mensen, vooral jongeren, werden fotorolletjes of batterijen uit de camera's gehaald. Nu, in het midden van de happening wordt er schijnbaar zonder reden iemand uit het publiek geplukt. De menigte joelt uitzinnig. Daar mag de politie blij mee zijn. Als 750.000 mensen twee stappen vooruit hadden gedaan waren deze agenten plat. Een half uur later gebeurt dit nogmaals. De stem van het podium is niet nodig, niemand is geïnteresseerd om in te gaan op deze provocatie. Men schreeuwt om de vrijlating van hun leider Apo, men roept om vrijheid van meningsuiting en de stem op het podium eist geen onafhankelijkheid, geen autonomie, maar slechts gelijke behandeling: 'de politie moet zich schamen vanwege de manier waarop de deze viering begeleiden". De discipline, die wij met onze Nederlandse piscultuurinstelling juist niet dachten te kunnen vinden, blijkt dan juist één van de grootste krachten van dit volk te zijn. Het moet gesteld worden, de politie heeft vooral geleerd om controle uit te oefenen en massabegeleiding, het noteren van verkeersovertredingen of het oplossen van misdaden zijn al jaren lang ondergeschoven kindjes. De ervaring is totaal niet aanwezig. Zelfs het idee dat service en veiligheid een taak is van de politie wordt nog maar moeilijk begrepen. Als Mark bij een controle op een loze avond beleefd om de identiteitspapieren van de agent in burger vraagt wordt achteloos naar een mitrailleur op de achterbank van de Turkse Lada gewezen.
Newroz in Diyarbakir eindigt nog vele uren later en veel meer ontspannen van vooraf gevreesd. Een hagelbui 15 minuten voor het eind van het programma dwingt iedereen vlot naar huis. Het zal nog twee uur duren, voordat wij de 10 kilometer naar het centrum hebben afgelegd. Dan wordt meteen de televisie aangezet. Nieuws over Newroz van de satelliettelevisie uit België. In Istanbul en Marcin was Newroz door de lokale autoriteiten verboden. In Istanbul vallen rake klappen en worden 200 mensen gearresteerd bij rellen. In Marcin vallen doden bij achterbuurtonlusten. In Diyarbakir blijken 50 mensen gearresteerd te zijn, allemaal voor kleine dingen. Dit wordt beschouwd als een erg rustige viering. De overvloedige regen hielp waarschijnlijk, de politie is vooral gefocust op incidentele vieringen, mensen, die hun eigen vuurtje stoken en daar dan vreugdevol overheen springen.
Er zijn ook beelden van Stockholm, Rome, Marseille, Bradford en andere Europese steden. Ook daar zijn de vieringen uiteindelijk redelijk rustig verlopen.

De dag na Newroz gaan we allemaal onze eigen kant op. Iedereen heeft een andere vlucht en een andere bestemming. Ik weet dat ik thuis zal komen met het fantastische idee, dat ik geen last meer zal hebben van alle oordelen en vooroordelen, die ik over Koerdistan tegenkom. Ik heb een nieuwe thuis gevonden. Een plek waar de mensen met een enorm optimisme de nieuwe dag aangaan, waar de moderniteit de traditie niet in de weg staat, waar een geweldig eenheidsgevoel bestaat dat een collectieve gedachte voortbrengt, die de persoonlijke problemen overstijgen. Die zijn er immers te veel, en daar kan men niet op bouwen. Een verarmde Argentijnse man uit de verpauperde middenklasse zei laatst op TV, dat een leven zonder een toekomstplan geen leven is. Misschien is dat slechts overleven, iets wat de westerling graag aan de barbaren overlaat. Maar in driekwart van de wereld, en zo ook in Argentinië en Koerdistan leven mensen, die van overleven een collectieve kunst hebben gemaakt waarbij geluk, toekomst, liefde, gelijkheid en vrijheid de eenvoudige essentie is. Ondanks de gewapende strijd, die in Koerdistan woedde, kun je stellen, dat de overgrote meerderheid van dit volk vredelievend en bescheiden is. Vergevingsgezind en bereid om hard te werken. En dat wordt dagelijks uitgedragen, met een glimlach en een oprechte vriendelijkheid. Met introverte karaktertrekjes die voldoende ruimte laten aan een gast. En uiteraard met een gastvrijheid, waar een Europeaan alleen maar van kan dromen. Nu de Europeaan met de informatie-explosie de mogelijkheid heeft gekregen er achter te komen, dat dit volk zich geweldig en gedisciplineerd gedraagt, zou je zeggen dat er nog meer redenen zijn voor de Europeanen, om zich in te zetten voor de ondersteuning van de eis van de Koerden: gelijke rechten voor iedereen.
Het socialisme mag dan na het communisme onder het tapijt zijn geveegd door de vrije markthandelaren, de collectiviteit van de geest laat zich niet aan de kant zetten, dus we kunnen deze maar beter koesteren. Een les, die velen op deze aarde al geleerd hebben. Ik heb tientallen overeenkomsten met Bosnië-Herzegovina kunnen noteren en de Sarajevo Mix vertelt de moraal van dit verhaal op een a4tje. Wij hebben poen waar we iets mee kunnen doen, in Koerdistan heeft men een ontwapenende glimlach, waar een mens per definitie naar snakt.
Rosj basj in Koerdistan. Dat waren mooie dagen.

 

Lees verder >>>