Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 6.59 
Titel:Identificatieplicht 
Auteur:  
Samenvatting: De Wet op de identificatieplicht zal leiden tot discriminatie van gekleurde Nederlanders en medelanders. Dit is één van de nadelige effecten van deze wet. De verwachting is bovendien dat de gestelde doelen, zoals bestrijding van fraude en criminaliteit niet bereikt worden. In 'identificatieplicht' komen tegenstanders van het wetsontwerp identificatieplicht aan het woord. Zij gaan in op zaken als de aantasting van fundamentele grondrechten, consequenties voor etnische minderheden en controle op burgers in een steeds technokratischer samenleving. Ook komen vragen aan de orde als: helpt identificatieplicht bij de strafrechtelijke aanpak van criminaliteit, fraude, de toestroom van vreemdelingen en de opsporing van illegale werknemers? De praktijk van politie-optredens tenslotte maakt ook duidelijk dat deze wet tot wantoestanden kan leiden. Als bijlage is het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting integraal opgenomen. 'Identificatieplicht' is het product van een samenwerkingsverband tussen verschillende maatschappelijke organisaties. De Anne Frank Stichting, de Coornhert Liga, het Landelijk Buro Racismebestrijding, de Liga voor de Rechten van de Mens, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. Ze willen regering, parlement en bevolking informeren over de nadelen van een identificatieplicht.  
Redactie: Jan Holvast & Andre Mosshammer 
Uitgever: Jan van Arkel 
Jaar van uitgave: 1993 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90-62224-304-5 
Editie:  
Ondertitel: Het baat niet, maar het schaadt wel 
Foto's:  
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 112 
Serie:  
Trefwoorden: identificatieplicht, persoonsregistratie, Nederland, legitimatieplicht, identiteitsbewijzen, migranten, technocratie, mensenrechten,