Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 6.37 
Titel:Rapport over schuilgelegenheid voor de bevolking. 
Auteur:  
Samenvatting: Het probleem van de Bescherming Burgerbevolking krijgt in de discussie over de atoombewapening steeds meer aandacht. Dit rapport over de schuilgelegenheid van de bevolking bij een beperkte kernwapenoorlog, bevat een grimmige analyse van de rampspoed die met deze oorlog gepaard kan gaan. Bij het doorlezen al gerealiseerd moeten worden dat het een rapport is van 1970. sindsdien is de atoombewapening door modernisering en de verfijning uitgebouwd en is het idee versterkt dat een beperkte nucleaire oorlog gevoerd kan worden. Daarmee wordt hij ook reëler en de waarschijnlijkheid van zo'n oorlog eveneens groter. Zo horen wij van militaire zijde dat het scenario van de medici geen juist beeld geeft, en dat het aannemelijker is dat er gewerkt gaat worden met atoombommen van maximaal 50 kiloton, nog altijd 4 keer de bom op Hiroshima. Lijnrecht hier tegenover staat de opgevoerde angst voor de SS20, die drie kernkoppen bezit, waarvan de explosieve kracht geschat wordt op tussen 150 en 500 kiloton TNT per kop. De Overheid heeft zich tot nu toe weinig ingelaten me de discussie over de Civiele verdediging. Vanaf de laatste maanden van 1981 hebben we echter enige openheid mogen constateren. Daarom is het goed dit rapport door herdruk uit de vergetelheid te halen. De bijlagen zullen interessant zijn voor medisch geïnteresseerden. De Elektro Magnetische puls (E.M.P.) wordt in dit rapport niet genoemd. De E.M.P. is een flitsvormig verschijnsel bij een atoomexplosie en kan ernstige schade toebrengen aan elektrische installaties.  
Redactie: Commissie Schuilgelegenheid 's-Gravenhage 
Uitgever: Commissie Schuilgelegenheid 's-Gravenhage. 
Jaar van uitgave: 1982 
Taal: nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN:  
Editie:  
Ondertitel:  
Foto's: zwart/wit 
Opmerkingen: en vouwpagina met schema's tussen pag. 98 en99. 
Aantal pagina's: 139 
Serie:  
Trefwoorden: atoombom, atoomoorlog, civiele verdediging, atoomwapens, Bescherming Bevolking, E.M.P., Hiroshima, SS20, schuilgelegenheid, gezondheidszorg, bewapening, wapenwedloop,