Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 6.40 
Titel:Bescherming van de burgerbevolking bij een atoomaanval 
Auteur:  
Samenvatting: Wat moeten wij, bij een reëel inzicht in de medische en andere gevolgen van een all-out thermonucleaire oorlog in Europa, nog denken bij al de goedbedoelde, maar in feite volstrekt onwerkelijke en illusoire functie van de zgn. "rampenbestrijding" de "bescherming" van de burgerbevolking door schuilkelders, enz.? Irreëel, omdat geen sterveling de spreiding en de kracht van de thermo-nucleaire bommen ook maar bij benadering kan voorspellen. Het geloof in een burgerlijke verdediging tegen de gevolgen van thermonucleaire bommen berust bij de bevolking alleen maar op volstrekt onkunde t.a.v. wat ons bij zo'n gebeuren in werkelijkheid te wachten staat. Het is slechts "rommelen in de marge" met het toch wel zeer reële nadeel, dat het bij de vele goedgelovigen een vals gevoel van veiligheid veroorzaakt, nog afgezien van de honderden miljoenen, die er jaarlijks aan worden gespendeerd. In ieder geval is van medische zijde al duidelijk gemaakt dat er van een effectieve medische hulpverlening aan de bevolking geen sprake meer kan zijn, zoals reeds de minimale aanval op Japan in 1945 (15.000 ton TNT) duidelijk heeft bewezen. 
Redactie: W. Verheggen, P. Voskuil 
Uitgever: Nederlandse Vereniging Voor Medische Polemologie (NVMP) 
Jaar van uitgave: 1981 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN:  
Editie:  
Ondertitel:  
Foto's: Enkele zwart wit foto's. 
Opmerkingen: Enkele kaartjes en schema's. Het boek eindigt met uitgangspunten en doelstellingen van de NVMP.  
Aantal pagina's: 73 
Serie:  
Trefwoorden: Bescherming burgerbevolking, atoomaanval, stralingseffecten, kernwapenexplosie, kernwapens, medische gevolgen, gezondheidszorg, civiele verdediging, overheid, NVMP, nucleaire oorlog, rampenbestrijding,