Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 6.506 
Titel:Burgerlijke Ongehoorzaamheid in een Demokratie? 
Auteur: Gene Sharp 
Samenvatting: In Burgerlijke Ongehoorzaamheid in een Demokratie; wat te doen als geen kompromie mogelijk is? Stelt Gene Sharp onder meer diepgaande meningsverschillen tussen bevolkingsgroepen en de overheid (bv rassendiskriminatie in de V.S. en in Zuid Afrika) in een gewelddadig konflikt kunnen omslaan als pogingen tot geweldloze konfliktoplossing telkens vastlopen of door de overheid worde afgewezen. Het ontbreken van, door de overheid erkende , mogelijkheden tot het organiseren van burgerlijke ongehoorzaamheid ondermijnt de demokratie, aldus George Sharp. Immer politiek geweld (zoals aanslagen en vliegtuig kapingen) kan een uitlaatklep worden voor een situatie die als onrechtvaardig wordt ervaren en waar men zich niet bij neer wil leggen. Ter afsluiting doet Sharp enkele voorstellen met betrekking tot gedragsnormen, waaraan de geweldloze aktivisten en de overheid zich zouden moeten houden, als burgerlijke ongehoorzaamheid georganiseerd worden. Als beide partijen zich daar aan houden, zullen de demokratische eigenschappen van de samenleving behouden en verrijkt worden, en zal een geweldloze oplossing van het konflikt gevonden kunnen worden. 
Redactie: Eindredaktie Wim Robben 
Uitgever: Stichting voorlichting Aktieve Geweldloosheid (SVAG) 
Jaar van uitgave: 1980 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 906346 302 2 
Editie:  
Ondertitel: Wat te doen als geen kompromis mogelijk is? 
Foto's:  
Opmerkingen: Brochure  
Aantal pagina's: 44 
Serie: Reeks aktieve geweldloosheid deel 2 
Trefwoorden: Burgerlijke ongehoorzaamheid, geweldloos.