Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:C 7.42 
Titel:Over vijf jaar in Johannesburg 
Auteur: Boon, Rudi 
Samenvatting: 'Over vijf jaar in Johannesburg',roepen Zuidafrikanen, in verzet tegen apartheid, elkaar toe. Maar het is verre van zeker of politieke vluchtelingen, gedetineerden, gebroken gezinnen en andere slachtoffers van het apartheidssysteem daadwerkelijk elkaar dan zullen ontmoeten in een bevrijd Zuid-Afrika. Is vijf jaar te optimistisch? Of te laat? Bloedbad of bevrijding? De auteur verbleef voor het weekblad De Groene Amsterdammer enige tijd in Zuid-Afrika en reisde door de frontlijnstaten. Hij ontmoette leiders en activisten van ANC, UDF en vakbeweging, guirilla's en vluchtelingen, jongeren vaak die nog maar net hun tumultueuze townships waren ontvlucht. Met niet eerder vertoonde openhartigheid gaan zij in op vragen als: Waar is dat ondergrondse verzet dat je binnen Zuid-Afrika per definitie niet kunt zien? Wat is de relatie met het bovengrondse vezet van UDF en vakbeweging? Wijst het township-geweld op sterke organisatie van het verzet of juist op een rampzalig gebrek daaraan? Wat doen ondergrondse ANC-cellen eigenlijk? Chaos en excessen bevorderen? Of tegengaan? En hoort de necklace daar dan bij? Zal de zwarte meerderheid haar eigen 'volksoorlog' weten te overleven? Karakteristiek is dat in veel families de fakkel overgaat van de ene generatie op de andere. Dat geldt in het bijzonder voor de Mandela's, de Mbeki's, de Naidoo's (nakomelingen van Mahatma Gandhi). Verrassend en vaak pijnlijk eerlijk vertellen o.m. Zinzi Mandela, Thabo Mbeki en Indres Naido over hun politieke erfenis, waaronder zij sinds de wieg geen dag hebben geleefd. Voor het eerst worden in dit boek legaal en illegaal, boven- en ondergronds, geweldloos en gewelddadig verzet in hun onderlinge samenhang en tegenstrijdigheden in kaart gebracht. Een boek, dat nu eens niet alleen maar oproept tot solidariteit, maar dwingt tot meedenken over de schier onoverkomelijke problemen waarvoor het verzet tegen apartheid zich gesteld ziet. 
Redactie:  
Uitgever: Jan Mets, Amsterdam 
Jaar van uitgave: 1986 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN:  
Editie:  
Ondertitel: generaties van verzet 
Foto's:  
Opmerkingen: pag. 217 e.v. chronologische lijst historie. 
Aantal pagina's: 223 
Serie:  
Trefwoorden: Zuid-Afrika, A.N.C., U.D.F., apartheid, Mbeki Thabo, Naidoo fam., Mandela Nelson, jongeren, Botha P.W., Mandela Winnie, Gandhi Mahatma, Tambo Oliver,