Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 6.516 
Titel:Er zijn alternatieven 
Auteur: Johan Galtung 
Samenvatting: De onderhandelingen tussen de twee supermachten in de wereld hebben tot dusver geen enkele wapenbeheersing tot gevolg gehad , zij hebben – integendeel – de wapenwedloop overduidelijk verhevigd. De kans op een nucleaire (wereld) oorlog is per saldo dus eerder door vergroot dan verkleind. In die zin is de algehele beëindiging van de officiële onderhandelingen (najaar 1983) niet eens zoveel bedreigender dan de voorafgaande periode van ’dialoog’. Voor Galtung staat vast dat van de supermachten geen concrete maatregelen meer te verwachten zijn ter bevordering van de vrede en veiligheid; hun traditionele benadering van het conflict zal keer op keer blijven leiden tot frustratie en daarmee tot escalatie. De auteur weet zich in deze overtuiging gesteund door een groeiend aantal mensen (met name in Europa) die de wederzijdse politiek van afschrikking en van wapenvermeerdering gaan wantrouwen. Zijn boek is dan ook een aansporing voor alle landen in Oosten West om tot een zelfstandige en realistische benadering van het conflict te komen. Hij pleit voor een alternatieve, viersporige veiligheidspolitiek, die heel goed eenzijdig begonnen kan worden. De vier wegen die hij wil bewandelen bestaan uit het – per land – opbouwen van een ‘defensieve’ defensie, een geleidelijke loskoppeling van de supermachten, een inrichting van de eigen samenleving die tot zelfvoorziening leidt en tenminste het opbouwen van een nieuwe vorm van vreedzame co-existentie op basis van wederzijdse bruikbaarheid. De analyse van Galtung is uiterst zorgvuldig en de argumentatie is ongelooflijk volledig. 
Redactie:  
Uitgever: D Horstink/Kritak 
Jaar van uitgave: 1984 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:  
ISBN/ISSN: 90618 4178 x 
Editie:  
Ondertitel: Vier wegen naar vrede en veiligheid 
Foto's:  
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 285 
Serie: Vredesboek 5 
Trefwoorden: Wapens, vrede, veiligheid, supermachten conflicten, conflictoplossing, polemologisceh handleiding voor veiligheid, van offensief naar defensieve defensie, Europa.