Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:C 7.10 
Titel:Mozambique 
Auteur: Hanlon, Joseph 
Samenvatting: ’Mozambique - de revolutie in de verdrukking’ is het eerte boek dat een totaalbeeld geeft van de ontwikkelingen in het land van na de onafhankelijkheid. Hanlon beperkt zich daarbij niet tot de noodlottige gevolgen van de Zuidafrikaanse destabilisatiepolitiek met zijn steun voor de MNR. Op basis van een gedegen kennis van land en volk, opgedaan tijdens een verblijf van vijf jaar als korrespondent voor onder andere de BBC, de Guardian, de Observer en de Volkskrant, weet Hanlon een beeld te schetsen van de suksessen en tekortkomingen van het Frelimo, de bevrijdingsbeweging aan de macht. Tien jaar revolutie geven vooruitgang gebracht op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, maar de produktie is om een groot aantal redenen fors teruggevallen, vooral in de landbouw. Hanlons sympatie voor de politieke en sociaalekonomische doelstellingen van het Frelimo is duidelijk, maar het belet hem niet de vinger op de pijnlijke plekken te leggen als blijkt, dat Frelimo's eigen beleid de verwezenlijking van die idealen in de weg staat. 
Redactie: Kesteren, Johan van 
Uitgever: Stichting Derde Wereld Piblicaties Nijmegen 
Jaar van uitgave: 1984 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90 70230 16 X 
Editie:  
Ondertitel: de revolutie in de verdrukking 
Foto's: enkele zw./wit 
Opmerkingen: lijst afkortingenen verklarende woorden p.299 & chronologie Frelimo p. 301. 
Aantal pagina's: 320 
Serie:  
Trefwoorden: Frelimo, geschiedenis, geweld, gezondheidszorg, economie, tien-jarenplan, landbouw, gemeenschapsdorpen, vrouwen, volksbeweging, klassenstrijd, arbeiders, boeren,